Marokko - BelgiŽ... in cijfers

Marokko

Marokko is in grootte vergelijkbaar met Spanje (Spanje = 10% groter).
Ongeveer 80% van de totale bevolking woont in en om de grote steden in het W. van Marokko, zijnde op 20% van de totale oppervlakte van het land.
De bevolking bestaat bijna uitsluitend uit Arabieren en Berbers, die bijna allen Islamitisch zijn. Het is duidelijk een jonge bevolking die snel aangroeit.
Het hoge analfabetisme, met de daaraan gekoppelde hoge werkloosheidsgraad en armoede is in hoofdzaak terug te vinden bij de vele Berbers.

Item
Marokko
BelgiŽ
Oppervlakte:
(excl. de W Sahara)
450000 km≤ 30000 km≤
Bevolking:
(voor zover geregistreerd!)
30,6 miljoen 10,2 miljoen
Bevolking per km≤: 68 personen 350 personen
Bevolkingsstructuur:
- van 0 tot 14 jaar:
- van 15 tot 64 jaar:
- ouder dan 64 jaar

35%
61%
4%

17%
66%
17%
Bevolkingsaangroei per jaar:
- geboorte per 1000 pers. per jaar:
- sterfte per 1000 pers.per jaar:
1,7%
25
6
0,15%
11
10
Sterftecijfer bij geboorte:
(per 1000 levend geborenen)
48 5
Levensverwachting:
- totale bevolking:
- mannen:
- vrouwen:

69 jaar
67 jaar
72 jaar

78 jaar
75 jaar
81 jaar
Etnische groepen:
- Arabieren / Berbers:
- andere:
- joden:

99,1%
0,7%
0,2%
Godsdienst:
- moslim:
- christenen:
- joden:

98%
1,8%
0,2%
Taal:
- Arabisch:
- Berbers:
- Frans:

de officiŽle taal
dialect (gesproken, niet geschreven!)
bij zaken, gouvernement en diplomatie...
Alfabetisme:
(kunnen lezen en schrijven en ouder dan 15 j.)
- totale bevolking:
- mannen:
- vrouwen:


43%
56%
31%


98%
?
?
Onder de armoedegrens: 19% 4%
Werkloosheidsgraad: 23% 8%
Diverse:
- inflatie (jaar 2000):
- het land:
- hoofdstad:
- koning:
- onafhankelijk:
- munt:
- men is meerderjarig op...

2%
koninkrijk
Rabat
Mohammed VI
2 maart 1956
dirham
21 jaar

2,2%
koninkrijk
Brussel
Albert II
21 juli 1831
euro
18 jaar
Referentie: De numerieke gegevens opgenomen in dit overzicht zijn overgenomen uit:
The world factbook 2002.

mijn E-mail naar bovenaan

naar de index map

Last updated 12.2.2003