2 Regionale Sociale Verhuurkantoren in 10 Westhoekgemeenten (25-09-2000)

Twee regionale sociale verhuurkantoren voor de tien gemeenten van de arrondissementen Veurne en Diksmuide

Kwetsbare gezinnen in de Westhoek weten hoe meilijk het is om aan een betaalbare woning met voldoende comfort te raken. Er zijn veel kapers op de kust en eigenaars kiezen liever het zekere voor het onzekere.

Met het oprichten van een sociaal verhuurkantoor (SVK) wordt een brug geslagen tussen eigenaars en kansarmen op de huurmarkt.
Het sociaal verhuurkantoor huurt gewone woningen aan private eigenaars voor een langere termijn.

Het sociaal verhuurkantoor biedt daarbij volgende zekerheden aan de eigenaar:

  • stipte, maandelijkse betaling
  • geen periodes van leegstand of zoeken naar nieuwe huurders
  • geek kosten voor advertenties
  • ook als de woning tijelijk leegkomt, blijft de eigenaar zijn afgesproken huurprijs ontvangen.

De woning wordt ook goed onderhouden: de sociale verhuurkantoren die opgericht worden, beschikken over een onderhouds- en renovatieploeg. Het is zelfs mogelijk renovatiecontracten af te sluiten zodat woningen een echte meerwaarde krijgen.
De provincie West-Vlaanderen voorziet in een renovatiepremie voor woningen die in beheer zijn van een sociaal verhuurkantoor.

Voor kwetsbare inwoners komen woningen ter beschikking die kwalitatief en betaalbaar zijn. Deze woningen dragen ook geen stempel, het zijn gewone huizen in de rij.
Het SVK begeleidt de huurders en leert de huurder omgaan met zijn rechten en plichten verbonden aan een huurcontract.D e huurder komt hierdoor sterker te staan op de private huurmarkt.

Regionale sociale verhuurkantoren in de Westhoek: een kwestie van samenwerking tussen de bestaande initiatieven en invulling van de blinde vlekken.

Door woningen op de private markt op langere termijn in huur te nemen en met eigenaars afspraken te maken rond renovatie en onderhoud in een contract met het SVK, worden alvast twee doelen bereikt:

  • meer woningen komen ter beschikking van de doelgroep
  • er kunnen belangrijke verbeteringen gerealiseerd worden aan het bestaand patrimonium

Een vijftal OCMW's - waaronder OCMW Houthulst - huurden reeds woningen op de private markt en verhuren die door aan cliënten.

Het voorstel van de provinciale gebiedswerking om een regionaal sociaal verhuurkantoor op te richten werd positief onthaald bij alle OCMW's van de twee arrondissementen.
Alle OCMW's namen begin 2000 reeds een princiepsbeslissing om de mogelijkheden van samenwerking verder uit te tekenen en werkten van toen af mee aan de oprichting van twee VZW's.

De Provincie engageerde zich om vanuit de gebiedswerking Welzijn het proces als neutrale partner te begeleiden en de nodige stappen te ondernemen om de voorstellen te concretiseren. Het past in de provinciale beleidslijn om deze werkvorm (SVK) in heel West-Vlaanderen te ondersteunen. De provincie voorziet overigens in een subsidie voor opstartende regionale verhuurkantoren.

Vandaag zijn we zover: twee VZW's zullen de hele regio dekken en bedienen. De bestaande werkingen (tot nu toe binnen de OCMW's) worden daarbij aan elkaar gekoppeld. In de gemeenten waar nog geen SVK-werking aanwezig was, zullen nu ook huurwoningen ter beschikking van kansarmen kunnen gesteld worden via het systeem huren-doorverhuren.

De hele werking is mogelijk door een verregaande samenwerking tussen de tien OCMW's die gezamenlijk personeel zullen aanwerven.

Er wordt één coördinator en één instructeur (voor het twerkstellingsproject) aangeworven. Het tewerkstelingsproject biedt de mogelijkheid aan 3 werkzoekenden om werkervaring op te doen in renovatie en onderhoud van woningen. Deze ploeg kan ook nog aangevuld worden met personen die door het OCMW via art. 60 opnieuw op de arbeidsmarkt worden geïntroduceerd.

De samenwerking van de 10 OCMW's zal het project de nodige uitstraling geven, zodat het in elke deelnemende gemeente eigenaars kan aanspreken en zodoende mensen met minder kansen woningen kan aanbieden.

Voor de gemeenten Nieuwpoort, Koksijde en De Panne, zal de zetel van het 'regionaal sociaal verhuurkantoor Westkust vzw', zich in het OCMW van Nieuwpoort bevinden.
(RSVK Westkust, Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort)
Voor de gemeenten Alveringem, Diksmuide,
Houthulst, Kortemark, Koekelare, Lo-Reninge en Veurne zal de zetel van het "regionaal sociaal verhuurkantoor Veurne-Diksmuide vzw" in de gebouwen van het leerwerkproject Diksmuide ondergebracht worden.

RSVK Veurne-Diksmuide, Roeselarestraat 23, 8600 Diksmuide

NIEUWS