Lesvoorbereidingen Wiskunde
(regentaat)
  zoek een lesvoorbereiding over:   
   (druk op "enter" om het eerste te zoeken, druk op "tab" en terug op "enter" om het volgende te zoeken)
congruente figuren met argument
congruente figuren
deelbaarheid
veeltermen ontbinden in factoren
vierhoeken 1
vierhoeken 1 (vervolg)
vierhoeken 2
delen van rationale getallen 1
delen van rationale getallen 1 (vervolg)
vergelijkingen met één onbekende
hoeken-benaming en notaties
kans en boomdiagram
kans met tabel en rationale getallen
middelpuntshoek en omtrekshoek
praktische rekenregels bij aftrekking gehele getallen
puntspiegelingen
symmetriemiddelpunt
even grote hoeken-constructie met passer en liniaal
vergelijking van een rechte
de cirkel
werkbladen de cirkel
werkbladen ééntermen en veeltermen
merkwaardige producten
breuken
breuken (2)
vergelijkingen
werkblad vlakke figuren
deelverzamelingen van Q
deelverzamelingen van Q (2)
ééntermen en veeltermen *
ééntermen en veeltermen: vervolg *
veeltermen *
veeltermen: vervolg *
homothetieën
ontbinden in factoren met behulp van de methode met de discriminant
evenredige lijnstukken
de volledige vierkantsvergelijking
van gegeven naar teken en omgekeerd
congruentiekenmerken
transformaties in het vlak
transformaties in het vlak: samenstellingen
machtsverheffing in Z
de 4 hoofdbewerkingen in Z
de 4 hoofdbewerkingen in Z vervolg
de 4 hoofdbewerkingen in Z vervolg 2
congruentiekenmerken 2
vierkantswortes van gehele getallen
vierkantswortes van gehele getallen, vervolg vorige lv
verhoudingen en schalen
toepassingen op de hoofdeigenschappen van breuken
toepassingen op de hoofdeigenschappen van breuken, deel 2
ruimtezicht
n-de wortels
eigenschappen van bewerkingen deel 1
eigenschappen van bewerkingen deel 2
eigenschappen van bewerkingen deel 3
eigenschappen van bewerkingen deel 4
breuken
ruimtelichaam herkennen
rationale getallen
de draaiing
de draaiing deel 2
congruente figuren 2
congruente figuren 2, vervolg vorige lv
vierkantswortels in Q
werkbladen: extra eigenschappen van vermenigvuldigingen
machten
oppervlakte berekenen
rekenregels
de verschuiving
vierhoeken
vierkantswortels
cirkels
volkomen kwadraten
vierkantswortels (4)
vierkantsvergelijking (1)
vierkantsvergelijking (2)
vierkantsvergelijking (3)
verhoudingen en evenredigheden
vergelijking met één onbekende (2)
toepassingen op diagonalen
stelsels (2)
stelling van Thales
recht en omgekeerd evenredig: oefeningen
recht en omgekeerd evenredig
de puntspiegeling
ontbinden in factoren (3)
oefeningen 2 op vierkantsvergelijkingen
oefeningen 2 op vergelijkingen
oefeningen op vierkantsvergelijkingen
oefeningen op vergelijkingen
oefeningen op de stelling van Thales
oefeningen op volkomen kwadraten
oefeningen op vierkantswortels
oefeningen op verhoudingen en evenredigheden
oefeningen op ontbinden in factoren
oefeningen op merkwaardige producten (2)
oefeningen op merkwaardige producten
oefeningen op gehele exponenten
merkwaardige producten
machtsverheffing en volkomen kwadraten
invulbladen diagonalen
homothetieën (2)
eigenschappen van diagonalen in een vierhoek
driehoeken (3)
driehoeken bijlage 1 vorige lv
driehoeken bijlage 2 vorige lv
draaiing (3)
bijlage oefeningen op gehele exponenten
formules
merkwaardige produkten (3)
ontbinden in factoren (3)
ontbinden in factoren (4)
spiegelingen (3)
veeltermen (3)
vergelijkingen (3): lesvoorbereidingen en werkbladen
vergelijkingen (4)
bewerkingen met veeltermen 2de jaar
driehoeken (4)
lichamen in de ruimte
oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen
rationale getallen (4)
veeltermen in één onbepaalde 2de jaar
vergelijkingen van de eerste graad met 1 onbekende
vlakke voorstelling van ruimtelichamen
veeltermen 3de jaar
schaduwen en kijklijnen
hoeken
aftrekken van gehele getallen
merkwaardig product
vergelijkingen van de eerste graad
de rechte
loodrechte stand
de rechte (3)
machten met negatieve exponenten

Deze site is gemaakt en wordt beheerd door webmaster Jay.