Beoordeling van de Cantates van Bach


De methode

  1. Bij een beluistering wordt bij elk afzonderlijk deel gelet op de 7 eerste criteria. Wanneer het deel in één of ander opzicht opvallend uitmunt, wordt een punt toegekend. Bijgevolg is een totaal van 7 punten per deel theoretisch mogelijk.
  2. Slechts bij uitzondering werd voor een deel een extra punt toegekend: deze delen zijn in het rood aangeduid. De reden hiervan kan zijn dat ik voor één van de 7 criteria graag meer dan 1 punt had gegeven (bijvoorbeeld wanneer de tekst op een buitengewoon treffende manier is geïllustreerd in de muziek) of dat het deel in zijn geheel een buitengewoon aantrekkelijke indruk maakt (m. a. w. bijzonder hitgevoelig is).
  3. We noteren wel welk aspect voor welk deel punten oplevert. Zo kan men in een oogopslag merken vanuit welke gezichtspunten een deel ons interessant lijkt.
  4. Het totaal aantal punten wordt gedeeld door het aantal delen in de cantate. Op die manier verkrijgen we een percentage, wat ons dan weer toelaat verschillende cantates met elkaar te vergelijken.
  5. Extra punten kunnen gegeven worden voor de structuur van de totale cantate, en dit in verhouding tot het aantal delen (x 5 %).
  6. Uiteindelijk resulteert dit in een overzichtelijk klassement.Voorlopige beoordeling

BWV
Evaluatie
Str.
Pt.
Dl.
Totaal
S.C.
131 1 cfhimt - 2 cfhimt - 3 cfim - 4 cfhmt - 5 cfhimt - s (5) 1 27 5 565% 1
137 1 chimt - 2 himt - 3 cfhimt - 4 chimt - 5 himt - s (5) 1 27 5 565% 1
177 1 chimt - 2 hmt - 3 himt - 4 chimtv - 5 him - s (5) 1 22 5 465% 2+
66 1 himtv - 2 it - 3 himt - 4 cfmt - 5 cfhimt - 6 im - s (6) 1 26 6 463% 1*
70 1 himt - 2 hit - 3 himt - 4 t - 5 himt - 6 t - 7 im - 8 himt - 9 chit - 10 himtv - 11 him - s (11) 1 44 11 455% 2+
71 1 himt - 2 fhimt - 3 cht - 4 himt - 5 himt - 6 himt - 7 cfhimt (7) 0 31 7 443% 2
21 1 him - 2 chimt - 3 imt - 4 it - 5 himt - 6 chimt - 7 fit - 8 fmt - 9 cfhmt - 10 hmt - 11 chimt (11) 0 48 11 436% 1*
101 1 chit - 2 himtv - 3 fmt - 4 fhimt - 5 fht - 6 fhimt - 7 m - s (7) 1 28 7 435% 2+
143 1 him - 2 chimt - 4 imt - 5 himt - 6 chim - 7 chimt - s (7) 1 28 7 435% 3
75 1 chimt - 2 it - 3 himt - 4 t - 5 himtv - 6 t - 7 chim - 8 chim - 9 it - 10 chimt - 11 t - 12 himt - 13 t - 14 chim - s (14) 1 51 14 434% 1
172 1 chimt - 2 mt - 3 himt - 4 himt - 5 cfimt - 6 him (6) 0 26 6 433% 2
26 1 chimt - 2 chimtv - 3 t - 4 himtv - 5 t - 6 him - s (6) 1 24 6 430% 1
100 1 chim - 2 cfht - 3 him - 4 himt - 5 imt - 6 him - s (6) 1 24 6 430% 1
126 1 chimt - 2 himtv - 3 fmt - 4 hmtv - 5 t - 6 hm - s (6) 1 24 6 430% 2+
112 1 chim - 2 him - 3 imt - 4 fhimt - 5 im - s (5) 1 20 5 425% 1+
107 1 chim - 2 it - 3 himv - 4 himtv - 5 im - 6 himt - 7 him - s (7) 1 27 7 421% 2+
110 1 chimt - 2 himt - 3 it - 4 himt - 5 cfmt - 6 himt - 7 m - s (7) 1 27 7 421% 1
74 1 chimt - 2 himt - 4 hmt - 5 himtv - 6 it - 7 himtv - 8 him - s (8) 1 30 8 415% 2+
49 1 himv - 2 himt - 3 fit - 4 cimt - 5 ft - 6 fhimtv - s (6) 1 23 6 413% 1+
105 1 cfit - 2 t - 3 himt - 4 it - 5 himv - 6 himt - s (6) 1 23 6 413% 1*
147 1 chimt - 2 it - 3 imt - 4 t - 5 him - 6 him - 7 mtv - 8 it - 9 him - 10 him - s (10) 1 36 10 410% 1+
42 1 chim - 2 t - 3 himt - 4 cfhmt - 5 t - 6 himtv - 7 hm - s (7) 1 26 7 406% 1
51 1 himtv - 2 himtv - 3 hmtv - 4 cfhm - 5 cfhiv - s (5) 1 24 5 505% 1*
181 1 himt - 2 ft - 3 himt - 4 t - 5 chimt (5) 0 20 5 400% 2+
24 1 himt - 2 t - 3 chim - 4 it - 5 chimt - 6 him - s (6) 1 22 6 397% 2
43 1 chimt - 2 t - 3 himtv - 4 t - 5 himt - 6 it - 7 chimt - 8 t - 9 himt - 10 t - 11 im - s (11) 1 37 11 391% 2+
146 1 himv - 2 hit - 3 himtv - 4 it - 5 himt - 6 t - 7 cfhimt - 8 m - s (8) 1 28 8 390% 1+
92 1 chim - 2 ft - 3 hmtv - 4 chimt - 5 t - 6 mtv - 7 cfmt - 8 himt - 9 m - s (9) 1 31 9 389% 2
182 1 him - 2 chim - 3 ht - 4 imt - 5 himt - 6 himt - 7 cht - 8 chimt (8) 0 31 8 388% 1
10 1 chim - 2 himt - 3 t - 4 hmt - 5 cfim - 6 fit - 7 im (7) 0 27 7 386% 1
127 1 chim - 2 t - 3 himt - 4 fhimt - 5 hm - s (5) 1 18 5 385% 2+
174 1 him - 2 chimt - 3 it - 4 himt - 5 im - s (5) 1 18 5 385% 2+
192 1 chim - 2 fimt - 3 cim - s (3) 1 11 3 382% 1
52 1 him - 2 t - 3 himt - 4 t - 5 himtv - 6 im - s (6) 1 21 6 380% 2
62 1 chim - 2 himtv - 3 t - 4 himtv - 5 fit - 6 m - s (6) 1 21 6 380% 2+
120 1 himtv - 2 chimt - 3 t - 4 himt - 5 it - 6 m - s (6) 1 21 6 380% 1
196 1 hm - 2 cht - 3 imtv - 4 cimt - 5 chimt (5) 0 19 5 380% 1
5 1 chimt - 2 t - 3 himtv - 4 it - 5 himtv - 6 t - 7 im - s (7) 1 24 7 378% 1+
19 1 chimt - 2 t - 3 himtv - 4 it - 5 chimt - 6 t - 7 him - s (7) 1 24 7 378% 2+
29 1 himv - 2 chim - 3 himt - 5 himt - 6 f - 7 himt - 8 him - s (8) 1 27 8 378% 1+
59 1 cfhimt - 2 it - 3 im - 4 him (4) 0 15 4 375% 3
158 1 ft - 2 cfhimtv - 3 fmt - 4 im (4) 0 15 4 375% 1
12 1 him - 2 chimt - 3 it - 4 himt - 5 himt - 6 himt - 7 him (7) 0 26 7 371% 1+
76 1 chimt - 2 imt - 3 himt - 4 t - 5 himtv - 6 t - 7 him - 8 cim - 9 it - 10 hmtv - 11 t - 12 im - 13 t - 14 him - s (14) 1 42 14 370% 1
134 1 ft - 2 himt - 3 ft - 4 fhimt - 5 ft - 6 chimt (6) 0 22 6 367% 1
58 1 fhimt - 2 t - 3 imt - 4 ft - 5 fhimt - s (5) 1 17 5 365% 1+
94 1 himv - 2 imt - 3 fimt - 4 imt - 5 ft - 6 imtv - 7 imt - 8 m - s (8) 1 26 8 365% 2
7 1 chimt - 2 hmtv - 3 t - 4 himt - 5 it - 6 himt - 7 m - s (7) 1 23 7 364% 2+
63 1 him - 2 it - 3 cfim - 4 tv - 5 cfhim - 6 it - 7 chimv - s (7) 1 23 7 364% 1
65 1 chimt - 2 im - 3 t - 4 himt - 5 t - 6 himtv - 7 im - s (7) 1 23 7 364% 1*
67 1 chimt - 2 himt - 3 t - 4 im - 5 t - 6 fhimtv - 7 im - s (7) 1 23 7 364% 1
178 1 cht - 2 fht - 3 himtv - 4 im - 5 fimt - 6 imtv - 7 m - s (7) 1 23 7 364% 3+
187 1 cfhim - 2 t - 3 himtv - 4 him - 5 himt - 6 it - 7 him - s (7) 1 23 7 364% 1
27 1 fhimt - 2 t - 3 himt - 4 it - 5 himt - 6 hmt - s (6) 1 20 6 363% 2+
46 1 cfhimt - 2 it - 3 himtv - 4 t - 5 chit - 6 hi - s (6) 1 20 6 363% 2+
185 1 cfhm - 2 imt - 3 himt - 4 t - 5 chm - 6 him - s (6) 1 20 6 363% 2+
44 1 cfhimt - 2 chmt - 3 himt - 4 hit - 5 t - 6 himtv - 7 m (7) 0 25 7 357% 1
88 1 chimtv - 2 t - 3 him - 4 himt - 5 cfhimt - 6 t - 7 m (7) 0 25 7 357% 2
79 1 chim - 2 himt - 3 him - 5 fhimt - 6 im (6) 0 21 6 350% 2+
78 1 chim - 2 cifmt - 3 t - 4 imt - 5 hit - 6 himt - 7 m - s (7) 1 22 7 349% 1*
138 1 cfhit - 2 t - 3 cfit - 4 t - 5 cimtv - 7 cfimv - s (7) 1 22 7 349% 2+
140 1 himt - 2 t - 3 fhimt - 4 himt - 5 it - 6 fhimt - 7 m - s (7) 1 22 7 349% 1*
41 1 chimt - 2 himt - 3 t - 4 himt - 5 ft - 6 him - s (6) 1 19 6 347% 2+
95 1 fhimt - 2 fhimt - 3 t - 4 himt - 5 t - 6 im - s (6) 1 19 6 347% 2
148 1 chim - 2 himtv - 3 it - 4 himt - 5 t - 6 im - s (6) 1 19 6 347% 2
171 1 cit - 2 cimtv - 3 t - 4 imtv - 5 fit - 6 imt - s (6) 1 19 6 347% 2+
47 1 chimt - 2 imt - 3 it - 4 himt - 5 m - s (5) 1 16 5 345% 2+
68 1 chim - 2 himt - 3 t - 4 him - 5 ch - s (5) 1 16 5 345% 1
4 1 hi - 2 chit - 3 fh - 4 himt - 5 cht - 6 hit - 7 fht - 8 m - s (8) 1 24 8 340% 1
36 1 himtv - 2 fhim - 3 im - 4 m - 5 im - 6 him - 7 himt - 8 m - s (8) 1 24 8 340% 2+
56 1 imtv - 2 hmt - 3 cimtv - 4 hmt - 5 mt (5) 0 17 5 340% 1*
60 1 fhimt - 2 ft - 3 fimt - 4 fmt - 5 m (5) 0 17 5 340% 1*
128 1 chim - 2 t - 3 fhimtv - 4 fimt - 5 im (5) 0 17 5 340% 2
145 1 fhimtv - 2 t - 3 himtv - 4 t - 5 hm (5) 0 17 5 340% 2
198 1 ht - 2 it - 3 imt - 4 it - 5 hm - 6 it - 7 cfhi - 8 himt - 9 hmt - 10 it - 11 him - s (11) 1 31 11 337% 1*
31 1 him - 2 chimt - 3 ft - 4 hmt - 5 t - 6 him - 7 t - 8 himt - 9 im - s (9) 1 26 9 334% 2+
8 1 himt - 2 himt - 3 it - 4 himt - 6 him - s (6) 1 18 6 330% 1
32 1 himt - 3 him - 4 fit - 5 fhitv - 6 im - s (6) 1 18 6 330% 2+
77 1 chimt - 3 himt - 4 it - 5 him - 6 im - s (6) 1 18 6 330% 1+
122 1 chim - 2 imtv - 3 fit - 4 cfm - 5 hi - 6 m - s (6) 1 18 6 330% 2
124 1 himt - 3 himt - 4 t - 5 cfimt - 6 him - s (6) 1 18 6 330% 1
130 1 cim - 2 t - 3 himt - 4 fh - 5 imtv - 6 him - s (6) 1 18 6 330% 1+
102 1 chimt - 2 t - 3 cit - 4 himt - 5 imtv - 6 imt - 7 m (7) 0 23 7 329% 2+
150 1 cm - 2 cfhtv - 3 himt - 4 cht - 5 fhimt - 6 chit - 7 fhimt - s (7) 1 29 7 449% 1
175 1 imt - 2 himt - 4 himtv - 5 fi - 6 himt - 7 him (7) 0 23 7 329% 2
40 1 chimt - 2 t - 3 hm - 4 himt - 5 it - 6 m - 7 himtv - 8 imt - s (8) 1 23 8 328% 1
30 1 himtv - 2 t - 3 cimt - 4 t - 5 imt - 6 m - 7 fi - 8 him - 9 t - 10 himtv - 11 t - 12 himtv - s (12) 1 32 12 327% 1
18 1 him - 2 t - 3 fhit - 4 himt - 5 m - s (5) 1 15 5 325% 2
34 1 chimt - 2 t - 3 him - 5 him - s (5) 1 15 5 325% 1*
209 1 him - 2 it - 3 himt - 4 t - 5 himtv - s (5) 1 15 5 325% 1+
119 1 chimv - 2 t - 3 cimt - 4 im - 5 him - 6 t - 7 chimt - 9 im - s (9) 1 25 9 323% 1
90 1 himtv - 2 t - 3 himtv - 4 t - 5 ht (5) 0 16 5 320% 2
197 1 chimt - 3 himt - 4 it - 5 im - 6 him - 7 t - 8 himt - 9 i - 10 im - s (10) 1 27 10 320% 1
86 1 cfim - 2 himtv - 3 chi - 5 himt - 6 mt (6) 0 19 6 317% 2+
166 1 him - 2 himt - 3 chmt - 4 t - 5 himt - 6 m (6) 0 19 6 317% 2+
168 1 himtv - 2 it - 3 himt - 4 t - 5 fhmtv - 6 m (6) 0 19 6 317% 3
54 1 chmt - 2 t - 3 cfhtv - s (3) 1 11 3 382% 1+
113 1 cm - 2 cm - 3 imtv - 4 hmt - 5 imtv - 6 ihmt - 7 cv - 8 m - s (8) 1 22 8 315% 2
180 1 chim - 2 himtv - 3 fhit - 4 it - 5 himt - 6 t - 7 im (7) 0 22 7 314% 1*
1 1 chit - 2 t - 3 imt - 4 t - 5 imtv - 6 him - s (6) 1 17 6 313% 1*
3 1 him - 2 fhmt - 3 hmt - 4 t - 5 cfimt - 6 m - s (6) 1 17 6 313% 2+
25 1 chit - 2 t - 3 him - 4 t - 5 himt - 6 im - s (6) 1 17 6 313% 1
96 1 chimt - 2 t - 3 imtv - 4 t - 5 himt - 6 m - s (6) 1 17 6 313% 1+
103 1 cfimt - 2 t - 3 im - 4 t - 5 himtv - 6 m - s (6) 1 17 6 313% 1
104 1 himt - 3 cimt - 4 t - 5 himt - 6 im - s (6) 1 17 6 313% 1*
109 1 chit - 2 t - 3 hit - 5 himt - 6 chim - s (6) 1 17 6 313% 2+
136 1 chim - 2 t - 3 imt - 4 t - 5 cfimt - 6 him - s (6) 1 17 6 313% 2
93 1 cim - 2 ft - 3 imt - 4 cfm - 5 fht - 6 imt - 7 m - s (7) 1 19 7 306% 2
129 1 him - 2 m - 3 himt - 4 imt - 5 im - s (5) 1 14 5 305% 2+
64 1 chit - 2 m - 3 t - 4 hm - 5 himt - 6 t - 7 himt - 8 im - s (8) 1 21 8 303% 1
36c 1 himtv - 2 t - 3 himv - 4 t - 5 him - 6 t - 7 imt - 8 t - 9 fmt - s (9) 1 23 9 301% 2+
83 1 himt - 2 cfit - 3 himt - 4 t - 5 m (5) 0 15 5 300% 1
195 1 chimt - 2 mt - 3 imt - 4 it - 5 chim - 6 im (6) 0 18 6 300% 1
28 1 himt - 2 ch - 3 hm - 4 it - 5 cfhmt - 6 m - s (6) 1 16 6 297% 3+
33 1 chim - 2 t - 3 imt - 4 t - 5 cimtv - 6 mt - s (6) 1 16 6 297% 1
91 1 him - 2 ft - 3 imt - 4 it - 5 fht - 6 im - s (6) 1 16 6 297% 2
125 1 himt - 2 imt - 3 fit - 4 cfimt - 5 t - s (6) 1 16 6 297% 1
135 1 cimt - 2 t - 3 cimtv - 4 t - 5 imtv - 6 m - s (6) 1 16 6 297% 1
9 1 chim - 2 t - 3 imt - 4 t - 5 cfim - 6 t - 7 m - s (7) 1 18 7 292% 2
169 1 imv - 2 fmt - 3 imtv - 4 t - 5 him - 6 t - 7 m - s (7) 1 18 7 292% 2
201 1 himt - 2 t - 3 hm - 5 himt - 7 himt - 9 imv - 11 himt - 13 himv - 14 it - 15 himt - s (15) 1 32 15 288% 1*
39 1 chimt - 2 t - 3 himt - 4 chm - 5 himt - 6 it - 7 m (7) 0 20 7 286% 1
45 1 cimt - 2 t - 3 imtv - 4 cimtv - 5 im - 7 m (7) 0 20 7 286% 1
48 1 chimt - 2 it - 3 imt - 4 himt - 5 t - 6 him - 7 im (7) 0 20 7 286% 2+
22 1 cm - 2 imt - 3 t - 4 imtv - 5 him - s (5) 1 13 5 285% 1+
155 1 hmtv - 2 cimt - 3 t - 4 mtv - 5 m - s (5) 1 13 5 285% 2+
6 1 cimt - 2 imt - 3 imv - 4 t - 5 himt - 6 m (6) 0 17 6 283% 1
108 1 himt - 2 himt - 4 cfht - 5 himt - 6 m (6) 0 17 6 283% 2+
164 1 imtv - 2 ft - 3 imt - 4 it - 5 cfimt - 6 m (6) 0 17 6 283% 2+
99 1 cim - 2 t - 3 cimtv - 4 t - 5 cimt - 6 m - s (6) 1 15 6 280% 2+
139 1 cim - 2 himt - 4 himt - 5 it - 6 m - s (6) 1 15 6 280% 2+
157 1 cfimt - 2 it - 3 it - 4 fimt - 5 m (5) 0 14 5 280% 2+
179 1 cft - 2 t - 3 imt - 4 t - 5 imt - 6 m - s (6) 1 15 6 280% 2
183 1 it - 2 himt - 3 i - 4 himtv - 5 m (5) 0 14 5 280% 2
149 1 cimt - 2 imtv - 3 t - 4 im - 5 t - 6 cim - 7 m - s (7) 1 17 7 278% 2+
20 1 chimt - 2 t - 3 imtv - 4 t - 5 him - 6 hit - 7 m - 8 himtv - 9 t - 10 fht - 11 m (11) 0 30 11 273% 2
97 1 cm - 2 mt - 4 imtv - 5 t - 6 imt - 7 cmt - 8 cimt - 9 m - s (9) 1 20 9 267% 3+
117 1 chim - 2 t - 3 cimt - 4 m - 5 t - 6 imt - 7 himt - 9 m - s (9) 1 20 9 267% 2+
23 1 cim - 2 imt - 3 cm (3) 0 8 3 267% 1*
152 1 cfim - 2 imt - 3 t - 4 himt - 5 t - 6 fim (6) 0 16 6 267% 1
161 1 cim - 2 t - 3 imt - 4 hit - 5 im - 6 hi (6) 0 16 6 267% 1*
173 1 it - 2 imt - 3 im - 4 him - 5 c - 6 imc (6) 0 16 6 267% 2
57 1 hmt - 2 t - 3 mt - 4 t - 5 imtv - 6 t - 7 cimtv - 8 m - s (8) 1 18 8 265% 2
73 1 fhimt - 2 it - 3 t - 4 imt - 5 m - s (5) 1 12 5 265% 1
82 1 cimt - 2 t - 3 mt - 4 t - 5 cmtv - s (5) 1 12 5 265% 1*
106 1 him - 2a chimt - 2b himt - 2c himtv - 2d cfimt - 3a cmt - 3b cfhmtv - 4 chimtv - s (8) 1 38 8 515% 1*
186 1 cim - 2 t - 3 m - 4 t - 5 im - 6 him - 7 it - 8 im - 9 t - 10 fhim - 11 him - s (11) 1 23 11 264% 2+
17 1 civ - 2 t - 3 cimtv - 4 t - 5 imv - 6 t - 7 m - s (7) 1 16 7 264% 2+
35 1 imv - 2 imtv - 4 imtv - 5 im - 7 imv - s (7) 1 16 7 264% 1
38 1 chi - 2 t - 3 himt - 4 t - 5 cfmt - 6 m - s (6) 1 14 6 263% 2+
85 1 cim - 2 imv - 3 cim - 4 t - 5 imt - 6 m - s (6) 1 14 6 263% 2
111 1 cim - 2 imt - 4 cimtv - 5 it - 6 m - s (6) 1 14 6 263% 1
115 1 cim - 2 imt - 4 cimt - 5 t - 6 m - s (6) 1 14 6 263% 1
156 1 im - 2 cfmt - 3 t - 4 cimt - 5 t - 6 m - s (6) 1 14 6 263% 2+
154 1 himtv - 3 m - 4 himt - 5 cm - 6 t - 7 cfhimt - 8 m (8) 0 21 8 263% 2+
55 1 imt - 2 t - 3 cimt - 4 it - 5 m (5) 0 13 5 260% 1
199 1 t - 2 imt - 3 t - 4 imt - 6 im - 7 t - 8 cimtv - s (8) 1 17 8 253% 1
89 1 himt - 2 t - 3 himtv - 4 t - 5 him - 6 m (6) 0 15 6 250% 2
163 1 m - 2 t - 3 himt - 4 cimt - 5 cimt - 6 m (6) 0 15 6 250% 2
184 1 fit - 2 fimv - 3 t - 4 im - 5 m - 6 fim (6) 0 15 6 250% 2+
203 1 hmtv - 2 t - 3 hm - s (3) 1 7 3 248%  
2 1 cft - 2 t - 3 imt - 4 it - 5 imt - 6 m - s (6) 1 13 6 247% 2
162 1 himt - 2 t - 3 m - 4 t - 5 cfhmt - 6 m - s (6) 1 13 6 247% 3+
159 1 t - 2 cimt - 3 t - 4 cimt - 5 m - s (5) 1 11 5 245% 1
84 1 himt - 2 t - 3 himt - 4 it - 5 m (5) 0 12 5 240% 1
98 1 cim - 2 t - 3 imt - 4 t - 5 imtv (5) 0 12 5 240% 3+
114 1 cim - 2 imt - 3 t - 4 hmt - 5 mt - 6 t - 7 m - s (7) 1 14 7 235% 1
13 1 cimt - 2 t - 3 fim - 4 t - 5 hit - 6 m (6) 0 14 6 233% 1
116 1 chim - 2 it - 4 cfmt - 5 t - s (6) 1 12 6 230% 1
121 1 cf - 2 imt - 3 t - 4 imtv - 5 t - s (6) 1 12 6 230% 1
176 1 chi - 2 t - 3 him - 4 f - 5 him - 6 m - s (6) 1 12 6 230% 2
194 1 chit - 3 im - 4 t - 5 imtv - 6 m - 7 t - 9 ft - 10 fhim - 12 m - s (12) 1 20 12 227% 1
14 1 ch - 2 him - 3 t - 4 himt - s (5) 1 10 5 225% 1
69 1 t - 2 cimv - 3 it - 4 im (4) 0 9 4 225% 2
167 1 m - 2 t - 3 cimv - 4 t - 5 him - s (5) 1 10 5 225% 2+
170 1 mt - 2 t - 3 chmt - 4 t - 5 mv - s (5) 1 10 5 225% 1+
144 1 cm - 2 hm - 3 hm - 4 t - 5 imt - 6 h (6) 0 13 6 217% 2+
81 1 it - 2 t - 3 imtv - 4 cim - 5 hit - 7 m (7) 0 15 7 214% 1+
153 1 m - 2 t - 3 m - 4 t - 6 imtv - 7 t - 8 imt - 9 m - s (9) 1 14 9 201% 3+
37 1 cim - 2 m - 3 cmt - 4 m - 5 imtv (6) 0 12 6 200% 2+
188 1 imt - 2 t - 3 imv - 4 it - 5 m (5) 0 10 5 200% 2+
72 1 cm - 2 mt - 3 im - 4 t - 5 mt - 6 m - s (6) 1 10 6 197% 2+
165 1 ctv - 2 t - 3 m - 4 it - 5 imt - s (6) 1 10 6 197% 3
61 1 c - 2 m - 3 m - 4 hmt - 5 mv - 6 c - s (6) 1 9 6 180% 1
123 1 ch - 3 itv - 5 imt - 6 m - s (6) 1 9 6 180% 2+
151 1 himtv - 2 t - 3 im - 5 m (5) 0 9 5 180% 2+
132 1 imtv - 2 t - 3 mt - 5 mv - 6 m (6) 0 10 6 167% 2+
133 1 c - 2 v - 3 t - 4 htv - 5 t - 6 m - s (6) 1 8 6 163% 2
80 1 c - 2 cm - 3 t - 4 mtv - 5 c - 6 mt - 7 cim (8) 0 13 8 163% 1*
87 1 c - 3 it - 5 im - 6 himt - 7 m (7) 0 10 7 143% 2
16 1 c - 3 it - 5 m - s (6) 1 4 6 97% 2
50 1 chimt (1) 0 5 1   1*

 
 

Verklaring van de kolomkoppen

 
 BWV  Nummer van de cantate (Bach Werke Verzeichnis).
 Evaluatie  De eigenlijke beoordeling per deel.
 Str.  Punten voor de structuur ja (1) of neen (0).
 Pt.  Totaal aantal punten voor de hele cantate.
 Dl.  Aantal delen van de cantate.
 Totaal  ( Punten / Delen ) + ( Structuur * 0.05 * Delen ) = Totaal in %.
 S. C.  Waardering van Simon Crouch: ter vergelijking.

 
 
 
Opmerking. Om de overzichtelijkheid te bewaren heb ik enkel de met betrekking tot de evaluatie strikt noodzakelijke gegevens in het bovenstaande overzicht opgenomen.

U kan hier echter ook een EXCEL-bestand opladen met nog meer gegevens per cantate: [voorlopig alleen] het CD-nummer in de Kruidvat-reeks, de solozangstemmen [S(opraan), A(lt), T(enor), B(as)], [later ook] de bestemming (plaats in het kerkelijk jaar).


 
 

Opmerkingen


Korte commentaar per cantate

Om kritiek te voorkomen: de commentaar is niet bedoeld als volledige bespreking. Eerder zijn het persoonlijke aanwijzingen en opmerkingen met de bedoeling de Bach-bewonderaar te helpen om nog aandachtiger te luisteren. Ieder kan voor zichzelf zijn luisterervaringen toetsen aan de mijne. Interessante aanvullingen of verbeteringen zijn steeds welkom. Dank bij voorbaat daarvoor.
 
BWV 7
Christ unser Herr zum Jordan kam
BWV 26
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
BWV 42
Am Abend aber desselbigen Sabbats
BWV 44
Sie werden euch in den Bann tun
BWV 51
Jauchzet Gott in allen Landen
BWV 54
Widerstehe doch der Sünde
BWV 86
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch
BWV 88
Siehe, ich will viel Fischer aussenden
BWV 90
Es reißet euch ein schrecklich Ende ... hin
BWV 92
Ich hab' in Gottes Herz und Sinn ...
BWV 106
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus tragicus)
BWV 131
Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir
BWV 145
Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen
BWV 150
Nach dir, Herr, verlanget mich
BWV 166 Wo gehest du hin?
BWV 168
Tue Rechnung! Donnerwort
BWV 172
Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!
BWV 182
Himmelskönig, sei willkommen
BWV 185
Barmherziges Herze der ewigen Liebe


 


[ vervolg: Mijn favoriete delen ]


Laatst bijgewerkt:
19 juli 2014