Anno 1688
Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde
Vlimmeren
Houder van het 16e Landjuweel
der Kempense gilden 2005

De Vlag

In 1723 werd reeds een alferis vermeld. Dit is de vroegere en huidige benaming van een vlagdrager. Deze oude vlag is niet bewaard gebleven. Het is niet bekend of er tussen 1723 en 1880 nog vlaggen werden aangekocht. Thans beschikken wij over een vlag uit ong. 1880 met in het midden een medaillon waarop Sint-Sebastiaan is afgebeeld. In 1989 werd door de zusters Trapistinnen uit Brecht een nieuwe vlag gemaakt uit zijde, met volgende symboliek:

  • Het ''Bourgondisch kruis'' is kenmerkend voor al de Sint-Sebastiaansgilden.

  • Het wapenschild met het Jeruzalemkruis is een verwijzing naar de onderdanigheid aan de hoofdgilde van Leuven.

  • Het wapenschild van Vlimmeren, afkomstig van graaf De Pestre, Heer van Turnhout. Hij bekostigde in 1771 de kerktoren van Vlimmeren.

  • De eiken takken bedoelen de kracht, de weerstand, de ouderdom van onze kempische gilden.

  • De afbeelding van Sint-Sebastiaan, een romeins veldheer die als martelaar stierf door boog en pijl.

Sint-Sebastiaansgilde 1989

Vendelvlag

medaillon vlag 19de eeuw

Website ontwerp & realisatie :
Luc Oostvogels