HOME Nederlands Latijn Eigenschappen Kwalen Recepten Links Bronnen

Angst

Beschrijving :

Behandeling : Massage-Bad-Verstuiven

Angst is net als blijdschap en verdriet een menselijke emotie. Angst is een emotionele reactie op gevaar. De hersenen zenden bij hevige schrik signalen uit via het ruggenmerg naar de zenuwuiteinden. De hartslag en de ademhaling versnellen. Daarnaast kan iemand zich misselijk voelen met hoofdpijn en de spieren komen strak te staan.
Angst is een hele normale reactie op onverwachte of spannende momenten. Pas als alledaagse gebeurtenissen ook worden ervaren als angstige momenten dan spreekt men van een angststoornis. Vaak treedt een angststoornis op tijdens of na een periode van emotionele spanningen. Erfelijkheid en opvoeding kunnen ook oorzaken zijn.

Angststoornissen zijn onder te verdelen in een aantal groepen.

Gegeneraliseerde angststoornis (GA)
Iemand met een gegeneraliseerde angststoornis verkeert in constante angst. De angstreactie is eigenlijk niet reŽel, al kan iemand die aan een gegeneraliseerde angststoornis dat onderscheid vaak niet zelf maken. Bij een gegeneraliseerde angststoornis maak je je overmatig bezorgt over alledaagse dingen. Een gegeneraliseerde angststoornis wordt daarom ook wel Overmatige Bezorgdheid genoemd. Mensen met overmatige bezorgdheid kunnen het gepieker en getob niet stoppen en hebben voortdurend het gevoel van dreigend onheil. Je kan de buitensporige angst moeilijk in de hand houden, waardoor het normale leven ernstig wordt belemmerd.
Een gegeneraliseerde angststoornis uit zich vaak ook lichamelijk: je voelt je rusteloos, je hebt moeite om met concentreren, je bent snel moe, je spieren staan meer onder spanning en je kan last hebben van slaapproblemen. Ook klachten als hartkloppingen, transpireren, ademnood, misselijkheid en duizeligheid komen voor.


FobiŽn
Iemand met een fobie is bang voor iets specifieks, zoals pleinen of uitgestrekte vlakten (agorafobie), spinnen (arachnafobie), bacteriŽn of hoogten. Ook hier is de reactie niet geheel reŽel. De fobie gaat samen met het vermijden van de specifieke situatie of het voorwerp. Als je bang bent voor spinnen, dan kan je je op veel plaatsen nog laten zien in Nederland, maar als je bijvoorbeeld bang bent voor pleinen of juist gesloten ruimten (claustrofobie), dan kan dat je alledaagse gang van zaken ernstig belemmeren.


Obsessief-compulsieve stoornissen
Onder andere de angst voor besmetting door bacteriŽn kan bij mensen leiden tot een obsessief-compulsieve stoornis. Je bent zo bang voor besmetting of besmettelijke dingen dat je alles contant wilt schoonmaken. Een voorbeeld is het veelvuldig handen wassen.

Obsessief gedrag (dwanghandelingen) en dwanggedachten kunnen ook veroorzaakt zijn door een angst. Door bijgeloof alles in drie keer willen doen, omdat er anders onheil dreigt is een voorbeeld hiervan. Vooral getallen en symbolen zijn erg belangrijk. In het gedrag worden vaak handelingen herhaald. Of handelingen worden dwangmatig via een bepaald ritueel uitgevoerd.


Paniek
Paniekaanvallen kenmerken zich door een plotselinge aanval van paniek zonder aanwijsbare reden. Als je een paniekaanval hebt, dan heb je het gevoel alsof er iets heel erg mis is. Je hebt het gevoel dat je dood gaat of een hartaanval krijgt. Je wordt plots duizelig, krijgt hartkloppingen, wordt misselijk, krijgt geen adem meer, gaat zweten en hebt het gevoel dat je stikt. Zoín aanval komt onverwacht en plotseling, maar komt vaak na een periode van spanning. Vaak is de kans op herhaling groot en de angst voor herhaling van de aanval ook.


Hypochondrie
Hypochondrie is een term voor overmatige bezorgdheid over de eigen gezondheid. Meestal is iemand met overmatige bezorgdheid erg bang om ziek te worden of al ziek te zijn. Als je overmatig bezorgd bent, dan kan je denken dat je misschien dood gaat, als je al een paar dagen last hebt van een verkoudheid. Dit komt door een verkeerde interpretatie van lichamelijke klachten. Vaak worden de klachten als ernstiger ervaren, dan zij daadwerkelijk zijn. Ziekte van personen in de omgeving, kan bij iemand met hypochondrie leiden tot angst voor dezelfde ziekte.


Gevolgen bij een angststoornis
Een angststoornis kan geleidelijk erger worden. Vermijdingsgedrag kan op steeds meer dagelijkse situaties van toepassing zijn. Mensen met een angststoornis kunnen daardoor in een sociaal isolement raken. De leefpatronen worden steeds moeilijker te doorbreken.

Na verloop van tijd kan je hierdoor ook depressief worden. De situaties maar ook de angstreactie kunnen leiden tot overmatig piekeren en een laag zelfbeeld. Mede door onbegrip uit de omgeving en geÔrriteerde reacties kan je je geÔsoleerd gaan voelen en je daar ook naar gedragen.

Het is heel belangrijk hulp te zoeken, omdat angststoornissen goed te behandelen zijn.

Aroma tegen deze ziekte of klacht :

HOME Nederlands Latijn Eigenschappen Kwalen Recepten Links Bronnen