Zestiger moet uit zijn sociale woning

Heel de buurt steunt de man tegen deze “onmenselijke” uitwijzing

Edwin Portauw is een 60-jarige chauffeur bij de B-post. De man heeft een schrijven gekregen van de huisvestingsmaatschappij waarbij hij zijn huuropzeg krijgt op 31 januiari 2012. De man woont al zestig jaar met zijn ouders in de sociale woning.

Heist-op-den-Berg

“Mijn ouders hebben in 1958 deze sociale woning in de Lodewijk Liekenswijk gehuurd. Ik heb altijd bij hen ingewoond op uitzondering van enkele jaren. Mijn moeder is in 2007 overleden en mijn vader enkele weken terug. Hij was 95. Ik ontving nu een schrijven van de kantonnale huisvestingsmaatschappij dat ik geen huurder kan blijven en weg moet”.

“De redenen die zij opgeven zijn: omdat ik niet meerderjarig was bij de aanvang van het huurcontract dat mijn ouders afsloten, dat ik niet altijd in de woning gewoond heb en dat mijn inkomen de maximumgrens van 19.169 euro ruim overschrijdt. Ook een andere sociale woning kan ik daardoor niet huren. Ik moet mij tot de partikuliere markt wenden om te huren”, zegt Edwin, die duidelijk aangedaan is door deze, wat hij noemt “a-sociale” maatregel.”

“Ik ken heel wat mensen in de wijk die veel meer verdienen dan ik maar toch kunnen blijven wonen”.

De buurt steunt eenmondig Edwin. Niet iedereen wil mee op de foto want een deel vreest “represailles” en weten ook dat zij soms ongeveer in dezelfde situatie zitten.

“Mijn vader heeft enkele jaren terug geprobeerd om zijn huurcontract over te zetten op mijn naam.

HANDTEKENINGEN NAAR FREYA

“Wij zijn zinnens handtekeningen te verzamelen en ze aan Freya Van den Bossche (sp.a) te gaan overhandigen. Ik nodig alle partijen uit werk te maken om dit onrecht recht te trekken en een gezamenlijk standpunt in te nemen.”, stelt woordvoerder-gebuur Marcel Van Hoof van de burengroep. “Trouwens wie bouwt er momenteel nog woningen om te verhuren? De nieuwbouwprojecten zijn momenteel bedoeld voor jonge koppels met twee inkomens”.

De buren vrezen dat er zich nog andere sociale drama’s gaan voordoen in de sociale wijken,.

“Binnenkort zie je hier allemaal buitenlanders opduiken in de wijk”, zegt één van de actievoerders verontwaardigd.

“Ondertussen zijn ze hier in Heist met allerlei kansarmenprojecten bezig. Ik vrees maar dat de sociale woonwijken getto’s gaan worden. De wijk verloedert, alleen de kansarmen en de oudere mensen gaan overblijven. Er moet een evenwicht van bewoners zijn. Het is duidelijk dat het systeem slecht is, niet het personeel van de huisvestingsmaatschappij” stelt Van Hoof. “En het systeem is slecht en moet veranderen”, zeggen de aanwezigen in groep.

Huisvestingsmaatschappij: Vrezen gettovorming

Directeur Theo De Wyngaert van de Huisvestingsmaatschappij is niet gelukkig met deze situatie. “Maar het is de wet en wij zijn daaraan gebonden. Het probleem is hier dat Edwin Portauw niet meerderjarig was toen het contract afgesloten werd, dat zijn inkomen te hoog is en hier enkele jaren niet woonachtig was” zegt de directeur. “Ik ben niet gelukkig met deze beslissing van de Vlaamse regering. Ik vrees maar dat ze in onze sociale woningen allemaal kansarmen gaan in huisvesten en dat het hier getto’s gaan ontstaan. Wij zijn altijd voorstander geweest van een mix van allerlei leeftijden en inkomens.

En wie denk je dat de huur zal betalen als de armen-bewoners het bedrag niet kunnen ophoesten?” vraagt de directeur zich af. Het antwoord kennen we beiden. PA

Heist en Roemeense Arad gaan twin-city-project aan

Honderdtal Roemeense journalisten overrompelen Heist

Heist is niet vreemd aan jumelages; In de jaren zestig-zeventig jumeleerde et uitgebreid met het Nederlandse havenstadje Harlingen en trokken honderden Heistenaren naar daar. In 1997 trokken 2.000 Heistenaren naar Saint-Hubert voor een eenmalige verbroedering. En nu is er een twin-city-project met de Roemeense stad Arad.

Heist-op-den-Berg.

Opvallend was het groot aantal Roemeense journalisten dat meegekomen was. Uit de speechen van de twee burgemeesters blijkt dat ze willen samenwerken op cultureel, kunstzinnig, wetenschappelijk, onderwijs, sport, economie en sociaal vlak.

Burgemeester Gheorghe Falca schonk zijn Heistse collega een schilderij van Arad van de Mihai Takacs, een plaatselijk schilder en van Heist uit werd een winterlandschap op Heist van de hand van Willy Van Woensel meegegeven naar Arad.

Concreet waren al twee maal twee Roemeense toptrainers van “Gloria” Arad te gast in Heist en verzorgden er een turnstage. Vooral de techniek werd bijgeschaafd maar ook de lenigheid en kracht van de Heistse turners. Daarnaast werden met de gasten nog een aantal andere sportactiviteiten gedaan. Dinsdag vertrekken zij terug.

Zaterdag was er ook een business samenkomst met een 150-tal aanwezigen in Zwaneberg waaronder delegaties van VOKA, Unizo, Rotary Hist en Lions Club Zuiderkempen.

Zaterdagavond was er een concert van de Filharmonie van Arad met werk van Beethoven, Enescu en de “Ode an die Freude”. PA

Willy Van Woensel bij zijn Heists sneeuwlandschap en onderaan 
het werk van de Roemeense kunstenaar dat Arad voorstelt; PA

Itegem heeft zijn "mannengilde"

Zaterdag werd in Itegem de eerste actieve Belgische mannengilde boven de doopvont gehouden in zaal Fort op het Guibertusplein te Itegem. Het motto van de gilde is "Waarom rozenbottel als er ook bier is?". "Het idee is ontstaan bij een twintiger" vertelt Steven De Keuster (30). "Wij geloven in echte mannen. Het is de hoogste tijd om het laagste percentage van mannelijke quality-time te upgraden naar nuttig en eenvoudig vertier. Vrouwen gaan bloemschikken, turnen, als wij niet gaan voetballen hebben wij niets meer", zegt Steven. "Vrouwen gaan samen wel eens graag op stap, maar mannen ook. Heet is altijd plezant". "Kleine jongens spelen polise en boef, ravotten in de tuin en crossen met hun mbx-ke. Meisjes spelen moederke en vaderke en met poppen. Maar achteraf draait alles zoals de meisjes het vroeger al wilden. Het wordt de hoogste tijd dat we terug onze stoute schoenen aantrekken en de draad terug oppikken waar we die vroeger hebben laten vallen; Af en toe moet een man doen waar hij voor gemaakt is", menen de gildenmannen. Zo wordt op 5 februari per bus naar de cyclocross in Hoogstraten gereden. In de zomer organiseren we een koppelwedstrijd vissen met ploegen van drie vissers, Volgend jaar in september vieren we ons eenjarig bestaan met een walking diner, dj en. de vrouwen. Na zaterdag is het lidgeld 15 euro  en kan je lid geworden bij de bestuursleden of bij de voorzitter Steven De Keuster: mail: steven.de.keuster@telenet.be. Leden krijgen reductie op de activiteiten.  PA  

2.800 vrijwilligers verzamelen 2.850 kg zwerfvuil

De chiromeisjes van ’t Centrum, chiro St. Jan Berghmans en jeugdclub De Biekorf, de Scouts van Pijpelheide, Akabe Albatros , zo’n 210 vrijwilligers van Heistse verenigingen hebben samen met 2.600 leerlingen en leerkrachten van de MEGA-basisscholen het zwerfvuil in de omgeving van de scholen opgeruimd. Samen 2.800 vrijwilligers die samen 2.850 kg. zwerfvuil inzamelden. Voorzien van materiaal, handschoenen, afvalgrijpers en fluovestjes. De technische dienst van de gemeente voerde het afval weg. De gemeente heeft iedereen nog eens aanporde om de bermen proper te houden. Ook de GAS-ambtenaren zullen ingeschakeld die geldboetes tot 250 euro kunnen opleggen aan moedwillige overtreders. De milieudienst heeft nog een reeks milieutips gegeven om het schoon te houden. PA

Zonder vrijwilliger Robert zou de blinde Jul niet meer kunnen fietsen

Vrijwilliger Robert en blinde Jul rijden wekelijks zo'n 50 km. met tandem

Vorig jaar leerden de blinde Jul Schellens (62) uit Westmeerbeek en de Wiekevorstse vrijwlliger Robert Feyaerts (59) mekaar kennen bij Vebes, de vereniging van blinden en slechtzienden te Heist. Bleek dat beide fervente fietsliefhebbers waren. De twee zijn momenteel een tandemduo dat er wekelijks op uittrekt.

Heist-op-den-Berg, Westmeerbeek

“Toen ik 38 was werd ik quasi blind door een erfelijke oogziekte. Ik kan nog wel het onderscheid maken tussen licht en donker”, vertelt Jul Schellens (62). “Ik fietste graag vanaf mijn jeugd. Toen ik steeds slechter ging zien viel het solofietsen weg en heb ik mij een tandem aangeschaft. Ik deed trips met mijn vrouw rond de kerktoren maar dat begon te vervelen. Toen heb ik mij  een koerstandem aangeschaft en begon ik deel te nemen aan koersen; Ik 1990 nam ik deel aan de Ronde van België voor tandems. Ik heb mij dan 20 jaar lang toegelegd op lange-afstandtandemtrips. Zo fietste ik naar Lourdes, Santiago de Compostella, Polen, Berlijn-Londen, Berlijn-Wenen-Praag-Boedapest,  ik beklom de Tourmalet en driemaal de Mont Ventoux en noem maar op. Momenteel fiets ik vooral recreatief met de tandem”, vertelt Jul, die zelf aan een tweede dichtbundel werkt en die regelmatig voordrachten geeft.

“Cathy Guisson van Vebes heeft ons aan mekaar voorgesteld op een vergadering en zo zijn we beginnen praten”.

“Robert en ik spreken wekelijks een halve dag af om samen te tandemen. In het begin was het wat aftasten naar elkaars interesses en karakters, maar dat loopt nu vlot". "De eerste maal dierven wij geen van beiden een stop inlassen halfweg om iets te drinken maar Jules hakte de knoop door”, zegt Robert.

FIETSENDE GPS

“Jul is een fietsende gps” zegt Robert. “Ijn mijn geest zit zo iets als een landkaartenbak die ik oproep als ik door een dorp of streek rijd waar ik vroeger, als ziende nog geweest ben. Ik baseer mij dan op opvallende gebouwen, afslagen, bochten.  Kwatongen beweren dat ik van café naar herberg fiets, van “de Zoeten Inval” naar “Op het Hoekske”… Nieuw aangelegde verkeerstoestanden en rodondes heb ik nooit gezien, ken ik niet, en dat begint mij wel parten te spelen”.

"Het is opvallend hoe Jul zich oriënteert op geluid, een trein, de geur van een boerderij", vult Robert aan.

“Wij praten ook veel over de wereldproblemen. Als het aan ons lag waren die allemaal al opgelost. Ook die in Brussel”, lachen Jul en Robert.

NOOD AAN VRIJWILLIGERS

“Wij komen met Vebes Heist elke tweede dinsdag van de maand samen in het CM-gebouw in de Frans Coeckelbergsstraat te Heist, van 13.30 tot 16u. Het gaat er gezellig aan toe. Er wordt veel gebabbeld en we hebben een apart lokaaltje waar we als eens een gebarentolk uitnodigen of iemand van het Wit Geel Kruis. Maar de grootste nood hebben wij aan vrijwilligers. Mensen die de zaal helpen klaar zetten, de koffie inschenken, de leden begeleiden naar een toneelvoorstelling of een begeleider zoals Robert met Jul tandem rijdt of begeleiders voor de Dodentocht van Bornem of het bezoek aan een tentoonstelling”, vertelt verantwoordelijke Cathy.

Vebes Heist-op-den-Berg

VeBeS Heist-op-den-Berg wordt geleid door Cathy Guisson, mail: cathy.guisson@pandora.be

Lidgeld VeBeS is 22 euro of 30 euro bij meerdere visueel gehandicapten in een gezin.

Giften zijn welkom. Belangenbehartiging. mail: info@VeBeS.be. PA

Twee fervente fietsers hebben mekaar gevonden: vrijwilliger Robert Feyaerts uit Wiekevorst
en de blinde Jul Schellens uit Westmeerbeek.
Jul is de woordvoerder maar Robert leidt het tandemfietsen. PA

Hubertusviering onder blakend zonnetje

ITEGEM – De LRV en de Chiro van Itegem organiseerden traditioneel de Hubertusviering. Na de misviering werd de priester en een aantal genodigden per koets naar het terrein van de LRV aan de Hooiweg gevoerd waar de dieren en de broodjes gezegend werden. Een zevental koetsen en een 25-tal paarden maakten daarna een tocht in de landelijke omgeving van Itegem. De Itegemse jachthoorngroep Waldo speelde nog tot diep in de namiddag. Een valkenier hield zijn wilde dieren in toom en voor het eerst verkochten de  jagers een twintigtal stuks konijnen, fazanten, bosduiven en ander wild. PA