counter for vBulletin

Home Thema's Gedichten Citaten Energiebeleving Agenda/Contact Links English

Principes, verlangens en verwachtingen

 

Op het eerste gezicht zijn principes, verwachtingen en verlangens misschien drie totaal verschillende dingen, maar eigenlijk zijn principes niet meer dan zeer uitgesproken, en dikwijls zwaar geladen, verwachtingen tegenover het gedrag van onszelf en de mensen rond ons. En we verlangen natuurlijk dat het ook zo gebeurt. Deze drie dingen zijn dus nauw met elkaar verbonden.

We verwachten dat in een gegeven situatie op een welbepaalde manier gehandeld word, en als dat niet zo gebeurd zijn we meestal behoorlijk verontwaardigd. Of, als we zelf onze principes overtreden hebben, voelen we ons schuldig en zoeken we verklaringen om ons te veront-schuldigen. Waar dat bij “gewone” verwachtingen wel gebeurt, worden principes zeer zelden beïnvloed door eerdere ervaringen.

Nochtans worden principes toch (tijdelijk) aan de kant geschoven wanneer de verleiding of de drang te groot is. Bij sommige mensen, die heel strikte regels en principes hanteren, gebeurt dit zelfs met de regelmaat van de klok. Waardoor die mensen natuurlijk in een permanente strijd met zichzelf leven. Zelfs de hardnekkigste principes zijn blijkbaar niet in staat om de werkelijkheid te bedwingen.

Zelf heb ik eigenlijk ook de omgekeerde ervaring; toen het mij op het einde van mijn huwelijk duidelijk werd dat mijn nobele principes, zelfs zonder dat ze geschonden werden, noch mijzelf, noch mijn partner voldoening konden geven, heb ik ze (weliswaar met de nodige moeite en tijd) definitief over boord gegooid. Maar wat blijkt nu? Mijn uiteindelijk gedrag is daardoor nauwelijks veranderd.

Het lijkt er dus op dat de “aard van de persoon” veel doorslaggevender is dan het feit of die persoon al dan niet sterke principes heeft. Eraan vasthouden geeft alleen veel (zinloze) innerlijke strijd en spanningen.

Vermits verwachtingen en verlangens eigenlijk aan de basis liggen van de “sterkere” principes, hebben ze op een subtiele manier het zelfde effect; dus bijna géén op wat er werkelijk gebeurt, maar wel op de innerlijke beoordeling ervan.

Zodra we iets verlangen of verwachten, staat dat eigenlijk de zuivere waarneming in de weg. Dat wat effectief gebeurt word namelijk gekleurd door het beeld dat we ons ervan gevormd hadden. In plaats van gewoon waar te nemen wat er is, gaan we het direct vergelijken met wat we voor ogen hadden en op die manier geven we er ook een waardeoordeel aan. Naakte feiten zijn namelijk niet goed of slecht, hun waarde wordt enkel bepaald door vergelijking.

Behalve het feit dat ze onze waarneming vertroebelen, halen verlangens en verwachtingen onze aandacht ook weg bij “het nu”, dit moment, vermits ze altijd op de toekomst gericht zijn. Het oordelen en (onbewust) vergelijken van wat gebeurd is met wat we verlangden zorgt er dan weer voor dat we aan het verleden blijven hangen. We verlangen ook bijna altijd iets “anders”, iets dat er nu niet is, wat dus wil zeggen dat we zo in onvrede leven met wat het bestaan ons op dit moment geeft. Vandaar dat alle religies en spirituele tradities strijd voeren met verlangens, omdat het er altijd om gaat in het “nu” te leven en volledig te aanvaarden en te vertrouwen “wat is”.

Tot slot zijn de meeste van onze verlangens ook niet realistisch; we willen altijd dat iedereen in onze omgeving, en vooral onze partner en gezinsleden, tot in de details leven zoals wij het voor ogen hebben. De achterliggende gedachte is hier dat we pas gelukkig kunnen zijn als de wereld voldoet aan ons ideaalbeeld. De waarheid is echter dat werkelijk en blijvend geluk nooit te vinden is in uiterlijke omstandigheden, en al zeker niet in de toekomst. Werkelijk geluk is enkel te vinden in onszelf, waar het op ieder moment aanwezig is, als wij maar aanwezig zijn; in het “nu”, zonder verlangens en verwachtingen, in vol vertrouwen.

 

 

Home Thema's Gedichten Citaten Energiebeleving Agenda/Contact Links English