Voorouderlijst Boerhavens - Loerhans Gielis                    

 

Boera(e)ve, Boerha(a)ve, Boeraive

Patroniem uit de Germaanse voornaam balth-hrabn.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - Boerhavens Gielis (S + N), meyer van Rijmenam, ca. 1510, x 1 met Elisabeth Van Aken alias Zoetmonts, x 2 ? met ...

 

RMN5: fo 37: 3 sep 1571:
Testament van Gilis Loechaens meijer alhier x Elisabeth Van Aken
Jacomijne Loerhaens natuerlijcke dochter van desselve Dielis.

RMN5 fo 67: 20 okt 1574:
Gielis Boerhavens x Lijsbeth Van Aken alias Zoetmons hebben vercocht aen Andries Keijnooghe x jouffr Barbara Couthals een derdendeel van een bunder bosch geheeten Dberksken gelegen te Wayenese.

RMN8 fo 61v: 6 feb 1596:
Hendrik Loerhaens Gillissone x Marie Cuijttens heeft vercocht aen Peter Guens alias Theuns x Maria Volckaerts thien dagwanden lands gelegen tot Wayenisse geheeten het Schaenelant, datzelfde goet vercregen van wijlen Peeter Truyens x Catharina Loerhans dd 12 apr 1588.
RMN8 fo 124: 7 jan 1605:
Jeronimus Loerhaens oudt 22 jr, geasst met Merten Cuijtens zijnen oom ende momboir, den selven Martijn Cuijtens ende Hendrik Buellens als momboirs over Ferrij Loerhans des voors Jeroens broeders Hendrix sone wijlen daer moeder af was Marie Cuijtens, hen oock sterk makende voor Gielis Loerhaens oock Hendriksone daer moeder af was Clara ... heuren halven broeder tegenwoordig in Spaignien woonende, zoo verre nog in leven es, mede oock als erfgen Francois Loerhaens dese kinderen oock samen voor eenen staeck
de voors Hendrik Buelens Janssone daer moeder af was Maria Loerhaens ende Elisabeth Bullens sijne sustere x Merten Verswijver voor den tweeden staeck
Gielis Truyens Peetersone wijlen daer moeder af was Catherijne Loerhens ende Elisabeth sijne sustere x Huijbrecht Labineau voor den derden staeck
tsamen erfgen van wijlen Gielis Loerhaens in zijn leven meijer van Rijmenam x Elisabeth Van Aken haeren comparanten grootvaeder en grootmoeder saliger hebben vercocht aen Adam Persoons drossaert tot Rijmenam x Barbara Van Hollaer een hofstede metten coolhove, bogaerde, gronde ende alle toebehoorten gelegen in de Plaetse.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Boerhavens Hendrik, drossaert Putte en Beersel, x 1 met Clara ..., x 2 met Marie Cuytens,

     Uit dit huwelijk:

     1. Boerhavens Gilis, wonend in Spanje,

     2. Boerhavens Jeroen, 1581,

     Boerhavens Ferry, 

     Boerhavens Frans,

     Boerhavens Firmin,

 

Boerhavens Franchois,

 

Boerhavens Marie, XIII - XIV,

 

Boerhavens Catharina, x met Truyens Peter,

     Uit dit huwelijk:

     Truyens Gielis,

     Truyens Elisabeth, x met Huybrecht Labuteau,

 

2. Boerhavens Jacomijne, ill. 

XIII  - XIV - Bullens Jan, ca. 1540, x met Marie Boerhavens.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Bullens Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bullens Henricus, XII - XIII (S3380 + N3856 + N3868 + N7802),

 

Bullens Elisabeth Jansdr XIII (N2329 + S5362 + S7187 + N7834 + S8422 + S15843).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom