Een vrijmetselaar te Hoepertingen anno 1775

 

Na de dood van de laatste Spaanse koning uit het Habsburgse huis vielen de Zuidelijke Nederlanden aan Oostenrijk toe (1713) . Het tijdperk van de Oostenrijkse Nederlanden was een periode van herstel, vooral onder gezag van keizerin, Maria-Theresia (1740-1780) . De cultuur, economie , onderwijs en wetenschap werd nieuw leven ingeblazen .

Zo kon de Verlichting ( het geloof in de rede en wetenschap ) in het Zuiden doordringen . Ook dus in het zelfstandige prinsbisdom Luik . Het maakte wel deel uit van het Heilig Roomse Rijk . De onafhankelijkheid eindigt in 1795 met de Franse annexatie . Enkele jaren daarvoor hadden Duitse legers nog geprobeerd de revolutie neer te slaan in hun prinsbisdom, maar tevergeefs .

De vrijmetselarij had deze tijdsgeest van Verlichting nodig om de kop op te steken . De doelstellingen van de Verlichting “ de erkenning van de hogere waarden van de menselijke persoonlijkheid , ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en het feit dat de orde openstaat voor vrije mannen van goede naam, zonder onderscheid van godsdienst, stand, partij, ras of nationaliteit “ getuigt hiervan .

Jean-Ferdinand de Sluse , kasteelheer te Hoepertingen , verbouwde het kasteel in 1763 ingrijpend en liet toen volgend stucwerk in de inkomhal aanbrengen .


 
Hier ziet men het vrijmetselaarssymbool passer en winkelhaak .Baron de Sluse , reeds burgemeester te Luik  in 1755 voor 1 jaar , was ook een begeesterd vrijmetselaar en lid van de luikse loge “ La parfaite Intelligence “ . In 1775 werd de loge La Parfaite Intelligence officieel gesticht . Tussen de onderschrijvers van de stichtingsacte figureren ; de graaf de Geloes, graaf de Woestenraedt, Pierre-Louis de Jacquet , Officiaal te Luik, ’t is te zeggen bevoegd voor de goede zeden, baron de Sarolea , die een bibliotheek bezat waarvan 15% bestond “ uit verboden boeken “, baron de Sluse . Verder leden van de persoonlijke lijfwacht van de prins-bisschop, graaf Romain d’Ansembourg , die erfgenaam werd van de prins-bisschop de Velbruck , George de Buchwaldt, de kapitein Laurent Lassence en baron de Goer de Herve .In de loop der jaren 1775-1780 probeerde La Parfaite Intelligence zich op te leggen als moederloge , bevoegd voor gans het prins-bisdom Luik . Maar vanuit het Groot-Oosten van Frankrijk ( Grand Oriënt de France ) was er veel tegenkanting , vanuit de hoek van de liberale aristocratie die een eind wilde stellen aan de privilegies van het Ancien Régime .
De steun die prins-bisschop de Velbruck er bij die gelegenheid aangaf had tot gevolg dat veel leken en geestelijken , waar tussen de graaf Ch. de Horion , grand-mayeur van Luik, de Goer d’Haltinne, voorzitter van de Conseil Ordinaire , de Bourguignon en de Hodeige , burgemeesters van Luik , de Lantremange en de Paix, kannunniken van de kathedraal bij de loge lid werden .

Na de dood van de Velbruck verloor La Parfaite Intelligence zijn glorie en werden de zittingen nauwelijks nog bijgewoond . De Goer d’Haltinne , verheven tot Achtbare Meester van de loge even voor 1789, zag zich verplicht de tempel over te brengen naar z’n eigen huis . Hij woonde in het hotel, vandaag bezet door de bureaus van de provinciale administratie, Place du Conservatoire . De broeders kwamen niet meer talrijk opdagen en waren niet meer begeesterd .
Vroeger was het voldoende voor een broeder om de constitutie van een loge te kopen op z’n naam en zo werd het zijn eigendom . Functies van de loge werden verkocht .

Pas op 17 november 1805 werd er terug leven in de loge La Parfaite Intelligence geblazen door er een politieke organisatie van te maken . Op dat moment stelde Napoleon zijn broer Joseph aan als grootmeester van de Grand Orient de France . Napoleon had schrik van de loges waar hij geen vat op had , maar door de aanstelling van zijn broer veranderde dit . La Parfaite Intelligence veerde terug recht onder de bescherming van de Grand  Orient de France en de steun van de Goer d’Haltinne . Door de geldelijke steun van haar leden vonden ze een nieuw lokaal , gelegen Fonds Saint-Servais , dat heden nog de zetel is van de loge .
Tijdens Napoleon hadden de loges geen bemoeizucht te vrezen . Tijdens 1830 zullen de loges in België zich meer richten op hun eigen Groot-Oosten .