counter for vBulletin

Home Thema's Gedichten Citaten Energiebeleving Agenda/Contact Links English

 

Spijt

 

 

Vele mensen worden geplaagd door herinneringen aan “fouten” uit het verleden. Iedereen heeft wel dingen gedaan waar hij/zij later spijt van had. Hoe moeten we daar mee leven?

 

Eerst en vooral moeten we beseffen dat niemand opzettelijk iets doet, wetende dat hij/zij er later spijt van zal krijgen, tenzij er een zeer dwingende reden zou zijn. “Fouten” maken we uit onwetendheid. Onwetendheid over de gevolgen die onze daden zullen hebben voor anderen en voor onszelf, of onwetendheid omdat we het belang van die gevolgen niet erkennen.

 

Zolang we in deze staat van onwetendheid blijven krijgen we geen spijt van onze “fouten”. Op het ogenblik dat we iets als “fout” herkennen en denken dat we het beter anders gedaan hadden, hebben we er al iets uit geleerd. Vermits we dit niet zagen voordien, en nu wel, is er duidelijk sprake van een leerproces. Sterker nog: zonder vergissingen of mislukkingen is leren onmogelijk. Wie nooit een fout maakt leert nooit iets bij, want als je iets bij de eerste poging foutloos doet, wil dat zeggen dat je het eigenlijk al kon vóór je het probeerde. Geen enkel kind leert lopen zonder te vallen. We kunnen natuurlijk wel veel fouten vermijden door ons grondig te informeren en na te denken over wat we gaan doen, maar zelfs dan kunnen we nooit alles voorzien en “beheersen”. Bovendien hebben we niet altijd de tijd en de mogelijkheid om een grondige voorstudie te maken. Zeker bij menselijke kontakten is zoiets onmogelijk. Er blijft dus voor iedereen genoeg over om spijt van te krijgen.

 

Als je over veel dingen spijt hebt, wil dat dus twee dingen zeggen: ten eerste, je hebt veel “domme” dingen gedaan, en ten tweede, je bent veel wijzer geworden! De tweede factor is bepalend omdat je zonder die wijsheid geen spijt zou hebben en gewoon dezelfde “fouten” zou blijven herhalen. Bovendien zal door wijzer worden ook steeds je oordeel over “fout” en “goed” veranderen. Als je dus ergens spijt van hebt kan je dat ook positief bekijken en zien als bewijs van je innerlijke groei. Maar dat helpt ons nog niet veel verder, we hebben nog steeds spijt en dus pijn omwille van het verleden.

 

Laat ons de zaak dus eens vanuit een andere invalshoek benaderen. We denken misschien “had ik maar dit gedaan” of “dat gelaten”, “had ik maar gezwegen” of “mijn mond open gedaan.”… Maar was er werkelijk een andere mogelijkheid? Was er werkelijk sprake van een keuze? En zou “anders” uiteindelijk ook “beter” geweest zijn?

 

Als we géén fouten gemaakt hadden, zouden we in het leerproces dat het leven is in ieder geval geen stap vooruit gekomen zijn. We zouden even “wijs”zijn bij onze dood als bij onze geboorte. En is inzicht en wijsheid verwerven (eerder dan rijkdom en kennis) niet de belangrijkste taak die het leven ons oplegt? Uit die wijsheid vloeien immers vanzelf alle andere “kwaliteiten” zoals liefde en mededogen voort. In dat opzicht is “fouten” maken ( en ze later als dusdanig herkennen) dus beter dan geen “fouten” maken.

 

Er kan pas sprake zijn van een keuze als degene die kiest de uitkomst kent van alle keuzemogelijkheden, anders kan je enkel in het duister tasten en hopen op een goede afloop. Maar vermits we dit in het leven niet kunnen voorspellen, kan je dus ook niet echt spreken van een keuze.

 

Mensen zeggen vaak: “ik wou dat ik mijn leven kon herbeginnen, wetende wat ik nú weet”. Maar dat is volstrekt onmogelijk. En zelfs indien je zou kunnen herbeginnen, zou je nooit kunnen te weten komen wat je nu weet, zonder de ervaringen van vroeger. Het heden kan niet los gezien worden van het verleden. Alles wat je nu weet, je hele persoonlijkheid, is een rechtstreeks gevolg van je verleden. Iedere beslissing, die je ooit maakte, iedere omstandigheid, elk klein detail heeft bijgedragen tot de persoon die je nu bent. Met andere woorden, als het “nu” is wat het is (en dat is het altijd), dan kan het verleden onmogelijk anders geweest zijn dan het was. Er was dus helemaal geen andere mogelijkheid, alles moest precies gebeuren zoals het gebeurde om te kunnen leiden tot wat nu is.

 

Wie (redelijk) tevreden is over zijn/haar huidige persoonlijkheid, kan dus enkel dankbaar zijn voor alle aspecten van het verleden, óók voor wat zogezegd verkeerd ging.

En voor wie niet tevreden is met zichzelf, is er nog altijd hoop, want zoals het heden niet los staat van het verleden, zo staat de toekomst niet los van het heden. Zolang je leeft is er tijd om “je leven te beteren”! Eén enkel moment volstaat om tot inzicht te komen.


 

Home Thema's Gedichten Citaten Energiebeleving Agenda/Contact Links English