Termen en voorwaarden bij het gebruik van Lierde Online

 

Copyright

Alle rechten, inclusief copyright, op de inhoud van de web pagina's zijn eigendom van de webmaster Lierde Online  ©1999. Door gebruik te maken van de website verklaart men zich akkoord om de inhoud enkel te downloaden voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik.

Het is verboden om de inhoud van deze webpagina's te kopiŽren, te verspreiden of op te slaan, te tonen in publiek of aan te passen om eender welke reden zonder voorafgaandelijke toestemming van de webmaster.

 

Voorwaarden

Toegang en gebruik van deze site is onderhevig aan volgende termen en voorwaarden:

Het gebruik van deze site impliceert het aanvaarden van de voorwaarden welke aanvangen op de datum dat men de eerste maal de site gebruikt. De webmaster reserveert zich het recht om deze termen en voorwaarden op eender welk tijdstip te wijzigen en de wijzigingen online beschikbaar te stellen.Ieder is verantwoordelijk om op regelmatige tijdstippen de beschikbare informatie te herzien om inzicht te verwerven over zulke wijzigingen. Het verdere gebruik, nadat wijzigingen werden aangebracht, impliceert eveneens het aanvaarden van deze overeenkomst zoals de aangebrachte wijzigingen aangeven.

Het  materiaal mag niet gekopieerd, gereproduceerd , downloaded of verspreid worden op eender welke manier ,behalve indien voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Ieder ander gebruik vereist de voorafgaandelijke geschreven toelating van de Webmaster.

De informatie, namen, afbeeldingen, logos en iconen beschikbaar op deze site zijn voorzien 'ZOALS ZE ZIJN' op een 'IS BESCHIKBAAR' basis zonder enige bedenking of aanbeveling, gegarandeerde kwaliteit ,veiligheid of accuraatheid. Onder geen enkel beding kan de webmaster verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks toegebracht, of eender welke schade die voortkomt uit het gebruik, misbruik van alle gegevens beschikbaar op deze site.

Deze termen en voorwaarden zijn enkel onderhevig aan de Belgische Wetgeving en alle geschillen behoren dus ook door Belgische rechtbanken behandeld te worden.

Indien deze termen en voorwaarden niet in geheel aanvaard worden, moet het gebruik van deze site onmiddellijk worden stopgezet.

 

Welkom bij Lierde Online
E-mail: webmaster@lierde.net 
Stefaan Van Steenberge
31 Kruisstraat
9570 Lierde (Deftinge)     
              BelgiŽ