Historische Kroniek van de beide Baarles in de 21e eeuw


Baarle in de 21e eeuw2001
Dit jaar viert het kerkdorp Zondereigen het 750-jarig bestaan. Men pakt de zaken grondig aan en presenteert het feestprogramma aan de pers. Ook heeft men een eigen website gecreŽerd: www.zondereigen.be. Op deze site alle informatie over het feestjaar 750 jaar Zondereigen. De verkeersremmende maatregelen in de Maczeklaan worden in januari na hevige protesten weer ongedaan gemaakt. De gereconstrueerde Alphenseweg wordt officieel ingewijd door pastoor Maickel Prasing. Deze hernieuwde traditie startte in 2000 na de reconstructie van de Oordeelsestraat. Per 1 juli is de heer Koen van Veen benoemd als nieuwe gemeentesecretaris van Baarle-Nassau. In juli kon de milieustraat officieel in gebruik genomen worden. Het is een internationale milieustraat waarin de gemeenten Baarle-Nassau, Baarle-Hertog en Alphen-Chaam samenwerken. Deze maand wordt Kitty van Haperen weer Nederlands Kampioene speerwerpen. In juli worden ook de eerste poosplaatsen in de regio onthuld. De eerste in Gilze, de volgende twee in Ulicoten (hoek Wilhelminastraat- Dorpsstraat) en in Baarle-Nassau (Loveren). Het Poosplaatsenproject is een idee van Pien Storm Van Leeuwen uit Chaam in het kader van het Wereldidee van de Rabobank Baarle-Nassau e.o. Op 1 oktober vieren de Franciscaner Broeders van het H. Kruis het zeventigjarig jubileum van hun verblijf in Nederland. Bij die gelegenheid schreef Ed Ragas een herinneringsboek aan 70 jaar Franciscaner Broeders in Baarle-Nassau. Het boek is gratis beschikbaar voor belangstellenden. Broeder Paschalis Hoogers, de laatste broeder Franciscaan in het klooster De Cruijshof, viert tevens zijn Gouden Kloosterjubileum. In september kon na jarenlang soebatten eindelijk de woonwagenlocatie in Baarle-Nassau in gebruik genomen worden. Het in oktober geconstateerde geval van open TBC in Baarle blijkt niet op zichzelf te staan. Nog voor half november worden nog drie gevallen ontdekt en in december zelfs nog een vijfde geval. Op 11 december wordt een massale tbc-controle gehouden onder bezoekers van discotheek Don Quichot en eetcafť De Pomp. Niet minder dan 2525 personen laten zich een mantou 'zetten'. Bij controle op 15 december biedt 90% van de geŽnte personen zich aan ter controle. In totaal worden 23 Belgische en ruim 80 Nederlandse inwoners ontdekt met een positieve reactie op de mantou-prik. Bij extra controle blijken er 4 Belgische en 36 Nederlandse personen zodanig besmet dat medicatie nodig is.

2002
Baarlese vrijwilligers gaan in januari naar het feest ter ere van Willem-Alexander en Maxima in de ArenA in Amsterdam. Op de trouwdag van Willem-Alexander en Maxima (2 februari) viert Janshove mee met een speciale oranjedag en speciaal gebakken 'Oranjegebak'. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart is de partij Keerpunt'98 de grote winnaar. Op 21 maart wordt de website van de beide Baarles officieel gelanceerd. Na een vlotte start wordt het heel stil op de website. In 2002 is er veel ophef rond het plan van het ministerie van VROM om in Ulicoten in een voormalig munitiecomplex, een opslagplaats voor vuurwerk in te richten. De Raad van Baarle-Nassau besluit om dwars voor de plannen van het ministerie te gaan liggen.

2003
Januari Tijdens de nieuwjaarsreceptie biedt het gemeentebestuur aan de Stichting Gehandicaptenplatform Baarle twee cheques aan voor de realisatie van een zwembadlift in het Sporthotel Bruurs. De financiŽn komen van de Stichting De Hoven uit Baarle- Nassau en van de Stichting Molitor uit Breda. Op 26 oktober kon de lift officieel in gebruik genomen worden. Per 1 januari wordt Jan Van Leuven de nieuwe burgemeester van Baarle-Hertog. De verhoging van de tarieven van de Milieustraat per 1-1-2003, zorgt eind december 2002 voor enorme files bij de milieustraat. Op 24 januari neemt Fons Cornelissen afscheid als burgemeester van Baarle-Hertog. Hij wordt door collega J. Hendrikx van Baarle-Nassau benoemd tot ere-burger van Baarle-Nassau. Hij is de eerste persoon die deze eer te beurt valt. Op 7 februari viert Marij van Loon haar zilveren jubileum als gemeentebode van de gemeente Baarle-Nassau. Op 27 juni wordt het Museum Vergane Glorie officieel geopend door eigenaar Ad Haneveer samen met de beide burgemeesters. Op 16 juli is burgemeester Jan Hendrikx 12,5 jaar burgemeester van Baarle-Nassau Op 7 oktober sluiten Fientje en Kees voor het laatst hun frietkot. Het einde van het tijdperk 'Fientje Frut'. Na 40 jaar komt er een einde aan het beroemdste frietkot van Nederland. Het TV-programma Man Bijt Hond is er de hele middag en avond bij om er getuige van te zijn. Ook Omroep Brabant en de Lokale Omroep Baarle zijn van de partij.

2004
Januari De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Baarle-Nassasu gaat dit jaar om bezuinigingsredenen niet door.

Over Ons | Site Map | |

Latest update: 8.4.2006