Dharmaranda
English Home Over Agenda Contact Links

Energiebeleving

na de sessie

Alles bestaat uit energie, zowel levende en niet levende materie als gedachten, emoties, en intenties. Het menselijke lichaam wordt letterlijk bij elkaar gehouden door energie, en daarenboven stroomt er ook min of meer vrije energie in en rond het lichaam. Deze energiestromen zijn verbonden met onze fysieke, mentale en emotionele toestand; in de ideale situatie zijn ze vloeiend en evenwichtig, bij storingen zijn ze uit evenwicht of geblokkeerd.
  In het oosten zijn deze energiestromen uitgebreid bestudeerd en schematisch in beeld gebracht, en deze modellen vormen de basis van verschillende oosterse geneeswijzen.

De grote knooppunten van energie op het lichaam zijn gekend onder de naam van chakra's, elk met hun eigen invloedssfeer in lichaam en geest. Laten we echter niet vergeten dat zelfs het meest gedetailleerde schema niet volstaat om een complex levend wezen en alle mogelijke interacties met zijn omgeving weer te geven.
 

Met energiewerk bedoelen we hier het bewust aandacht geven aan de energie in en rond ons lichaam, en ons lichaam toestaan om hier spontaan op te reageren. De nadruk ligt hier op het spontane, het aanvoelen hoe het lichaam wil bewegen, als een authentieke respons op de aanwezige energie, in het hier en nu. Dit in tegenstelling tot het bedenken van mogelijke acties in de (nabije) toekomst, en het nastreven van bepaalde resultaten.


Natuurlijk zou iemand die voldoende bekend is met de oosterse modellen, oefeningen en bewegingspatronen kunnen bedenken die een heilzame werking hebben op ons energiesysteem, en dus op lichaam en geest. Zo bestaan er trouwens meerdere disciplines, waarvan ik de waarde zeker niet in twijfel wil trekken ( bv. Yoga en Qigong). Vermits we echter zo oneindig complex in elkaar zitten, is het onmogelijk om met alle "parameters" rekening te houden bij het bepalen van de nodige acties. In deze disciplines word dit probleem verholpen door de oefeningen een breed spectrum te laten bestrijken, en door regelmatige beoefening, wat op zich natuurlijk ook zijn voordelen heeft.


Gelukkig heeft de energie (zoals alles in de natuur) vanuit zichzelf de neiging om naar de meest evenwichtige toestand terug te keren. Iemand die het denken erbuiten kan laten en zich kan laten leiden door de energie zelf, zal dus automatisch de juiste dingen "doen", zelfs zonder te weten wat de eventuele problemen of obstakels zijn. Eigenlijk is er niet echt sprake van iets doen, maar eerder laten gebeuren, terwijl je als het ware slechts toeschouwer bent van de hele zaak. Zo kan een heilzaam effect bereikt worden zonder langdurige oefening, al moet ik er meteen bij zeggen dat ingesleten patronen zich niet zomaar definitief laten wijzigen door een eenmalige activiteit. Ook van energiewerk zal je dus het meeste baat kunnen verwachten als je het regelmatig beoefent.

Hoewel energiewerk dus zeker een therapeutische waarde heeft, is dit voor mij niet de belangrijkste motivering om het werk te "doen" ("laten gebeuren" is eigenlijk beter uitgedrukt). Voor mij is het belangrijker dat energiewerk een ander perspectief op de wereld en op mezelf biedt. Door telkens weer de dingen te laten gebeuren zonder tussenkomst van het denken leerde ik het denken zelf te relativeren. Ik leerde te vertrouwen.

Wie regelmatig met energiewerk bezig is kan er moeilijk naast kijken dat alles met elkaar verbonden is, en dat we niet het lichaam of het denken zijn.

Dit heeft mij in ieder geval enorm geholpen om de leer van spirituele meesters en tradities te "vatten" en om te zetten van verstandelijke kennis naar geleefde ervaring. Inzichten en diepe eenheidservaringen kwamen bijna altijd tot mij tijdens of kort na energiewerk.