Ons dorp Baarle


luchtfoto centrum Baarle

Algemeen

Ons dorp Baarle is één dorp en bestaat uit twee gemeenten, t.w. het Nederlandse Baarle-Nassau en het Belgische Baarle-Hertog. Deze laatste bestaat uit 22 enclaves gelegen binnen het grondgebied van Baarle-Nassau.

Het zijn samen de Belgische enclaves in Nederland. Daarnaast ligt er nog één Nederlandse enclave binnen de Rijksgrenzen van België in het kerkdorp Zondereigen behorende tot de gemeente Baarle-Hertog. Verder zijn er nog zeven Nederlandse sub-enclaves gelegen binnen de enclaves van Baarle-Hertog. In totaal gaat het dus om 30 enclaves in ons dorp. Ons dorp wordt wel eens de grootste legpuzzel van de wereld genoemd.

Historie


Het dorp Baarle bestaat al ruim 1000 jaar. De eerste keer dat we de naam Baarle terugvinden in de geschreven geschiedenis is in het jaar 992. Uit dat jaar stamt een akte waarbij Gravin Hilsondis van Strijen haar eigendommen te o.a. Baarle vermaakt aan de door haar en haar man gestichtte Abdij van Thorn. De Abdij te Thorn was door hen gesticht ten behoeve van hun dochter Benedicta die te kennen had gegeven in het klooster te willen. De nieuwe Abdij krijgt goederen uit het voormalige land van Stryen om zo inkomsten te genereren voor de nieuwe abdij. Behalve goederen in Baarle worden o.a. goederen te Gilze en Sprundel geschonken. Baarle heeft op basis van deze gegevens haar 1000-jarig bestaan gevierd in 1992. Dat gebeurde toen ook in Gilze en Sprundel.

De huidige enclave-situatie is het overblijfsel van Middeleeuwse gebiedsindeling. In 1198 besluiten namelijk Hertog Hendrik I van Brabant en de heer van Breda Godfried I van Schoten het op een accoordje te gooien betreffende de Heerlijkheid Breda die vanuit het Noorden bedreigd wordt door Graaf Dirk VII van Holland. Bij dit accoord herstelt de Hertog zijn status als leenheer van Breda. Godfried I krijgt Breda terug als leen, maar krijgt daarnaast alle woeste gronden om Breda erbij. Hierdoor ontstaat de Baronie van Breda. Uitgesloten van deze overeenkomst zijn de gronden die de Hertog van Brabant zelf al in leen heeft uitgegeven en waarover cijns wordt betaald. Dat geschiedt aldus ook in Baarle. Zo wordt Baarle verdeeld over stukken die onder de Hertog van Brabant vallen en stukken die onder de heer van Breda vallen. Men gaat dan spreken van Baarle onder Breda en Baarle onder de Hertog. Als Engelbrecht van Nassau in 1404 heer van Breda wordt, gaat men spreken van Baarle onder Nassau. Later worden de twee benamingen afgekort tot: Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.

kaartje enclaves Baarle
Kaartje waarop de enclave-situatie duidelijk is te zien

kaartje centrum Baarle

Kaartje van de enclaves in Baarle-Centrum

Deze situatie in Baarle is door alle eeuwen blijven voortbestaan. De Vrede van Münster in 1648, Napoleon in 1795, het herstel van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815, de afscheiding van België in 1830 hebben de situatie in Baarle nooit kunnen veranderen.



gehucht Loveren te Baarle


Over Ons | Site Map | |

Latest update: 8.4.2006