En nu?

Start biografie boeken verhalen weetjes vraag maar reacties en nu?

 

NIEUW : Een kort verhaal over Guido Gezelle

Op zondag 10 februari 2019 werd de CD Dicht bij de meester voorgesteld. Het is niet alleen een CD met prachtige muziek op teksten van of rond Guido Gezelle, maar er staat ook een verhaal op.
Een meid, een lady, een onderpastoor en veel roddelsheb ik met veel plezier geschreven.

De zeer ritmische gedichten van Guido Gezelle werden door musici al altijd graag op muziek gezet. En als Brugse inwoner ben ik natuurlijk extra geïnteresseerd in onze bekendste dichter. Zo ging ik vroeger al op zoek naar plaatsen waar Guido Gezelle gewoond en gewerkt had.
Dus toen Bart Vandekerkhove, voorzitter van de Gezellekring en zanger, me vroeg een verhaal te schrijven over een minder gekende periode uit het leven van Gezelle, hoefde ik niet lang na te denken.
Het werd een echt roddelverhaal, verteld door zijn meid Stephanie. Want zij had zo haar eigen ideeën over haar meester en lady Smith, een Engelse dame die vaak bij hem op bezoek kwam.
Je moet natuurlijk niet alles geloven wat zij vertelt!!

Kijk maar voor alle gegevens van de CD bij de Korte Verhalen.

 

 

 

 

Nieuws

Tanne en ik heeft al heel wat lezers kunnen aantrekken, kijk maar naar de ‘reacties’. Maar er wordt ook rond gewerkt, door jongeren en door volwassenen.
De Brugse afdeling van het Davidsfonds zal in 4 leesclub-sessies het boek bespreken.
En in Koksijde is het 3de jaar van de Hotelschool enthousiast rond het boek aan het werken. Benieuwd naar die reacties!

Op 25 september mocht ik de Feminaprijs ontvangen. De Brugse afdeling van Vrouw en Maatschappij wou met deze tweejaarlijkse prijs mijn engagement in de kijker stellen, niet alleen voor de sociale thema’s die ik in mijn boeken aan bod bracht, maar ook voor mijn activiteiten bij Terr@dialoog. Heel fijn om die prijs te mogen ontvangen uit de handen van vrouwen die zelf erg geëngageerd zijn.

 

De Vereniging van West-Vlaamse schrijvers (VWS) publiceert tweemaandelijks een cahier over een West-Vlaamse auteur. Jet Marchau, recensente en stadsgenote, maakte voor het beginnummer van 2010 een cahier over mijn werk. Ze neemt de lezer mee op een tocht door mijn leven waarbij ze telkens stil blijft staan op die momenten en plaatsen, die een rol spelen in mijn boeken.

Het was confronterend om door haar ogen naar mijn eigen werk te kijken. Het was vooral fijn om, naar aanleiding van dit cahier, terug te gaan in mijn verleden en op zoek te gaan naar de toneelstukken en artikels die mijn grootvader ooit schreef. De prikkel om te schrijven is soms erfelijk.

 

nog meer nieuws...

Ik reis graag, dat merk je aan mijn boeken. Voor de stokstaartjes ging ik naar Zuid-Afrika. In het tijdschrift ‘Saamtrek’ van de vzw ‘Vrienden van Zuid-Afrika’ verscheen het verslag van die bijzondere reis.

Maar ook Azië trekt me aan. Vietnam, Cambodja en Borneo mocht ik al bezoeken. Voorlopig is daar nog geen boek uit ontstaan, maar ik schreef wel een verslag over de Vietnam-reis in het tijdschrift ‘Azië’, een reismagazine voor Azië, Australië en Nieuw-Zeeland, in het nummer 98 van januari/februari 2004.

 

Nu ik ook lid ben van Terr@dialoog, een organisatie die door groentetuinen, schooltuinen en herbebossingsprojecten de armoede in dorre gebieden wil bestrijden, gaat mijn aandacht ook naar die gebieden waar we werkzaam zijn. Ga maar eens kijken op  www.terradialoog.be.
Misschien wil jouw school zelfs meewerken aan onze projecten
.

 

'In de warmte van Moeder Braaien' is de naam van een project, waar ik samen met jongeren van Lichtervelde en van Potchefstroom aan gewerkt heb. Dat is niet zo eenvoudig want Potchefstroom ligt inůZuid-Afrika! En Zuid-Afrika is niet alleen ver, ze spreken er Afrikaans. Een prachtige taal met mooie sprekende beelden, maar vreemd voor Vlaamse oren. Toch schreven de twee klassen naar elkaar, ze maakten verhalen, schilderden Ún ontwierpen een gezamenlijke film. Je moet het maar kunnen, over de taal- en andere grenzen heen! Hoe kwamen die twee klassen met elkaar in contact? Dat hebben ze te danken aan 'Loedolf, het stokstaartje'. Bij mijn zoektocht naar stokstaartjes leerde ik in Potchefstroom een Afrikaanse jeugdauteur, Franci Greyling, kennen. Toen in Lichtervelde het grote project rond het Woord 'Meetingpoint Lichtervelde' opgestart werd dacht ik onmiddellijk aan een brug tussen het Nederlands en het Afrikaans. Die brug liep via het boek, langs de dieren die erin voorkomen, over telefoon, e-mail en post van de ene klas naar de andere. De voorstelling van het project gebeurde op woensdag 3 mei in Lichtervelde. Wil je meer weten over het hele project, dan kan je een kijkje nemen op  www.klik-vzw.be en op de Zuid Afrikaanse site www.storiewerf.co.za

 

In Brugge werd het project 'Adornes achterna' voorgesteld. Dit prachtige project is een initiatief van het Stadsarchief Brugge en de Erfgoedcel Brugge. Er werd een film uitgewerkt en een website ontworpen. Leerlingen van de Lerarenopleiding van de KHBO vertrokken vanuit 'De Blauwe Schuit' en lieten Anselm Adornes als volwassen koopman de ge´nteresseerde bezoeker rondleiden in de tweede helft van de middeleeuwen. Een aantal Brugse scholen probeerden de opdrachten uit. En ze zagen dat het goed was. Neem eens een kijkje op www.adornesachterna.be en bezoek Brugge in het gezelschap van Anselm. Of je Pieter en Elisabeth zal ontmoeten durf ik te betwijfelen.

 

Sinds 2007 werkte ik mee aan een educatieve reeks 'Plantyn.doc'. Twee keer per jaar verschenen 10 boekjes,. telkens over een bepaald thema, waarvan ik er één voor mijn rekening nam. Het eerste boekje behandelde een zeer actueel probleem: "De verwoestijning". Nu is deze reeks, jammer genoeg, opgedoekt.