Woesten:  Zusters van Maria van Pittem

Woestendorp 2, 8640 Woesten, tel. 057/42.21.99.

In de 19de eeuw had Woesten een eigen zustercongregatie. Rond 1803 vatte de toenmalige pastoor van Woesten het idee op om een geestelijke gemeenschap te stichten. Twee Poperingse juffrouwen kwamen hem hierbij helpen. Omstreeks 1826 schonk  de pastoor van Woesten een stuk grond aan het armenbestuur, die hun armenschool openden omstreeks 1830. Op deze grond werd later het klooster gebouwd. Als stichtingsdatum van het klooster wordt 21 juni 1851 aangenomen.  Op die dag legden drie zusters de eeuwige geloften af en erkenden de heilige Vincentius als patroon van het jonge klooster.  De zusters stonden in voor het algemeen vormend onderwijs en voor de "spellewerkschool" (kantklosschool). In 1878 woedde de schoolstrijd in alle hevigheid en de zusters werden uit hun klooster verdreven.  De schoolwet van 1879 werd opgeheven in 1884 en de zusters keerden terug naar Woesten.  Met de eeuwwisseling telde de kloostergemeenschap 6 zusters. Op 28 augustus 1909 gebeurde een fusie met de zusters van Maria van Pittem naar Woesten. Hun religieuze aanwezigheid betekende veel voor het dorp. De eerste zusters van Pittem kwamen in Woesten aan op 10 december 1910. De zusters waren actief in het basisonderwijs, op de parochie en in de thuisverpleging van het witgele Kruis.

Het klooster van Woesten telt nu vijf zusters op wie de school en de parochie altijd kunnen rekenen. Ze leven mee met de dorpsgemeenschap en hebben aandacht voor mensen in nood. Zo blijven ze trouw aan de typische doelstellingen van hun oorspronkelijke congregatie van de heilige Vincentius als van de congregatie van de zusters van Maria van Pittem.