STEUN KODIEL!

Kodiel heeft geen structurele subsidies en bestaat dankzij de steun en giften van vele sympathisanten. 

Ook u kan Kodiel steunen door een storting op rekeningnummer : BE43 9793 2660 8301

Met de mededeling: ondersteuning werking.Boerderij    Paarden en ezels    Open karakter    De medewerkers    Raad van bestuur    Werkingsverslag

 

          

 

DE THUISLOZENBOERDERIJ

1. Wat, voor wie en waarom ? 

Op 1 juni 2001 namen onthaalhuis Albatros en beschut wonen De Schutting het initiatief om te starten met de Thuislozenboerderij Kodiel. We creëerden een plaats waar de meest kwetsbare thuislozen, die niet meer in aanmerking komen voor werk of vorming, graag naar toe komen. Mannen, vrouwen en ouders met kinderen zijn er welkom. Er wordt geen enkele selectie gemaakt op basis van herkomst, overtuiging, motivatie of onderliggende problematiek. 

Het aanbod is non-directief. Mensen worden uitgenodigd om mee te doen, maar iedereen is vrij daar al of niet op in te gaan.

Vanaf januari 2018 werd het aanbod ook opengesteld voor sociaal kwetsbare mensen met psychische moeilijkheden. Tevens werd Kodiel geregistreerd als Groene zorginitiatief bij het VAPH. Zo kunnen ook mensen met een beperking terecht op de zorgboerderij.  

We bieden een ruime waaier van activiteiten aan waarbij het accent op het omgaan met dieren ligt. We betrachten passie op te wekken bij de deelnemers zodat ze opnieuw een doel hebben om 's morgens op te staan. Hierdoor ontwikkelen ze een positiever zelfbeeld, meer vertrouwen in zichzelf, hun omgeving en hun toekomst. Een groter verantwoordelijkheidsgevoel geeft hen opnieuw zin om actief bezig te zijn, waardoor ze terug meer vat krijgen op het verloop van hun dagelijks leven. Binnen dit kader spelen de intellectuele en/of verbale mogelijkheden van de mensen geen enkele rol. Samen fijne dingen doen vereist geen uitvoerig overleg. De activiteiten kunnen en mogen beleefd worden als ontspanning, als zinvolle bezigheid, vanuit een nieuwsgierigheid om iets te leren of binnen een zoektocht naar een nieuwe stimulans. De groene agrarische omgeving straalt rust uit en men heeft er een overvloed aan bewegingsruimte.

Zowel de doorverwijzende organisaties als privépersonen kunnen kwetsbare mensen toeleiden naar Kodiel. 

2. Het aanbod: 

 

Het verzorgen van  een zo groot mogelijke variëteit aan dieren is het hoofdbestanddeel van het aanbod op de boerderij. Ze zijn een heel belangrijke hefboom om de doelgroep op gepaste wijze te bereiken en te motiveren. Bij het aanschaffen en kweken van de dieren gaat al onze aandacht naar  hun aanleg om rustig te zijn in het contact met de mens.  

Bij vele deelnemers is door ervaringen het vertrouwen in de mensen geschonden. Omdat dieren niet beoordelen of veroordelen verloopt het contact in een onvoorwaardelijk klimaat, wat hen een veilig gevoel geeft. Tijdens de activiteiten op de boerderij kunnen zij de dieren voeder, water en verzorging geven. Dit staat in contrast met een levensverhaal waarin zij al te vaak hebben moeten krijgen. 

Fysiek contact met anderen wordt door velen als bedreigend ervaren. Het warme gevoel bij het strelen of in de armen nemen van een dier wordt in het tegendeel wel als heel aangenaam beleefd. Sprekend hiervoor is de gezonde competitie die  tussen deelnemers ontstaat als ze de kans krijgen om lammetjes met de fles op te voeden.  

Het betrokken worden bij het tam maken van jonge dieren opent een hele wereld van omgaan met grenzen en respect voor elkaar. Voorgaande illustreert de terechte keuze om binnen het aanbod een ruime waaier van dieren ter beschikking te hebben. Zo vergroot de kans dat de meerderheid van de deelnemers toch minstens één dier vindt waar ze zich door aangetrokken voelen.

Het maakt ook duidelijk dat het omgaan met de dieren veel meer impact en belang heeft dan enkel maar functioneel bezig zijn.

 

Naast het verzorgen en omgaan met de dieren zijn er ook nog tal van andere mogelijkheden.  

Heel wat deelnemers zijn op zoek naar een plaats waar ze zich fysisch eens goed kunnen uitleven. Fietsen op de rustige landwegen rond Kodiel kan daar een antwoord op zijn. Hiervoor zijn er een tiental fietsen beschikbaar, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Wie graag een frisse neus ophaalt kan heel wat mooie wandelingen maken.                                                                             

Binnenshuis kan wie zin heeft een kaartje leggen, een gezelschapsspel spelen of  wat lezen. Wie wil mag ook autonoom zijn eigen hobby beoefenen zoals handwerk, artistiek gerichte activiteiten, hout bewerken enz. Anderen houden het bij gezellig samenzijn of wat napraten over de belevenissen tijdens de activiteiten. ’s Middags komt iedereen samen in de ontmoetingsruimte voor de boterhammenmaaltijd.

Met de ondersteuning van een vrijwilliger wordt er wekelijks brood gebakken.

Wie helpt bij het bakken mag zijn brood mee naar huis nemen.

Tijdens de zomervakantie bieden we de doorverwijzers de mogelijkheid om in groep met hun organisatie een dagje op de boerderij door te brengen. Er wordt dan niet op de boerderij gewerkt maar de aandacht gaat  naar ontspanning.

 

 

De paarden en ezels hebben een sterke aantrekkingskracht op de meeste deelnemers. Er zijn ontzettend veel verschillende mogelijkheden om met deze dieren om te gaan. Hierdoor kan elkeen op een volstrekt individuele manier ondersteund worden bij deze activiteit en volgens zijn eigen ritme evolueren.

Prestatiegerichte elementen worden hierbij maximaal geweerd. Paardrijden of ezelrijden is voor velen “het” doel dat ze ooit zouden willen bereiken. Dit brengt hen in een proces waarin “de juiste handelingen” en “een beetje bang zijn” de belangrijkste obstakels vormen die moeten overwonnen worden. Daarom gaan we gradueel tewerk waardoor hun vertrouwen stap na stap groeit. We beginnen met de omgaan met minipaardjes van amper 80 cm groot. Daarna volgt het aanraken, verzorgen en aankleden van de grotere paarden.  Wie moeilijk opstapt kan hiervoor een trapladdertje gebruiken. De begeleider neemt tijdens de eerste wandelingen de volledige sturing van het paard of ezel op zich. De ruiter wordt uitgenodigd om zich te ontspannen en te genieten. Het ultieme moment is: als iemand uiteindelijk zelfstandig kan rijden. Met plezier leggen we die beleving vast op een digitale foto. We kunnen die via mail naar de doorverwijzende dienst sturen en zo de collega’s nauwer betrekken bij het gebeuren op de boerderij.

Deelnemers die dit niveau bereiken kunnen vervolgens een paard of ezel met ruiter leren  begeleiden tijdens de wandeling.

Voor wie nog een intenser contact zoekt bij het berijden kan er zonder zadel gereden worden. Voor de paarden hebben we een voltigesingel met twee handvaten waar de ruiter zich kan aan vast houden.

Zo kan op een veilige manier de beweging van het paard beter gevoeld worden.

Met kinderen verloopt al het voorgaande vaak veel vlotter en sneller. Hun zorgeloosheid brengt hen heel vlug in een fase van plezier en genieten. Dit werkt aanstekelijk voor sommige volwassenen die dankzij die impuls de eerste stap zetten.

Voor wie omgaan met paarden te moeilijk lijkt zijn de ezels een waardevol laagdrempelig alternatief. De eerste ervaringen kunnen gebeuren door mee te rijden met het huifkarretje en te observeren dat de tochtjes feilloos verlopen. Nadien kan wie wil zelf leren mennen.

Hiervoor hebben we nog een tussenstap. In de ontmoetingsruimte hebben we een toestelletje met twee lijnen en tegengewichten waarmee de basishandelingen kunnen ingeoefend worden. Als het besturen van een ingespannen ezel vlot verloopt kan de volgende stap het berijden zijn. Via dit individueel aanbod op maat lukt het verschillende deelnemers om uiteindelijk ook paard te rijden, ongeacht langs welke instapmogelijkheid ze hun leerproces begonnen zijn.       

    

 

Dit  bewerkstelligen we door zoveel mogelijk spontane contacten tussen deelnemers en bezoekers te laten plaatsvinden. Hiermee pogen we een antwoord te bieden op hun sociaal isolement en gevoel van eenzaamheid. Tevens beogen we een positievere maatschappelijke kijk op thuisloosheid. We blijven veel belang hechten aan de boodschap dat iedereen welkom is om samen met de deelnemers fijne dingen te doen. Zowel oude getrouwen als nieuwe mensen gaan hier op in. Uit reflecties van verschillende bezoekers kunnen we afleiden dat contacten met de doelgroep hun kijk op thuislozen in positieve zin ombuigt en stigmatisering voorkomt.

Sommige deelnemers nemen het initiatief om vrienden uit hun omgeving uit te nodigen. Hierdoor verwerven ze een bijzondere positie in hun leefomgeving. De groep bezoekers bestaat zowel uit kinderen als volwassenen.

De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon (meestal begeleid(st)er uit doorverwijzende organisatie) is voor vele deelnemers een hoogdag, waar ze met spanning naar uitkijken. Ze grijpen de kans om te tonen wat ze aankunnen en realiseren tijdens de activiteiten. De rollen worden eens omgekeerd, zij nemen de sturing van het gebeuren in handen en geven de goede raad.

De trektocht:

Jaarlijks maken we met de 10 deelnemers die het meest aanwezig waren een trektocht met de paarden en de woonwagen.  De tocht duurt twee maal drie dagen, telkens met een groepje van vijf deelnemers. Onderweg krijgen ze de kans om paard te rijden, te fietsen of te wandelen. Om te overnachten voorzien we voor elke deelnemer een ruim tweepersoonstentje. 

Het appartement:

Door sponsoring konden we de eerste verdieping van het huis ombouwen tot een volwaardig appartement. Het wordt permanent bewoond door mensen uit de doelgroep. Zij hebben ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten, of ze indien mogelijk mee te ondersteunen

 

Wie meer gedetailleerde cijfermatige informatie over het aanbod wenst kan aan het einde van deze voorstelling het meest recente werkingsverslag downloaden.

 

3.Medewerk(st)ers :

HET TEAM             

Verantwoordelijke : Maureen Jordens

Begeleidster : Kristien de Graeve

DAGELIJKS BESTUUR

Maureen Jordens                 Jo Geysen

VRIJWILIG(ST)ERS

Huisbereide soep : Lieve Meurisse

Broodbakken: Herman Larivière.

Keuken : Dirk Larivière

Begeleiding van activiteiten met paarden: Sarah De Cock en Kiani Van den Velde

Ondersteunende werking : Tiny Laforce

Webmaster: Eric Van der Jeugd (webmaster@kodiel.be)

Doordat de vrijwilligers  op verschillende momenten en plaatsen aanwezig zijn wordt de werking in haar vele aspecten goed ondersteund.

 

4. Raad van bestuur en Algemene vergadering.

André Kiekens, voorzitter.

Mark Kiekens, penningmeester.

Luc Willems, secretaris.

Jo Geysen, bestuurder.

Melissa Peeters, bestuurster.

Bart Van Cauwenberg, bestuurder.

Jan Dekelver, algemene vergadering.

Werkingsverslag

(Het verslag staat in pdf formaat; Om deze bestanden te lezen heeft u de (gratis) software Adobe Reader nodig)

U kan het werkingsverslag 2017 hier downloaden in PDF formaat.

 

Terug naar boven