counter for vBulletin

Home Thema's Gedichten Citaten Energiebeleving Agenda/Contact Links English

Chinese & Japanse citaten

 

 

 

 


Je kunt pas boven de wereld uitstijgen als je geen wereldse ambities meer hebt.

Je kunt pas een wijze worden als je elke spirituele ambitie hebt laten varen.

 


(Huanchu Daoren)

 

 

Als je geest maar geen bijzonderheden koestert, welke plek is dan niet stil en zuiver?

 

(Hanshan)

 

 

 

De dwazen ontkennen wat ze zien, niet wat ze denken. De wijzen verwerpen wat ze denken, niet wat ze zien.

 

(Huang Po)

 

 

 

De rivieren en de zeeën heersen over de honderd dalen, want zij nemen de laagste plaatsen in. Daarom heersen zij. Als je meer wilt zijn dan het volk moet je het nederig aanspreken. Als je het volk voor wilt gaan dien je achter te blijven. Aldus staat de wijze boven het volk zonder dat het zijn last draagt. Hij is vooraanstaand zonder iemand in de weg te staan. Het volk is blij en wordt hem nimmer moe. Omdat hij met niemand strijdt, blijft hij onomstreden.

 

(Lao Tse)

 

 

 

De spil van Tao gaat door het centrum waar alle bevestigingen en ontkenningen samenkomen. Hij die tot die spil doordringt, bevindt zich op de as vanwaar alle bewegingen en tegenstellingen in hun juiste onderlinge relatie kunnen worden gezien. Door alle gedachten aan het stellen van grenzen of het kiezen van één bepaalde kant los te laten, verblijft hij in rechtstreeks intuïtief weten.

 

(Chuang Tzu)

 

 

 

De werkelijkheid is leeg, en de leegte is werkelijk.

 

(taoïstisch spreekwoord)

 

 

 

Dertig spaken komen in de naaf bijeen, maar het wiel is bruikbaar door de leegte. Uit klei vormt men het vat, maar vullen laat het zich door de leegte. In een huis maakt men ramen en deuren, maar de leegte maakt het bewoonbaar. Zo danken wij aan het zijn de mogelijkheid, en aan het niet-zijn de bruikbaarheid.

 

(Lao Tse)

 

 

 

Doe door te laten. Breng tot stand vanuit stilstand. Weet vanuit niet-weten. Wees groot in het kleine en zie het vele in het weinige. Beantwoord onrecht zoals de natuur doet: met waarachtigheid. Bereid het moeilijke voor vanuit het makkelijke. Een heet bord soep begin je aan de rand. De moeilijkste dingen ter wereld beginnen heel makkelijk; de grootste dingen beginnen heel klein. De wijze onderneemt geen grote dingen en juist dat is zijn grootsheid. Hij die veel belooft is zelden veelbelovend.

 

(Lao Tse)

 

 

 

Een mens wordt zacht en soepel geboren. Bij zijn dood is hij stram en stijf. Planten die groeien zijn zacht en buigzaam. Bij hun dood zijn ze dor en droog. Het harde en het onbuigzame zijn metgezel van de dood. Het zachte en het toegevende zijn metgezel van het leven. Daarom: het leger dat geen veld wil ruimen richt zich te gronde. De storm speelt met het riet, maar velt de sterkste boom. Het harde en onbuigzame is de nederlaag. Het zachte en toegevende is de overwinning.

 

(Lao Tse)

 

 

 

Een moment is eeuwigheid. Eeuwigheid is nu. Als je door dat moment heen ziet, zie je door degene die ziet heen.

 

(Wu-men)

 

 

 

een plotselinge gewaarwording dat Subject in object één zijn zal je tot een diep geheimzinnig en woordeloos begrip leiden. Je zult ontwaken tot de waarheid van zen.

 

(Huang Po)

 

 

 

Gemakkelijk is juist. Begin juist en je hebt het gemakkelijk. Ga gemakkelijk verder en je bent juist. De juiste weg om gemakkelijk te zijn is door de juiste weg te vergeten en te vergeten dat het gemakkelijk gaat.

 

(Chuang Tzu)

 

 

 

Het juiste pad is niet moeilijk voor hen die geen voorkeur koesteren. Wanneer liefde en haat beide afwezig zijn wordt alles helder en onverbloemd. Maar zodra je het geringste onderscheid maakt raken hemel en aarde oneindig ver van elkaar verwijderd. Indien je de waarheid wilt zien wees dan nergens voor of tegen. Het conflict van voorkeur en afkeer is de kwaal van het denken.

 

(Sosan)

 

 

 

Het meest weerloze in de wereld overwint het meest geharde. Het niets kruipt waar zelfs geen kier is. Hierdoor ken ik het nut van niet-doen. Leren zonder woorden. Doel treffen zonder te richten. Niets ter wereld dat het kan evenaren.

 

(Lao Tse)

 

 

 

Het plotselinge ontwaken tot het feit dat je eigen centrum de Boeddha is, dat er niets te bereiken valt, noch iets speciaals moet worden gedaan: dat is de ultieme weg.

 

(Huang Po)

 

 

 

Hij die het altijd-zo kent, heeft ruimte in zich voor alles.

 

(Lao Tse)

 

 

 

Hij die oprecht het pad betreedt, ziet de tekortkomingen van de wereld niet. Als we de fouten van anderen waarnemen, dan gaan we zelf ook in de fout. Als andere mensen fouten maken, dan moeten we dit negeren, omdat het verkeerd is om de fouten van anderen waar te nemen. Door deze gewoonte van ons af te schudden snijden we een bron van onzuiverheid af. Als haat noch liefde de geest verstoort, zullen we rustig kunnen slapen.

 

(Hui-neng)

 

 

 

Hoe verder je in de waarheid doordringt, hoe dieper ze is.

 

(Bankei)

 

 

 

In volledig bewust zijn gedijt de Weg der Boeddha’s, maar uit onderscheid tussen dit en dat breken hele horden duivels los!

 

(Huang Po)

 

 

 

Je hele leven kun je er nooit zeker van zijn of je wel lang genoeg leeft om nogmaals adem te halen.

 

(Huang Po)

 

 

 

Je kunt je niet wenden tot, of afkeren van de onmetelijke, niet waarneembare bron.

 

(Shitou)

 

 

 

Uiterlijke factoren houden mensen vaak af van inzicht in de Geest, en incidentele gebeurtenissen ontnemen hen het zicht op de structurele principes. Daarom proberen zij vaak te ontkomen aan uiterlijke omstandigheden om hun geest tot rust te brengen, of ze proberen gebeurtenissen te verdoezelen om principes staande te houden. Zij zien niet in dat je op die manier de Geest gebruikt om verschijnselen te verdonkeremanen en principes hanteert om gebeurtenissen te manipuleren. Laat je geest gewoon leeg worden, dan zullen uiterlijke verschijnselen zichzelf ledigen; sleutel niet langer aan principes, dan zullen gebeurtenissen vanzelf op hun plaats vallen. Gebruik je bewustzijn op de juiste manier. Veel mensen durven hun geest niet te ledigen uit angst in Leegte te verdwijnen.Zij weten niet dat hun eigen Geest die leegte is. Onwetenden schuwen verschijnselen, maar niet het denken; wijzen schuwen het denken, maar niet verschijnselen.

 

(Huang Po)

 

 

 

Wanneer de mensen het mooie mooi gaan vinden, ontstaat het lelijke. Wanneer de mensen het goede goed gaan vinden, ontstaat het kwade. Want, zijn en niet-zijn brengen elkaar voort, makkelijk en moeilijk veroorzaken elkaar, lang en kort meten zich aan elkaar, stem en muziek klinken in één, voor en na volgen elkaar. Daarom doet de wijze het werk van niet-doen en onderwijst zonder woorden. Hij werkt met talloze dingen maar controleert niet. Hij creëert, maar eigent zich het werk niet toe. Hij doet zijn werk, zonder vast te houden. Hij slaagt, maar staat niet stil bij zijn succes Omdat hij niet stil staat bij zijn succes, gaat het nooit voorbij.

 

(Lao Tse)

 

 

 

Wanneer de wereld Tao volgt, trekt het paard de mestwagen. Wanneer de wereld Tao niet volgt, trekt het paard de strijdwagen Er is geen erger vergrijp dan gulzigheid. Er is geen groter onheil dan ontevredenheid. Er is geen groter gebrek dan hebzucht. Wie tevreden is heeft altijd genoeg

 

(Lao Tse)

 

 

 

Wie doet, faalt. Wie vasthoudt, verliest. De wijze daarom, doet niet en krijgt alles gedaan, houdt niets vast en behoudt alles

 

(Lao Tse)

 

 

 

Zoek en je zult kwijtraken. Zoek niet en je kunt het onmiddellijk krijgen. Stop en het is er. Ren, het is nergens.

 

(Hui-hai)

 

Home Thema's Gedichten Citaten Energiebeleving Agenda/Contact Links English