Vijverhof

Detail uit tiendenkaart Korbeek-Lo (1653) Detail uit kaart van 1695 Het domein Vijverhof heeft een eeuwenlange geschiedenis achter de rug. De familie Udekem hield te Eiken, op de grens met Korbeek-Lo, gronden, cijnsgoederen en leenmannen in leen van de heer van Bierbeek.
Het hof van Udekem behoorde in de tweede helft van de 17de eeuw aan Jonker Jan van Pulle en in 1685 aan Jan van de Malen. Dichtbij lag een watermolen op de beek, die ontspringt op de Sint-Martinusberg in Lubbeek. Deze beek vloeit door het Hof van Udekem, vervolgt haar weg naar de abdij van Park en vloeit verder tot voorbij de Naamsepoort, waar ze in de Dijle uitmondt.

Domein Vijverhof eind 18de eeuw

Het domein gaat in de daaropvolgende periode meermaals over in andere handen. Zo wordt op het einde van de 18de eeuw het domein weergegeven als 'Het Speelgoed onder Corbeek over Loo'. In 1890 wordt het domein verkocht aan baron Antonius Hyronimus Alexir Edgard de Biber de Rochelée. Rond de eeuwwisseling werd het goed naar zijn eigenaar 'den Biber' genoemd.

Binnenzicht watermolen familie Vanmeerbeek De watermolen, gelegen aan de vijver van het kasteel den Biber, moet in het begin van de 20ste eeuw plaats ruimen voor het door Ridder de Schoutheete de Tervarent nieuw gebouwde Vijverhof in neo-classicistische stijl, waarbij hij tevens de loop van de Bierbeekstraat laat verleggen, zodat deze meer naar het westen verschuift en zo achter het Vijverhof komt te liggen.

Vijverhof
Het kasteel is midden 1912 af, doch Ridder de Schoutheete de Tervarent ziet zijn kasteel onder het geweld van de Duitse soldaten in augustus 1914 in de vlammen opgaan. Vanaf 1919 wordt het kasteel zo getrouw mogelijk gerestaureerd door de nieuwe eigenaars, de gebroeders Dekeyser. Enkel de koepel aan de achterzijde wordt niet heropgebouwd.
Nadien veranderde het eigendom nog meermaals van eigenaar, zoals de heer Vandoren en de familie Brusselmans.


In de loop van de jaren zestig verwierf de Leuvense universiteit het Vijverhof, eind de jaren zeventig vestigde de firma Orda B zich in het kasteel.
Het Vijverhof beschermd Sedert 1987 is het kasteel eigendom van de heer en mevrouw J.M.Nolf-Terpougoff die het geheel een opknapbeurt geven.
Vermelden we nog dat bij besluit van 13 juni 2000 het domein Vijverhof en haar omgeving als dorpsgezicht werd beschermd. Op dezelfde datum werden het kasteel, het tuinpaviljoen en de ijskelder beschermd als momument.

Kasteel en domein Vijverhof


Udekem ligt in Korbeek-Lo
Naar aanleiding van het huwelijk van prins Filip met prinses Mathilde is er veel gespeculeerd over de herkomst van de familie d'Udekem. De Leuvense professor Middeleeuwen Van Ermen vond in het oudste schepenregisters van Leuven de nodige bewijzen.
In 1219 stichtte Reiner Udekem een norbertinessenklooster in Pellenberg waarin hij zijn dochters onderbracht.
In 1263 verwerft Nicolaas een weide naast zijn woning gelegen in Korbeek.
Een andere ridder Nicolaas Udekem blijkt in 1367 een watermolen en pachthof "d'Udekem met vijvers gelegen te Udekem in de parochie Korbeek-Lo" te bezitten in het gehucht Udekem.
Fragment uit de 
schepenregisters van Leuven


Aangezien een watermolen aan een beek moet liggen en de Molenbeek de enige waterloop van allure te Korbeek-Lo is, komt Van Ermen via deductie tot het besluit dat de watermolen en het bijhorende hof daar dus moeten liggen.

Voor meer informatie over het geslacht d'Udekem kan je ook hier terecht: users.skynet.be/koen.hendrickx/udekem/udekem.html