Voorouderlijst Bullens Jan

 

Beullens, Buellens, Bullens

1. Patroniem of metroniem, verkort uit de Germaanse voornaam bodo of bolo.

2. Patroniem, knuffelvorm van Bouwewijn, uit de Germaanse voornaam bald-win.

 


 

XIV - XV - Bullens ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Bullens Digna,

 

Bullens Jan, XIII - XIV,

 

Bullens Margriete, x met Jan De Cuijper,

RMN8 fo 92v: 13 mrt 1600:
Lijsbeth Cuijpers Jansdochter daer moeder af was Margriete Bullens geasst met Jan Van Calster haeren m+m heeft vercocht aen Hendrik Buelens Janssone x Naenken Gielevorts ende Merten Verswijver x Lijsken Bullens eerst een half bunder land gelegen te Wayenissen, item noch een half bunder bempdeken gelegen opt Zwert Water .

     Uit dit huwelijk:

     De Cuijper Elisabeth, x met Jan Vercalsteren alias Cuijpers, gezin daar.

 


 

XIII  - XIV - Bullens Jan (S + N), ca. 1540, x 1 met Elisabeth Eu(laerts), x 2 met Marie Boerhavens.

 

Schepenakten O.L.V.Waver - Bonheiden - Rijmenam - bewerking van Karel Lemmens 1998

0508 p 113 Lening 12.01.1605 OLVW

Corneel Op de Beke, onzen drossaert x Anna Verhagen nemen de lening van 4 gd x P over van Jan Op de Beke x Margriet Scrijnmakers d.d. 28.03.1595 voor het hof van Befferen bepand op een hofstee met 5 D weiland te OLVW- Bosstraat, die eigendom is van ...

1 ste Jeroen Boerhavens 24 j. en zijn broer Firmin, beide zonen van Hendrik x Marie Cuytens, met hun mombers Hendrik Bullens en hun oom Martin Cuytens, hun halfbroer Gilis Boerhavens (in Spanje wonende) als zoon van dezelfde Hendrik x Clara ...

Deze drie voornoemd als erfgenamen van hun oom Frans Boerhavens.

2 de De momber voorschreven Hendrik Bullens fs Jan x Marie Boerhavens en zijn zuster Elisabeth Bullens x Marten Verswyver.

3 de Gielis Truyens fs Peter x Catharina Boerhavens en zijn zuster Elisabet Truyens x Huybrecht Labuteau als erfgenamen van hun grootouders Gilis Boerhavens, meyer van Rijmenam x Elisabeth Van Aken.

 

RMN82: 15 feb 1633:
Jan Buelens Jansone wijlen daer moeder af was Elisabeth ‎(udis?)‎ met proc dd 3 jan 1626 heeft verkocht aen Hendrik Bullens den voors comparant halven broeder alle den comparants actie paert & deel in de achtergelaten goeden van wijlen Digna Bulens sijn moije overleden int gasthuijs binnen de stad van Mechelen en specialijck sijn actie in en aen een seker stuck lants gelegen opt Rouselvelt .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bullens Jan,

 

2. Bullens Henricus, XII - XIII (S3380 + N3856 + N3868 + N7802),

 

Bullens Elisabeth Jansdr XIII (N2329 + S5362 + S7187 + N7834 + S8422 + S15843).

 


 

XII - XIII - Bullens Henricus (S3380 + N3856 + N3868 + N7802), R+, + Rijmenam 15.02.1636, x Mechelen P&P 25.04.1599 (g. Bullens Jan en Van Aken Henricus, bruid ex Rijmenam) met Silvorts (Sylvoorts - Salvorts - Zielvorst) Adriana (Naenken) (S3381 + N3856 + N3869 + N7803), + Rijmenam 21.12.1633.

 

In bijlage hun testament. Met dank aan Willy De Vos.

 

Schepenakten O.L.V.Waver - Bonheiden - Rijmenam - bewerking van Karel Lemmens 1998

1302 p 114 Verkoop 30.01.1613 Rijmenam:

Merten Verswyver x Elisabeth Bullens mangelden de 5 B  "de Leperschyte" te Rijmenam-Zwartwaterbeke met Antheunis Reymers Janssone x Catharina Vereycken  welke in de plaats van hun 5 B volgende gronden verwerven:

a. 1/8 van 50 roeden beemd te Rijmenam.

b. 1/8 van een veldeken.

c. 1/8 van 3 D bos aen de Swertwaterbeek en de Gemeyne Heide.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Marie Vandenbrande Willemsdochter x Hendrik De Punder hebben verkocht aan Hendrik Bullens x Adriana Gillevoorts een bunder land ende bempt geheeten tVossen block ‎(tclooster van Roosendael over die Van Langendonck).‎
KB1164: Fo 104v: 8 okt 1614:
Gielis Diricx x Anna Bacx zijn accoort met Henrik Bullens x Adriana Gillevoorts ende Merten Verswijver x Elisabeth Bullens.
KB1164: Fo 144v: 19 jan 1617:
Henrik Bullens x Adriana Gillevoorts heeft overgegeven aan Anthonis Verect zijne helft die hij hadde aen seker stuk land en bosch zoo hij tselve eertytden vercregen heeft met Anthonis Verect tegens de we en derfgen Willem Janssens
.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bullens Elisabeth, XII (N3901),

 

Bullens Anna, + Rijmenam 16.11.1640, x Rijmenam 14.05.1636 (g. Joannes ?Juehens en Leonardus Geens) met Janssens Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Catharina, () Rijmenam 17.06.1636 (g. Guilielmus Holemans en Catharina Silvoorts),

     Janssens Anna, () Rijmenam 12.09.1638 (g. Joannes Buellens en Anna Leemans),

     Janssens Petrus, () Rijmenam 04.10.1640 (g. Petrus De Lauwer en Barbara Vereijcken),

 

Bullens Joannes, () Rijmenam 05.08.1607 (g. Jan Van den Brande en Catlijn Zielworts),

 

Bullens Joannes, () Rijmenam 25.10.1610 (g. Jan Brouwers en Lisken Winters),

 

Bullens Adrianus, XI (S1690 + N1928 + N1934), () Rijmenam 18.03.1612 (g. Henrick De Punder en Margriet Franssen),

 

Bullens Maria, () Rijmenam 15.02.1615 (g. Jan Versteveren en Margriet Silvorts),

 

Bullens Johannes, () Rijmenam 17.07.1616 (g. Johannes Vereeckt en Jan Palmaerts), x 1 Rijmenam 04.09.1639 (g. Guilielmus Van den Eijnde en Joannes Van Horenbeeck) met Van den Eijnde Anna, x 2 Rijmenam 14.06.1648 (g. Adrianus Buellens en Zegerius Van Laeck) met Van Laeck Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Buellens Clara, () Rijmenam 21.11.1639 (g. Guilielmus Van den Eijnde en Clara Van Bierbeeck),

     Beullens Maria, () Rijmenam 24.07.1641 (g. Adrianus Geens en Maria Verstraten),

     Beullens Joannes, () Rijmenam 14.05.1643 (g. Martinus Van den Eijnde en Joanna Geuns),

     x Bonheiden 22.12.1660 (g. Jan Bullens, Franciscus Backers, Joannes Jacobus de Ittre de Caestre en Georgius Janssens) met Van der Auwera Elisabeth,

     Beullens Clara, () Rijmenam 01.11.1646 (g. Arnoldus Van den Eijnde en Clara Van Linden),

     2. Bullens Maria, () Rijmenam 01.12.1650 (g. Joannes Verwijver en Maria De Rouck),

     Bullens Catharina, () Rijmenam 04.04.1652 (g. Joannes Janssens en Catharina Van Laeck),

     Bullens Joanna, () Rijmenam 30.08.1654 (g. Philippus Van Laeck en Joanna Hermans),

     Bullens Adrianus,() Rijmenam 05.08.1657 (g. Adrianus Van den Eijnde en Magdalena Van Laeck),

     Bullens Maria, () Rijmenam 25.10.1660 (g. Adrianus Geens en Maria Bullens),

     Bullens Clara, () Rijmenam 23.05.1663 (g. Joannes Moons en Clara Van Laeck),

     Bullens Barbara, () Rijmenam 30.08.1665 (g. Michael Verstraten en Barbara Beullens).

 

 

 

XIII - Verswijvere Martinus Janssone (N2328 + S5362 + S7186 + N7834 + S8422 + S15842), x met Bullens alias Keldermans Elisabeth Jansdr (N2329 + S5362 + S7187 + N7834 + S8422 + S15843).

 

In bijlage hun testament. Met dank aan Willy De Vos. Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verswijvere Martinus Janssone.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verswijvere Egidius, XI (N1164), fs Martinus, () Mechelen P&P 25.07.1589 (g. Loeraens Gielis en Van Swijvere Enneken),

 

Verswijvere Andreas, fs Martinus, () Mechelen Petrus en Paulus 20.11.1590 (g. Van Swijvere Andreas en Cuijters Maeijken), x 1 Rijmenam 04.10.1615 (g. Merten Verswijvere en ... Bercx) met Berckx (Verbeerck) Elisabeth, x 2 Rijmenam 10.04.1622 (g. Merten Verswijvere en Peeter Geens) met Smets Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     1. Verswijvere Egidius, () Rijmenam 28.10.1616 (g. Gillis Verswijver en Catlijn Berckx),

     Verswijvere Adriana, () Rijmenam 15.11.1618 (g. Franchen Verhaghen en Adriana Verswijvere),

     Verswijvere Catharina, () Rijmenam 09.06.1621 (g. Cornelis Verberck en Anna Verswijvere),

     2. Verswijvere Adriana, () Rijmenam 14.07.1624 (g. Wouter De Laure en Adriana Van der Meren),

     Verswijvere Martinus, () Rijmenam 03.10.1627 (g. Martinus Verswijvere en Anna Versteveren),

     Verswijvere Catharina, () Rijmenam 01.10.1630 (g. Peeter Van Langendonck en Catharina Peeters),

     Verswijvere Maria, () Rijmenam 15.12.1633 (g. Jacobus Firens en Maria Smets), x Werchter 05.08.1653 met Melijn - Melin - De Melijn - Moeleijn Martinus,

         Uit dit huwelijk:

         De Melijn Guilielmus, () Werchter 10.01.1655 (g. Dewijngarde Guilelmus en Verswijver Catharina),

         Melin Maria, () Werchter 06.06.1657 (g. Van Loo Cornelius en Verswijver Anna),

         Melijn Elisabeth, () Werchter 09.10.1659 (g. Van Inthaudt Philippus en Verswijver Elisabeth),

         Moeleijn Gerardus, () Werchter 22.12.1662 (g. Van Roost Cornelius n. Raechs Gerardus en Schrijns Maria),

         Melijn Joannes, () Werchter 08.12.1667 (g. Smets Elijsabeth),

     Verswyver Elisabeth, () Putte 29.03.1639 (g. Mattheus Verswyver en Elisabeth Bullens),

 

Verswijvere Catharina, XIII (S4211), fa Merten of Andreas,

 

Verswijvere Jan, () Mechelen P&P 06.09.1592 (g. De Wint Jan en Vervloersem Lincken), x Rijmenam 19.07.1615 (g. Franche Verbuken en Joannes Versteveren) met Verbuken Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Verswijvere Anna, () Rijmenam 03.05.1617 (g. Andries Verswijvere en Anna Verswijvere), x Rijmenam 04.05.1642 (g...) met Ceulemans Adrianus,

     Verswijvere Andreas, () Rijmenam 12.02.1620 (g. Andries Verswijvere en Barbara Verswijvere),

     Verswijvere Egidius, () Rijmenam 18.01.1622 (g. Gilis Verswijveren en Catlijn Verswijveren),

     (x) Rijmenam 28.09.1647 (g. Andreas Verswijvere en Joannes Verswijvere) met Wellens Joanna,

         Uit dit huwelijk:

         Verswijvere Elisabeth, () Rijmenam 07.11.1648 (g. Petrus Wellens en Elisabeth Verreth),

         Verswijvere Anna, () Rijmenam 03.03.1650 (g. Gommarus Van Hambeeck en Elisabeth Van Broechem),

        Verswyver Joannes, () Putte 10.09.1651 (g. Joannes Verswyver en Maria Welles),

     Verswijvere Maria, () Rijmenam 11.02.1624 (g. Wilhem Verswijvere en Maria Vlemincx),

     x Putte 28.12.1644 (g. Andreas Ceulemans, Petrus Ceulemans, Gilis Ceulemans en Gilis Verswijver) met Ceulemans Jan,

     Verswijvere Mattheus, () Rijmenam 22.07.1627 (g. Mattheus Verswijvere en Catharina Custermans),

     Verswijvere Martinus, () Rijmenam 10.01.1630 (g. Martinus Verswijvere en Anna Van den Eijnde),

     Verswijvere Joannes, () Rijmenam 15.01.1632 (g. Salomon Van Lishout en Dlla Maria du Pin), onder de Laet,

     x Keerbergen 17.01.1662 (g. Willem Fierens en Jan Valgarens) met Gebuers Clara,

         Uit dit huwelijk:

         Verswijver Cornelia, () Werchter 16.04.1662 (g. Gebuers Daniel en Straetmans Cornelia),

         Verswijver Joanna, () Werchter 10.04.1664 (g. Deckers Wilhelmus en Fierens Joanna),

         Verswijver Joannes, () Werchter 28.01.1667 (g. De Jonge Joannes en Verswijver Maria),

         Verswijveren Catharina, () Werchter 04.09.1669 (g. Van der Veken Cornelius en Gebuers Catharina),

     Verswijvere Guilielmus, () Rijmenam 14.11.1634 (g. Guilielmus Van de Voort en Catharina Peeters),

     Verswijvere Joanna, () Rijmenam 07.12.1638 (g. Adrianus Leijns en Johanna Peeters),

 

Verswijvere Anna, fa Martinus, XII (S2681 + S3593 + N3917 + S7921),

 

Verswijvere Barbara, fa Andreas, (x) Rijmenam 21.06.1626 (g. Martinus Verswijvere en Joannes Verswijvere) met Custermans Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Custermans Catharina, () Rijmenam 31.01.1627 (g. Arnoldus Custermans en Catharina Verbuken),

 

Verswijvere Guilielmus, fs Martinus, (x) Rijmenam 30.05.1627 (g. Joannes Geens en Joannes Verswijveren) met Peeters Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Verswijvere Maria, () Rijmenam 19.11.1627 (g. Peeter Geens en Maria Brems),

     Verswijvere Elisabeth, () Rijmenam 03.10.1629 (g. Martinus Verswijvere fs Martinus en Elisabeth Smets), + Rijmenam 20.08.1637,

     Verswijvere Henricus, () Rijmenam 03.12.1631 (g. Henricus Gebuers en Petronilla Verlinden),

     Verswijvere Catharina, () Rijmenam 29.05.1634 (g. Andreas Verswijvere en Catharina Verswijvere),

     Verswijvere Adrianus, () Rijmenam 16.08.1635 (g. Adrianus Van Beke en Maria Van Elst),

     Verswijvere Andreas, () Rijmenam 02.12.1637 (g. Andreas Verswijvere fs Joannes en Margaretha Matthijs),

     Verswijvere Augustinus, () Rijmenam 10.04.1640 (g. Augustinus Daems en Catharina Peeters),

      x Itegem 24.05.1668 (g. Gummarus Luymen en Petrus Vercammen) met Van Leemputte Catharina, fii in I, R,

 

Verswijver Martinus, () Rijmenam 26.11.1606 (g. Merten Meert en Naenken Vlemincx), x Rijmenam 23.03.1627 (g. Lucas Herremans en Petrus Custermans) met Brempts Maria, geen fii te R, Bon,

 

Verswijver Mattheus, () Rijmenam 07.06.1609 (g. Mattheus Bots en Anna Silvorts), x Rijmenam 18.07.1628  (g...) met Verlinden (Van Linden) Petronella (Cornelia),

     Uit dit huwelijk:

     Verswijvere Martinus, () Rijmenam 02.08.1630 (g. Martinus Verswijvere, Cornelia Van Bergen en Petronilla Joostens),

     Verswijvere Anna, () Rijmenam 29.09.1632 (g. Egidius Verswijvere en Anna Verlinden),

     Verswijvere Guilielmus, () Rijmenam 24.10.1634 (g. Guilielmus Verswijvere en Anna Verswijvere),

     Verswijvere Petronella, () Rijmenam 26.02.1637 (g. Joannes Verswijveren en Petronilla Joostens),

     Verswijvere Catharina, () Bonheiden 10.04.1639 (g. Anthonius Van Linden en Catharina Verswijver),

     Verswijvere Maria, () Bonheiden 17.9.1641 (g. Joannes Verswijver en Maria Bombeeck).

 


 

XII - Van Hove Egidius (N3900), x Rijmenam 01.05.1622 (g. Hendrick Buellens en Aert Teuns) met Bullens Elisabeth (N3901).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Hove Egidius.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Hove Maria, () Rijmenam 28.10.1622 (g. Marten Verswijveren en Maria Volcaerts),

    

Van Hove Adrianus, (N1950), () Rijmenam 26.07.1624 (g. Antonis Vereeckt en Elisabeth Van Hove),

    

Van Hove Catharina, () Rijmenam 02.07.1627 (g. Bartholomeus Vereeckt en Catharina Silvorts),

 

Van Hove Michael, () Rijmenam 19.08.1630 (g. Michael Palmaerts en Johanna Van den Hove),

    

Van Hove Anna, () Rijmenam 10.11.1633 (g. Joannes Michaelis en Anna Beullens),

    

Van Hove Elisabeth, () Rijmenam 11.03.1635 (g. Petrus Vereect en Elisabeth Van Gele).

 

 

 

XI - Beullens (Buellens - Bullens) Adrianus S1690 + N1928 + N1934), () Rijmenam 18.03.1612 (g. Henrick De Punder en Margriet Franssen), x 1 Rijmenam 01.05.1633 (g. Henricus Buellens en Adrianus Holemans) met Holemans Barbara, x 2 Rijmenam 28.01.1640 (g. Joannes Holemans en Martinus Verstraten) met Verstraeten Maria (S1691 + N1691 + N1935), () Keerbergen 06.09.1617 (g. Joannes Van Bael en Maria Verstraten),  + Rijmenam 12.08.1671,     

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Buellens Maria, () Rijmenam 22.06.1633 (g. Petrus Volcaerts en Maria Van Elst), x Rijmenam 12.08.1657 (g. Martinus De Keijsers en Adrianus Bullens) met Michael Cornelis,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Bon, R, K,

     Cornelis Maria, () Bonheiden 02.07.1658 (g. Merten De Keijser en Maria Van Laeck),

     Cornelis Anna, () Bonheiden 17.12.1659 (g. Wauter Cornelis en Maria Wauters),

     Cornelis Joannes, () Bonheiden 03.06.1661 (g. Joannes Bullens en Anna Horckx),

 

Beullens Adriaen, () Rijmenam 09.10.1635 (g. Adrianus Holemans en Elisabeth Van Gerven),

 

Buellens Barbara, () Rijmenam 28.12.1637 (g. Joannes Uijterhoeven en Emerantia Aerts), x Rijmenam 05.09.1658 (g. Adrianus Buellens en Joannes Buellens) met Geens Petrus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Bon, R, K,

     Geens Franciscus, () Rijmenam 07.07.1660 (g. Franciscus Eelen en Catharina De Neve),

     Geens Adrianus, () Rijmenam 12.10.1662 (g. Adrianus Geens en Elisabeth Olibrants),

     Geens Leonardus, () Rijmenam 10.01.1664 (g. Leonardus Geens en Joanna Bullens),

 

2. Buellens Anna, X (N967), () Rijmenam 12.11.1640 (g. Michael Verstraeten en Anna Van den Eynde),

 

Beullens Joannes, () Rijmenam 10.05.1642 (g. Leonardus Geens en Anna Van Laeck),

 

Beullens Joanna, () Rijmenam 08.07.1644 (g. Joannes Van Horebeeck en Joanna Van Hoef), + ? Haacht 10.02.1682, x Rijmenam 07.08.1666 (g. Petrus Vervloesem en Adrianus Bullens) met Vervloessem Adrianus (N662 + N796), deze x 2 met Claes Anna (N663 + N797),

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervloesem Anna, () Rijmenam 04.02.1666 (g. Bernardus Van Hove en Anna Aerts),

     Vervloesem Joannes, () Rijmenam 26.10.1668 (g. Joannes Van Laer en Adriana Bullens),

     Vervloesem Adriana, () Rijmenam 08.07.1671 (g. Michael Cornelis en Adriana Vervloesem),

     Vervloesem Philippus, () Rijmenam 14.12.1673 (g. Philippus Vermeijlen en Anna Cornelis),

     Vervloesem Egidius, () Rijmenam 18.11.1676 (g. Egidius Ceulemans en Maria Van den Eijnde),

     Vervloesem Petrus, () Rijmenam 05.07.1679 (g. Petrus Vervloisem en Maria Vervloet),

     Vervloesen Elisabeth, () Haacht 04.08.1682 (g...),

     2. Verwessen Guilielmus, () Haacht 02.11.1684 (g. Guilielmus Geijselincx en Maria Ceulemans),

     Verwoessen Adrianus, IX (N398), () Haacht 03.12.1685 (g. Adrianus Claes en Maria Van Hambeeck),

     Vervloessem Franciscus, () Haacht 09.01.1688 (g. Franciscus Likens en Elisabeth Claes),

     Vervloesem Joanna, IX (N331), () Putte 23.10.1689,

     Vervloesem Petrus, () Putte 08.12.1691, x Bonheiden 05.10.1715 (g. Arnoldus Goovaerts en Mattheis Goovaerts) met

     Goovaerts (Scoovaerts) Catharina, + Rijmenam 09.08.1734,

          Uit dit huwelijk:

          Vervloesem Elisabeth, () Bonheiden 17.10.1716 (g. Mattheus Schoovaerts en Elisabeth Janssens n. Elisabet Gijselinckx),

          Vervloesem Adrianus, () Bonheiden 24.11.1718 (g. Adrianus Vervloesem en Joanna Goovaerts), + Bon 22.09.1731,

          Vervloesem Joannes Carolus, () Bonheiden 19.02.1722 (g. Joannes Carolus Vermijlen en Petronilla Goovaerts),

          Vervloesem Maria, () Rijmenam 15.12.1725 (g. Adrianus Op de Beeck en Maria Gouvaers),

 

Beullens Adriana, () Rijmenam 05.02.1647 (g. Adrianus Van Hoef en Joanna Verstraten), + Rijmenam 16.03.1684, x 1 Rijmenam 21.02.1675 (g. Joannes Bullens en Joannes De Winter) met De Winter Mattheus, x 2 Rijmenam 16.11.1680 (g. Joannes Van Rompa en Joannes Van Eest) met Janssens Adrianus, wellicht deze laatste x 2 met Beullens Clara, zus van Adriana, zie lager,

Akte met dank aan Christine Savat

ASW 19-01-1696:

Adriaen Gilis uit Rijmenam en Jan Buelens uit Putte als momboirs over Jenneken Janssens, dochter van Adriaen Janssens x Adriana Buelens attesteren dat ze ten huise van Gilis Geens x Clara Buelens we Adriaen Janssens vs hebben zien verbranden een voogdijrekening.

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Bon, R, K,

     1. De Winter Anna, () Rijmenam 20.09.1676 (g. Joannes Bullens en Margareta De Winter),

     2. Janssens Joanna, () Putte 13.02.1681 (g. Cornelis Michael en Engels Joanna),

     Janssens Franciscus, () Rijmenam 19.02.1683 (g. Franciscus Kamps en Maria Daems n. Anna Cornelis),

 

Beullens Clara, () Rijmenam 23.09.1649 (g. Gommarus Uijterhoeven en Maria Boschmans), x 1 Rijmenam 09.05.1685 (g. alleen in klapper) met Janssens Adriaen, + Bonheiden 06.05.1694, (wellicht deze laatste x 1 met Beullens Adriana, zus van Clara, zie hoger), x 2 Bonheiden 08.06.1694 (g. Adrianus Fierens, Michael Verstraeten en Michael Van der Auwera) met Geens Egidius,

Akte met dank aan Christine Savat

ASW 19-01-1696:

Adriaen Gilis uit Rijmenam en Jan Buelens uit Putte als momboirs over Jenneken Janssens, dochter van Adriaen Janssens x Adriana Buelens attesteren dat ze ten huise van Gilis Geens x Clara Buelens we Adriaen Janssens vs hebben zien verbranden een voogdijrekening.

      Uit dit huwelijk: geen andere fii te Bon, R, K,

      1. Janssens Adrianus, () Rijmenam 19.12.1685 (g. Adrianus Van den Eijnde en Barbara Verstraten),

      Janssens Barbara, () Bonheiden 15.08.1687 (g. Joannes Van Rompa en Barbara Beullens),

      Janssens Maria, () Bonheiden 29.07.1688 (g. Michael Van der Auwera en Maria Van Loock),

      Janssens Anna, () Bonheiden 01.02.1692 (g. Adrianus Beullens en Anna Vermuijten),

      Janssens Michael, () Bonheiden 16.02.1693 (g. Michael Van der Auwera en Maria Van Loeck),

 

Beullens Philippa, () Rijmenam 06.12.1650 (g. Andreas Cools n. Philippus De Haze en Elisabeth Olibrants), x Rijmenam 22.01.1676 (g. Egidius Ceulemans en Guilielmus Van Horebeke) met Dams Joannes, geen fii te R, Bon, O, K, P, Mech,

 

Beullens Jan, X (N964), () Rijmenam 29.08.1653 (g. Joannes Cornelis en Joanna Vervloessem),

 

Buellens Catharina, X (S845), () Rijmenam 06.05.1657  (g. Rutgerius Claes en Barbara Verstraten),

 

Beullens Elisabeth, () Rijmenam 28.12.1659 (g. Joannes Bullens en Elisabeth Van Houdt).

 


 

X - Moons (Mons) Petrus (N966), () Beerzel 14.10.1637 (g. Petrus Brabants en Magdalena Docx), x 1 (niet Ber, ) met Van Bockel Gertrudis, x 2 Berlaar 02.01.1660 (g. Adrianus Moons en Joannes Mons) met Lambrechts Maria, x 3 Rijmenam 07.10.1679 (g. Joannes Van Hoorebeeck en Joannes Van Oeft) met Beullens (Bullens) Anna (N967), () Rijmenam 12.11.1640 (g. Michael Verstraeten en Anna Van den Eynde), deze x 1 Rijmenam 06.10.1663 (g. Adrianus Bullens en Mr. Joannes Van Horebeeck) met Egidius Ceulemans.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Moons (Mons) Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a. Moons Lucia, () Berlaar 14.10.1657 (g. Adrianus Moons en Lucia Van der Auwermeulen),

 

1b. Ceulemans Maria, () Rijmenam 19.05.1665 (g. Adrianus Ceulemans en Maria Ceulemans),

 

Ceulemans Adriana, () Rijmenam 12.10.1666 (g. Adrianus Ceulemans en Anna Bullens),

 

Ceulemans Joanna, () Rijmenam 14.02.1668 (g. Carolus Ceulemans en Maria Guens),

 

Ceulemans Philippus, () Rijmenam 23.02.1670 (g. R.D. Philippus Keijnooghe (canonicicus Metropolitanus Mechelen en Maria Van Lake),

 

Ceulemans Adriana, () Rijmenam 04.10.1671 (g. Adrianus Beeckmans en Joanna Serneels),

 

Ceulemans Petronella, () Rijmenam 20.11.1672 (g. Petrus Geens en Joanna Bullens),

 

Ceulemans Anna, () Rijmenam 29.06.1676 (g. Adrianus Vervloesem en Maria Van Aken),

 

Ceulemans Adrianus, () Rijmenam 29.06.1676 (g. Joannes Bullens en Anna Cornelis),

 

2. Moons Clara, IX (N483), () Rijmenam 15.09.1680 (g. Joannes Van Oeft nomine Franciscus Van Rillaer en Clara Van Laeck),

 

Moons Catharina, () Rijmenam 08.08.1683 (g. Joannes Holemans en Petronella Dox), x Rijmenam 10.03.1709 (g. Moons Petrus en Ludovicus Van Hoof) met Bullens Petrus, fs Beullens Jan x Dockx Petronella (zie hieronder),

     Uit dit huwelijk:

     Beullens Petrus, () Rijmenam 11.03.1709 (g. Petrus Mons en Petronilla Dockx), + Rijmenam 16.02.1774,

     x Bonheiden 07.07.1733 met Van der Auwera Theresia, () Bonheiden 28.02.1707, + Rijmenam 28.09.1778, fa Nicolaus en Joanna Braeckmans),

     Beullens Joannes Bapt. Josephus, () Keerbergen 10.07.1711 (g. Joannes Baptist Bullens en

     Maria Ceulemans loco zuster Christina Meeselnaer, priorin van Blijenbergh),

     Beullens Adrianus, () Keerbergen 01.01.1713 (g. Adrianus Bollens en Clara Moens),

     Beullens Michael, () Keerbergen 01.04.1714 (g. Michael Verstraeten en Maria De Groeve),

     Beullens Bernardus, () Keerbergen 05.06.1715 (g. Bernardus Claes en Anna Beullens),

     Beullens Anna, () Keerbergen 22.07.1716 (g. Joannes Van Rompaij en Anna Keulemans),

     Beullens Maria, () Keerbergen 24.10.1717 (g. Henricus Bullens en Maria Van Hoeij),

     Beullens Henricus, () Keerbergen 11.09.1719 (g. Henricus Bullens en Barbara Guens),

     Beullens Philippus, () Keerbergen 11.01.1721 (g. Philippus Keulemans en Anna Smeekens),

     Beullens Petronella, () Keerbergen 05.06.1722 (g. Joannes De Hondt en Petronella Docx),

     Beullens Adrianus, () Keerbergen 23.06.1724 (g. Nicolaus Verstraeten en Elisabeth Guens).

 

 

 

X - Beullens Jan (N964), () Rijmenam 29.08.1653 (g. Joannes Cornelis en Joanna Vervloessem), x 1 Putte 21.02.1677/02.03.1677 (g. Janssens Adrianus en Verstraeten Joannes) met Vervloet Maria, () Bonheiden 20.01.1658 (g. Michael Janssens en Joanna Cuelemans), + Rijmenam 09.08.1681, x 2 Putte 15.08.1682 (g. Petrus Dockx en Henricus Van Beithoven) met Dockx (Doeckcx - Docx) Petronella (N965), () Putte 13.02.1662 (g. Laurentius Boyts en Petronilla Tserneels).

 

Not. Swiggers 29.05.1696: Uitspraak in minnelijke schikking ten voordele van Jan Beullens Adriaenssone van Putte momber over Anna (() Bonheiden 01.02.1692 (g. Adrianus Beullens en Anna Vermuijten)) Janssens Adriaensdochter (+ Bonheiden 06.05.1694) tegenover Adriaen Fierens van Rijmenam over de verbrande quitantie.

Not. Swiggers 04.03.1698: Gilis De Keyser verkoopt voor 95 gd 1/4 van 7 dagwant land te Putte-Thuynstrate aan Jan Beullens Adriaenssone.

Not. Swiggers 13.06.1699: Ignacius Leconte van Brussel, die het erfde van Jkr Charles Frans Leconte, verkoopt voor 678,17 gd 2/5 paerten in een hoeve met land te Keerbergen aan Jan Beullens x Petronella Docx.

Not. Swiggers 23.08.1701: Corneel Docx, Petronella Docx (echtg. Jan Beullens), Anna Docx (echt. Peter Van der Auwera), de mmk van Maria Docx, Margaretha Verstrepen (echtg. Jan Opdebeeck) en haar zuster Joanna Verstrepen (echtg. Theo Wayenborgs) en Catlijn Docx (echtg. Adriaen Swiggers), allen fs wijlen Peter Docx verkochten 1/2 bos, waarvan de wederhelft Huybrecht van Rijmenam competeert aan Jan Van Breedam x Adriana Van der Auwera.

Not. Swiggers 23.10.1701: Adriaen Van Herck van Heist leent 33,5 gd voor 1 jaar van Jan Beullens Adriaenssone.

Not. Swiggers: 26.08.1702: Attestatie van Jan Rijmenams Adriaenssone en Jan Claes Peetersssone beide van de Schrieckstrate te verzoeke van den advokaat De Bruyn als rentmeester van de erfgenamen Wagewijns, dat 2 jaar geleden het pachthof in de Schriekstraat is heropgebouwd, toen gepacht door Niclaes Van Loy en nu door Jan De Hont.

Ook attesteert Jan Bullens Adriaenssone van Putte dat de vorige rentmeester op illegale wijze hout verkocht uit de bossen van de erfgenamen Wagewijns.

Not. Swiggers 23.10.1702: Jan De Hont x Anna Bullens lenen van haar vader Jan Bullens (echtg. 2 Petronella Docx) 300 gd.

Not. Swiggers 16/16.02.1714: Attestatie door Peter Jansens Cornelissone van Putte over het geschil met Petronella Docx (we. Jan Bullens).

Not. Swiggers 25/01.03.1717: Mv Catharina Isabella Lecompte dit Dorville x Jean Gilis Van Albeda, lt. kol., verkochten voor 4320 gd 3/5 paart in een hoeve met 20 bunders te Keerbergen aan Petronella Docx (we Jan Bullens) van Putte.

Not. Swiggers 139/08.12.1717: Akkoord tussen de weduwe van Jan Bullens van Putte met haar zonen Peter en Jan en haar huurder Merten Van Rillaer.

Not. Swiggers 77/14.06.1719: Jan Van Rompaey x Catharina Beullens van Rijmenam zijn 482 gd schuldig aan Jan Blix, moutmaker x Elisabeth Bollen van Mechelen. Daarom leent hij 200 gd 4 % van zijn moeder Adriana Vervloet (we Gilis Van Rompaey) en 200 gd 4 % van zijn schoonmoeder Petronella Docx (we Jan Beullens).

Not. Swiggers 92/25.08.1719: Petronella Docx (we Jan Beullens) met haar zonen Peter en Adriaen verhuren voor 268 gd/j een hoeve met gronden te Keerbergen aan hun zoon Jan Baptist Beullens.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Beullens Anna, () Rijmenam 23.01.1678 (g. Adrianus Jansis en Anna Cornelis), x Putte 10.11.1700 met De Hont Joannes,

     Uit dit huwelijk: Bernar Victor bezorgde me deze en verdere gegevens over de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen uit dit gezin.

     Verdere gegevens vind je HIERONDER.

     De Hondt Rumoldus, () Schriek 04.09.1701 (g. Rumoldus Geens en Petronella Docx (Van Docke), + Schriek 17.05.1752,

     x Beerzel 08.12.1727 (g. Wouters Joannes en Van Noten Egidius) met Van Noten Catharina, () Beerzel 16.12.1703

     (g. Van Noten Guilielmus en Lambrechts Anna), + Schriek 28.09.1786

              Uit dit huwelijk:

              De Hondt N, () Schriek 12.11.1729, + Schriek 12.11.1729,

              De Hondt Catharina, () Schriek 20.11.1730 (g. Guilielmus Van Noten en Catharina Moons), + S 12.09.1739,

              De Hondt Elisabeth, () Schriek 21.08.1734 (g. Joannes Dehondt en Elisabeth Van Noten), + Aarschot 10.01.1812,

              De Hondt Carolus, () Schriek 29.04.1737 (g. Carolus Lardenoy pastoor en Catharina Vermeulen), + S 27.09.1781,

              De Hondt Catharina, () Schriek 25.08.1740 (g. Andreas Van Noten en Catharina Dehondt), + Beerzel 08.01.1763,

              De Hondt Joanna Catharina, () Schriek 23.01.1744 (g. Adrianus Van Noten en Catharina Deryck), + Baal 14.11.1783,

              x Heist 08.04.1771 met Van Herck Joannes, + Tremelo 18.12.1785,

              De Hondt Maria Theresia, () Schriek 29.10.1749 (g. Hendrik Timmermans en Adriana Lembrechts), + Aarschot 03.02.1829,

              x Schriek 31.01.1786 (g. Petrus Van Dessel en Joannes Baptist Van Hoey) met Van Hoey Martinus, () Aarschot 30.10.1749, + Aarschot 08.05.1830,

     De Hondt Clara, () Schriek 12.01.1706 (g. Petrus Beullens en Clara Vervloet), + Schriek 07.01.1713,

     De Hondt Joanna (Catharina?), () Schriek 27.03.1707 (g. Petrus Holemans en Joanna Aerts),

     De Hondt Adrianus, () Schriek 24.02.1710 (g. Adrianus Vervloet en Joanna Van Dessel), + Schriek 26.02.1710,

     De Hondt Joannes, () Schriek 22.07.1712 (g. Joannes Wouters en Maria Vervloet), + Houtvenne 14.07.1770,

     x Heist 14.02.1740 (g. Joannes Van den Broeck, Guilielmus Van Noten en Rumoldus De Hondt) met Van den Broeck Maria, + Houtvenne 18.10.1775,

              Uit dit huwelijk:

              De Hondt Joannes Franciscus, () Heist 12.11.1740 (g. Joannes Gijsemans en Catharina Van Noten),

              De Hondt Elisabeth, () Schriek 10.01.1744 (g. Andreas Van den Broeck en Elisabeth Michiels),

              De Hondt Anna Maria, () Schriek 17.06.1747 (g. Petrus Goris en Elisabeth Wouters), + Schriek 01.07.1747,

              De Hondt Anna Maria, () Schriek 26.11.1748 (g. Rumoldus De Hondt en Anna Van den Broeck),

              De Hondt Maria Barbara, () Herselt 01.11.1751 (g. Mesens Joannes Ferdinand en Jennes Isabelle),

              De Hondt Anna Catharina, () Herselt 23.10.1754 (g. Van Dijck Jacobus en Laureys Joanna),

              De Hondt Carolus, () Houtvenne 24.02.1758 (g. Carolus De Hondt en Theresia Verhaegen),

     De Hondt Adrianus, () Schriek 16.02.1714 (g. Adrianus Beullens en Margareta Van Rompa), + Schriek 11.03.1728,

     De Hondt Adriaen, () Schriek 16.02.1714 (g. Adriaen Bullens en Margareta Van Rompaey),

 

Beullens Adriana, () Rijmenam 14.05.1679 (g. Adrianus Vervloessem en Adriana Beullens), x Putte 09.06.1704 met Michiels Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Joannes, () O.L.V.Waver 24.11.1705 (g. Joannes Beullens en Elisabeth Verhaeghen),

     Michiels Cornelius, () O.L.V.Waver 14.10.1707 (g. Cornelius Machiels en Catharina Van der Auwera),

     Michiels Petrus, () Rijmenam 11.09.1715 (g. Petrus Lens en Anna Beullens),

     Michiels Elisabeth, () Rijmenam 18.03.1718 (g. Martinus Claes en Elisabeth Machiels),

 

Beullens Joannes, () Rijmenam 22.07.1681 (g. Joannes Hoelemans en Anna Beullens),

 

2. Beullens Petrus, () Rijmenam 20.04.1683 (g. Petrus Doeckx en Elisabeth Doeckx), x Rijmenam 11.03.1709 (g. Moons Petrus en Ludovicus Van Hoof) met Moons Catharina, () Rijmenam 11.03.1709,

     Uit dit huwelijk:

     Beullens Petrus, () Rijmenam 11.03.1709 (g. Petrus Mons en Petronilla Dockx), + Rijmenam 16.02.1774,

     x Bonheiden 07.07.1733 met Van der Auwera Theresia, () Bonheiden 28.02.1707,

     + Rijmenam 28.09.1778, fa Nicolaus en Joanna Braeckmans),

     Beullens Joannes Bapt. Josephus, () Keerbergen 10.07.1711 (g. Joannes Baptist Bullens en

     Maria Ceulemans loco zuster Christina Meeselnaer, priorin van Blijenbergh),

     Beullens Adrianus, () Keerbergen 01.01.1713 (g. Adrianus Bollens en Clara Moens),

     Beullens Michael, () Keerbergen 01.04.1714 (g. Michael Verstraeten en Maria De Groeve),

     Beullens Bernardus, () Keerbergen 05.06.1715 (g. Bernardus Claes en Anna Beullens),

     Beullens Anna, () Keerbergen 22.07.1716 (g. Joannes Van Rompaij en Anna Keulemans),

     Beullens Maria, () Keerbergen 24.10.1717 (g. Henricus Bullens en Maria Van Hoeij),

     Beullens Henricus, () Keerbergen 11.09.1719 (g. Henricus Bullens en Barbara Guens),

     Beullens Philippus, () Keerbergen 11.01.1721 (g. Philippus Keulemans en Anna Smeekens),

     Beullens Petronella, () Keerbergen 05.06.1722 (g. Joannes De Hondt en Petronella Docx),

     Beullens Adrianus, () Keerbergen 23.06.1724 (g. Nicolaus Verstraeten en Elisabeth Guens),

 

Beullens Jan, () Rijmenam 09.04.1684 (g. Joannes Verstraeten en Anna Docx),

 

Beullens Maria, () Rijmenam 25.11.1685 (g. Andreas Bosmans en Maria Dockx),

 

Beullens Adriaan, IX (482), () Rijmenam 08.02.1688 (g. Adrianus Horebeeck en Maria Keldermans),

 

Beullens Joannes Baptista, () Putte 21.08.1690, x Keerbergen 11.05.1719 (g. Norbert Smekens en Peter Bullens) met Anna Smekens,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R,

     Bullens Petronella, () Keerbergen 12.10.1721 (g. Norbertus Smekens en Petronilla Docx),

     Bullens Anna Catharina, () Keerbergen 03.02.1723 (g. Petrus Bullens en Catharina Van Camp),

     Bullens Theodorus, () Keerbergen 09.11.1724 (g. Henricus Bullens en Isabella Smekens),

 

Beullens Franciscus, () Putte 16.02.1693,

 

Beullens Catharina, () Putte 08.12.1694, + Keerbergen 07.06.1748, x Putte 28.02.1716 met Jan Van Rompaey,

     Van Rompaeij Petronella, () Putte 20.11.1716, + Putte 23.12.1716,

     Van Rompaeij Petrus, () Putte 13.10.1717, + Putte 27.03.1718,

     Van Rompaeij Petrus, () Putte 06.02.1718, 

     Van Rompaij Franciscus, () Rijmenam 25.06.1721 (g. Franciscus Wauters en Adriana Vervloedt),

     Van Rompay Joanna, () Schriek 20.09.1722 (g. Joannes De Hondt en Adriana Vervloet), + Keerbergen 06.01.1762,

     x Keerbergen 08.06.1745 met Joostens Joannes, 5 fii in K,

     Van Rompay Petronella, () Schriek 14.09.1727 (g. Adrianus Van Hove en Adriana Vervloet),

     Van Rompay Anna Catharina, () Werchter 17.03.1732 (g. Cornelius Verboom en Catharina Vermijlen), + Schriek 05.09.1807,

     x Keerbergen 14.08.1759 met Verbinnen Adrianus, 4 fii in S,

     Van Rompay Cornelius, () Keerbergen 29.09.1737 (g. Cornelius Van Rompae en Anna Gilis), 

 

Beullens Philippus, () Putte 20.10.1697,

 

Beullens Cornelius, () Putte 02.09.1699,

 

Beullens Henricus, () Putte 04.02.1701.

 

 

 

X - Daems Joannes (S844), () Rijmenam 14.09.1660 (g. Joannes Hoefmans en Elisabeth Vander Auderaa), x 1 Putte 19.01.1684 met Thijs Magdalena, + Putte 23.12.1693, x 2 Rijmenam 02.05.1694 (g. Adrianus Daems en Matthias Van Dessel ex Putte) met Beullens Catharina (S845), () Rijmenam 06.05.1657 (g. Rutgerius Claes en Barbara Verstraten), zij x 1 Putte 29.11.1688 (g. Joannes Opdebeeck en Mathias Van Dessel)) met Uyterhoeven Joannes.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Daems Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Daems Maria, () Putte 19.07.1684 (g. Egidius De Hont en Maria Daems), x (niet P, ) met Gilis Vervloesem,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Beer, P, Heist,

     Vervloesem Magdalena, () Schriek 01.02.1709 (g. Zacharias Van der Auwera en Magdalena Wouters),

     Vervloesem Maria, () Schriek 26.08.1712 (g. Judocus Vincx en Maria Claes),

 

Daems Anna, () Putte 24.07.1686 (g. Gommarus Op de Beeck en Magdalena Wauters), x (niet S, P, ) met Jan Tuytgans,

     Uit dit huwelijk:

     Tuytgans Elisabeth, () Schriek 05.02.1713 (g. Jan Vermeulen en Elisabeth Van Looy),

     Tuytgans Jan, () Schriek 17.08.1715 (g. Jan Hertsens en Elisabeth Gysemans),

     Tuytgans Egidius, () Schriek 04.05.1718 (g. Egidius Docx en Magdalena Theys),

     Tuytgans Lucia, () Schriek 24.09.1721 (g. Jan Holemans en Lucia Verschuren),

     Tuytgans Jan Frans, () Schriek 18.08.1724 (g. Jan Theys en Anna Van der Auwera),

     Tuytgans Maria, () Schriek 28.10.1727 (g. Jan Van der Auwera en Maria Thys),

 

Daems Joannes Franciscus, ca. 1689,

 

Daems Adrianus, () Putte 15.11.1692,

 

2. Daems Adriana, () Putte 22.11.1695, x Putte 03.11.1717 met Dox Andreas,

     Uit dit huwelijk:

     Docx Jan, () Schriek 04.05.1718 (g. Jan Docx en Catharina Bullens),

     Docx Frans, () Schriek 30.06.1720 (g. Frans Vervloesem en Maria Dams),

     Docx Egidius, () Schriek 12.05.1722 (g. Jan Uyterhoeven en Anna Dams),

     Docx Corneel, () Schriek 21.03.1724 (g. Corneel Daems en Catharina De Cleyn),

     Docx Peter, () Schriek 28.12.1725 (g. Peter Docx en Maria Daems),

     Docx Maria, () Schriek 18.04.1729 (g. Frans Vervloesem en Magdalena Cotemans),

     Docx Joanna, () Schriek 11.07.1733 (g. Gommer Buts en Joanna Van Oosterwijck),

     Docx Jan Frans, () Schriek 07.07.1738 (g. Jan Buts en Maria Doms),

 

Daems Cornelius, IX (S422), () Putte 25.01.1699,

 

Daems Egidius, () Putte 23.09.1704,

 

3. Uyterhoeven Joannes, () Putte 30.08.1685 (g. Joannes Opdebeeck en Agnes Uyterhoeven),

 

Uyterhoeven Mathias, () Putte 10.09.1686 (g. Mathias Van Dessel en Joanna Beullens).

 


 

IX - Beullens Adriaen (482), () Rijmenam 08.02.1688 (g. Adrianus Horebeeck en Maria Keldermans), x Rijmenam 26.03.1714 (g. Petrus Moens en Petrus Beullens) met Moons (Moens - Moeijens) Clara (483), () Rijmenam 15.09.1680 (g. Joannes Van Oeft nomine Franciscus Van Rillaer en Clara Van Laeck).

 

Uit dit huwelijk:

 

Beullens Petronella, () Rijmenam 24.06.1715 (g. Petrus Moons en Petronilla Dockx),

 

Beullens Jan Baptist, () Rijmenam 12.08.1718 (g. Joannes Baptist Beullens en Catharina Moeijens),

 

Beullens Petrus, () Rijmenam 01.10.1721 (g. Petrus Beullens en Elisabeth Moons),

 

Beullens Anna Maria, VIII (241), () Rijmenam 17.11.1723 (g. Adrianus Beullens en Anna Beullens).

 


 

VIII - Hendrickx (Hendricx) (Joannes) Guilielmus (240), () Putte 16.03.1718, x Rijmenam 09.11.1745 (g. Joannes Beullens en Joannes Janssens) met B(e)ullens Anna Maria (241), () Rijmenam 17.11.1723 (g. Adrianus Beullens en Anna Beullens).

 

Uit dit huwelijk:

 

Hendrickx Adrianus, illegitiem, () Rijmenam 04.03.1742 (g. Adrianus Beullens en Maria Remees), x 1 Rijmenam 04.02.1768 (g. Petrus Baudewijn en Joannes Wauters) met Van Loock Joanna, () S.K.Waver 04.03.1745, + Rijmenam 13.03.1777, fa Joannes en Cornelia Roelans, x 2 Rijmenam 20.08.1777 (g. Joannes Baptist Henderickx en Petrus Vertommen) met Schroons Joanna, () Keerbergen 19.11.1747, fa Joannes en Maria Schoovaers,

     Uit dit huwelijk:

     1. Henderickx Anna Maria, () Rijmenam 19.02.1770 (g. Joannes Van Loock en Anna Maria Beullens),

     Henderickx Anna Catharina, () Rijmenam 04.09.1773 (g. Gommarus Van Itterbeeck en Anna Catharina Hendrickx),

     2. Henderieckx Petrus Franciscus, () Rijmenam 14.07.1778 (g. Petrus Schroons en Lucia Henderickx), + R 24.08.1778,

     Henderieckx Petronella, () Rijmenam 30.03.1780 (g. Guilielmus Oosters en Petronella Henderieckx), + R 09.04.1784,

 

Hendrickx Joannes, VIII (120), () Rijmenam 31.05.1746 (g. Joannes Beullens en Maria Ceulemans),

 

Hendrickx Petronilla, () Rijmenam 21.07.1749 (g. Joannes Jansens en Petronilla Van Craen),

     Onwettig:

     Henderickx Anna, () Rijmenam 06.01.1771 (g. Petrus Vertommen en Anna Cornelia Bosmans), + R 29.04.1848,

 

Hendrickx Lucia, () Rijmenam 08.12.1750 (g. Joannes Van Tongeren en Lucia Hendrickx), vader Joannes, + Rijmenam 24.05.1784, x Rijmenam 07.02.1779 (g. Joannes Baptist Henderieckx en Henricus Bogaerts) met Guldentops Franciscus, ex Rijmenam, + Rijmenam 02.08.1794,

     Uit dit huwelijk:

     Guldentops Anna Maria, () Rijmenam 21.11.1779 (g. Joannes Baptist Henderieckx en Anna Maria Guldentops), + R 05.03.1785,

     Guldentops Petrus Franciscus, () Rijmenam 09.08.1782 (g. Petrus Henderickx en Catharina Van den Brande),

 

Hendrickx Anna Catharina, () Rijmenam 15.10.1752 (g. Franciscus Henderickx en Catharina Van Oosterwijck),

 

Hendrickx Egidius, () Rijmenam 11.04.1760 (g. Egidius Bosmans en Anna Maria Henderickx),

 

Hendrickx Joannes Franciscus, () Rijmenam 11.04.1760 (g. Joannes Van Hoof en Joanna Van der Auwera).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom