Stageplaatsen 6 EM periode 19 maart 30 maart 2012

Leerling

Stagebedrijf

Adres

Contactpersoon

Telefoon/

Mobieltje

Leerkracht -

Stagebegeleider

Opmerking

Bonte Jens

Johnson Controls Inc.

Stoepestraat 7c

9960 Assenede

Rudy Notteboom

 

 

Jan Van Hecke

09/341.87.00

09/341.87.46

 

09/341.87.43

Moerman P.

Ploegenwerk vanaf 2de dag.

Boulez Dago

Drukkerij Verstraete

Vliegplein 20

9991 Maldegem

Marc Keirse

050/301.301

Geeraert L.

 

Bourgonjon Simon

Avercon

Ringlaan 50

9900 Eeklo

Steven Hoste

09/377.99.78

Schrooten P. (*)

 

Cornu Sven

SMO

Nieuwendorpe 14

9900 Eeklo

Michael De Craene

09/219.93.85

 

Moerman P.

 

De Brabander Valentijn

Arcelor-Mittal

John Kennedylaan 51

B-9042 Gent

Maintenance Manager | Hot Strip Mill

Tim Canoot

09/347.37.29 0479/90.19.79

Deneir R. (*)

Invulfiche stageaanvraag online invullen.

De Muynck Rutger

Studiebureau Stendess

Grote Baan 18

9920 Lovendegem

Felix Verdegem

(manager)

Marc Cusse

(stageverantwoordelijke / tekenaar-ontwerper)

09/370.71.25

Geeraert L.

 

Huybrechts Klaus

Arcelor-Mittal

John Kennedylaan 51

B-9042 Gent

Maintenance Manager | Hot Strip Mill

Tim Canoot

09/347.37.29 0479/90.19.79

Deneir R. (*)

Invulfiche stageaanvraag online invullen.

Mouton Pieter

Avercon

Ringlaan 50

9900 Eeklo

Steven Hoste

09/377.99.78

Schrooten P. (*)

 

Rijk Thomas

Johnson Controls Inc.

Stoepestraat 7c

9960 Assenede

Rudy Notteboom

 

 

Jan Van Hecke

09/341.87.00

09/341.87.46

 

09/341.87.43

Moerman P.

Ploegenwerk vanaf 2de dag.

Toortelboom Jona

Aams

Vliegplein 14A

9991 Maldegem

Jan Langenakens (manager)

Serge Gijsels

050/70.00.40

Geeraert L.

 

Van den Bossche Laurens

Sea Invest

Skaldestraat 1

B-9042 Gent

 

Atelier: Hoek Henri Farmanstraat met Danil Kinetstraat.

Peter Vercamer

09/255.03.03

0476/45.14.76

Moerman P.

 

Van der Hoeven Daan

I.V.M.

St. Laureinsesteenweg 2

9900 Eeklo

Johan Haegeman

09/377.82.11

Schrooten P. (*)

 

Van Driessen Tim

Sea Invest

Skaldestraat 1

B-9042 Gent

 

Atelier: Hoek Henri Farmanstraat met Danil Kinetstraat.

Peter Vercamer

09/255.03.03

0476/45.14.76

Moerman P.

 

(*) Stagebegeleider gaat ook nog voor andere klassen: 6EE 7S IOT

 

Voorbereidende fase:

 

Momenteel worden de documenten voor de stage aan jullie bedeeld, deze bevatten:

         Een begeleidende brief aan jullie ouders;

         Een begeleidende brief aan het bedrijf dat de stage aanbiedt;

         Het stageboekje met daarin:

o    Stage activiteitenlijst;

o    Stageovereenkomst in 3 ex.;

o    Risicoanalyse/werkpostfiche;

o    Voorbeeld van stagedagboek;

o    Stagebeoordelingsformulier;

o    Stagereglement.

 

Ten laatste op dinsdag (NM) 20, woensdag 21 of donderdag 22 december dient u het bedrijf na voorafgaande contact name (zie verder) te bezoeken. Indien er meerdere leerlingen per bedrijf aangeduid zijn, gelieve dan via gezamenlijk contact het bezoek te plannen (zie tabel hierboven).

 

Documenten dewelke moeten ingevuld en afgetekend worden door het stagebedrijf, terug afgeven bij voorkeur op de rapport afhaling van vrijdag 23 december.

Wie deze documenten niet afgeeft, resulteert in een niet deelname aan de stage en der halve in een niet slagen voor dit schooljaar.

 

         Stageovereenkomst (1 ex. voor bedrijf, 1 ex. voor jezelf en 1 ex. voor de school);

         Activiteitenlijst;

         Risicoanalyse/werkpostfiche.

 

De stage activiteitenlijst wordt uiteindelijk aan het verslag toegevoegd!

 

Contactname met het stagebedrijf en de contactpersoon kan op diverse manieren gebeuren. Doorgaans hangt dit af van het bedrijf. Indien er een link aanwezig is in de kolom stagebedrijf (o.a. Arcelor-Mittal), gelieve deze dan aan te klikken. In de andere gevallen contacteer via de aanwezige email adressen (link bij contactpersoon) of via telefoon.

 

De routebepaling naar het bedrijf kan gebeuren via b.v. http://www.routenet.be/, via http://www.infobel.com/ (hier via telefoonnummer), uitzonderlijk is soms de ligging ook terug te vinden via de diverse websites van de firma.

 

Stageperiode:

 

  Bij evt. afwezigheid op de stage (ziekte, ):

o    Uw stagebegeleider/bedrijf te verwittigen;

o    De school te verwittigen (receptie: 09/370.73.73 of werkplaatsbureel: 09/370.73.94) met de vraag om de begeleidende leerkracht telefonisch in te lichten, vergeet niet te melden wie uw stagebegeleider is.

Vergeet niet de verwachte duur van de afwezigheid mee te delen, zo worden onnodige verplaatsingen van de begeleidende leerkrachten vermeden!

  Wanneer de werktijd binnen het bedrijf tussendoor wijzigt, gelieve dan ook de school te verwittigen (receptie: 09/370.73.73 of werkplaatsbureel: 09/370.73.94) met de vraag om de begeleidende leerkracht telefonisch in te lichten. Zo worden ook onnodige verplaatsingen van de begeleidende leerkrachten vermeden. ook hier doorgeven wie moet verwittigd worden!

  Tijdens de stage wordt elke dag een stagedagboek bijgehouden. Hiervan heeft iedereen een kladversie bekomen de welke op de werkvloer kan gebruikt worden, de digitale versie (Word-sjabloom) kan hier gedownload worden.

Deze digitale versie wordt samen met de evt. bij te voegen tekeningen, schemas, de eerste lesdag na de paasvakantie afgegeven aan de titularis. Deze zorgt dan voor de verdeling aan de begeleidende leerkrachten.

  Tevens wordt voor de les Nederlands een stageverslag opgemaakt volgens de richtlijnen van de betreffende leerkracht, dit verslag wordt dan ook aan deze overgemaakt volgens de afgesproken regels en tijdsbestek.