2005-08-25: NEW URL http://users.fulladsl.be/spb1667/welcome.html.

Netbijdrage van Eric Laermans


This leads to the English version.

Ceci mène à la version française.


Een kleine literaire bijdrage


De Fédération Française de Jeux Mathématiques et Logiques (FFJM)


 

U bent de ste bezoeker van deze pagina(telling gestart op 2001-02-01)

Als u een link zou vinden die klaarblijkelijk niet (meer) deugt (misschien domweg omdat ik het adres verkeerd gespeld heb), of als u enige vraag, voorstel of klacht mocht hebben in verband met deze bladzijde en haar inhoud, dan kunt u dit alles kwijt aan het volgende (elektronische) adres:
eric.laermans@intec.rug.ac.be