HOME Nederlands Latijn Eigenschappen Kwalen Recepten Links Bronnen

Kruin-chakra

Beschrijving :

Massage
Bad
Inademen

max verdunning 1%

SAHASRARA (Lotusbloem met duizend blaadjes)
Zevende Chakra, Kruin- of Kroonchakra


Plaats van het chakra : kruin
Endocriene systeem : pijnappelklier
lichaamsorgaan : bovenste gedeeltevan de hersenen, rechteroog.
Zintuig : -

Psychische functie : verbindt onsmet het Hogere Zelf
Element : -
Kleur : violet en wit.
De kleur violet bewerktstellicht een transformatie van geest en ziel en opent ze voor spirituele dimensies.
Wit draagt alle kleuren in zich.
Ze opent de ziel voor Godelijk licht en Genezing
Edelsteen : Amethist en Bergkristal
klank : ie
Goede werking : Je voelt geen verschil meer tussen innerlijk zijn en het uiterlijke leven.
Je bewustzijn is volkomen stil en ruim, je voelt God in je en buiten je! Je bent één met God.
Je beseft dat vaste materie niets anders is dan een gedachtevorm in het Goddelijk bewustzijn en eigenlijk niet bestaat.
Je beseft het grote niets dat tegelijkertijd alles is! Alpha en Omega.
Een cirkel zonder begin of einde.
Het is de zetel van de hoogste volmaaktheid van de mens.
We zijn geschapen uit God en weer terug bij God gekomen na een lange reis.... als we ons vervolmaakt hebben.


http://www.reiki-lotus.com/chakra7.htm
nog aan te vullenDE KRUIN CHAKRA
ELEMENT:
Gedachte

KLEUR:
Violet

NAAM:
Sahasrara (duizendeenvoudig)

PLAATS
Hersenschors

DOEL:
Begrip

LEVENSGEBIEDEN:
Transcendentie
Immanentie
Overtuigingen
Hogere macht
Goddelijkheid
Eenheid
Visoen

IDENTITEIT:
Universeel

GERICHTGHEID:
Zelfkennis

DEMON:
Gehechtheid

ONTWIKKELINGSFASE
Jonge volwassenheid en daarna

ONTWIKKELINGS TAKEN:
Assimilasie van kennis
Ontwikkeling van wijsheid

BASIS RECHTEN:
Het recht om te weten en te leren.

EVENWICHTIGE KENMERKEN:
Het vermogen om informatie waar te nemen, te analyseren en te assimuleren.
Intelligent, opmerkzaam, bewust
Onbevooroordeeld, in staat in twijfel te trekken
Heeft een gevoel van spirituele verbondenheid.
Wijsheid en meesterschap, ruim begrip.

TRAUMA EN MISHANDELING:
Achtergehouden informatie
Opvoeding die de nieuwsgierigheid onderdrukt.
Invalidatie van de overtuigingen.
Blinde gehoorzaamheid ( geen recht om vragen te stellen of zelf te denken)
Verkeerde informatie, leugens
Spirituele mishandeling

DEFICIENTIE:
Spiritueel cynisme
Leerproblemen
Starre overtuigingen
Apathie
Exces in onderste chakra'-materialisme, hebzucht, dominantie over anderen.

EXCES:
Overintellectualisatie
Spirituele verslaving
Verwarring
Dissoiatie van het lichaam

LICHAMELIJKE GEBREKEN:
Coma
Migraine
Hersentumoren
Geheugenverlies
Cognitieve wanen

HELINGSSTRATEGIE:
Herstellen van verbinding met lichaam en emoteis ( in geval van exces)
Herstellen van verbinding met de geest ( in geval van deficientie.)
Programma van leren en studeren
Meditatie
Psychotherapie:
Onderzoek naar de eigen overtuigingen
Ontwikkelen van de innerlijke getuige
Doelen leren stellen

AFFIRMATIES:
Ik draag de goddelijkheid in mij
Ik sta open voor nieuwe ideeen
Ik krijg de informatie die ik nodig heb
De wereld is mijn leraar
Ik word geleid door de hoger macht
Ik word geleid door mijn innerlijek wijsheid

Aroma waarvan sprake in dit recept :

HOME Nederlands Latijn Eigenschappen Kwalen Recepten Links Bronnen