Sociologie Pop-poll

Vul onderstaande vragenlijst in naar je eigen mening. Er zijn geen juiste of verkeerde antwoorden. De antwoorden hebben geen invloed op je slaagkansen. De vragenlijst is trouwens anoniem. Het is onmogelijk na te gaan wie welke antwoorden gaf. De antwoorden zullen dienen om bepaalde thema’s in de lessen sociologie te ondersteunen en te illustreren.
1. De aanwezigheid van verschillende culturen verrijkt de samenleving.
2. Man en vrouw moeten beide bijdragen tot het inkomen van het gezin.
3. De vrije wereldhandel zou beter aan banden gelegd worden.
4. In de scholen moeten hoofddoeken verboden worden.
5. Ik vind het belangrijk om tot een vriendengroep te behoren die denkt en doet als ik.
6. Mensen met een andere cultuur zijn niet te vertrouwen.
7. Het is goed dat paren van hetzelfde geslacht nu ook kunnen trouwen.
8. Een zinvol leven is belangrijker dan geld verdienen.  
9. Ik ben erg warm in relaties.
10. Als je mijn kamer bekijkt, weet je meteen tot welke groep ik behoor.
11. De verschillen tussen de inkomens moeten verkleinen.
12. Koppels van twee vrouwen moeten dezelfde rechten krijgen als koppels van verschillend geslacht om kinderen te adopteren.
13. Politiek interesseert me weinig.
14. Mijn ouders hebben niets te zeggen over mijn studiekeuze.
15. Het is beter om lokale producten te kopen dan internationale.
16. Als je mijn kleren ziet, weet je wie mijn vrienden zijn.
17. De rijken zijn rijk ten koste van de armen.
18. Ik ben erg zelfzeker.
19. Een werkende moeder  kan haar kinderen evenveel warmte en geborgenheid geven als een thuisblijvende moeder.
20. Er is meer nood aan politiemensen dan aan buurtwerkers.
21. Mijn studiekeuze was geen gemakkelijke beslissing.
22. Liever een vaste job dan een leuke job.
23. De huishoudelijke taken moeten beter verdeeld worden tussen mannen en vrouwen.
24. Religie sterft langzaam maar zeker uit.
25. Ik wil vooral mezelf zijn, ook al is dat anders dan de anderen.
26. Mannen moeten geld verdienen, vrouwen moeten voor het gezin zorgen.
27. De armen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun situatie.
28. Koppels van twee mannen moeten dezelfde rechten krijgen als koppels van verschillend geslacht om kinderen te adopteren.
29. Mijn geloof helpt me om belangrijke keuzes te maken in mijn leven.
30. De doodstraf moet terug ingevoerd worden.
31. Allochtonen  moeten zich aanpassen aan  de autochtonen.
32. Bij ons in België is er geen echte armoede.
33. Als homoseksuelen net zo behandeld willen worden als iedereen, moeten ze niet zoveel ophef maken over hun seksuele voorkeur.
34. Hoe vaak ga je naar of lees je een ...
           
  museum          
  tentoonstelling          
  fictieboek          
  klassiek concert of opera          
  religieuze plechtigheid          
35.
36. Welke vorm van onderwijs volgde je in het laatste jaar van het middelbaar onderwijs ?
37. Hoe vaak rook jij ?
38. Wat is het hoogst behaalde diploma van jouw vader?
39. Wat is het hoogst behaalde diploma van jouw moeder?
40. Tot welke religieuze of filosofische houding reken je jezelf?
41. Ben je een?
42. Welke van onderstaande familieleden zijn in een ander land dan België of Nederland geboren? Je kan meerdere personen aanduiden.
43. Tot welke studierichting behoor je?
44. Vulde je de pop-poll al eens eerder in?
 
dividing line