HISTORIEK VAN DE RIJDENDE ARTILLERIE

 DE NA-OORLOGSE PERIODE

Bij de reorganisatie van de landmacht in 1950 worden, in de schoot van de 16de Pantserdivisie, drie artillerie-eenheden opgericht die de tradities van de rijdende artillerie overnemen. Zo ontstaan in 1951 :

 

  17ACh (17RA) dat de traditie erft van de eerste Groep rijdende artillerie (uit WOI) en van 17A (uit 1940) ; 17ACh wordt gevormd te Aken en ontvangt de originele Standaard van het Artillerieregiment van het Cavaleriecorps.

 

  18ACh (18RA) dat de traditie overneemt van de Tweede Groep rijdende artillerie (uit WOI) en van 18A (uit 1940) ; 18ACh wordt gevormd te Altenrath maar verhuist snel naar Euskirchen ; het ontvangt een Standaard met de vermeldingen van de artillerie van de 2de Cavaleriedivisie.

 

  19ACh dat de tradities van 19A (uit 1940) voortzet ; 19ACh ontstaat in Düren en ontvangt een Standaard met de vermelding 'Bataille de Belgique 1940'.

 

Deze drie eenheden worden met houwitsers uitgerust ; het zijn achtereenvolgens : M7 (105mm SP), M44 (155mm SP), M108 (105mm SP), M109 (155mm SP) en tenslotte, sedert 1985 de M109A2 (155mm SP).

M7

 

M44

De opeenvolgende garnizoenen zijn :

--17ACh/RA : Aken (01 Feb 1951 - 23 Nov 1951), Altenrath (23 Nov 1951 - 01 Feb 1952),
Longerich (01 Feb 1952 - 03 Mei 1956), Altenrath (03 Mei 1956 - 29 Jun 1994)


--18ACh/RA : Altenrath (1951-1952), Euskirchen (1952-1965), Brasschaat (1965-1994)

--19ACh : Düren (1951-1973), Siegen (1973-1994)

 

In 1961 worden 17ACh en 18ACh nederlandstalig en in 1962 aanvaardt de stad Leuven plechtig het peterschap over beide eenheden. Hoewel Elsene de peterstad is van 19ACh, zal ook deze eenheid gepriviligieerde banden met Leuven blijven behouden.

In de loop van hun 43-jarig bestaan ondergaan onze Regimenten diverse reorganisaties en wijzigt hun hiërarchische afhankelijkheid. De laatste reorganisatie dateert van 1986. 17RA en 18RA behoren dan beide tot de corpsartillerie ; ze tellen twee actieve en één reserve schootsbatterij. 19ACh blijft artillerie-eenheid van de 17de Pantserbrigade en telt twee actieve schootsbatterijen. Alle batterijen tellen acht houwitsers.


M108

Tussen 1992 en 2001 hebben onze artilleristen van de drie eenheden zelfs even hun kanonnen 'vergeten' om in het kader van de nieuwe opdrachten van de landmacht deel te nemen aan UNO-opdrachten in Ex-Joegoslavië : 19ACh met BELBAT I, 17RA en 18RA met BELBAT V en het Regiment RACh in 1995 met BELBAT IX, in 1998 met BELUGA, in 2000 met BELUKOS III en in 2001 met BELUKOS VII.

Op 29 juni 1994 fusioneren 17RA, 18RA en 19ACh in het kader van de professionalisering en de algehele herstructurering van de landmacht tot één enkel regiment. Dit is het nieuwe 'Regiment rijdende artillerie à cheval' (Regt RACh) dat de tradities van alle voorgaande rijdende artillerie-eenheden overneemt.


M109A2

Het Regiment RACh krijgt de Standaard van het vooroorlogse Artillerieregiment van het Cavaleriecorps toegewezen. Het is gevestigd te Altenrath en bestaat uit twee actieve schootsbatterijen en één reservebatterij. Het is een tweetalige eenheid. Het Regiment RACh is het artillerieregiment van de 17de Gemechaniseerde Brigade dat zijn hoofdkwartier heeft te Spich.

Op 31 december 2001 eindigt de operationele opdracht van het Regiment RACh en op 30 juni 2002 wordt het Regiment RACh ontbonden.

Op 6 december 2002 neemt de Batterij Veldartillerie Para-Commando de Standaard en de tradities over van de rijdende artillerie.