counter for vBulletin

Home Thema's Gedichten Citaten Energiebeleving Agenda/Contact Links English  

 

Ogenschijnlijke tegenstellingen

 

 

Stilte is datgene waar geluid in verschijnt. Als je goed oplet, kan je merken dat die stilte niet beďnvloed wordt door het geluid. Het geluid kan de stilte verbergen, maar de stilte blijft aanwezig. Zodra het geluid ophoudt, is de stilte weer hoorbaar. En wanneer je er met de aandacht bij blijft, kan je de innerlijke stilte zelfs “horen” temidden van oorverdovend lawaai.

 

Rust is datgene waar beweging in verschijnt. En ook rust wordt niet beďnvloed door beweging. Als je er met de aandacht bijblijft, kan je terwijl je druk aan het bewegen bent toch innerlijke rust voelen. Alsof er midden in alle beweging een centrum van rust aanwezig blijft, zoals het oog van een orkaan, waar het windstil is.

 

“Niet-denken” is datgene waar het “denken” in verschijnt. Maar het “niet denken” blijft ook steeds aanwezig onder het “denken”. Dit is al moeilijker te ervaren omdat het “denken” zoveel aandacht opslorpt. Maar wanneer je stilte en rust in jezelf hebt leren herkennen temidden van geluid en beweging, moet het ook mogelijk zijn om te zien dat ook het “niet-denken” onveranderlijk aanwezig is.

 

Leegte is datgene waar vormen in verschijnen. En de vormen hebben geen invloed op de leegte. Hiervan kan ik niet garanderen datje het door oefening kan leren ervaren, maar ik kan wel getuigen dat het je als plotseling inzicht, op intuďtieve wijze duidelijk kan worden. Voor mezelf aanvaard ik dat geschenk in dankbaarheid.

 

Hoewel het hier op het eerste gezicht om tegenstellingen gaat, en op een zeker waarnemingsniveau is dat natuurlijk ook zo, is er op een “dieper” niveau een fundamenteel verband te zien.

Geluid, beweging, denken en vorm zijn verschijnselen. Terwijl stilte, rust, “niet-denken” en leegte in deze zin de oorsprong zijn waaruit verschijnselen ontstaan en waarin die verschijnselen zich voltrekken.

 

Wanneer je die stilte, rust, “niet-denken” en leegte beschouwt, zal je zeker ook merken dat ze allen hetzelfde aanvoelen, ze hebben dezelfde smaak. In feite zijn het ook helemaal geen verschillende dingen maar gewoon verschillende namen voor hetzelfde, namelijk de bron van alle dingen, de oorspronkelijke natuur, Tao, datgene wat geen naam heeft, maar eeuwig is.

De verschillende namen komen voort uit verschillende gezichtspunten. Als je vanuit geluid naar “de bron” kijkt, dan ligt het voor de hand om het “stilte” te noemen. Kijk je vanuit beweging, dan noem je het “rust”. Vanuit het standpunt van het denken is het “niet-denken” en vanuit vorm is het “leegte”.

 

De gezichtspunten zijn verschillend, maar de ware aard is één.


 

 

 Home Thema's Gedichten Citaten Energiebeleving Agenda/Contact Links English