Onderstaande gegevens met dank aan Paul Peeters.

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 7910, folio 408r°, akte dd. 4 juni 1657. 

                                                                                             

Transcriptie.

Item in presentie der schepen. van Loven

naerbes. gestaen Peeter Vervloet sone

Jans, woonen. tot Ballaert, die welcke

heeft behoorlijck gheemancipeert en. vuyt

sijnen broode gedaen Jan, Peeter, Michiel,

Guilliam en. Anneken Vervloet, sijne wettige

kindereren, geprocreert bij sijne huysvre.

Geertruyt Van Bockel, quo facto Glavimans

reconduxit, coram Malcot, Crabeels, eodem.

 

Commentaar.

De datering van de akte is gebaseerd op de voorgaande akte, eveneens een akte van emancipatie.

De kinderen Maria en Elisabeth Vervloet werden niet de akte van emancipatie vermeld. 

Waarschijnlijk stierven zij jong. De laatste drie kinderen van Petrus Vervloet en

Gertrudis Van Boeckel werden evenmin vermeld, gezien zij nog niet geboren waren.

De klerk beging ook een lapsus in de akte door “kindereren” te schrijven i.p.v. “kinderen”. 

Maar de akte geeft wel aan dat men soms van vrij ver naar Leuven kwam om aktes te verlijden. 

Leuven was immers één van de vier hoofdsteden van het voormalige Brabant naast Brussel,

Antwerpen en ’s Hertogenbosch.  De stad had met haar universiteit zeker en vast een grote uitstraling en aantrekkingskracht.

 

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom