In de loop de eeuwen zijn er altijd mannen en vrouwen geweest die zich toelegden op het godgewijde leven. Toch is deze manier van leven geen uitvinding van mensen. Het is een gave van Gods Geest aan de Kerk en de samenleving.

Onze samenleving heeft onnoemelijk veel te danken aan de religieuzen. Zij verwijzen ons naar God die onze Vader is Ún naar de mensen die onze broeders en zusters zijn. Echt godgewijd leven maakt nooit wereldvreemd. Monniken legden moerassen droog, kloosterzusters begonnen met onderricht en ziekenzorg.

In West-Vlaanderen ontstonden de meeste religieuzecongregaties op initiatief van parochiepriesters die kloosterzusters vroegen voor het onderwijs en de ziekenzorg.  

Het decanaat Poperinge heeft veel te danken aan de religieuzen.  

    Een e-mail versturen?  Klik op de brievenbus.

 

Auteur site: Patrik Pectoor