HOME Nederlands Latijn Eigenschappen Kwalen Recepten Links Bronnen

Baarmoederhalsontsteking

Beschrijving :

ONTSTEKINGEN VAN DE BAARMOEDERHALS

De baarmoederhals ligt als het ware in de vuurlijn van de seksueel overdraagbare infecties. De omgeving is erg geschikt om kiemen op te vangen en te laten groeien. Door die kiemen ontstaat een ontstekening van de baarmoederhals. Vaak is de oorzaak te achterhalen, maar soms blijft de verwekker van de infectie onbekend. Het overgrote deel van de ontstekingen verspreidt zich door seksueel verkeer.

Hoe ontstaat een baarmoederhalsontsteking?

Tijdens de geslachtsgemeenschap komen ziektekiemen uit de urinebuis van de man op de baarmoederhals terecht. Na enkele dagen of weken vermenigvuldigen zij zich zo sterk dat een echte ontsteking van de baarmoedermond ontstaat. Dezelfde kiemen veroorzaken bij de man een ontsteking van de urinebuis.

Enkele verwekkers zijn goed gekend: gonorroe, Chlamydia, het wrattenvirus en het Herpes-virus. Vaak brengt het onderzoek geen kiem aan het licht, terwijl de vrouw toch duidelijk verschijnselen van ontsteking vertoont. Verondersteld wordt dat het dan om een besmetting met een tot nog toe onbekende seksueel overdraagbare infectie gaat.

Klachten

De meeste vrouwen hebben geen bijzondere last van een ontsteking van de baarmoederhals. Soms is er tussentijds bloedverlies tijdens de cyclus en het vaginaal verlies kan een ander aspect aannemen. Onderbuikpijn en pijn tijdens het vrijen kunnen voorkomen. Het gebeurt dat een ontsteking pas tot uiting komt doordat bij de man tekens van een ontsteking van de urinebuis zijn gevonden.

Onderzoek

Soms kan de arts al tijdens het gynaecologisch onderzoek een ontsteking van de baarmoederhals vaststellen. Microscopisch onderzoek van een afname uit het baarmoederhalskanaal kan de ontsteking aan het licht brengen. Steeds zal de arts enige uitstruikjes maken om de oorzaak te vinden. Een bloedonderzoek kan nuttig zijn om andere seksueel overdraagbare ziekten op te sporen.

Complicaties

Een ontsteking van de baarmoederhals kan doorheen het baarmoederhalskanaal opstijgen naar de baarmoederholte en de eileiders. Soms kan de infectie doorgroeien naar de buikholte. Zulke opklimmende infectie heeft meestal duidelijke verschijnselen: koorts, ziektegevoel, hevige onderbuikpijn. Een snelle behandeling met antibiotica kan de infectie indijken.

Wordt de opklimmende infectie niet tijdig behandeld, dan ontstaan in de eileider vergroeiingen die het transport van het eitje naar de baarmoeder verhinderen. Definitieve onvruchtbaarheid of een buitenvbaarmoederlijke zwangerschap kunnen het gevolg zijn.

Behandeling

Is de verwekker van de baarmoederhalsontsteking gekend, dan is een gerichte behandeling aangewezen. Meestal gaat het om een meerdaagse antibioticakuur. Blijft de verwekker onbekend, dan is ook een behandeling aangewezen met een breed spectrumantibioticum om de onbekende ziekteverwekker uit te roeien.

De meeste ontstekingen van de baarmoederhals zijn seksueel overdraagbaar. Daarom moet de partner een gelijkaardige antibioticakuur volgen, ook al heeft hij misschien geen klachten.

Uw arts kan helpen mogelijk besmette personen te verwittigen en te behandelen. Tijdens de behandeling is seksueel verkeer niet gewenst om herinfectie te vermijden.

Voorkomen

Alleen het condoom of seksueel verkeer binnen een strikt trouwe en vaste relatie kunnen een seksueel overdraagbare ontsteking van de baarmoederhals voorkomen.

Aroma tegen deze ziekte of klacht :

HOME Nederlands Latijn Eigenschappen Kwalen Recepten Links Bronnen