Voorouderlijst Boegaerts Joannes

 

(van den) Bogaard, (van den) Boogaar(d)(t), - Boogaerde, - Bo(o)g(a)ert, - Bogaerd(e)(n), - Bogaart, - B(o)oga(a)r(d)(t), - Bogard, - Bogert, - Booga(e)rd(e), - Boomgaard, - Bonga(e)rd, - Bongarth, Van Bogaert, Boomgaard, - gaerden, - gaerts, Bomgaert, -gaars, - gard, - gart(z), Boongaert, Boongaards, - ga(e)rt(s), -gard(s), - gaers, - gartz, - ger(s), Bungart(z), - gard, - gert, Boegaer(t)s, Bogaard,

Bogar(d), Bo(o)gaart, Bo(o)ga(e)r(d)(t)s, Boogert, Bogerd, Bo(o)gers, Beaugard, ...

Zeer verspreide plaatsnaam verwijzende naar 'Boomgaard'. Dit kan dus verband houden met woonplaats, eigendom of zelfs met het beroep (werkende in ...)

 


 

X - XI - XII - Boegaerts Joannes (N1944 + N2656 + S3072), (°) (niet O+, L+, Mech+, ), x (niet K, R, P!, Bon!, SKW, Ber, S, O, Mech, ) met Guldentops Catharina (N1945 + N2657 + S3073), ° 1586 (niet O+, Ber+, Mech+, L+,  ), + O.L.V.Waver 19.01.1664 (obyt Guldentops Catharina vidua Bogaerts, etatis sue 78).

 

Onderstaande aktes met dank aan Karel en Mariette Bogaerts

Gem.archief O.L.V.W. 1617 3/23 Bederekeningen 1616-1617: Bogaerts Joannes (Boegaerts) vr 1 j.  

Idem 1618 3/137 Zettingen: Vr Van Luyck Nicolaus als collector: o.a. Bogaerts Joannes - 1 B. 2 gd. & 25 st.

Idem 1628 3/7 Militaire logementen: Bogaerts Joannes - maalgeld - 0 -18. 

Idem 1627-1628 3/137 Zettingen - Vr Vertommen Cornelius als collecteur: Bogaerts Joannes - samen 10 - 4. 

Rekenkamer Brussel ca.1649 - ca. 1674 - Rekenkamer Brussel 45.644 - Cijnsregister O.L.V.W. blz. 3:

Op de Beeck Egidius, Bogaerts Joannes, Wellens Petrus, ki. v. Michiels Arnoldus & Goyvaerts. Bastaens Simon (Bastijns): 9 B. Keurdrager Op de Beck Martinus 16 j. sinds (12.11.1668 ?). Mits + Op de Beeck Martinus, op 26.08.1656, Op de Beeck Mattheus 5 j. fs Martinus & Op de Beeck Catharina, & dit vr Op de Beeck Martinus, Bogaerts Joannes fs Joannes, Schouwaerts Antonius & Michiels Petrus zijn zwager, Van Kiel Martinus & ki.v.Van den Brande Gommarus & Van den Brande Catharina met Barbara.

Gem.archief O.L.V.W. 1660 I/2 blz.91: Pastoor Van Antwerpen v. Beerzel aenleggere bij beseth tegens 4 B.huis, eertyts Reynaerts Joannes goet ut opdander zijnde toebehorende de we. Bogaerts Joannes met haar consoorten Petrus, Egidius, etc...  19.09.1662: Bezet op goed vr achterstal roghs aan Bogaerts Joannes fs Joannes mits dabsentie v/zijn moeder, welcke volgende voeght Jacobs zijn ieste daer van recht.

Stadsarchief Mechelen 01.03.1700 SB 1690-1710: FF.S.II(II) 4 Putte:

1e staak : 1) Bogaerts Joannes (ook vr hem) & Van Hoof Cornelius (Van Hove) als mmki. v. Bogaerts Petrus daar moeder af is Uytterhoeven Magdalena.  2) Meynaerts Maria (fa Elisabeth) x Beullens Rumoldus (Bullens). 3) Peeters Maria x Neeus Guilielmus (Meeus). 4) Balemans Joannes als mmkind Peeters Petrus. 5) Bogaerts Petrus fs Petrus & Ceulemans Andreas fs Anna vr hen & als mmkind v.+ Ceulemans Petrus. 6) Ceulemans Anna x Van Hoof Joannes (Van Hove). 7) Ceulemans Maria x Van Oosterwijck Gommarus. 

2e staak : 1) Serneels Servatius over tochte, Serneels Jacobus, Serneels Egidius & Serneels Maria x Goyvaerts Joannes. 2) Me. ki.v. Gullentops Mattheus (Guldentops) : Anna Maria, Catharina & Mattheus. 3) Ki. v. Gullentops Mattheus (Guldentops) : Adrianus & Anna. 4) Gullentops Barbara (Guldentops) & Huybrechts Anna.  

3e staak : 1) Gullentops Antonius (Guldentops), Gullentops Petronella (Guldentops) x Op de Beeck Joannes. 2) Ki. v. Gullentops Joannes (Guldentops) : Joannes, Joanna & Maria. 3) Gullentops Mattheus (Guldentops) fs Mattheus vr hem & als mm2ki.v.Gullentops Mattheus (Guldentops). 

4e staak : 1) Van der Auwera Petronella x Herdewijn Judocus. 2) Van den Dries Martinus (Van den Driessche & Anna Maria x Van Veltem Josephus (Van Veltum). 

5e staak : voors.Van den Dries Martinus (Van den Driessche) & Van Veltem Josephus (Van Veltum). 

6e staak : Van der Veken Mattheus & Van Elsen Joannes (V.Ese) fs Uytterhoeven Maria -

verkopen aan Neeus Christoffel (Meeus) x Op de Beeck Maria als commant v/zijn vader Egidius, ˝ B. land te Putte-Zoetwey.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens te O, Bon, SKW, Ber, Duf, Beer, P!, Heist, K, W, L,

 

Boegaerts Petrus Franciscus, x O.L.V.Waver 21.08.1677 (g. Van Hoof Martinus en Van Hoof Egidius) met Uytterhoeven Magdalena Maria (N1343), (°) Bonheiden 20.09.1637 (g. Joannes Frans en Magdalena Van den Damme), deze x 1 met Van Hoef Adrianus (N1342),

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hoef Catharina, (°) O.L.V.Waver  17.09.1659 (g. Gillis Van der Auwera en Catharina Heijnsmans),

     Van Hoef Cornelius, (°) O.L.V.Waver 10.11.1661 (g. Jacobus De Peuter n. Cornelis Verschooten en Anna Aerts),

     Van Hoef Joanna, X (N671), (°) O.L.V.Waver 20.04.1664 (g. Martinus Van Hove en Joanna Van den Brande),

     Van Hoef Franciscus, (°) O.L.V.Waver 14.02.1666 (g. Franciscus Cornelii pastoor en Maria Hijnsmans),

     Van Hoef Maria, (°) O.L.V.Waver 07.11.1668 (g. Franciscus Simons en Joanna Winckelmans loco Joanna Uijterhoeven),

     2. Bogaerts Joannes, (°) O.L.V.Waver 23.11.1679 (g. Joannes Van Kiel en Elisabeth Geijsmans),

     BogaertsPetrus, (°) O.L.V.Waver 21.02.1681 (g. Joannes Bogarts en Catharina Van Hoeff),

     Bogaerts Egidius, (°) O.L.V.Waver 08.04.1684 (g. Egidius Van Hoeff en Joanna Van Hoeff).

 

Bogaerts Maria, x met Lieckens Joannes, geen fii te O, SKW, Bon, Duf,

 

Bogaerts Egidius, IX (N1328),

 

Boegaerts Joannes, (°) O.L.V.Waver 02.07.1621 (g. Petrus Walters en Anna Govaerts),

 

Boegaerts Anna, + O.L.V.Waver 07.03.1663, x met Ceulemans Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Ceulemans  Petrus, (°) O.L.V.Waver 10.08.1651 (g. Petrus Bogaerts en Anna Guldentops),

     Ceulemans Maria, (°) O.L.V.Waver 21.10.1658 (g. Joannes Guldentops en Maria Guldentops),

     Ceulemans Anna, (°) O.L.V.Waver 15.08.1662 (g. Joannes Van den Dries en Anna Jansens),

 

Boegaerts Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 03.11.1623 (g. Petrus Wellens en Elizabeth Cuelemans), x S.K.Waver 25.06.1650 (g. Gielis Joannes en Van Rompaey Adrianus) met Mannaerts (Meynaerts) Simon, geen fii te O, SKW, Bon,

 

Boegaerts Petronella, (°) O.L.V.Waver 23.12.1626 (g. Joannes Guldentops en Joanna Van Eesthen), + Bonheiden 11.01.1699, x 1 Bonheiden 27.09.1653/07.10.1653 (g. Peeters Antonius, Van den Dries Joannes en Vermeulen Antonius) met Peeters Egidius, x 2 Bonheiden 28.08.1667/14.09.1667 (g. Peeters Engelbertus, Vercammen Martinus, De Punder Bartholomeus en Peeters Anna) met Vercammen Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Peeters Petrus, (°) Bonheiden 29.07.1656 (g. Jan Van den Dries en Magdalena Caleijs),

     Peeters Maria, (°) Bonheiden 02.05.1660 (g. Jan Vercammen en Maria Wellens),

     2. Vercammen Simon, (°) Bonheiden 20.07.1668 (g. Simon Van Dievelt en Elisabeth Peeters),

 

Boegaerts Joannes, X - XI (N972 + S1536), (°) O.L.V.Waver 02.12.1629 (g. Joannes Aertgeerts en Joanna Guldentops).

 


 

IX - Bogaerts Egidius (N1328), (°) (niet K, R, P, O, S, W, H, SKW, Beer, Bon, Mech, Ber, Mui, Hev, L, I, Heist, Duf, Kamp, Berg, Perk, NotS, ), x 1 Rijmenam 30.06.1656 (g. De Becker Egidius en Van Horebeke J.) met De Keyser Elisabeth, + Rijmenam 06.07.1667, en x 2 Rijmenam 08.01.1669 (g. Van Horebeke Joannes en Guens Joannes) met Rogmans (Vrijmans) Catharina (N1329), (°) Bonheiden 12.07.1635 (g. Joannes Van Hove en Elisabeth Peeters).

 

Not. Swiggers 07/12.01.1714: SD tussen Andries Ceulemans en zijn kinderen Jan, Anna, Liesbet (echtg. Jan Van Hove) en Maria met haar kinderen Peeter Van Gijsel, Catlijn Rogmans en haar zonen Peter en Claes Bogaerts.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bogaerts Antonius, (°) Rijmenam 17.09.1657 (g. De Keyser Antonius en Bernaerts Joanna), + Rijmenam 26.02.1677,

 

Bogaerts Martinus, (°) Rijmenam 17.01.1660 (g. De Keyser Martinus en De Keyser Anna), + Rijmenam 19.01.1685,

 

Bogaerts Maria, (°) Rijmenam 14.02.1662 (g. Verbeeck Martinus en Van Rillaer Maria),

 

Bogaerts Joannes, (°) Rijmenam 22.04.1664 (g. De Beecke Adriaan en Van der Voore J.),

 

Bogaerts Petrus, (°) Rijmenam 12.12.1666 (g. Buyvens Petrus en Verbiest Anna),

 

2. Bogaerts Petrus, X (N664), (°) Rijmenam 28.11.1669 (g. Herremans Petrus en Rogmans Anna),

 

Bogaerts Nicolaus, (°) Rijmenam 30.12.1674 (g. Van Horebeke Guilielmus n. Essinck Nicolaus en Bullens Maria).

 

 

 

X - XI - Boegaerts Joannes (N972 + S1536), handwerker, (°) O.L.V.Waver 02.12.1629 (g. Joannes Aertgeerts en Joanna Guldentops), + O.L.V.Waver 05.11.1717, x O.L..V.Waver 05.04.1674 (g. Bogarts Petrus en Van Horenbeke Martinus (koster)) met Van Loy Joanna 'Janneken' (N973 + S1537), (°) Bonheiden 06.04.1641 (g. De Grove Franciscus en Vleminx Joanna), + O.L.V.Waver 17.12.1723, sepulta est Van Loeyck Joanna pauper.

 

Onderstaande aktes met dank aan Karel en Mariette Bogaerts

Gem.archief O.L.V.Waver 1657-1658 GAW 3/147 Zettingen: Betaald aan Mr Bogaerts Joannes, meester v/de cappel, 45-5.

1665 GAW 3/1 Metingen: Bogaerts Joannes (Bogaers) - een hofstede.

1675 GAW 3/26 Bederekeningen: Ontv.v . Bogaerts Joannes 1 D. land - 0 - 4.

1678 GAW 3/30 Bederekeningen: Bogaerts Joannes heeft gekort vr Rombouts Nicolaus v/het rijden naar het leger - 1-0.

30.04.1693 GAW 2/3 Kwartierrekeningen: Logementskosten curasiers 5 st. 1 man. Nog een vrouw & kind 5 st. 

1699 GAW 3/133 Zettingen: Bogaerts Joannes 0-13. Dezelfde over Pastorijveld. Delzelfde over labeur.

1700: O.a. Bogaerts Joannes vr hem & Van Hoof Cornelius (Van Hove) als mmki.v. Bogaerts Petrus, daar moeder af  is Uytterhoeven Magdalena - verkopen aan Neeus Christoffel (Meeus) x Op de Beeck Maria als commant v/zijn vader Egidius, ˝ B.land te Putte-Zoetwey.  

 

Uit dit huwelijk:

 

Boegaerts Maria, (°) O.L.V.Waver 04.05.1675 (g. Joannes Ceulemans en Maria Gilis), + O.L..V.Waver 30.04.1716, x O.L.V.Waver 09.07.1709 (g. Van der Auwera Joannes en Boegaerts Guilielmus) met Van der Auwera Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Auwera Joannes, (°) O.L.V.Waver 28.04.1711 (g. Joannes Van der Auwera en Joanna Boegaert),

     Van der Auwera Catharina, (°) O.L.V.Waver 23.02.1715 (g.  Guilhelmus Boegaert en Catharina De Bruijn),

 

Boegaerts Guilielmus, IX (N486), (°) O.L.V.Waver 12.06.1678 (g. Guilielmus De Bie en Barbara Van Dessel),

    

Boegaerts Joanna, (°) O.L.V.Waver 24.06.1680 (g. Daniel Michiels, Anna Verschaeren loco Maria Bogaerts), + Berlaar 11.03.1719, x Putte 30.11.1715 met Ceulemans Cornelis,

     Uit dit huwelijk:

     Ceulemans Maria, (°) Berlaar 30.04.1706 (g. Martinus Ceulemans en Joanna Van Loy),

     Ceulemans Joannes Franciscus, (°) Berlaar 27.01.1717 (g. Joannes Ceulemans fs Andreas en Anna Van Eemen),

     Ceulemans Elisabeth, (°) Berlaar 14.12.1718 (g. Petrus Bogaerts en Elisabeth Van Tongel),

 

Boegaerts Petrus, X (S768), (°) O.L.V.Waver 22.11.1682 (g. Petrus Boegaerts en Maria Uytterhoeven).

 


 

X - Bogaerts Petrus (N664), (°) Rijmenam 28.11.1669 (g. Herremans Petrus en Rogmans Anna), + Rijmenam 16.02.1734, x Bonheiden 19.04.1698 (g. Keldermans Wilhelmus en Bogaerts Nicolaus) met De Winter Joanna (N665), (°) Bonheiden 30.09.1675 (g. Augustijn Dooms en Margareta Kersmakers nomine Joanna Vercammen).

 

Uit dit huwelijk:

 

Bogaerts Joannes, IX (N332), (°) Rijmenam 28.01.1699 (g. Joannes Vercammen en Catharina Rogmans),

 

Bogaerts Maria, (°) Rijmenam 11.12.1701 (g. Nicolaus Bogaerts en Maria Vercammen), x Rijmenam 07.06.1726 (g. Bogaerts Petrus en Bogaerts Joannes) met Van den Eynde Carolus, + Rijmenam 17.05.1732, x 2 met Snayers Walterus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Eynde Petrus, (°) Rijmenam 20.11.1727 (g. Petrus Bogaers en Catharina Van den Eijnde),

     Van den Eijnde Adrianus, (°) Rijmenam 03.04.1730 (g. Adrianus Van den Eijnde en Catharina Theresia Janssens), + R 21.06.1754,

 

Bogaerts Guilielmus, (°) Rijmenam 01.01.1705 (g. Guilielmus Keldermans en Anna Smets),

 

Bogaerts Cornelius, (°) Rijmenam 04.04.1712 (g. Cornelius Hoefmans en Anna Pieters), + Rijmenam 20.08.1722.

 

Bogaerts Joanna, (°) Rijmenam 29.04.1717 (g. Cornelius Van Rompuy en Joanna Smets), x Rijmenam 30.01.1735 (g. Bogaerts Joannes en Van Gorp Engelbertus) met Van der Gorp Cornelius, geen fii R, O, Bon, BMB?

 

 

 

IX - Boegaerts Guilielmus (N486), (°) O.L.V.Waver 12.06.1678 (g. Guilielmus De Bie en Barbara Van Dessel), + O.L.V.Waver 13.05.1731, x 1 Rijmenam  18.07.1702 (g. Bosmans Joannes, Janssens Joannes, Mangelschots Adrianus en De Neef Joannes) met De Neef Joanna (N487), O.L.V.Waver 23.03.1678 (g. Joannes De Neef en Joanna Frans), fa Egidius en Van Hoof Joanna, x 2 Putte 21.11.1727 met Boets Anna Maria, (°) Keerbergen 12.04.1697, fa Gerardus en Troy Catharina, + O.L.V.Waver 19.02.1747, deze x 2 O.L.V.Waver 18.11.1731 (g. Van der Auwera Martinus en Puttemans Petrus) met Van der Auwera Joannes, (°) O.L.V.Waver 18.01.1699, fs Martinus en Van Dessel Catharina. Deze laatste x 2 O.L.V.Waver 14.04.1747 (g. Serneels Cornelius en Winkelmans Egidius) met Winkelmans Elisabeth, + O.L.V.Waver 11.12.1768.

 

Onderstaande aktes met dan aan Karel en Mariette Bogaerts

Gem.archief O.L.V.Waver 1704-1706  3/143 Zettingen 290: Maalgeld Bogaerts Guilielmus 1-4.

Idem 16.12.1718 GAW 3/136 Zettingen Lijst dieren: Bogaerts Guilielmus (Boghaedts): 4 koeien.

Idem 1718-1719 GAW 3/29 Bederekeningen 212: Bogaerts Guilielmus over 1 B. 3 D. 66R.: 0-19. Zijn woon: 0-3. 4 koyen: 0-16. 

Idem 12.12.1719 GAW 3/136 Zettingen lijst gewassen: Bogaerts Guilielmus. Coren: 3.  Boekweit: 5.    

Idem 1727 GAW 3/32 Impostrekeningen 81: Bogaerts Guilielmus ontv. over 3 communicanten: 1-16

Idem 02.12.1727 GAW 1/86: Vr ons gecompareerd drossaard v. O.L.V.W. Heirs Jacobus, schepenen v. O.L.V.W., Van den Bosch Joannes (Van den Bossche), Beullens Joannes, Peeters Petrus & De Peuter Joannes. Akkoord ts. Bogaerts Guilielmus wr De Neef Joanna, waarvan 5 mi. ki. Joanna, Catharina, Petrus, Elisabeth & Anna, nu x 2 Boets Adriana (Boits) & ts. De Neef Egidius mm5ki. Bogaerts Petrus.

Idem 1730 GAW 3/136: Bogaerts Guilielmus: 5 koeien & 3 communicanten.

Not. C. Dom 30.01.1731 11.635: Testament v. Bogaerts Guilielmus x Boets Adriana (Boodts) won. O.L.V.W. Langstlevende zal betalen aan voorki. v. + De Neef Joanna: Bogaerts Joanna (Boghaers), Catharina, Petrus,  Elisabeth, Anna. Momb. Bogaerts Petrus (Boghaers) & Boets Guilielmus (Budts). 

Gem.archief O.L.V.Waver 24.01.1732: Inventaris goederen v. + Bogaerts Guilielmus (Boegaerts), wr. De Neef Joanna waarv. 5 mi.ki., x 2 Boets Adriana, waarv.2 mi. ki., nu x Van der Auwera Joannes. Mki. Bogaerts Petrus (Boegaerts) & Van der Auwera Petrus fs Carolus. 

1740: Van Roosbroeck Franciscus x Op de Beeck Joanna won. Putte lenen 150 gd. v. Bogaerts Joanna fa Guilielmus ?

1742: Bogaerts Joanna fa Guilielmus won. Putte ontv. 150 gd.v. Van Roosbroeck Franciscus wr Op de Beeck Joanna als cassatie ?

Gem.archief O.L.V.Waver 08.07.1747: Overeenkomst over hafelijke goederen ts.: 1) Van der Auwera Joannes (wr Boets Adriana, waarvan 2 mi.ki.: Elisabeth & Joanna Maria), x 2 Winckelmans Elisabeth. Mombers: Serneels Carolus v. vaderlijke, Puttemans Joannes v. moederlijke zijde, alsook Bogaerts Petrus & Puttemans Petrus. 2) Bogaerts Franciscus & Maria Anna mi.ki.v. + Bogaerts Guilielmus x voors. + Boets Adriana.   

Idem 20.07.1747 GAW: Inventaris ten sterfhuis v. + Boets Adriana x Van der Auwera Joannes & hun mi.ki.

     

Uit dit huwelijk:

 

1. Boegaerts Joannes, (°) O.L.V.Waver 20.05.1702 ill. (g. Joannes Boegaerts en Gommara Van der Auwera), + O 26.11.1702,

 

Boegaerts Maria, (°) O.L.V.Waver 25.10.1704 (g. Joannes De Neef en Maria Bogaerts), + O 29.04.1716,

 

Boegaerts Joanna, (°) O.L.V.Waver 10.01.1707 (g. Petrus Boegaerts en Dymphana Van der Auwera), + Putte 09.07.1787,

 

Boegaerts Catharina, VIII (N243), (°) O.L.V.Waver 25.04.1709 (g. Petrus Boegaerts en Maria Van den Eijnde),

 

Boegaerts Petrus, (°) S.K.Waver 14.09.1711 (g. Van der Auwera Petrus en Bogaerts Joanna), + O.L.V.Waver 15.11.1791, na + moeder geplaatst bij Cleynhens Cornelius te Boortmeerbeek,

 

Boegaerts Joannes, (°) O.L.V.Waver 24.10.1713 (g. Joannes De Peuter en Catharina Cuijpers), + O.L.V.Waver 25.07.1717,

 

Boegaerts Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 24.08.1715 (g. Gommarus De Peuter en Maria Breijtmans),

 

Boegaerts Anna Maria, (°) O.L.V.Waver 07.10.1717 (g. Petrus Peeters en Anna De Neef), x O.L.V.Waver 29.10.1748 (g. Bogaerts Joannes en Van Roosbroeck Mattheus) met Geluykes Joannes, geen fii te O, P, SKW, Ber, Bon, R,

 

Boegaerts Gummarus, (°) O.L.V.Waver 06.01.1719 (g. Cornelius Ceulemans en Gommara De Peuter), + O.L.V.Waver 30.07.1721,

 

2. Bogaerts Franciscus, (°) O.L.V.Waver 14.08.1728 (g. Puttemans Joannes (buur) en De Bruyn Catharina), x O.L.V.Waver 11.07.1754 (g. Roelants Petrus en Uytterhoeven Petrus) met Uytterhoeven Petronella,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te O, Duf,

     Bogaerts Anna Maria, (°) O.L.V.Waver 21.05.1755 (g. Joannes Van der Auwera en Petronilla Brouwers),

     Bogaerts Catharina, (°) O.L.V.Waver 25.12.1756 (g. Petrus Bogaerts en Catharina Bogaerts),

 

Bogaerts Maria Anna, (°) O.L.V.Waver 16.02.1730 (g. Geluyckens Joannes en Boets Elisabeth),

 

3. Van der Auwera Joanna Maria, (°) O.L.V.Waver 03.09.1732 (g. Putmans Henricus en Van der Auwera Adriana),

 

Van der Auwera Elisabeth, (°) O.L.V.Waver  17.09.1733 (g. Geluyckens Joannes en Van Dessel Elisabeth),

 

Van der Auwera Joanna Maria, (°) O.L.V.Waver 20.05.1736 (g. Gijsemans Petrus en Van der Auwera Adriana),

 

Van der Auwera Catharina, (°) O.L.V.Waver 19.09.1738 (g. Bogaerts Petrus en Janssens Catharina),

 

Van der Auwera Catharina, (°) O.L.V.Waver 03.10.1742 (g. Verbruggen Adrianus en Bogaerts Catharina ex Regio),

 

4. Van der Auwera Carolus, (°) O.L.V.Waver 25.04.1748 (g. Serneels Carolus en Winckelmans Joanna,

 

Van der Auwera Anna Maria, (°) O.L.V.Waver 16.03.1752 (g. Winckelmans Egidius en Van Dievel Anna Maria),

 

Van der Auwera Joannes Franciscus, (°) O.L.V.Waver 03.10.1755 (g. Bogaerts Franciscus en Deijck Joanna Maria),

 

Van der Auwera Petrus, (°) O.L.V.Waver 17.02.1760 (g. Gijsemans Petrus en Gielis Maria).

 

 

 

X - Bogaerts Petrus (S768), (°) O.L.V.Waver 22.11.1682 (g. Petrus Boegaerts en Maria Uytterhoeven), + Putte 22.01.1767, x O.L.V.Waver 25.02.1713 (g. Boegaerts Guilielmus en Beullens Joannes) met De Bruyn Catharina (S769), (°) O.L.V.Waver 1681, + Putte 20.06.1751.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bogaerts Joannes Jozef, (°) O.L.V.Waver 09.11.1713 (g. Joannes Beullens en Joanna Van Looij), + Rijmenam 23.07.1768, x 1 O.L.V.Waver 21.11.1739 met De Cleyn Elisabeth en x 2 Rijmenam 23.02.1757 (g. Petrus Van Loo en Adrianus Van Horebeeck) met Van Loo Maria, deze x 2 Rijmenam 26.05.1771 (g. Cornelius Bogaerts en Joannes Volckaerts) met Cornelius Van Rompaij,

     Uit dit huwelijk:

     1. Bogaerts Joannes Baptist Cornelius, (°) Rijmenam 10.04.1758 (g. Cornelius Bogaerts en Anna Op de Beeck), + Rijmenam 19.09.1758,

     Bogaerts Joannes Franciscus, (°) Rijmenam 14.08.1759 (g. Petrus Bogaerts en Anna Maria Van Loo),

     Bogaerts Petrus Franciscus, (°) Rijmenam 14.11.1762 (g. Petrus Bogaerts en Elisabeth Bogaerts), + Rijmenam 08.01.1764,

     Bogaerts Joanna Maria, (°) Rijmenam 06.03.1765 (g. Joannes Volckaerts en Joanna Maria Bogaerts), + Rijmenam 23.06.1765,

     Bogaerts Joannes, (°) Rijmenam 06.03.1765 (g. Joannes Van der Auwera en Catharina Roothooft, + Rijmenam 11.12.1785,

     Bogaerts Joanna Maria, (°) Rijmenam 09.03.1767 (g. Cornelius Vervloet  en Joanna Maria Hendrickx),

 

Bogaerts Elisabeth, (°) Putte 08.10.1715, + O.L.V.Waver 04.03.1799, x Putte 24.11.1746 met Van der Auwera Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Auwera Petrus, (°) O.L.V.Waver 21.02.1748 (g. Petrus Bogaers en Catharina Van de Voorde),

     Van der Auwera Catharina, (°) O.L.V.Waver 22.06.1749 (g. Egidius Nijs en Catharina Gijsemans),

     Van der Auwera Joanna, (°) O.L.V.Waver 19.10.1750 (g. Petrus Bogaers en Joanna Roofthooft),

     Van der Auwera Joanna Catharina, (°) O.L.V.Waver 11.05.1753 (g. Joannes Baptist Gullentops en Catharina Roofthooft), 

     Van der Auwera Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 23.02.1755 (g. Cornelius Bogaerts en Elisabeth De Clijn),

     Van der Auwera Cornelius, (°) O.L.V.Waver 25.01.1758 (g. Petrus Bogaerts en Catharina Roofthooft), 

 

Bogaerts Cornelius IX (S384), (°) Putte 05.02.1718,

 

Bogaerts Joannes Franciscus, (°) Putte 06.11.1719, + Putte 24.03.1720,

 

Bogaerts Petrus, (°) Putte 26.11.1721,+ O.L.V.Waver 03.12.1806, x Putte 31.08.1751 (g. Petrus Bogaerts en Gaspar Roofthooft) met Roofthooft Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Bogaerts Joanna Maria, (°) Putte 26.05.1753 (g. Petrus Bogaerts en Maria Boom),

     Bogaerts Joanna Maria, (°) Putte 08.11.1754 (g. Petrus Bogaerts en Maria Boom),

     Bogaerts Joannes Baptista, (°) Putte 12.08.1756 (g. Joannes Van der Auwera en Joanna Roofthooft),

     Bogaerts Elisabeth, (°) Putte 30.05.1758 (g. Cornelius Bogaerts en Elisabeth Bogaerts),

     Bogaerts Petrus Franciscus, (°) Putte 11.05.1760 (g. Petrus Bogaerts en Maria Anna Bogaerts),

     Bogaerts Henricus, (°) Putte 29.04.1764 (g. Henricus Van der Auwera en Joanna Op de Beeck),

     Bogaerts Jacobus, (°) Putte 08.11.1766 (g. Jacobus Op de Beeck en Anna Maria Van der Auwera),

 

Bogaerts Anna Catharina, (°) Putte 30.07.1723, + Putte 07.03.1787.

 


 

IX - Bogaerts Joannes (N332), (°) Rijmenam 28.01.1699 (g. Joannes Vercammen en Catharina Rogmans), x Bonheiden 07.04.1723 (g. Petrus Bogaerts en Van der Elst Phil. Franciscus (koster)) met Lens Catharina (N333), (°) O.L.V.Waver 10.09.1697 (g. Franciscus Lens en Catharina Verkammen), + Rijmenam 13.05.1755.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bogaerts Johanna, (°) O.L.V.Waver 13.01.1724 (g. Vermeylen Robertus en Van der Auwera Joanna), x Rijmenam 31.05.1746 (g. Rumoldus Van Camp en Joannes Bogaerts) met Van Camp Petrus,

      Uit dit huwelijk:

      Van Camp Joannes Baptista, (°) Rijmenam 23.02.1747 (g. Joannes Van Camp en Catharina Lens), + Rijmenam 20.05.1747,

      Van Camp Joannes Baptista, (°) Rijmenam 06.03.1748 (g. Joannes Bogaerts en Maria Guldentops),

      Van Camp Anna Catharina, (°) Rijmenam 20.12.1750 (g. Petrus De Lauwer en Catharina Dockx), + Rijmenam 16.10.1758,

      Van Camp Adrianus, (°) Rijmenam 07.10.1755 (g. Adrianus Van den Eijnde en Anna Van Rompaij), + Rijmenam 03.05.1759,

      Van Camp Petronella, (°) Rijmenam 22.01.1759 (g. Joannes Baptist Bogaerts en Petronella Verschaeren),

      Van Camp Anna Maria, (°) Rijmenam 02.04.1762 (g. Adrianus Van den Eijnde en Anna Wiskens),

      Van Camp Anna Catharina, (°) Rijmenam 08.04.1765 (g. Joannes Van Camp en Catharina Van Divel),

 

Bogaerts Elisabeth, (°) Rijmenam 18.12.1725 (g. Petrus Bogaerts en Barbara De Preter (Peuter)),

 

Bogaerts Carolus, (°) Rijmenam 14.01.1728 (g. Carolus Van den Eynde en Maria Lens), + O.L.V.Waver 29.04.1786, x S.K.Waver 07.02.1758 (g. Anthonius Traeijts en Michael Lens) met Van den Eynde Maria, + O.L.V.Waver 16.02.1794,

      Uit dit huwelijk:

      Bogaerts Gummarus, (°) O.L.V.Waver 18.04.1761 (g. Gummarus Van den Eijnde en Anna Lens loco Catharina Van den Eijnde),

      Bogaerts Anna Maria, (°) O.L.V.Waver 21.09.1762 (g. Franciscus Van den Eijnde en Anna Lens),

      Bogaerts Anna Catharina, (°) O.L.V.Waver 02.03.1764 (g. Joannes Baptista Boegaerts en Anna Catharina Van den Eijnde),

      Bogaerts Michael, (°) O.L.V.Waver 21.08.1766 (g. Michael Lens en Anna Lens),

      Bogaerts Anna Cornelia, (°) O.L.V.Waver 05.03.1770 (g. Joannes Vervloedt en Anna Colfs),

      Bogaerts Lucia, (°) O.L.V.Waver 26.09.1733 (g. Walterus Bogaerts en Lucia Jacops),

 

Bogaerts Michael, (°) Rijmenam 04.10.1730 (g. Michael Lens en Joanna De Winter), + Rijmenam 19.11.1736,

 

Bogaerts Jan, VIII (N166), (°) Rijmenam 20.11.1734 (g. Joannes Verscharen en Anna Lens),

 

Bogaerts Walterus, (°) Rijmenam 30.08.1737 (g. Walterus Smaijers en Maria Van Loo), + O.L.V.Waver 11.03.1806, x O.L.V.Waver 05.02.1771 (g. Lens Michael en Candries Jacob) met Ceulemans Anna, + O.L.V.Waver  27.10.1742, + O.L.V.Waver 12.06.1809, fa Joannes (ex O) en Maria Van Dessel (ex Ber),

      Uit dit huwelijk:

      Bogaerts Joanna Catharina, (°) O.L.V.Waver 24.11.1771 (g. Michael Lens en Joanna Ceulemans),

      Bogaerts Anna Maria, (°) O.L.V.Waver 30.11.1773 (g. Joannes Bogaerts en Anna Maria Ceulemans),

      Bogaerts Maria Francisca, (°) O.L.V.Waver 25.10.1778 (g. Michael Geijsemans en Maria Francisca Maes).

 

 

 

VIII - Roelants Petrus (N242), (°) O.L.V.Waver 21.11.1709 (g. Petrus Roelants en Anna Op de Beeck), + Keerbergen 03.06.1781, x (niet P, O, S, R, K, Beer, Ber, Bon, SKW, Bet, Heist, I, Duf, ) met Bogaerts Catharina (N243), (°) O.L.V.Waver 25.04.1709 (g. Petrus Boegaerts en Maria Van den Eijnde), + Putte 18.07.1776.

 

Uit dit huwelijk:

 

Roelants Joannes Franciscus, (°) Berlaar 18.02.1742 (g. Joannes Van Loock en Elisabeth Bogaerts),

 

Roelants Gommarus, (°) Berlaar 10.11.1743 (g. Gummarus Roelants en Adriana Buts), + Putte 30.10.1790, x 1 Keerbergen 16.05.1775 (g. Petrus Roelants en Joannes Franciscus Opdebeeck) met Op de Beeck Susanna, (°) O.L.V.Waver 05.01.1745, fa Petrus en Maria Van der Auwera, + Putte 12.01.1789, x 2 Putte 30.06.1789 (g. Franciscus Borremans en Joannes Franciscus Op de Beeck) met Borremans Maria Clara, (°) Putte 18.05.1760, fa Franciscus en Elisabeth Vervloesem. Deze x 2 Putte 10.07.1792 (g. Joannes Borremans en Matheus Van Breeuwen) met Petrus Franciscus Van Bree(euwen), (°) Putte 14.07.1765, fs Cornelius en Catharina De Cuijper,

     Uit dit huwelijk:

     1. Roelandt Anna Catharina, (°) Keerbergen 06.03.1776 (g. Joannes Franciscus Opdebeeck en Catharina Bogaerts),

     Roelants Maria, (°) Putte 27.10.1777 (g. Petrus Roelants en Anna Maria Op de Beeck),

     Roelants Joannes Baptista, (°) Putte 23.09.1779 (g. Arnoldus Op de Beeck en Joanna Catharina Roelans),

     x Putte 17 brum XII (09.11.1803) met Goossens Joanna Catharina, (°) O.L.V.Waver 15.01.1779, fa Petrus en Catharina Ceulemans,

     Roelants Theresia, (°) Putte 20.12.1781 (g. Michael Schoovaerts en Anna Catharina Van Oosterwijck),

     Roelants Joanna, (°) Putte 19.10.1783 (g. Joannes Franciscus Roelants en Maria Theresia Bogaerts),

     Roelants Adrianus, (°) Putte 22.04.1787 (g. Adrianus Doms en Anna Maria Borremans),

     2. Roelants Elisabeth, (°) Putte 12.04.1790 (g. Joannes Franciscus Op de Beeck en Elisabeth Vervloesem),

     3. Van Bree Franciscus, (°) Putte 01.09.1793 (g. Franciscus Borremans en Catharina De Cuijper),

     Van Bree Joannes Baptista, (°) Putte 16.12.1795 (g...),

 

Roelants Joanna Theresia/Catharina, (°) Berlaar 27.09.1746 (g. Martinus Roelants en Anna Maria Bogaerts), x Putte 03.02.1773 (g. Schoovaerts Joannes en Roelants Petrus) met Schoovaerts Michael,

     Uit dit huwelijk:

     Schoovaerts Henricus, (°) Keerbergen 27.11.1774 (g. Henricus Schoovaerts en Catharina Bogaerts),

     Schoovaerts Petrus Franciscus, (°) Keerbergen 16.10.1776 (g. Petrus Roelants en Joanna Van der Auwera),

     Schoovaerts Joannes Baptist, (°) Keerbergen 20.01.1780 (g...),

     Schoovaerts Joannes Josephus, (°) Keerbergen 29.03.1783 (g...),

     Schoovaerts Cornelius, (°) Keerbergen 26.04.1786 (g...),

     Schoovaerts Cornelius, (°) Keerbergen 18.08.1787 (g...),

 

Roelants Maria, VII (N121), (°) Berlaar 19.11.1750 (g. Franciscus Bogaerts en Joanna Bogaerts).

 

 

 

IX - Bogaerts Cornelius (S384), (°) Putte 05.02.1718, + Putte 19.05.1777, x Putte 25.09.1742 met Gysemans Catharina (S385), (°) Berlaar 19.10.1718, + Putte 17.05.1782.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bogaerts Petrus,VIII (S192), (°) Rijmenam 19.08.1743 (g. Petrus Bogaerts en Elisabeth Govaerts),

 

Bogaerts Adriaan, (°) Rijmenam 03.02.1746 (g. Adriaan Gysemans en Elisabeth Bogaerts), + Putte 31.05.1819, x 3 Putte 15.09.1777 (g. Franciscus Bogaerts en Petrus Bogaerts) met Peeters Elisabeth (S399), deze x 1 Putte 03.05.1767 (g. Franciscus Peeters en Jacobus Vertommen) met Petrus Vertommen (+ Putte 21.03.1772), x 2 Putte 19.01.1773 (g. Franciscus Peeters en Joannes Van Boeckel) met Hellemans Joannes (S398),

     Uit dit huwelijk:

   1. Vertommen Anna, (°) Putte 26.12.1768 (g. Franciscus Peeters en Anna Gijsmans),

   Vertommen Joannes Baptista, (°) Putte 22.04.1771 (g. Joannes Vertommen en Catharina Van Boeckel),

   Vertommen Theresia, (°) Putte posthumus 16.11.1772 (g. Jacobus Vertommen en Anna Theresia Peeters),

   2. Hellemans Catharina, VIII (S199), (°) Putte 03.03.1774 (g. Franciscus Van den Broeck en Catharina Gijsemans),

   Hellemans Cornelius, (°) Putte 13.08.1777 (g. Cornelius Hellemans en Maria Verstraeten), x Putte 16 brumaire XIII (07.11.1804) met Van den Brande Joanna,

   3. Bogaerts Petrus, (°) Schriek 10.02.1780 (g. Petrus Bogaerts ex Putte en Elisabeth Peeters ex Putte),

   Bogaerts fs, ° + Schriek 18.09.1782,

   Bogaerts Frans, (°) Schriek 17.01.1784 (g. Frans verschueren ex Beerzel en Anna Theresia Peeters ex Putte),

   Bogaerts fs, ° + Schriek 08.11.1787.

 

Bogaerts Anna Elisabeth, (°) Rijmenam 17.02.1748 (g. Egidius Geysemans en Elisabeth De Cleyn), + Beerzel 07.06.1791, x Putte 12.02.1781 (g. Angelus Verschueren en Petrus Bogaerts) met Verschueren Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     Verschueren Joannes Baptista, (°) Beerzel 07.11.1781 (g. Verschueren Engelbertus en Bogaerts Anna Maria),

     Verschueren Cornelius, (°) Beerzel 19.04.1785 (g. Verschueren Cornelius en Peeters Elisabeth),

 

Bogaerts Petrus Franciscus, (°) Rijmenam 01.04.1752 (g. Petrus Bogaerts en Maria Govaerts), + Putte 27.08.1785,

 

Bogaerts Anna Maria, (°) Rijmenam 07.08.1754 (g. Joannes Bogaerts en Maria Geysemans), + Schriek 15.11.1800, x Putte 24.02.1783 (g. Petrus Bogaerts en Joannes Franciscus Beullens) met Buellens Franciscus, geen fii te S, P, O, R,

 

Bogaerts Joanna Catharina, (°) Putte 16.07.1757 (g. Joannes Bogaerts en Catharina Maes),

 

Bogaerts Maria Theresia, (°) Putte 23.09.1760 (g. Egidius Geysemans en Maria Goovaerts), + Schriek 08.03.1837, x Putte 07.02.1785 (g. Cornelius Van der Auwera en Petrus Bogaerts) met Van der Auwera Petrus Franciscus (ex O), geen fii te P, S, O, R, Duf,  Ber,

 


 

VIII - Bogaerts Joannes (N166), (°) Rijmenam 20.11.1734 (g. Joannes Verscharen en Anna Lens), + Rijmenam 04.02.1776, x Putte 02.07.1755 (g. Jacobus De Bruijn en Adrianus T'Serneels) met De Bruyn Joanna Maria (N167), (°) Putte 20.09.1738.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bogaerts Jacobus, (°) Rijmenam 04.04.1756 (g. De Bruyn Jacobus en Mariën Elisabeth), x 1. O.L.V.Waver 09.02.1790 (g. Bernardus Marien en Walterus Bogaerts) met Marien Anna Maria, fa Bernardus en Maria Van der Auwera, 2 x O.L.V.Waver 13.02.1797 (g. Bernardus Marien en Walterus Bogaerts) met Geens/Geerts Anna Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Bogaerts Anna Catharina, (°) O.L.V.Waver 23.10.1790 (g. Bernardus Marien en Anna Catharina Marien),

      Bogaerts Henricus, (°) O.L.V.Waver 17.10.1791 (g. Henricus Bogaerts en Joanna Catharina Bogaerts),

      Bogaerts Maria, (°) O.L.V.Waver 07.03.1794 (g. Joannes Franciscus Marien en Anna Maria De Vos),

     2. O na 1797 ?

 

Bogaerts (Anna) Maria, VII (N83), (°) Rijmenam 22.02.1758 (g. Lens Michael en Volckaerts Maria),

 

Bogaerts Elisabeth, (°) Rijmenam 06.03.1760 (g. Bogaerts Joannes Bapt. en Van Loo Elisabeth),

 

Bogaerts Joannes Franciscus, (°) Rijmenam 12.02.1762 (g. Volckaerts Walterus en De Bruyn Maria),

 

Bogaerts Joanna Theresia, (°) Rijmenam 21.04.1765 (g. Bogaerts Walterus en Verreth Anna Theresia), + Putte 23.02.1849, x met Borremans Jan, (°) Putte 24.07.1761, + Putte 01.07.1837, fs Cornelius en Maria Van Dessel,

      Uit dit huwelijk:

      Borremans Jacobus, (°) Putte 24.12.1787 (g. Jacobus Bogaerts (ex O) en Petronella Borremans (ex P)),

      Borremans Catharina, (°) Putte 30.05.1790 (g. Henricus Beullens en Catharina Borremans),

      Borremans Joanna, (°) Putte 05.04.1793 (g. Cornelius Borremans en Maria De Bruijn),

      Borremans Joannes, (°) Putte 30.03.1796,

      Borremans Maria, (°) Putte 13.02.1798,

      Borremans Joannes, (°) Putte 03.08.1799,

      Borremans Franciscus, (°) Putte 08.10.1800,

      Borremans Cornelius, ° Putte 29.09.1803,

      Borremans Maria, ° Putte 11.02.1708.

 

 

 

VIII - Bogaerts Petrus (S192), (°) Rijmenam 19.08.1743 (g. Petrus Bogaerts en Elisabeth Govaerts), + Putte 06.02.1814, x 1 Schriek 10.02.1782 (g. Egidius De Cuyper en Adriaen Bogaerts) met Vinckx Anna Maria, 2 x Schriek 15.03.1788 met Goossens Anna Elisabeth (S193), (°) Werchter 23.01.1757 (g. Petrus Sutens en Elisabeth De Wijngaert), + Schriek 05.10.1824.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bogaerts Joanna, (°) Putte 18.01.1783 (g. Adriaan Bogaerts en Joanna Bernaerts), + Putte 27.03.1803,

 

Bogaerts Joannes Baptist, (°) Putte 12.01.1784 (g. Egidius De Cuyper en Elisabeth Bogaerts), gesneuveld ?,

 

Bogaerts Petrus, (°) Putte 20.11.1785 (g. Petrus Franciscus Buellens en Maria Theresia Vinckx), + Putte 20.11.1817,

 

Bogaerts Egidius, (°) Putte 24.03.1787 (g. Aegidius Jacobs en Elisabeth Peeters), + Putte 27.09.1787,

 

2. Bogaerts Theresia, (°) Putte 07.05.1789 (g. Carolus Goossens en Maria Theresia Bogaerts), x Putte 28.08.1811 met Van Calster Joannes,

 

Bogaerts Anna Maria, (°) Putte 22.09.1790 (g. Petrus Franciscus Goossens en Anna Maria Bogaerts), x Schriek 30.12.1824 met  Scheirens Frans (?),

 

Bogaerts Franciscus, VII (S96),

 

Bogaerts Catharina, (°) Putte 10.08.1796, + Schriek 20.06.1825.

 


 

VII - Bogaerts Anna Maria (N83), (°) Rijmenam 22.02.1758 (g. Lens Michael en Volckaerts Maria), + Keerbergen 29.09.1830, x Rijmenam 27.04.1778 (g. Petrus Uytterhoeven en Joannes Uytterhoeven) met Uytterhoeven Henricus (N82), (°) Bonheiden 21.07.1752 (g. Dnus Henri Panne (lic. medicijnen) en Anna Struijf).

 

Uit dit huwelijk:

 

Uytterhoeven Petrus Franciscus, (°) Rijmenam 12.11.1778 (g. Petrus Franciscus Uytterhoeven en Theresia Van der Auwera),

 

Uytterhoeven Anna Catharina, VI (N41), (°) Keerbergen 14.11.1782, + Keerbergen 27.07.1860,

 

Uytterhoeven Carolus, (°) Keerbergen 13.05.1786,

 

Uytterhoeven Joannes, ° 1788,

 

Uytterhoeven Maria, (°) Keerbergen 27.02.1790,

 

Uytterhoeven Joannes, (°) Keerbergen 04.09.1798.

 

 

 

VII - Bogaerts Franciscus (S96), (°) Putte 30.12.1792 (g. Joannes Goossens en Elisabeth Peeters), + Putte 24.08.1853, x Keerbergen 30.01.1823 met Suetens Barbara (S97), (°) Keerbergen 08.02.1795 (g. Henricus Suetens en Isabella Maria De Groeve), + Putte 14.10.1847.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bogaerts Elisabeth, ° Putte 06.04.1824, + Putte 18.03.1888, x Putte 17.01.1856 met Frans Petrus Jozef,

 

Bogaerts Joannes Baptist, VI (S48), ° Putte 15.08.1825,

 

Bogaerts Theresia, ° Putte 22.03.1827, + Putte 04.03.1831,

 

Bogaerts Jozefus, ° Putte 22.03.1827, + Putte 04.03.1831,

 

Bogaerts Ludovicus, Putte 24.10.1830, + ca. 1886, x Keerbergen 12.05.1853 met Suetens Anna Elisabeth,

 

Bogaerts Anna Maria, ° Putte 17.09.1832, x Putte 27.01.1865 met Huybrechts Joannes Baptist,

 

Bogaerts Franciscus, ° Putte 24.09.1836, + Putte 02.11.1836.

 


 

VI - Bogaerts Joannes Baptist (S48), ° Putte 15.08.1825, + Keerbergen 27.12.1904, x Schriek 17.09.1847 (g. Cornelius Verschueren -neef- Antoon Van Rillaer, Jozef Quaders en Franciscus Scheirens  - oom) met Liekens Theresia Rosalia (S49), ° Putte 17.04.1826 (g. Liekens Antonius - oom - en Van den Putte Theodoor), + Putte 08.03.1900.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bogaerts Maria, ° Schriek 18.02.1848, + Rijmenam 06.04.1919, x Putte 03.09.1873 met Verschueren Petrus,

 

Bogaerts Joannes Franciscus, V (S24), ° Putte 26.05.1849,

 

Bogaerts Jozef, ° Putte 27.11.1850, + Schriek 08.02.1910, x Schriek 05.07.1878 met De Swert Maria Theresia,

 

Bogaerts meisje doodgeboren Putte 11.07.1852,

 

Bogaerts Maria Josepha, ° Putte 30.08.1853, + Tremelo 16.05.1925, x Putte 19.10.1879 met Feyaerts Petrus,

 

Bogaerts Ludovicus, ° Putte 13.09.1855, + Keerbergen 12.06.1916, x 1 Heist 17.02.1892 met Van Houtven Maria, x 2 Putte 26.12.1900 met Vertommen Coletha,

 

Bogaerts Maria Theresia, ° Putte 01.08.1857, + Keerbergen 18.04.1917,

 

Bogaerts Juliana, ° Putte 12.04.1859, + Putte 02.04.1943,

 

Bogaerts Joanna Catharina, ° Putte 18.10.1860, +Putte 18.05.1960, x Putte 04.04.1894 met Van den Weyngaert Antonius,

 

Bogaerts Anna Joanna, ° Putte 24.11.1862,+ Putte 27.08.1945, x Putte 20.12.1894 met Van Rillaer Petrus Franciscus,

 

Bogaerts Jozefus Dyonisius, ° Putte 22.12.1864, + Putte 31.03.1948, x Putte 02.07.1890 met Goossens Maria,

 

Bogaerts Maria Melania, ° Putte 21.02.1868, + O.L.V.Waver 20.08.1948.

 


 

V - Bogaerts Joannes Franciscus (S24), ° Putte 26.05.1849, + Schriek 26.05.1849, x Putte 20.12.1871 met Vertommen Coleta (S25), + Schriek 10.03.1922.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bogaerts Johannes Cornelius, ° Putte 27.07.1868, + Rijmenam 06.01.1922, x Heist 27.02.1895 met Wauters Joanna, x 2 Putte 27.08.1919 met Vervoort Filippa,

 

Bogaerts Jozef Constant, IV (S12), ° Schriek 26.05.1873,

 

Bogaerts Maria Theresia, ° Schriek 05.04.1878, + Schriek 22.08.1954, x Schriek 06.03.1902 met De Bie Joannes Baptist.

 


 

IV - Bogaerts Jozef Constant (S12), ° Schriek 26.05.1873, + Rijmenam 13.11.1947, x Schriek 13.01.1898 met  Wauters Catharina (S13), ° Heist 11.12.1872, + Rijmenam 28.03.1940.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wauters (voorkind) Jozefa Irma , ° Heist  25.03.1894, + Rijmenam 06.01.1920,

 

Bogaerts doodgeboren dochter, ° Heist 22.05.1899,

 

Bogaerts doodgeboren dochter, ° Heist 29.04.1900,

 

Bogaerts Lodewijk Juliaan, III (S6), ° Schriek 21.08.1901,

 

Bogaerts Alfons Emiel, ° Schriek 01.10.1902, + Schriek 26.11.1902,

 

Bogaerts Alfons Emiel, ° Schriek 06.10.1903, x Keerbergen 07.02.1924 met Van Hove Maria Irma,

 

Bogaerts Florent Karel, ° Schriek 30.09.1904, + Schriek 13.11.1904,

 

Bogaerts Karel Ferdinand, ° Schriek 29.03.1906, x Putte 04.03.1935 met Op de Beeck Maria Magdalena (Leen prei),

 

Bogaerts Johannes Franciscus, ° Rijmenam 07.03.1907, x met D'haenens Rosalia,

 

Bogaerts Hortensia Clara, ° Rijmenam 12.08.1908, + Leuven 24.10.1971, x Rijmenam 02.04.1932 met De Preter Jozef,

 

Bogaerts Cornelis Florent, ° Rijmenam 05.05.1919, x Rijmenam 04.02.1937 met Dierickx Bertha Julia,

 

Bogaerts Amelia Julia Bertha, ° Rijmenam 09.01.1911, + Bonheiden 15.07.1982, x Rijmenam 17.01.1934 met De Preter Edward Alfons,

 

Bogaerts Maria Stefania Josefa, ° Rijmenam 28.06.1914, + Rijmenam 02.08.1919,

 

Bogaerts Lodewijk Marcel, ° Rijmenam 16.12.1916.

 


 

III - Bogaerts Lodewijk Juliaan (S6), ° Schriek 21.08.1901, + Rijmenam 30.09.1968, 1 ? er werd een kind  geboren uit een relatie met Van Hove Christina Stefania (S7), ° Schriek 09.02.1902 (g. Frans Holemans en Jan Baptist Geens), + Bonheiden 20.06.1974, 2 x Rijmenam 28.01.1925 met Verschoren Theresia Irma. Van Hove Christine x met Vermeylen Emiel.

 

Uit deze verbintenissen:

 

1. Vermeylen (Bogaerts) Ivonne, ill. fa Bogaerts Lodewijk Juliaan, ° Keerbergen 10.06.1922,

 

2. Bogaerts Angela Elisabeth, ° Rijmenam 18.08.1924 (g. Clementina Verschoren en Constant Bogaerts),

 

Bogaerts Jan Remy, ° Rijmenam 29.10.1926,

 

Bogaerts Delfina Emilia Clementina, ° Rijmenam 18.10.1927,

 

Bogaerts Adelina Alfonsina Clara, ° Rijmenam 18.10.1927,+ Rijmenam 29.11.1927,

 

Bogaerts Armand André Alfons, ° Rijmenam 10.12.1932, + Rijmenam 31.03.1981,

 

Bogaerts Willy Ferdinand Georges, ° Rijmenam 21.03.1939,

 

Bogaerts Frans, ° Rijmenam 09.09.1941,

 

Bogaerts Florent Albert Emiel, ° Rijmenam 26.05.1944,

 

3. Vermeylen Julia, ° Keerbergen  29.09.1925, + Leuven 18.09.2012, x met Stroobants Rik (Hendrik),

 

Vermeylen Lea, x met Fonderie Frans, (°) Haacht 21.03.1927, + Bonheiden 15.12.2007,

 

Vermeylen Francine, + USA 18.02.2018, x met Berardinelli Alfred,

 

Vermeylen André, (°) Keerbergen 21.05.1632, + Leuven 28.08.2016, x met Cauwenberghs Lisette, (°) Wespelaar 28.11.1938, + Herent 17.10.2008,

     Uit dit huwelijk:

     Vermeylen Linda

 

Vermeylen René.

 


 

II - Vermeylen Ivonne (S3), ° Keerbergen 10.06.1922, + Leuven 25.08.1974, natuurlijke dr van Lodewijk Juliaan Bogaerts, gewettigd door Vermeylen Emiel, x Keerbergen 13.03.1943 met Vervloet Petrus Gustaaf (S2).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Marcel Petrus ° Keerbergen 24.09.1943, + Keerbergen 25.02.1944,

 

Vervloet Marcel Petrus, I (S1), ° Keerbergen 03.12.1944 (g. Vervloet Petrus Antoon en Van Hove Christina Stefania),

 

Vervloet Roger Emiel, ° Keerbergen 09.10.1952 (g. Vermeylen Emiel en Jacobs Celestina),  + Mechelen 10.06.2014,  (+) Mechelen 17.06.2014, x Mechelen 23.02.1976 (g. Vervloet Marcel en Van der Borcht ?) met Van der Borcht Annemie,

 

Vervloet Paula Francine Julia, ° Keerbergen 22.07.1960 (g. Vervloet Frans en Vermeylen Julia).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom