counter for vBulletin

Home Thema's Gedichten Citaten Energiebeleving Agenda/Contact Links English

 

Waarachtig jezelf zijn

 

 

 

Waarachtig jezelf zijn is het makkelijkste wat er is: je hoeft enkel af te zien van iedere poging om anders te lijken.

 

En toch slaagt bijna niemand hierin. Blijkbaar is er altijd wel een reden om jezelf anders voor te doen. En wat meer is: we zijn er ons vaak niet of nauwelijks van bewust dat we het doen. We zien het wel duidelijk bij anderen, dat is makkelijk genoeg, maar van onszelf willen we het niet weten. En als we het wel weten dan kunnen we daar natuurlijk een “zeer gegronde” reden voor verzinnen.

 

Of we ons er nu wel of niet van bewust zijn, de redenen waarom we ons zelf verloochenen zijn niet moeilijk te achterhalen: We willen aanvaard worden door de groep, aandacht krijgen, we willen geen gek figuur slaan, we willen sympathiek gevonden worden, gerespecteerd en liefst zelfs bewonderd worden, we willen vooral geen zwakheid tonen, en zo zijn er waarschijnlijk nog wel enkele varianten te bedenken.

Al deze redenen hebben vast en zeker hun nut gehad in de loop van de evolutie. Toen onze voorouders in kleine gemeenschappen woonden, omringd door wilde dieren en zonder onze moderne hulpmiddelen, kon je maar beter niet uit de groep gezet worden. En de rangorde in de groep bepaalde in grote mate de overlevingskansen en het voortplantingssucces.

 

Maar wegen de voordelen vandaag de dag eigenlijk nog wel op tegen de nadelen? Want nadelen zijn er zeker. Hoe we onszelf ook wijsmaken dat alles in orde is, er is altijd iets dat wringt. Op zijn minst een vaag gevoel van onbehagen, een verlies aan spontaniteit, maar ook schuldgevoelens, angst om te worden doorzien (want dan gebeurd natuurlijk net het omgekeerde van wat we voor ogen hadden), spanning en depressiviteit kunnen het gevolg zijn. En het brengt altijd een innerlijke gespletenheid met zich mee tussen ons “zelf” en de verschillende “imago’s” die we trachten in stand te houden.

 

En zijn de voordelen eigenlijk wel reëel? Wordt het beeld dat de mensen van je hebben niet eerder bepaald door hun eigen denken dan door jouw voorkomen, net zoals jouw wereldbeeld in de eerste plaats een projectie van je denken is?

We proberen een beeld op te hangen van onszelf tegenover anderen, maar we doen dit in functie van het beeld dat wij van die anderen hebben. De ene illusie probeert de andere illusie om de tuin te leiden. Op die manier draaien we rond in cirkels en bereiken we nooit de Waarheid. We blijven gevangen in de wereld die we ons zelf verbeelden, en dezelfde problemen blijven zich herhalen.

 

Om de cirkel te doorbreken moeten we inzien dat alle “voordelen” die we dachten te bekomen door een rol te spelen, in wezen niets opleveren. Misschien helpt het onze carrière vooruit, maar het brengt ons zeker geen gemoedsrust. Zolang je denkt dat er in de wereld iets te halen valt, blijft innerlijke vrede een onbereikbare droom.

 

Voor wie op zoek is naar de Waarheid, is er nog een belangrijke reden om in alle omstandigheden zichzelf te zijn: een leugen, zelfs eentje om bestwil, is nooit verenigbaar met de Waarheid. Iedere keer dat we ons anders (beter?) voordoen dan we zijn, plaatsen we iets tussen onszelf en de Waarheid. We verwijderen ons van éénheid.

En de verwezenlijking van die éénheid, of Zelf, Waarheid, Bron…, is nu net het uiteindelijke “doel” van onze spirituele zoektocht. Met andere woorden, iedereen die zijn/haar spirituele zoektocht ernstig neemt, doet er goed aan om het eigen gedrag kritisch te observeren en iedere poging om anders te lijken dan hij/zij is aan de kant te schuiven. Gewoon weigeren om het spel van de schijn nog verder te spelen.

 

Natuurlijk is het niet zo gemakkelijk om oude gewoonten te doorbreken, maar geef de moed niet op! Met het kritisch kijken zal het begrip groeien, een beter begrip zal het makkelijker maken om jezelf te blijven. Hoe meer je trouw blijft aan jezelf, hoe meer je zult ervaren dat alle vermommingen eigenlijk overbodig zijn, en hoe meer innerlijke rust je zult kennen. Op zijn beurt zal innerlijke rust je inzicht verdiepen en uiteindelijk komt alles vanzelf.

Dan ben je waarachtig jezelf.

 

 

 

 Home Thema's Gedichten Citaten Energiebeleving Agenda/Contact Links English