Home
HOE LANG NOG VOOR JULLIE WAKKER WORDEN

Hieronder heb ik een gedeelte gezet van een brief van Arjan Bos.
De gehele brief is hier te lezen: http://www.willenwijweten.nl/Brief.pdf

Deze brief schrijf ik aan iedereen die ik ken met een bijzondere reden. Het is namelijk zo dat ik in het
afgelopen jaar verbazingwekkende ontdekkingen heb gedaan en ik voel de behoefte om jullie daar
deelgenoot van te maken.
Waar gaat het dan om? Het is een uitzonderlijk en bizar verhaal. Het gaat enerzijds om verbijsterende
praktijken die zich op dit moment voltrekken en anderzijds om ontdekkingen in de wetenschap die
beide jammerlijk buiten de media gehouden worden.
Ik begrijp dat ik deze statements niet kan maken zonder mijn geloofwaardigheid er mee op het spel te
zetten. Er is echter een grote bewijslast van vele betrouwbare en moedige personen waar ik ook naar
zal verwijzen. Ik moedig aan om mij niet te geloven, maar zelf onderzoek te doen.
World Trade Center
Wat er op 11 september 2001 is gebeurd staat in ieders geheugen gegrift. Omdat de media er zoveel
aandacht aan heeft besteed denken we precies te weten wat er gaande was. Ik moedig je aan om dat
nog eens te herzien. Rond de gebeurtenissen op 11 september 01 is er heel veel en overweldigend
duidelijk bewijsmateriaal dat zowel WTC 1 en 2 als WTC 7 door explosieven naar beneden zijn gehaald,
een inside job (1).
Er circuleren talloze documentaires op internet waarvan “Loose change” met miljoenen hits en
ondertiteling in meer dan 30 talen wel de bekendste is. Als entree in deze materie raad ik 9/11
Mysteries
aan. Dat is een anderhalf uur durende documentaire met Nederlandse ondertiteling die te
zien is op http://video.google.nl bevat duizelingwekkend beeldmateriaal, getuigenverklaringen, experts
etc. die ernstige vraagtekens zetten bij het officiŽle verhaal rond 11 september. Ik nodig je uit om zowel
het officiŽle verhaal als deze documentaire niet voor zoete koek aan te nemen. Neem in ieder geval
kennis van het volledige spectrum aan feiten en zienswijzen en vorm je eigen mening. Vraag je ook af
waarom dit soort beeldmateriaal niet in de media verschijnt.
Disclosure Project
Op woensdag 9 mei 2001 zijn meer dan 20 getuigen, hooggeplaatste professionals uit het leger,
overheid, veiligheidsdiensten, bedrijven, advocatuur, ruimtevaart en wetenschap naar voren gestapt in
the National Press Club in Washington DC om de realiteit van UFO’s, buitenaardse levensvormen en
resulterende geavanceerde energie- en aandrijvingtechnologieŽn aan te tonen. Deze 20 personen
maken onderdeel uit van een groep van inmiddels 450 geaccrediteerde professionals (waaronder
bekenden zoals Apollo astronaut dr. Brian O’Leary) met eerstehands ervaringen met UFO’s.
Het Disclosure Project zet de gegevens op een rij voor 3 essentiŽle gebieden:
1       Wat is het bewijs, wat ondersteunt de verklaringen, overheidsdocumenten etc. (2)
2       Het mechanisme van geheimhouding, zonder dit uit te leggen heeft het eerste punt geen
         enkel fundament. “Dit kan niet waar zijn, anders wisten we het allang” zou ieder rationeel
         mens terecht zeggen.
3       Het waarom van de geheimhouding.
Dwight Eisenhouwer heeft twee termijnen als president van Amerika gediend en was generaal met vijf
sterren. Hij heeft in januari van 1960 in zijn afscheidsrede gewaarschuwd voor de excessen van het
militair industriŽle complex. Een van zijn grootste zorgen was dat zogenaamde “special acces
programs” die zich met deze onderwerpen bezighielden, zich buiten het zicht van het congres, de wet
en zelfs het presidentschap aan het bewegen waren. In zijn woorden: “Het potentieel voor misplaatste
militaire macht bestaat en zal blijven aandringen. We moeten het gewicht van deze combinatie niet
onderschatten en daardoor onze vrijheden of democratische processen in gevaar laten brengen. We
moeten NIETS als vanzelfsprekend aannemen. Alleen alert en geÔnformeerd burgerschap kan een juiste
match afdwingen van het grote en machtige militair industriŽle complex met betrekking tot onze
vreedzame methoden en doelen.”.
Dr. Steven Greer, initiator van het Disclosure Project zegt hierover: “Eisenhouwers waarschuwing is nu
volledig bewaarheid geworden waar we zien dat enorme hoeveelheden geld in “black budget” projecten
gaan (in Amerika zo’n 80 miljard dollar per jaar) die niet ten goede van de burgers komen en onder
andere te maken hebben met energie en technologie die ons een nieuwe, milieuvriendelijke en
duurzame samenleving zouden kunnen geven.”. De getuigen van het Disclosure Project verhalen van
technologieŽn die de wereld in overvloed van energie kunnen voorzien zonder het verspillen van onze
kwetsbare natuurlijke bronnen. Het armoede vraagstuk, de gezondheidszorg en de opwarming van de
aarde komen hiermee in een geheel ander daglicht te staan.
President Reagan was de laatste geweest die in de ballroom, de belangrijkste zaal van the National
Press Club in Washington DC, een persconferentie had gegeven. Er waren 20 cameraploegen en meer
dan 100 journalisten. Het enige wat CNN hierover heeft gerapporteerd was een tekst onder in beeld,
dat er in Washington een paar mensen bijeen waren gekomen die zeiden dat ze kleine groene
mannetjes hadden gezien. Toen ik de 2 uur durende video bekeek, voelde ik de grote betekenis van
deze persconferentie, misschien wel de belangrijkste in de geschiedenis van de mensheid. Toen ik deze
persconferentie had gezien en zag hoe CNN en de rest van de media er niet of bij lange na niet
adequaat op hadden gereageerd, wist ik dat er iets niet klopte.
Codex Alimentarius
Er is “regelgeving” gerectificeerd die alle landen binnen de WTO (World Trade Organisation) regels op
legt aangaande voedsel. Op hun eigen website kun je zien dat er inmiddels al 173 landen lid zijn van
deze organisatie, waaronder ook Nederland. De EU heeft deze overeenkomst ondertekend op 4 juli
2005 (de dag van het referendum voor of tegen Europa) en daarin wordt bepaald wat wel en wat niet
verhandeld mag worden als het gaat om voedsel.
In 1992 is met wereldwijde overeenstemming bepaald dat er 12 pesticiden zo giftig zijn dat ze nooit
meer in voedsel voor mogen komen. Codex heeft in 2001 negen ervan weer op de lijst van toegestane
middelen toegevoegd en wel in hoeveelheden die direct dodelijk kunnen zijn voor peuters en baby’s.
Dat zijn opmerkelijke acties van een zogenaamde “consumenten organisatie”. Je zult deze documenten
niet even gaan lezen, het zijn namelijk 16.000 pagina's. In deze lezing op google.video.nl (40 min) geeft
Dr. Laibow u een goed overzicht van de consequenties van deze regelgeving die per 31 december 2009
van kracht wordt. Hier wordt niet over gerapporteerd in de gevestigde media. Al ons eten en drinken
plus hoe het geproduceerd wordt is over twee jaar van haver tot gort bepaald. Een greep uit deze
codex:
-Elk dier (ook uit de biologische sector) dat als voedsel gebruikt wordt, MOET behandeld zijn
 met antibiotica en exotische groeihormonen.
-AL het voedsel MOET worden bestraald.
-Vitaminen en mineralen zullen ILLEGAAL worden.

Klimaatveranderingen, niet alleen op aarde
Ons gehele zonnestelsel – niet alleen onze eigen kleine planeet – ondergaat momenteel diepe, nooit-
eerder-vertoonde fysieke veranderingen. Hieronder volgt een beknopt overzicht (het topje van de
spreekwoordelijke ijsberg) van een uiteenlopende reeks van significante voorbeelden, allemaal
gepubliceerd in de kanalen van de gevestigde wetenschap.
Zon                   Meer activiteit sinds 1940 dan in de laatste 1150 jaar, gecombineerd
Mercurius        Onverwacht poolijs ontdekt, samen met een verassend sterk intrinsiek magnetisch veld
                         voor een zogenaamd “dode” planeet
Venus               2500% toename helderheid van straling en aanzienlijke atmosferische veranderingen in
                         minder dan 30 jaar
Aarde               SubstantiŽle en onmiskenbare wereldwijde weers- and geofysische veranderingen
Mars                “Global Warming,” heftige stormen, verdwijning van de poolijskappen
Jupiter             Meer dan 200% toename in helderheid van omringende plasma wolken
Saturnus         Grote afname omloopsnelheid van equatoriale straalwinden in 20 jaar vergezeld door
                        verassende golven van rŲntgenstraling van de evenaar
Uranus            “ENORME veranderingen” in helderheid, toegenomen wolkenactiviteit
Neptunus        40% toegenomen in atmosferische helderheid
Pluto               300% toegenomen in atmosferische druk, zelfs nu Pluto verder van de zon wijkt

Dit materiaal is al ongeveer 10 jaar beschikbaar, maar het was nog nooit samengebracht tot een beeld
van een “systeem in significante verandering”. Richard Hoagland en David Wilcock (3) hebben dat voor
het eerst gedaan in 2004. Het is uitgebreid (in het Engels) te bestuderen in hun rapport: Interplanetary
Day After Tomorrow

Daarin schetsen ze ook een nieuw wetenschappelijk model dat, voor het eerst, deze gelijktijdige
interplanetaire     veranderingen    samenhangend       uitlegt   door   een    fundamenteel     nieuwe
natuurwetenschap - ťťn die voorspelt dat er nog grotere afwijkingen aan zitten te komen...
Fundamenteel nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen
The Biology of Belief (4) is een baanbrekend werk in het veld van de nieuwe biologie. Schrijver Bruce
Lipton (5) was professor op Princeton University en heeft 40 jaar onderzoek gedaan naar stamcellen.
Zijn experimenten hebben tezamen met dat van andere toonaangevende wetenschappers (6) tot in detail
de mechanismen hoe cellen informatie ontvangen en verwerken, onderzocht. De implicaties van dit
onderzoek doet het begrip van leven zoals dat wetenschappelijk werd aangenomen radicaal
veranderen. Het laat namelijk zien dat genen en DNA onze biologie NIET beheersen maar dat ons DNA
gestuurd word door signalen van buiten de cel, inclusief energetische boodschappen die uit onze
positieve en negatieve gedachten voortkomen. Deze belangrijke en hoopvolle synthese van de nieuwste
en beste onderzoeken op het gebied van celbiologie en kwantum fysica kunnen worden gezien als een
grote doorbraak die laat zien dat onze lichamen kunnen veranderen als we ons denken hertrainen. Op
de universiteiten wordt vandaag de dag nog de oude genenleer gedoceerd en dat terwijl er vanaf 1995
al onomstotelijk wetenschappelijk bewijs ligt dat het tegendeel bewijst.
In de video The New Biology – Where Mind and Matter Meet (2 uur in 2 delen, Engels gesproken en
NIET Nederlands ondertiteld) neemt Bruce Lipton je mee langs de nieuwe ontdekkingen van de
wetenschap en krijg je een indruk waarom dat veelal buiten de gevestigde wetenschap en media wordt
gehouden.
Maya kalender
De Maya kalender is ontworpen om de evolutie van bewustzijn weer te geven. Het bijhouden van de tijd
was slechts een bijproduct. Toch heeft de kalender nog geen zonne-eclips gemist (wat NASA hun
vandaag de dag nog niet na kan doen), gaat 16,4 miljard jaar terug en stopt in 2012! Dit punt in de
tijd markeert voor hen het sluiten van diverse grote cycli:
    -Een cyclus van 5.200 jaar in de Maya Kalender
    -Een cyclus van 26.000 jaar in de Maya Kalender
    -Een aardecyclus van 78.000 jaar
    -Een aardecyclus van 26 miljoen jaar
    -En een galactische cyclus van 225 miljoen jaar

Tijdens de gezamenlijke afsluiting van deze cycli op 21 december 2012 verwachten de Maya’s (7) voor de
mensheid, de aarde en ons gehele melkwegstelsel een gigantische sprong in evolutie.
The Mayan Calender Comes North is een presentatie (Nederlands ondertiteld) van drie uur in 2 delen
van Ian Xel Lungold (8), waarin het begrip van ons tijdsgewricht kristal helder wordt. Over 2012
circuleren ook veel doemscenario’s als het einde van de wereld met grote catastrofes etc. Het begrip dat
ik ervan heb gevormd is echter dat onze perceptie van tijd anders wordt en dat daarom een kalender
met lineaire tijd niet meer nodig en bruikbaar is. Vandaar dat de kalender stopt.
De evolutie van bewustzijn die de Mayakalender in kaart brengt is er niet een om bang van te worden.
Integendeel, volgens hen staat ons iets zeer bijzonders en magistraals te wachten!
Ter afsluiting
Zo’n 15 jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met de zogenaamde complottheorieŽn met
schaduwregeringen etc. Destijds vond ik dat zoiets alleen uit de hoofden van paranoÔde freaks kon
komen, mensen die zich niet richten op positieve ontwikkelingen etc. Het bewijsmateriaal werd echter
zoveel en zo duidelijk dat ik mijn wereldbeeld heb moeten bijstellen.
Ik verwacht daarom niet dat je gelooft wat hier allemaal geschreven staat, maar ik hoop dat ik je
geprikkeld heb om zelf op onderzoek te gaan. Het is niet moeilijk te vinden en als je eenmaal op het
spoor zit, dan wordt het steeds duidelijker. Met deze brief heb ik geprobeerd mijn zorgen en
verwondering te delen en daarmee een laagdrempelige entree te vormen in de niet allerdaagse
onderwerpen die mij bezig houden.
Wat ik hoop is dat je bij een volgende berichtgeving over oorlog, terroristen, geschiedenis, kosmos,
olievraagstukken en gerelateerde onderwerpen vraagtekens gaat zetten bij wat de gevestigde media
voorschotelt. Een klein voorbeeld: het is een gegeven dat na 11 september 2001 meer dan 4 miljoen
camera’s in Londen zijn geplaatst. Op 7 juli, de dag van de aanslagen in Londen waren ze “toevallig”
allemaal kapot, in reparatie of in onderhoud zodat er geen goede beelden zijn van de aanslagen. Heel
bijzonder nietwaar?
De genoemde video’s zijn allemaal te vinden op een website die ik heb gemaakt: www.willenwijweten.nl
Op deze website is naast het videomateriaal ook veel audio te vinden en verwijzingen voor verder
onderzoek. Ook is er een sectie met links naar de onafhankelijke media. Die berichtgeving wijkt vaak
af, of gaat verder en dieper dan de gevestigde media.
Omdat ik deze brief ook naar sommige collega’s en relaties stuur, wil ik benadrukken dat deze brief
puur op persoonlijke titel geschreven is en niet uit hoofde van de Bewaakte Rijwielstallingen,
Werkprojecten Groep en/of Stichting Met Open Deur.
Op deze brief rust geen copyright. Mocht je na onderzoek ook de behoefte hebben om dit binnen je
eigen familie en vrienden te delen, voel je vrij om (delen van) deze brief te gebruiken. Hij staat op de
website als worddocument en pdf zodat je hem naar believen kunt aanpassen.
Mijn dank is groot voor je gehoor. Als je opmerkingen, vragen of suggesties hebt dan weet je me te
vinden.
HARTelijke groet,
Arjan Bos
PS Voor degenen die meer onderzoek willen doen geef ik naast bovenstaande graag wat onderwerpen
ter suggestie mee:
RFID Chip, subliminal messages, HAARP, Chemtrails, the intention experiment, the Montauk Project,
Mind Control, The Philadelphia Experiment, worden wij wakker, graancirkel met binaire code, vrije
energie (nulpunt energie).

(1) Hieronder enkele voorbeelden uit de ontelbare reeks van onverklaarbare toestanden op die dag :
     -      WTC 7 hoor ik je denken? Ja, WTC 7 is ook ingestort. Het stond niet in de directe omgeving
            van de torens, is niet geraakt door een vliegtuig, stond niet in brand, is “out of the blue”
            ingestort en er is geen woord over gerept in het officiŽle rapport
     -      Als je een biljartbal van een van de WTC torens zou laten vallen duurt het 9 seconden
            voordat het IN VRIJE VAL beneden zou zijn. WTC 1 was in 10 seconden beneden en WTC 2
            in 8 seconden. Dat kan alleen als er geen enkele tegendruk was. Met al dat ijzer en meer
            dan 100 verdiepingen is dat alleen mogelijk door middel van explosieven
     -      In de documentaires op internet is duidelijk te zien dat er vanuit alle hoeken vele explosies
            zijn geweest voordat de boel is ingestort.
     -      Er zijn vele beelden en getuigenverklaringen van explosies in de kelders van beide
            gebouwen zowel voor, tijdens en als na de vliegramp.
     -      De WTC torens zijn ook de enige ijzeren wolkenkrabbers die ooit zijn ingestort. Ze zijn zo
            gebouwd dat ze orkanen en zelfs letterlijk vliegtuigrampen met gemak konden weerstaan.
     -      Alle puin is zo compleet verpulverd dat zelfs de blackboxen verdwenen zijn, maar ze hebben
            er nog wel een ongeschonden paspoort van een terrorist uit kunnen halen.
     -      Veel van het bewijsmateriaal was al vernietigd voordat het onderzocht was.
     -      Het onderzoek naar het seksschandaal van Clinton heeft 65 miljoen gekost, het onderzoek
            naar 11 september 15 miljoen
     -      Er was veel gesmolten staal, kerosine heeft een maximum temperatuur van 1800 graden
            Fahrenheit, het staal van WTC smelt pas bij 2500 graden Fahrenheit
     -      Een BBC reporter verslaat live dat WTC 7 is ingestort. Terwijl ze er over spreekt dat het
            heeft plaatsgevonden stort het gebouw achter haar pas in.
     -      Het gat in het Pentagon was veel te klein dat er een Boeing door had gekund. Er was geen
            enkel spoor van schade door de vleugels en er waren geen noemenswaardige brokstukken
            van de grote vliegtuigramp te vinden.
     -      Bij het Pentagon staan 86 camera’s permanent opgesteld. Beelden van omliggende hotels en
            tankstations zijn een paar minuten na de aanslag allemaal in beslag genomen en nooit
            vrijgegeven.
(2) Er werd NIET gesproken over een paar incidenten “waar mogelijk bijzondere lichten bij betrokken
waren”. Er werd duidelijk gemaakt dat het om tienduizenden waarnemingen gaat, zowel visueel als
onmiskenbaar op radar vastgelegd en zowel van de grond als in de lucht, waarbij objecten met soms
25.000 km per uur in 1 keer tot stilstand kwamen, in een hoek van 90 graden draaiden of geheel
verdwenen en er consequent volgens bepaalde overheidsprotocollen van geheimhouding gehandeld
wordt. Ook zijn er vele UFO’s neergestort en geborgen. Op www.disclosureproject.org is een 500
pagina’s tellend document te downloaden met voornamelijk overheidsdocumentatie over deze
fenomenen.
(3)  www.divinecosmos.com
(4) Ook in Nederlandse vertaling. De Biologie van de Overtuiging: Hoe je gedachten je leven bepalen, met
Bibliografie en Register, Uitgeverij Ankh - Hermes bv, Deventer, 2007. ISBN: 978 90 202 8451 5, 254p.
(5)   www.brucelipton.com
(6)   Lynn McTaggart, Gregg Braden, David Wilcock, Theodore Hollis Ph.D., Gerard Clum en vele anderen
waaronder ook veel Russische wetenschappers
(7)  Naast de Maya’s geven vele andere overleveringen en geschriften van oude culturen aan dat 2012
een zeer bijzonder tijd inluidt. Onder andere: Hopi, Inca, I Ching, Cherokee kalender wielen, Zulu,
Dogon, de Veda’s, Hindu, Seneca indianen, Maori, Ethiopische kalender en Tamil kalender
Zie ook het boek: Beyond 2012 – Catastrophe or Ecstacy van Geoff Stray ( www.diagnosis2012.co.uk )
(8)   www.mayanmajix.com & www.calleman.com