Voorouderlijst Boets Gommarus

 

Boets

1.Patroniem uit de Germaanse voornaam Bodo.

2. Familienaam uit het Middelnederlandse boete: ton. Bijnaam of beroepsbijnaam.

3. Het Middelnederlandse boete betekent ook grove schoen. Bijnaam of beroepsbijnaam.

4. Het Middelnederlandse butse, botse betekent buil, besmettelijke ziekte: bijnaam.

 


 

XI - Boets Gommarus (N1264), K+, S+, Mech+, H+,  x (niet S, K, R, O, H, P!, Bon!, Heist, ) met Tuytgans alias Beckx Elisabeth (N1265), (°) Mechelen P&P 14.12.1594 (g. Taels Rombout en Loijmans Lisken).

 

Uit dit huwelijk:

 

Boets Adrianus, (°) Keerbergen 11.12.1618 (g. Joannes Claes ? en Elisabeth Claes), moeder Elizabeth,

 

Boets Guilhelmus, (°) Keerbergen 07.03.1621 (g. Guilhelmus Mijten en Joannes Van Rillaer), moeder Elizabeth,

 

Boets Michael, X (N632), (°) Keerbergen 04.04.1623 ( Michael Luyten en Elisabeth Verbuecken), moeder Elizabeth,

 

Boets Joanna, (°) Keerbergen 11.05.1625 (g. Egidius Cornelis en Joanna Becxs), moeder Beckx Elisabeth,

 

Boets Petrus, (°) Keerbergen 25.11.1626 (g. Petrus Claes en Catharina Wellens),

 

Boets Anna, (°) Keerbergen 17.06.1629 (g. Walterus Van den Eynde en Anna Verbinnen), x Keerbergen 16.02.1653 (g. Daniel Van den Plas en G.H.) met Antoon Van den Plas,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Plas Adrianus, (°) Keerbergen 27.04.1653 (g. Michael Cornelis en Barbara Van de Plas),

 

Boets Antonius, (°) Keerbergen 25.01.1635 (g. Antonius Van de Sande en Maria Van Eynde).

 


 

X - Boets Michael (N632), (°) Keerbergen 04.04.1623 (g. Michael Luyten en Elisabeth Verbuecken), x 1 met Maria Cornelis, x 2 Keerbergen 13.05.1657 (g. Jan Van Hove en Jan Valgaerens) met Martina Van Avont (N633 + S3307), (°) Keerbergen 15.11.1615 (g. Gerardus Verschuren en Anna Verbinnen). Deze laatste trouwde een eerste maal met Van de Sande Petrus (S3306), (°) (niet K, R, P!, O?, ...).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

KB1167 fo 172v: 10 dec 1661:
Op 17 mei 1652 kocht wijlen Peeter Vandesande een bunder bempt in de Langevoort tot nog toe ongegoeijt,  wordt nu opgedragen aan Michiel Boets x Martijnken Van Avont tevoren we Peeter Vandesande.
KB1167 fo 204v: 23 aug 1662:
Michiel Boets x Martijnken Van Avont hebben gekocht van heer Joannes De Cuijpere seker perceel erve, bosch geweest sijnde, ende nu te lande gebracht groot ontrent een bunder.
KB1169 fo 83v: 6 dec 1662:
Tussen mr Balthazar Van Haesten advt van de Grote Raed binnen Mechelen ter eenre ende Michiel Boets als getrout hebbende de we van Peeter Vande Sande ter andere sijde., den verweerder moet den aanlegger betalen de drij jaeren lantpacht tegen vijf gl metten interest van dijen dat de huere van tlant in questie ter expiratie van de eerste drij jaeren aen hem niet en is opegseyt geweest, maer dat wijlen den voors Peeter Vandezande in zijn leven aen hem heeft geseyt gehadt dat hij de selve huere voor de drij resterende jaeren wilde continueren.
KB1167 fo 228: 27 jun 1663:
Michiel Boets x Martynken Van Avont hebben gekocht een half boender land genoempt het Cruijsveldeken.
KB1167 fo 253: 3 dec 1664:

Jan Guens wijlen Peeter sone heeft verkocht aan Michiel Boets x Martynken Van Avont een half bunder land in de Corte Welvaert.
KB1167 fo 256: 21 jan 1665:
Jan Taverniers drossaert heeft ter erve uitgegeven tot behoef van Michiel Boets x Martynken Van Avont twintigh roeden erve gelegen ontrent de Schrieksche baene waervoor hij een quitbare chijns geeft aan de gemeente;
AVT2: 28 okt 1670:
Adriaen Vandervecken is schuldig aan Michiel Boets ende Jan Van Rillaer uit Keerbergen accepterende de som van 91 gl 2st als reste van afgecocht coren.
KB1190: 17 mei 1675:
Mitsgaders hebben zich getransporteert op een bempt groot een bunder gelegen in de Langevoort & denselven geschat jaerlijckx weert te wesen 14 gl, welcken bempt Michiel Boets oft Peeter Vandensande sijnen voorsaet heeft gecocht van den voors Jan Hayveel & de verbeteeringen die den voors Peeter Vanden Sande & naer sijne aflijvigheijt Michiel Boedts daeraen hebben gedaen tsedert de coope bestaende in 260 willige abeelen & else boomen, een levende witte doornhage, veele andere cleijne boomen den dijck opde straete te maecken, denselven bempde t'effenen, de bredere brugge over de Leijbeke te leggen & andersints weert 150 gl verclaerende mede dat den voors Jan Van Horick & Michiel Boots in den jaere 1672 & 1673 over elcken bempt hebben betaelt.
KB1190: 22 mei 1675:
De schepenen etc hebben hen getransporteert op sekere twee bempden gelegen alhier achter de oude kercke tegen de revier de Dele den eenen competerende het clooster van Satvoisen tot Lier & den anderen gent den Cluijsenbempt competerende den h geest van Keerbergen & Rijmenam & den cant oft heym tusschen de selve beempden wel & met rypen raede gevisiteert verclaeren ten versoecke van Guilliam De Grove & Gillis Guens als huerlingen van de bempden van Satvoijen & Michiel Boets als h geestmeester alhier die hier mede zijn comparerende dat den selven heym behoorde & moet wesen half & half int middel van twee bempden af te meten.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van de Sande Theodorus, (°) Keerbergen 16.07.1642 (g. Theodorus Somers en Maria Van der Roost),

 

Van de Sande Clara, XI (S1653), (°) Keerbergen 22.11.1643 (g. Joannes Lents en Clara Van Reymenam),

 

Van de Sande Barbara, (°) Keerbergen 25.02.1646 (g. Joannes De Graeve en Barbara Livens), x Keerbergen 01.08.1669 (g. Michael Boets en Jan Valgarens) met De Roy Petrus. Deze x 2 Keerbergen 11.05.1680 (g. Michael Van Caster, Jan Vermijlen en Michael Boets) met Catharina Bogaerts,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Roy Elisabeth, (°) Keerbergen 04.01.1671 (g. Adrianus Verbinnen en Elisabeth De Grove),

     De Roy Joannes, (°) Keerbergen 02.01.1673 (g. Joannes Op de Beke en Joanna Van de Sande),

     De Roy Petrus, (°) Keerbergen 25.03.1675 (g. Petrus Versant en Maria Guens),

     De Roy Gerardus, (°) Keerbergen 03.12.1677 (g. Gerardus Boots en Catharina Hens),

     2. De Roy Anna, (°) Keerbergen 27.07.1681 (g. Michael Van Caster en Anna Van Leemputten),

     De Roy Anna, (°) Keerbergen 03.09.1682 (g. Adrianus Van Caster en Anna Vermijlen),

     De Roy Joanna, (°) Keerbergen 05.08.1685 (g. Joannes Op de Beke en Catharina Vermijlen),

     De Roy Maria, (°) Keerbergen 26.01.1688 (g. Nicolaus Verhagen en Maria De Neve),

     De Roy Catharina, (°) Keerbergen 17.11.1690 (g. Andreas De Bruyn en Catharina Claes),

 

Van de Sande Joannes, (°) Keerbergen 27.08.1649 (g. Joannes Cornelis en Catharina Van Ooten), x Keerbergen 28.07.1679 (g. Michael Boets en Petrus Van de Sande) met Claes Maria (N535 + N895), zij x 1 Keerbergen 05.02.1669 (g. Jan De Grove en Jan Hermans) met De Grove Adrianus (N534 + N894).

     Uit dit huwelijk:

     1. De Grove Joanna, (°) Keerbergen 13.11.1669 (g. Michael Boets en Joanna Van Hove), x O.L.V.Waver 08.09.1695 (g. Petrus Liekens en Henricus Herdewijn) met Petrus Lieckens,

     De Grove Henricus, (°) Keerbergen 01.11.1671 (g. Henricus Vermijlen en Magdalena De Grove),

     De Grove Anna, (°) Keerbergen 19.12.1672 (g. Joannes Claes en Anna Boeyens),

     De Grove Maria, IX (N267 + N447),  (°) Keerbergen 15.10.1674 (g. Petrus Claes en Maria Schrens),

     De Grove Adrianus, (°) Keerbergen 24.10.1676 (g. Adrianus Heylen en Anna Claes).

     2. Van de Sande Joanna, (°) Keerbergen 20.02.1680 (g. Martinus Huybrechts en Joanna Van de Sande),

     Van de Sande Catharina, (°) Keerbergen 13.02.1682 (g. Leonardus Claes en Catharina Bogaers),

     Van de Sande Anna, (°) Keerbergen 09.07.1684 (g. Joannes Holemans en Anna Claes),

     Van de Sande Joannes, (°) Keerbergen 23.05.1686 (g. Joannes Vermijlen Petrussone en Catharina Buts),

     Van de Sande Elisabeth, (°) Keerbergen 01.07.1688 (g. Judocus Claes jr. en Catharina Vrancken),

     Van de Sande Petrus, (°) Keerbergen 02.01.1690 (g. Petrus Van de Sande en Anna Claes),

     Van de Sande Barbara, (°) Keerbergen 20.04.1692 (g. Egidius Huybrechts en Barbara Claes),

 

Van de Sande Petrus, wonend De Laet, (°) Keerbergen 18.08.1652 (g. Petrus Van de Valgaren en Elisabeth Van de Sande), x (niet K, P, S, Beer, W, ) met Claes Anna (S1057), (°) Keerbergen 23.04.1642 (g. Jan Vermijlen en Catharina Meeus). Zij x 1 Keerbergen 19.02.1664 (g. Petrus Claes en Jan Hermans) met  Claes Jacobus (S1056), (°) Schriek 30.11.1636 (g. Jacob Vercalsteren en Anna Gobeleyns),

Not. Swiggers 102/30.09.1719: Testament van Anna Claes (we. Peter Van de Sande) aan haar zoon Michiel Van de Sande.

Not. Swiggers 90/09.05.1720: Testament van Anna Claes (we 1 Jacob Claes en we. 2 Peter Van de Sande) aan Michiel, Geeraert, Anna en Joanna Van de Sande en haar kinderen uit het eerste bed).

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Adriana, (°) Werchter 24.09.1664 (g. Claes Joannes en Claes Barbara),

     Claes Judocus, X (S528), (°) Keerbergen 11.12.1667 (g. Judocus Claes en Maria Van Dessel),

     Claes Maria, (°) Keerbergen 19.07.1669 (g. Joannes Cornelis sr. en Maria Claes),

     Claes Joannes, (°) Werchter 25.03.1666 (g. Claes Joannes en De Groof Elisabeth),

     Claes Petrus, (°) Werchter 03.12.1670 (g. Vermijlen Petrus en Van Rillaer Catharina),

     Claes Henricus, (°) Werchter 31.07.1672 (g. Cornelis Henricus en Wauters Maria),

     2. Van de Sande Michiel, (°) Schriek propter (omwille) aquas, vermeld Werchter 24.01.1677 (g. Boets Michael en Lens Elisabeth),

     Van de Sande Geeraert, (°) Schriek dixit Werchter 16.10.1678 (g. Baets Gerardus en Verschueren Maria),

     x Schriek 06.11.1714 (g. Michiel Van de Sande en Peter Wouters) met Wouters Catharina, geen fii te S, W, Heist,

     Vander Sande Adriana, (°) Werchter 06.10.1680 (g. Holemans Joannes en Claes Elijsabeth),

     Van de Sande Anna, (°) Werchter 09.11.1683 (g. Vermeijlen Lambertus en Vermeijlen Anna),

     Van de Sande Joanna, (°) Werchter 25.08.1688 (g. Geens Petrus en Claes Anna).

 

Van de Sande Joanna, (°) Keerbergen 24.03.1655 (g. Joannes Vincx en Joanna Van Avondt), x Keerbergen 03.02.1683 (g. Antoon Van de Plas, Petrus Boets, Michael Boets en Jan Swiggers) met Schoovaerts Gommarus, (°) Haacht 21.02.1658, fs Servatius en Joanna Van de Plas.

     Uit dit huwelijk:

     Schoovaerts Joannes, (°) Keerbergen 22.03.1684 (g. Joannes Versande en Catharina Bogaerts),

     x Keerbergen 08.01.1711 (g. Gommarus Schoovaerts en Adrianus Smeulders) met Fierens Clara, fa Petrus en Bosmans Maria,

     Schoovaerts Michael, (°) Keerbergen 21.12.1686 (g. Michael Boets en Martina Wijndricx),

     Schoovaerts Maria, (°) Keerbergen 03.12.1688 (g. Joannes Cornelis en Maria Schoovaerts),

     Schoovaerts Adriana, (°) Keerbergen 02.12.1691 (g. Bernardus Claes en Franscisca Van Rompa),

     x Keerbergen 07.10.1718 (g. Henricus Schoovaerts en Joannes Van Hoorick) met Thijs Petrus,

     Schoovaerts Elisabeth, (°) Keerbergen 05.12.1694 (g. Gerardus Boets en Elisabeth Van de Plas),

     Schoovaerts Henricus, (°) Keerbergen 07.07.1700 (g. Henricus Claes en Anna Van Rillaer),

     x O.L.V.Waver 29.06.1733 (g. Walterus Van der Auwera en Petrus Teijs) met Van der Auwera Joanna, fa Walterus en Herdewijn Ida,

 

2. Boets Henricus, (°) Keerbergen 15.09.1654 (g. Henricus Van Hove en Magdalena Bogaerts),

 

Boets Petrus, (°) Keerbergen 27.08.1656 (g. Petrus Cornelis en Elisabeth Boets), x Keerbergen 22.06.1684 (g. Michael Boets en Bartholomeus Verreth) met Francisca Daems,

     Uit dit huwelijk:

     Boets Maria, (°) Keerbergen 08.05.1685 (g. Joannes Cleynhens en Maria Claes),

     Boets Michael, (°) Keerbergen 20.05.1688 (g. Michael Boets en Barbara Daems),

     Boets Clara, (°) Keerbergen 06.12.1690 (g. Michael Cornelis en Barbara Verret),

     Boets Anna, (°) Keerbergen 08.12.1693 (g. Cornelius Daems en Anna Van Ooten),

     Boets Cornelia, (°) Keerbergen 25.05.1695 (g. Cornelius Daems en Catharina Troy),

     Boets Petrus, (°) Keerbergen 10.08.1697 (g. Petrus Cleynhens en Clara Michiels),

 

3. Boets Gerardus, IX (N316), (°) Keerbergen 10.03.1659 (g. Gerardus Mijte en Joanna Van Rompau).

 


 

IX - Boets Gerardus (N316), (°) Keerbergen 10.03.1659 (g. Gerardus Mijte en Joanna Van Rompau), x 1 Keerbergen 12.11.1687 (g.  Petrus Boets, Adriaen Van Nuffel en Michael Boets) met Van Rillaer Maria (N317), (°) Keerbergen 03.10.1663 (g. Joannes Verstraelen en Maria Huybrechts), x 2 Keerbergen 22.09.1694 (g. Petrus Boets, Henric Vermijlen en Gommaar Schoovaerts) met Catharina Troy.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Boets Maria, (°) Keerbergen 09.04.1688 (g. Petrus De Roey en Maria Palemans),

 

Boets Joannes, (°) Keerbergen 03.07.1689 (g. Vermeijlen Joannes fs Sebastianus en Van Rillaer Maria),

 

Boets Joanna, (°) Keerbergen 07.01.1691 (g. Martinus Gielis en Catharina Vrancx voor Joanna Janssens),

 

Boets Michael, VIII (N158), (°) Keerbergen 03.12.1692 (g. Michael Boets en Joanna Van de Sande),

 

2. Boets Elisabeth, (°) Keerbergen 08.03.1695 (g. Petrus Boots en Elisabeth Van Rillaer),

 

Boets Guilielmus, (°) Keerbergen 20.02.1696 (g. Guilielmus Vermijlen en Francisca Doms),

 

Boets Adriana, (°) Keerbergen 12.04.1697 (g. Adrianus Van den Eynde en Maria De Winter).

 


 

VIII - Boets Michael (N158), (°) Keerbergen 03.12.1692 (g. Michael Boets en Joanna Van de Sande), x (niet  K, R, P, O, W, H,  ) met Van Hove Catharina (N169), (°) Werchter 24.03.1697 (g. Brughmans Gasparus en Serneels Catharina).

 

Uit dit huwelijk:

 

Boets Joannes, (°) Werchter 05.02.1727 (g. Joannes Van Hove en Elisabeth Van Leemput),

 

Boets Michael, (°) Werchter 23.01.1729 (g. Michael Luijten en Dijmphna Van Hoef),

 

Boets Joanna, (°) Werchter 14.12.1730 (g. Joannes De Groot en Joanna Thijs),

 

Boets Petrus, (°) Werchter 01.04.1733 (g. Petrus Van Linthout en Catharina De Wolf),

 

Boits Maria, VII (N79), (°) Werchter 11.05.1736 (g. Adrianus Goris en Maria Van Hove),

 

Boets Catharina, (°) Werchter 02.04.1740 (g. Petrus Van Loo en Catharina Van Loo).

 


 

VII - Feijaerts Joannes Baptist (N78), (°) Werchter 23.08.1739 (g. Feijaerts Joannes Baptist en Lucia Van Meerbeeck), + Werchter 02.10.1816, x 1 Werchter 13.09.1764 (g...) met Boits Maria (N79), (°) Werchter 11.05.1736 (g. Adrianus Goris en Maria Van Hove), + Werchter 15.12.1802, x 2 Werchter 20.09.1803 (g. Josephus Loncin en Joachim Van Klynenbreugel) met Joanna Josepha Laurent ( + Werchter 04.04.1808), x 3 Werchter 12.08.1811 (g. Henricus De Bruyn en Josephus Loncin) met Anna Catharina Van Loo (+ Werchter 11.01.1814). Deze x 1 Werchter 27.06.1769 met Petrus Van Mol, (°) Werchter 19.05.1739 (g. Petrus Van Mol en Catharina Van Nuffelen), + Werchter 23.05.1810, fs Rumoldus en Elizabeth Servranckx.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Feijaerts Catharina, (°) Werchter 16.02.1765 (g. Egidius Faijaerts en Catharina Van Hooff), + Werchter 21.02.1765,

 

Feijaerts Maria Elizabetha Josepha, VI (N39), (°) Werchter 04.07.1766 (g. Petrus Vermijlen en Maria Elisabetha Josepha De Coster),

 

Feijaerts Joanna Catharina, (°) Werchter 12.04.1768 (g. Petrus Guens en Joanna Catharina Van Hautvinc), x Werchter 30.08.1794 (g. Joannes Faeijaerts en Cornelius Brughmans) met Petrus Antonius Caes, ex Baal,

     Uit dit huwelijk:

     1a. Faijaerts Anna Maria, ° Werchter 20.09.1790 onwettig (g. Henricus Faeijaerts en Lucia Faeijaerts), + W 11.01.1793,

     1. Caes Joannes Baptista, ° Werchter 28.01.1795 (g. Joannes Feyaerts en Joanna Symons),

     Caes Cornelius, (°) Werchter 22.10.1796 (g. Cornelius Brughmans en Elisabet Faeijaerts),

     Caes Petrus Franciscus, (°) Werchter 10.03.1798 (g. Petrus Franciscus Faeijaerts en Anna Catharina Borghlevens),

     Caes Antonia, (°) Werchter 15.07.1799 (g. Guilielmus Brughmans en Anna Maria Geens),

     Caes Henricus, (°) Werchter 23.12.1801 (g. Henricus Scherens en Lucia Faeijaerts), + Werchter 26.12.1801,

     Caes proles, tweeling, °/+ 23.12.1801,

     Caes Lucia, ° Werchter 06.12.1802 (g. Henricus Scherens en Lucia Faeijaerts),

     Caes Antonius, (°) Werchter 22.01.1806 (g. Petrus Goris en Maria Catharina Faeijaerts),

     Caes Maria Dorothea, ° Werchter 12.05.1810 (g. Joannes Baptista Bosmans en Anna Maria Liekens),

 

Feijaerts Maria Catharina, (°) Werchter 05.10.1769 (g. Anthonius Janssens ern Anna Catharina Bosmans),

 

Feijaerts Anna Maria, (°) Werchter 20.12.1772 (g. Joannes Baptista Geens en Anna Maria Goris),

 

Feijaerts Lucia, (°) Werchter 19.12.1774 (g. Henricus Vanmeerbeeck en Lucia De Meijer),

     Onwettig:

     Faeijaerts Lucia, (°) Werchter 19.12.1774 (g. Henricus Vanmeerbeeck en Lucia De Meijer),

 

Feijaerts Petrus Franciscus, (°) Werchter 07.08.1780 (g. Franciscus De Wijngaert en Joanna Elisabeth Leijsens),

 

2. Van Mol Joannes Baptist, (°) Werchter 25.01.1770 (g. Adrianus t'Servranckx n. Joannes t'Servranckx en Maria Vandegoor), + Werchter 14.03.1840, x 1 Werchter 05.02.1805 (g. Petrus Van Molle en Franciscus Kindermans) met Anna Catharina Van den Brande, ex Betekom, x 2 Werchter 23.10.1810 (g. Petrus Rits en Petrus Verelst) met Maria Elisabeth Morrens, ex Holsbeek,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Molle Joannes Franciscus, (°) Werchter 17.06.1805 (g. Joannes Franciscus Kindermans en Anna Catharina Van Loo),

     x Werchter 14.11.1837 (g. Joannes Van Moll en Petrus Bruyninckx) met Maria Theresia Bruijninckx,

     Van Molle Joanna Catharina, ° Werchter 08.02.1808 (g. Petrus Van Molle en Elisabeth Van den Brande), + W 03.10.1808,

     2. Van Molle Petrus Franciscus, (°) Werchter 16.07.1811 (g. Petrus Rits en Anna Catharina Van Molle), + W 17.07.1811,

     Van Molle Joannes Baptista, ° Werchter 30.05.1812 (g. Joannes Baptista Van Hautvin en Elisabeth Van Molle),

     Van Molle Anna Catharina, ° Werchter 02.01.1815 (g. Egidius Verelst en Anna Catharina Van Molle),

     Van Molle Petrus, ° Werchter 24.03.1819 (g. Petrus Nijs en Angelina Vervloessem),

 

Van Molle Elisabeth, (°) Werchter 01.05.1773 (g. Arnoldus Van Loo en Elisabeth t'Servranckx), + Werchter 21.06.1814, x Werchter 24.01.1797 (g. Guilielmus Faeyaerts en Petrus Van Molle) met Egidius Andreas Verhelst, (°) Werchter 30.11.1773 (g. Egidius Maerschalck en Elisabeth Eggers), + Werchter 09.04.1841, fs Petrus en Maria Imbrechts,

     Uit dit huwelijk:

     Verelst Maria, (°) Werchter 11.06.1797 (g. Petrus Van Molle en Maria Imbrechts),

     Verelst Anna Catharina, (°) Werchter 15.08.1799 (g. Guilielmus Faeijaerts en Anna Catharina Van Loo),

     Verelst Elisabeth, (°) Werchter 22.01.1802 (g. Joannes Van Molle en Anna Catharina Van Loo n. Cath. Van Leemputten),

     Verelst Anna Elisabeth Guilielmina, (°) Werchter 07.04.1804 (g. Guilielmus Verelst en Anna Elisabeth Guilielmina t'Servranckx),

     Verelst Petrus Franciscus, (°) Werchter 13.08.1807 (g. Petrus Franciscus Verelst en Anna Cath. Van den Brande n. Anna Van Molle),

     Verelst Guilielmus, ° Werchter 27.10.1809 (g. Guilielmus Van Hautvin en Maria Anna Verelst), + W 08.11.1831,

     Verelst Henrica, ° Werchter 12.10.1813 (g. Guilielmus Faeijaerts en Anna Elisabeth Verstraeten),

 

Van Mol Anna Catharina, (°) Werchter 30.09.1775 (g. Cornelius Brughmans en Anna Catharina t'Servranckx), x Werchter 12.12.1798 (g. RD A.J. Van den Bon en Arnoldus Bols) met Petrus Verelst, ex Betekom,

     Uit dit huwelijk:

     Verelst Anna Catharina, (°) Werchter 25.07.1799 (g. Joannes Verelst en Anna Catharina Van Loo),

     Verelst Anna Elisabeth, (°) Werchter 26.09.1801 (g. Petrus Van Molle en Elisabeth Baeten n. Anna Catharina Antonis),

     Verelst Jacobus, (°) Werchter 20.09.1803 (g. Jacobus Verelst en Anna Elisabeth t'Servranckx),

     Verelst Anna Maria Theresia, (°) Werchter 15.02.1805 (g. Joannes Baptista Van Molle en Anna Maria Theresia Guens),

     Verelst Anna Cornelia, ° Werchter 27.01.1807 (g. Cornelius Meeus en Anna Van Molle),

     Verelst Joanna Maria, ° Werchter 27.11.1808 (g. Joannes Franciscus Verelst en Anna Cath. Van den Brande),

     Verelst Maria Elisabeth, Varentstraat, ° Werchter 08.11.1810 (g. Egidius Kindermans en Elisabeth Van Loo), x Werchter 21.04.1836 met Sulem Simon, linnenwever,

     Verelst Joanna Dorothea, ° Werchter 21.09.1812 (g. Joannes Baptista Van Eijcken en Anna Catharina Crabbe),

     Verelst Joannes Baptista, ° Werchter 13.03.1814 (g. Joannes Baptista t'Servranckx en Anna Catharina Crabbe),

     Verelst Petrus Antonius, ° Werchter 14.05.1817 (g. Petrus Antonius Vervloessem en Anna Maria Van Geel),

 

Van Molle Anna Maria, (°) Werchter 02.05.1778 (g. Cornelius Van Loo en Anna Maria Vanmol), x Werchter 16.02.1812 (g. RD Henricus Everaerts en Joannes Reyers) met Egidius Kindermans, (°) Werchter 13.04.1776 (g. Egidius Maerschalck en Catharina Smets), landbouwer, handwerker, fs Guilielmus en Maria Petronilla Crab,

     Uit dit huwelijk:

     Kindermans Anna Catharina, (°) Werchter 16.09.1801 (g. Petrus Van Molle en Anna Catharina Van Loeij),

     x Werchter 10.05.1832 (g. Petrus Van Espen) met Joannes Baptista Van Hespen, fs Henricus en Maria Hiché,

     ° Werchter 02.07.1805 (g. Joannes Baptista Van Hespens en Magdalena Schoovaerts),

     Kindermans Anna Maria, ° Werchter 02.01.1804 (g. Petrus Van Molle en Anna Maria Kindermans), dienstmeid,

     Kindermans Antonius Bernardus, (°) Werchter 27.08.1806 (g. Antonius Van der Straeten en Elisabeth Van Molle n. Anna Van Molle),

     Kindermans Angelina, ° Werchter 14.03.1809 (g. Guilielmus Van Hautvin en Theresia Kindermans),

     Kindermans Joannes Franciscus, (°) Werchter 13.02.1812 (g. Joanna Bap. Paeps alias Van Eijcken en Anna Maria Crabbé),

     Kindermans Guilielmus, ° Werchter 11.04.1815 (g. Guilielmus Kindermans en Anna Catharina Van der Straeten),

     Kindermans Guilielmus Franciscus, ° Werchter 14.12.1817 (g. Guilielmus Kindermans en Anna Catharina Bols),

     Kindermans Maria Angelina, ° Werchter 05.06.1820 (g. Franciscus Mergaerts en Maria Theresia Op de Beeck),

     Kindermans Anna Catharina, ° Werchter 07.02.1823 (g. Joannes Franc. Van Hautvinck en Anna Cath. Kindermans),

 

Van Mol Anna, ° Werchter 17.02.1781 (g. Joannes Baptista Van Mol en Anna Brughmans).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom