Onderstaande gegevens met dank aan Paul Peeters.

 

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 7910, folio 414r, akte dd. 4 oktober 1657.

 

Transcriptie.

Item in tegenwoerdicheyt der

heeren schepen. van Loven naerbeschreven

ghestaen Merten Verstrepen sone Jans,

woonen. te Put, die welcke heeft

behoorlijck gheemancipeert en. vuytten

broode ghedaen Peeter, Adriaen ende

Cattlijne Verstrepen, sijne wettighe kinderen, bij hem

behauden van Anna Gijsmans, sijne

huysvre., quo facto Glavimans

reconduxit, coram Greve, Horenbeeck,

schepen. van Loven, iiija. 8bris. 1657.

 

Commentaar.

Zoon Joannes Verstrepen, geboren in 1629, werd niet vermeld in de akte van emancipatie, omdat hij reeds meerderjarig was.  Zoon Cornelius overleed wellicht als kind.

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom