IE OF EI - OEFENINGEN

aangemaakt door Geert Garré

toepassing: hypercard 2.1

 

Omschrijving:

Met deze toepassing oefenen de kinderen belangrijke verschil tussen de beide klinkers ei en ie.

DOELGROEP: klas 1

Doelen (volgens nieuwe leerplan van het Katholiek Onderwijs (Vlaanderen):

* Niet-talige en talige visuele informatie associëren
* Letters onderscheiden
* Gelijkenissen en verschillen tussen letters, woordelen, woorden onderscheiden
* Letters vooraan, midden en achteraan in een woord onderscheiden
* (Grond-)woorden vormen met gekende letters en woordstukken

Opbouw van deze stack

Deze toepassing oefent de klinkers ie en ei
Elke oefenbeurt bestaat uit 10 opdrachten.
Deze 10 opdrachten komen uit een aanbod van 20 opdrachten.
De toepassing biedt bij elke oefenbeurt willekeurig 10 opdrachten aan.
Dus de volgorde en de woorden verschillen bij iedere oefenbeurt.
De woorden worden geoefend door bij de tekening de juiste klinker aan te klikken.

 

 

Wat kan je nagaan met deze stack.

Het programma houdt volgende gegevens bij:
* de naam van degene die de oefening maakt
* de dag en datum van de oefening
* de tijd dat de leerling nodig heeft om de oefening te maken
* de naam van de oefening en de reeks die gemaakt wordt
* de score die de leerling behaalt
* de fouten die de leerling maakt

KLIK HIER OM HET VENSTER TE SLUITEN