1. Onderstaande gegevens met dank aan Paul Peeters.

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 7907, folio 174r, akte dd. 23.06.1650.

 

Transcriptie

 

Item Petrus Ven filius quondam

Petri, commorans in Keerbergen,

in presentia, etha., emancipavit

Michaelem, Gommarum, Elisabetam

et Barbaram Ven, liberos suos, quos

procreavit a Johanna Van Avont, sijne

huysvrauwe, quo facto Vander Vorst

reconduxit, coram eisdem eodem.

 

Commentaar:

 

Peter Ven, zoon van wijlen Peter, verwekte bij zijn vrouw Joanna Van Avont tenminste 7 kinderen,

met name Anna, Elisabeth, Maria, Jan, Michael, Barbara en Gommaar

(die was nieuw en in in de Keerbergse registers niet te vinden). 

In de bovenstaande akte van emancipatie is enkel sprake van Michiel, Gommaar, Elisabeth en Barbara. 

Mogelijk overleden de overige drie kinderen jong of waren ze reeds getrouwd of meerderjarig. 

De akte werd verleden op 23 juni 1650.  De datering van de akte is gebaseerd op de voorgaande akte. 

De dienstdoende schepenen van Leuven waren Gudelinus en De Vos, eveneens vermeld

in de voorgaande akte.  De foto werd in de mate van het mogelijke geretoucheerd,

zodat de zwarte vlekken grotendeels weg zijn.

 

 

2.

 BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 7907, folio284v, akte dd. 02.02.1651.

 

Transcriptie

 

Item in tegenwoordichijt der schepenen van

Loven naergenompt gestaen Jan Ven soene

wijlen Peeter, woenende tot Keerberghen, heeft

geemancipeert ende wettelijcken vuytten

broede gedaen Jan en. Cornelis Ven, sijne

kinderen, die hij verweeckt he en. geprocreert

heeft vuyt lichaem van Seyken Antheunis,

sijne huysvrouwe, quo facto De Man

reconduxit, Tijpoets, Willemaers, 2en.

february 1651.

 

Commentaar

 

Jan Ven, zoon van wijlen Peter, wonende te Keerbergen, emancipeerde zijn kinderen Jan en Cornelis Ven,

die hij verwekt had met Lucia Antheunis. Het waren zijn jongste twee kinderen, resp. gedoopt te Keerbergen

op 15 juni 1633 en op 31 augustus 1636. Mogelijk is de akte gedateerd op 27 februari 1651,

maar ik opteer voor 2 february 1651.

De foto werd een beetje geretoucheerd om de zwarte vlekken weg te krijgen.

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom