Historische Kroniek van de beide Baarles het Bronnenmateriaal


Kroniek Baarle BronnenmateriaalBronnen van meer dan 1000 jaar geschiedenis


H. van den Broek
Bijdragen tot de geschiedenis van Baarle
Tilburg, 1948

F.A. Brekelmans
De Belgische enclaves in Nederland; bijdragen tot de
rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.
Tilburg, 1965

Ed Loffeld
Kempisch Baarle; gids van Baarle-Hertog-Nassau
Baarle-Hertog-Nassau, 1979

Louis Malvoz
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau; vierendertig gebiedsdelen voor
twee gemeenten.
In: Feestboek 1000 jaar Baarle, 
Baarle, Stichting 1000 jaar Baarle, 1992

Gerardus Van Herdegom
Op de bres voor Kerk en Enclaves; Annales et Documenta
Pastoratus de Baerle ab anno 1648 usque ad anno 1667.
[onder redactie van Ed Ragas]
Baarle-Hertog-Nassau, 1998

Ed Ragas
Baarle op de grens van twee eeuwen; enclavedorpen in beeld.
Muiderberg, 1999.

Ed Ragas
De Broeders Franciscanen van het H.Kruis
70 jaar in Baarle-Nassau; 1931-2001
Baarle-Nassau, St. Franciscusstichting, 2001

H. Joosen
Ons Baarle; een bijzonder dorp; bouwstenen voor de geschiedenis van Baarle
Baarle-Nassau, uitgeverij Em. de Jong, 2006

Jaargangen 1 t/m 100 van Ons Weekblad

Jaarboeken H.O.K. 1933-1982

Taxandria, Tijdschrift voor Geschiedenis, 

Archiefmateriaal:
Schepenregisters Gemeente Baarle-Hertog
Schepenregisters Gemeente Baarle-Nassau

Over Ons | Site Map | |

Last updated 2.2.2007