home

COACHING VAN ZORG- EN OPVOEDINGSTEAMS


De bedoeling van coaching voor mensen die hun brood verdienen door voor anderen te zorgen, is voorkomen dat ze opgebrand, 'burned out' geraken. Het gaat erom hen een veilige plek te bieden waar ze hun verhaal kwijt kunnen en waar hun vragen en onzekerheden verwelkomd worden als studiemomenten waarvan het hele team wat kan leren.

Elk team is anders.
De begeleiding wordt op maat gemaakt en volgt de dynamiek van de groep.

Het uitgangspunt van de samenwerking is de gelijkwaardigheid van alle spelers in het veld.

Coaching heeft te maken met richting geven, terug op het spoor zetten zodat de kar verder kan rijden.
Waar staat het team voor? Waar willen ze naartoe met de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd en met elkaar?
Wat heeft elk van de teamleden te bieden, wat hebben zij nodig om te kunnen (blijven) geven en hoe past dat in het gehele project?

De methode gaat uit van luisteren naar alle betrokkenen zonder (voor)oordeel .
We waarderen verschil als rijkdom die ons kan helpen om nú een creatief antwoord te vinden voor de problemen die eigen zijn aan deze werksituatie. Problemen, mislukkingen en onwetendheid zijn even interessant om van te leren als successen en ambitieuze plannen. Iedereen is deskundig om over zichzelf te spreken.
Hoe realistischer we de situatie, de ander en onszelf kunnen zien, hoe adequater onze antwoorden worden en hoe minder energie we verliezen.

 

Rita Schockaert °1953

Opleiding:

    Psychotherapie: Gestalt en Psychosynthese
    Multidimentionele psychologie

    Verpleegkunde A1
    D-cursus
Alfons Braeckmanlaan 259, 9040 Gent.
09 228 70 45 / "rita_schockaert@yahoo.com"