Geloven gaat verder

GETUIGENISSEN VAN MENSEN

Is een conferentiereeks van het decanaat Oostende waarin bekende christenen vertellen over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. Aangemoedigd door vele positieve reacties worden ze in 2018 verdergezet met nieuwe boeiende sprekers! De conferenties gaan door in Huize Astrid, Gentstraat 6, 8400 Oostende en beginnen telkens om 19.30 uur.

Data GELOVEN GAAT VERDER-GETUIGENISSEN VAN MENSEN 2018:

Folder 2018 - Affiche 2018


 

Donderdag 22 februari 2018

Thomas Quartier

MONNIK, THEOLOOG EN AUTEUR.

GELOVEN IS
EEN KWESTIE VAN DOEN

EEN BENEDICTIJNSE ZOEKTOCHT

Broeder Thomas Quartier osb (1972) werd als theoloog aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven op zijn 40ste monnik. Getuigenis afleggen betekent voor hem, vanuit de ruimte die het monastieke leven hem biedt, laten zien dat geloven vooral een kwestie van doen is.
Br. Thomas is monnik van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem (NL). Hij doceert nog steeds als theoloog aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven en de benedictijnse Universiteit Sant Anselmo in Rome. Hij publiceerde talrijke artikelen en boeken. Over benedictijnse spiritualiteit schreef hij de trilogie: Liturgische spiritualiteit (Bernemedia & Averbode 2017); Anders leven (Bernemedia & Averbode 2017) en Kiemcellen (Bernemedia 2017). 

 

Uitspraken van br. Thomas
“Wat betekent geloven vandaag? Gaat het om een rotsvaste overtuiging? Volgens Benedictus van Nursia, vader van het Westers monnikendom, gaat het vooral om het "zoeken van God". Die zoektocht is vaak heel concreet van aard. Dag in dag uit staat ieder mens voor de uitdaging om ruimte in zijn leven vrij te maken voor het zoeken naar de diepste grond van je bestaan. De weg leidt naar het eigen innerlijk, want daar woont God, niet in verheven gedachten of stellingen.” 
“Iedere parochie of gemeente zou een beetje een klooster moeten zijn.”


 

Donderdag 22 maart 2018

Tine De Leeuw

COÖRDINATOR SINT-MICHIELSBEWEGING

EENVOUD IN DENKEN EN DOEN
VRIENDSCHAP MET CHRISTUS,
JONGEREN EN MENSEN IN NOOD

Tine De Leeuw werd geboren in 1976 in Lokeren en woont in Aalbeke. Ze is gehuwd en moeder van drie kinderen. Ze studeerde godsdienstwetenschappen en groeide in geloof dankzij bronplaatsen als o.a. Taizé, Seminariehuis, Samuëlproject en Jong Karmel. Ze werkte in het onderwijs, de Oude Abdij van Drongen en Gezinspastoraal bisdom Brugge. Sinds de ziekte en het overlijden van Noël Bonte is ze samen met pr. Geert Goethals verantwoordelijk voor de Sint-Michielsbeweging, een van de nieuwe bewegingen in de katholieke Kerk. 

Uitspraken van Tine
“De vriendschap met Christus is ons hart, de vriendschap met jongeren en met mensen in nood zijn onze longen.” (Visie Sint-Michielsbeweging)
“Het is duidelijk dat Jezus Christus niet wil dat we als prinsen zijn die met misprijzen op de anderen neerkijken, maar dat we mannen en vrouwen van het volk zijn. Laten we “sine glossa” leven, zonder commentaar. Zo zullen we missionaire vreugde ervaren in het delen van het leven van het volk dat trouw is aan God en zullen we trachten het vuur brandend te houden in het hart van de wereld.” (De vreugde van het Evangelie 271)
“Jezus sprak hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’ En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem.” (Marcus 1,17-18)


 

Donderdag 19 april 2018

Rebekka Willekes

PRIORIN O.L.V. VAN KLAARLAND

GOD ZOEKEN
LEVEN ROND EEN OPEN RUIMTE

Zuster Rebekka is geboren in 1967 in De Bilt, Nederland. Ze studeerde geneeskunde en werkte een tijd als consultatiebureauarts, hetgeen ze combineerde met een studie theologie. In 2002 trad ze in bij de trappistinnen van de Priorij Klaarland. Deze gemeenschap werd in 1970 gesticht door abdij Nazareth (Brecht) en bestaat nu uit 16 zusters, die, verbonden met de wereldwijde orde, de regel van Benedictus volgen en putten uit de cisterciënzertraditie. Hierin zijn vier pijlers van belang: gebed, lectio, werk en gemeenschap, die alle vier de nodige inzet vragen. Sinds 2011 is zuster Rebekka priorin van haar gemeenschap.

 

Uitspraken van zr. Rebekka
“In de traditie kennen we de vier kardinale deugden. Als je zo ook  vier hoofddeugden van het monastieke leven zou moeten noemen, welke zouden dat dan zijn?
Ik zou zeggen moed, vertrouwen, dankbaarheid en humor.
Moed om het steeds weer aan te durven jezelf los te laten en naar de ander toe te stappen.
Vertrouwen in God voor Wie de weg van het kruis juist de weg is die leven geeft aan allen.
Humor om jezelf te kunnen relativeren.
En dankbaarheid om vrij en voluit Gods lof te kunnen zingen.”


 

Inrichtend Comité: Dekenijstraat 10 ,  8400 Oostende - 059/703797 —  059/701719

contacteer ons


 

voorgaande getuigenissen

2017

GOD EN MENS VRIJ MAKEN HET GESPREK ALS WEG

ERIK GALLE

DE WEG NAAR BINNEN EEN LEZING VAN DE PARABEL VAN

BART VERHACK

GOD IS LIEFDE!
GODS GENADEGAVEN ZIJN RIJK EN VERSCHEIDEN

KATHERINE STUBBE

2016

"VERRAST DOOR VREUGDE
God vinden en liefhebben in alle dingen"

Nikolaas Sintobin

"IDEAAL EN REALITEIT, EEN SIAMESE TWEELING"
"CHRISTEN ZIJN IN DE MODERNE WERELD"

Luk
Vanmaercke

"Geloof was iets
voor onnozele mensen"

An
Depuydt

2015

"Kinderen van de hoop"

Jan
De Volder

"LEVEN AAN GODS HAND
Geloof geïnspireerd door Edith Stein"

Ilse
Kerremans

"ZINVOL LEVEN
LIEFDE IN AL HAAR ASPECTEN"

Mia
Leyssen

2014

"BIDDEN EN HET GOEDE DOEN".
"GELOVEN GEINSPIREERD DOOR BONHOEFFER"

Lode
Aerts

"OVER LIJDEN EN HOOP.
GOEDE VRIJDAG, STILLE ZATERDAG
EN PASEN IN ELK MENSENLEVEN"

Anne
Vandenhoeck

"GOD IS IN DE HEMEL
EN JIJ BENT OP AARDE!"

Marc
Vervenne

2013

 

"GELUK ZAL ONS VOLGEN"

Katie
Velghe

"GELOVEN: JEZUS EN DE KERK"

Bisschop
Johan Bonny

2012

"VREUGDE, EENVOUD EN
GEZOND VERSTAND"

Piet
Raes

"IN DE VOETSPOREN VAN
GODS MEDEDOGEN"

Abdis
Trees Cooman

"DE BIJBEL, EEN (G)OUDE(N) GIDS"

Bénédicte
Lemmelijn

2011

"kerk en geloof"

mgr
jozef de kesel

"geloven: pelgrimeren
met god naar god"

priorin
trees goetghebeur

"de kracht van de mystiek"

Myrjam
de keyser

2010

"waar is jou brandend braambos?"

Christine Bruggeman

"de kracht van het geloof"

Sabine
Van Huffel

"omwille van het evengelie"

Peter
Schmidt

2009

"KANSARMOEDE IN DE GROOTSTAD"

Daniël
Alliët

"TERUG NAAR DE WOESTIJN"

Bert
Claerhout

"DE GEEST: LEVENSADEM
VAN DE KERK"

Abt
Jos Wouters

2008

"APART EN TOCH SAMEN
GELOVIG
IN HET LEVEN STAAN"

Roos Maes
Thei Noukens

"IK GELOOF DE KERK
FRAGMENTEN
UIT EEN BOEIEND AVONTUUR"

Vicaris
Koen Vanhoutte

"DOOR JEZUS
OP SLEEPTOUW GENOMEN
ERVARING VAN EEN GODZOEKER"

Abt
Lode Van Hecke

"CHRISTUS IN ONS VERGETEN SCHATTEN TERUGVINDEN!"

Abt Philippe Vanderheyden

"ALS HET VISIOEN VERDWijNT,
VERWILDERT HET VOLK."

Mieke Van Hecke

"MET WOORDEN
WONDEREN DOEN"

jean Paul Vermassen
& Christine Waegeman

"MUZIEK EN STILTE
WEGEN NAAR GOD"

Kamile D'Hooghe
& Agnes Dumon

"VAN CHRISTUS ZIJN
EEN LEVENSLANGE UITDAGING!"

Abt
Manu Van Hecke