2005-08-25: NEW URL http://users.fulladsl.be/spb1667/cultural/lorca/seis_poemas_galegos/indice.html.

Federico García Lorca (1898 - 1936)


SEIS POEMAS GALEGOS

(1935)

Madrigal a cibdá de Santiago
Romaxe de Nosa Señora da Barca
Cantiga do neno da tenda
Noiturnio do adoescente morto
Canzon de cuna pra Rosalía Castro, morta
Danza da lúa en Santiago


[Prev] [Next]
[Índice]
Volver a la página de Federico García Lorca


Página de inicio ( )