Lesvoorbereidingen Economie
(regentaat)
  zoek een lesvoorbereiding over:   
   (druk op "enter" om het eerste te zoeken, druk op "tab" en terug op "enter" om het volgende te zoeken)
budgetteren
eerste oefening boekhouden (3e jaar)
cheque, bancontact, mister cash
functies van het geld
inkomen uit kapitaal
ontstaan van het geld
het vervoer
verzekeringen 1
de bedrijfskolom
verzekeringen 2
productiesectoren
de bestelbon invullen
de cheque
markten en prijzen: situering in de kringloop
het stortingsbiljet + de overschrijving
openen van een zichtrekening
oefeningen op het gebruik van de rekeningen
de betaling
inkomensbesteding
percentberekening (handelsrekenen)
de zichtrekening en de cheque
boekhouden: liquide middelen
boekhouden: verrichtingen op de balans
consumptie
de euro, chartaal en giraal geld
ontstaan + functies van het geld (2)
intrestberekening
sparen
BTW
de aftrekking (handelsrekenen)
de optelling (handelsrekenen)
de overschrijving (2)
de proef en saldibalans
het ovrheidsbudget
bespreking collectieve behoeften en goederen
indeling van de economische goederen
de cheque (2)
de behoeften
budgetteren (2)
ontstaan van het geld (3)
de euro
geld en consumptie
de bestuurlijke niveaus in BelgiŽ
tekst: de kunst van het verkopen (Godfried Bomans)
de evenredige verdeling (handelsrekenen)
de facturatie
het krediet
gemeenten (politiek)
lonen en afhoudingen (berekeningen; handelsrekenen)
de verkoopsvoorwaarden (handelseconomie)
verkoopgesprek
klantensoorten
de overheid
het gezinsbudget
berekeningen euro en opstellen gezinsbudget
de overheid (2)
beleggen
de bestelbon (2)
werkbladen over de belastingen
de rechten en de plichten van de handelaar
het faillissement
kopen en verkopen
kredieten (2)
oefeningen op BTW
werkblad verzekeringen
teruggaande calculatie
bedrijfsafdelingen
buitenland
telecommunicatie
adoptie
werkbladen over belastingen
kenmerken van de klanten: het geslacht, de leeftijd
kenmerken van de klanten: invulbladen
het artikel: waarde, merknamen, fabrieksmerk, handelsmerk, ...
een artikel over funshopping
funshopping en discountshopping
zwakke en sterke merken, complementaire artikels, gebruiks- en verbruiksartikelen, shopping, convenience en speciality goods
geplande en grote aankopen, probleemartikelen
een artikel over modetrends + vragen
invloeden op het koopgedrag
invulbladen: invloeden op het koopgedrag
het overheidsbudget (2)
boekhouden: financiŽle kosten
de handel en distributie
inkomen uit kapitaal
de onderneming
boekhouden: rekeningen
invloeden op het koopgedrag: klantentrouw; klantenregistratie
bezoldigingen
het buitenland (2)
de factuur
financiŽle opbrengsten
de bedrijfskolom (2)
funkties van het geld (3)
inkomen door kapitaal (2)
inkomen verstrekt kapitaal bijlage vorige lv
inkomensbesteding (2)
inkomensbesteding bijlage vorige lv
invulblad de factuur
invulblad geld
invulblad de onderneming
kopen en verkopen (2)
kopen en verkopen werkblad vorige lv
krediet voor de overheid
krediet voor de overheid invulbladen vorige lv
boekhouden: liquide middelen
oefening financiŽle opbrengsten
oefeningen op interne overboekingen
onderneming (2)
ontstaan van het geld (3)
personeelskosten
het rekeningstelsel (2)
soorten geld (3)
verdeling in sectoren deel 1
verdeling in sectoren deel 2
verzekeringen (3)
werkblad 1 de bedrijfskolom
werkblad 2 de bedrijfskolom
werkblad 3 de bedrijfskolom
werkblad de bezoldiging
werkblad verzekeringen
verkoop: het assortiment / rack-jobbing
invulbladen rack-jobbing
klantentypes: besluitloze, vastberaden en nerveuse klant
opdracht rond het assortiment
klantentypes: oefeningen
klantentypes: protesterende, wantrouwige, hoogmoedige en het kind als klant
de aankoopafdeling
arbeid
het assortiment herhalingsvragen
het assortiment voorbeelden
het assortiment
bankkaarten en kredietkaarten
de bedrijfskolom
bepaalde vervaldag
bepaalde vervaldag oefeningen
boekhouden: aankopen en verkopen handelsgoederen
boekhouden: andere bedrijfskosten
boekhouden: de balans
de betaling
de EU
de EU: theorie
de factuur: inleiding en theorie
de factuur: oefeningen
de factuur (3)
de interne gerichtheid van een bedrijf en een onderneming
de kettingregel
de kettingregel: oefeningen
de overschrijving (2)
evenmatig delen: opdrachten
evenmatig delen
de factuur (4)
Incoterms
Incoterms en internationaal transport
indexcijfer der consumptieprijzen
indexcijfer van de consumptieprijzen werkbladen
internationale goederen en dienstenmarkt
internationale handel: voordelen en oorzaken
intrestberekening: afgeleide formules
intrestberekening: afgeleide formules oefeningen en oplossing
invuloefening inkomstenbesteding
kantooragenda
karaktereigenschappen van de verkoper
kopen en verkopen
krediet
een lege factuur
oefening op enkelvoudige intrest
oefening op het boeken van aankopen en verkopen
oefening op het boeken van een loonstaat
oefeningen op de kettingregel
oefeningen op de factuur
openen van een zichtrekening, cheque: doel
boekhouden: opgave andere bedrijfskosten
opgave oefeningen de factuur
boekhouden: opgave: waardeverminderingen op handelsvorderingen
het organigram
prijsvorming
prijsvorming: theorie
prijsvorming: werkbladen
raadplegen van de treingids: invulbladen
raadplegen van de treingids: opdrachten
raadplegen van de treingids: theorie
regel van drie (1)
regel van drie: opdrachten
regel van drie(2)
de standvastige deler
de standvastige deler: oefeningen
taak: methode van de standvastige deler
de toegevoegde waarde
toepassingen op de cheque
verkoopsvoorwaarden: opgave
verloop van een internationale arbeidsovereenkomst
vervoer (3)
boekhouden: vorderingen en schulden op minder 1 jaar
vormen van internationale samenwerking
de vrachtbrief: uitleg
boekhouden: waardeverminderingen op handelsvorderingen
zakenreizen
zakenreizen: oefeningen
het aanrijdingsformulier
arbeid en inkomen (2)
boekhouden: balansrekeningen (2)
de balans (3)
bankcontact
boekhouden: beperkte boekhouding
bijeenkomsten: vergaderen
het buitenland (2)
de handel
kapitaal (3)
kapitaal (4)
markten en prijzen: werkbladen
markten en prijzen (2)
rechtstreekse betaling
boekhouden: studie van enkele balansrekeningen: werkbladen
verzekeringen (5)
bedrijfseconomie: het organisatiestelsel
boekhouden: afschrijvingen
boekhouden de rekeningen van de klasse 4
boekhouden: eindejaarsverrichtingen
boekhouden: finnanciŽle verrichtingen
boekhouden: personeelskosten
distributie
geschiedenis van het geld (5)
handelsrekenen: rekening-courant
handelsrekenen: de vennootschapsregel
inleiding boekhouden
internationale goederen- en dienstentransacties
kopen en verkopen (4)
krediet (3)
sparen (3)
verzekeringen (4)
boekhouden: splitsen van de balans in rekeningen
geldkapitaal
inkomen uit kapitaal (3)
vraagjes in verband met kasbon
werkbladen effecten
werkbladen geld en goederenkapitaal
Kopen op afbetaling, Sociale Bijdragen en belastingen
2e j, ver- en gebruiksgoed, on- en roerende goederen
boekhouden: de inventaris
handelsrekenen: de regel van 3
handelsrekenen: de regel van 3: evenredig en onevenredig
oefeningen regel van 3, 1
oefeningen regel van 3, 2
oefeningen regel van 3, 3
handelsdebiteuren
loon- en weddeberekening
economische begrippen
leerlingentekst economische begippen

Deze site is gemaakt en wordt beheerd door webmaster Jay.