Serviceclub Fifty-One Mol
Vriendschap, achting en verdraagzaamheid
Home   Agenda   Nieuws   DAG   A.Reydamsprijs   Classificatie/Piramide   Staatsblad   VadeMecum   Geschiedenis   Publikaties   Foto's   F.O.I.
Wij houden onze statutaire vergaderingen elke 2e en 4e dinsdag (behalve in juni en juli) om 20.00 uur
in restaurant 'Stokt 21' op adres Stokt 21, 2400 Mol, tel. 014 31 85 46

Voorzitter Peter van Gompel
Ondervoorzitter Erik Vande Paer
Penningmeester Gerard Vissers
Protocolchef Francois Ligtvoet
Secretaris Ludo Goossens

Klik op de naam van de voorzitter voor gegevens om hem te contacteren
Voor vragen of opmerkingen, e-mail naar Peter Van Gompel

Voor de website van Fifty-One International klik hier
Dit is het artikel "Ter kennismaking" van Fifty-One uit het bulletin van april 2015:

1. ONTSTAAN VAN DE BEWEGING
Fifty-One International is de eerste service beweging die ontstaan is op het Europese vasteland en wel in BelgiŽ op 22 oktober J966. Leden van de Ronde Tafel van Halle hadden de leeftijdsgrens van 41 jaar bereikt en wilden de waardevolle vriendschap en het gemeenschappelijk ideaal verderzetten; zo werd in Waterloo de eerste Fifty-One Club opgericht. De benaming Fifty-One bezit twee betekenissen: het maximum aantal leden per Club mag de 51 niet overschrijden en de gemiddelde leeftijd per Club dient zoveel als mogelijk lager te zijn dan 51 jaar.

2. DOELEN
De vereniging zonder winstbejag heeft tot doel: ē Bevorderen van Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid ē Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen ē De gemeenschap dienen door initiatieven te steunen en te begeleiden.

3. ALGEMENE STRUCTUUR
De leden zijn opgenomen in een Fifty-One Club. Alle clubs van Nederlandstalig BelgiŽ behoren tot eenzelfde district. De Franstalige clubs van BelgiŽ vormen eveneens een district. Ook in de ons omringende landen vinden we Fifty-One-clubs die op hun beurt gegroepeerd zijn in districten. Naast de Men-clubs zijn er ook Ladies-clubs en Gemengde Clubs. De Men-clubs en Gemengde clubs vergaderen volgens een vast stramien tweemaal per maand, de Ladies slechts eenmaal. Op deze vergaderingen worden de komende activiteiten besproken. Dikwijls wordt een spreker uitgenodigd. Hierbij komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod.

4. WAARIN VERSCHILT FIFTY-ONE VAN DE ANDERE SERVICECLUBS?
Fifty-One is ontstaan op het Europese vasteland, ja zelfs in BelgiŽ, en is daardoor de eerste internationale serviceclub van Belgische origine. De beweging is ontstaan in 1966 en dus nog jong. En meertalig: de voertalen zijn Nederlands, Frans, Engels en Duits. De Fifty-One leden zetten zich persoonlijk en actief in bij hun acties voor steunverlening aan minderbedeelden of hulpbehoevenden in onze maatschappij. De manifestaties worden veelal met en door de eigen leden verzorgd.