Privacy Policy van deze WebsitePrivacy op deze website


Deze website is gemaakt om ten dienste van de gebruiker te staan. Niets meer en niets minder.
Wij plaatsen zelf geen cookies. U kunt geheel anoniem gebruik maken van deze website en dat is de bedoeling: gewoon gebruik maken van de informatie die wij u aanbieden.
De inhoud van BaarleDigitaal is gemaakt in PHP, HTML met CSS en Javascript en is geschikt voor alle leeftijden.
Wij houden op Baarle Digitaal alleen onze bezoekers bij. Dat werd al gedaan met behulp van een counter van Bravenet en door de host van deze site Lycos Europe. Daarnaast gebruiken we zelf een programma dat op de achtergrond het verkeer op deze website analyseert, zonder de anonimiteit van de gebruiker te schaden. We tellen slechts de pagina's die bezocht worden. That's all. U kunt dus met een gerust hart gebruik blijven maken van deze website.
Naast deze website hebben we al sinds 1997 dezelfde website gehost bij Tiscali (nu: Scarlet) in België. De websites zijn identiek.

In deze website is PHP geïntegreerd en voorbereid op ons Content Management Systeem 1.2.X dat we op andere websites al wel gebruiken.
De website is te bereiken met drie URL's:
- www.baarledigitaal.org
- www.baarledigitaal.be
- www.baarledigitaal.nl.Auteursrecht


Wellicht ten overvloede merken we op dat al het materiaal op deze website auteursrechtelijk is beschermd.

Ook de compilatie van webadressen en andere adresverzamelingen zoals we die op deze website presenteren, zijn wettelijk beschermd. Ook het concept voor de winkelpagina met reclamemogelijkheden is wettelijk beschermd.

Compilaties en adresverzamelingen zijn volgens het databankenrecht (Europese Richtlijn 96/9/EG) beschermd.
Ongeoorloofde verspreiding van deze databanken (of delen ervan) zal dan ook door ons met alle ons ter beschikking staande juridische middelen worden tegengegaan.

Ragas Web Communicatie


Belangrijk


Onze website Baarle Digitaal is een particulier initiatief en heeft geen enkele band met de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Voor gemeentelijke informatie zoals vergunningen, regelingen e.d. verwijzen wij u dan ook graag naar de gemeentelijke websites.
Deze website dateert al van 1997 en verscheen ruim voordat de beide gemeenten in 2005 met hun gezamenlijke website van start gingen.

Over Ons | Site Map | |

Latest update: 8.4.2006