Laatst bijgewerkt op 26/09/2016

SOCIO- CULTURELE GIDS HEIST-OP-DEN-BERG

INHOUDSTAFEL

* TEN GELEIDE

ADVIESRADEN

1. CULTUURRAAD

CULTUUR

1. AKKEFIEDT vzw

2. GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

3. HEEMKRING "WIEKEVORST, ONS DORP"

4. KERSTSTALKOMITEE - Itegem

5. KONINKLIJKE HEEMKRING "DIE SWANE" vzw

6. STICHTING LABRIS

7. VLAAMS WAGNER GENOOTSCHAP vzw

8. WENDUNGEN vzw

FILM & FOTOGRAFIE

1. FILM EN VIDEOCLUB MILLENNIUM

2. FOTOKRING LYNDACKER

3. HEISTSE FOTOKRING HEFO vzw

4. SMALFILMKLUB

GEZONDHEIDSZORG

1. ANONIEME ALCOHOLISTEN

2. CENTRUM VOOR LEVENS- EN GEZINSVRAGEN

3. DE SPELING

4. KIND EN PREVENTIE - Heist-op-den-Berg

5. KRONKEL

6. O.C.M.W. - Heist-op-den-Berg

7. RODE KRUIS - Heist-op-den-Berg

8. TEN KERSELAERE

9. Het Wit Gele Kruis

10. ZIEKENZORG GEWEST

- Ziekenzorg Booischot

- Ziekenzorg Hallaa

- Ziekenzorg Heist-Centrum - Sint Lambertus

- Ziekenzorg Heist-Goor

- Ziekenzorg Heist-Station - Heilig-Hart

- Ziekenzorg Itegem

- Ziekenzorg Schriek

- Ziekenzorg Wiekevorst

- Ziekenzorg Zonderschot

HOBBY

1. HEKAPO vzw

2. ZONDERSCHOTS WIJNKORFJE vzw

INFO/VAKANTIE

1. VAKANTIEGENOEGENS - Heist-op-den-Berg

2. VTB-VAB - Heist-op-den-Berg

3. V.V.V. vzw - Heist-op-den-Berg

JEUGD

1. GEMEENTELIJKE JEUGDDIENST

2. JEUGDATELIER SCOEBIDOE

3. JEUGDCLUB JOKI

4. JEUGDTHEATER MUZLIE

5. JEUGD RODE KRUIS

KUNST

1. HET GEWETEN vzw - SCHRIEK

2. ZUIDKEMPENSE KUNST- EN CULTUURKRING HNITA

MIDDENSTAND

1. C.M.B.V. - Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen

2. C.R.M. - Club voor Rustenden uit de Middengroepen

3. N.C.M.V. - Nationaal Christelijk MiddenstandsVerbond

MUZIEK

1. HNITA JAZZ CLUB

2. QUICHOTE vzw

3. RADIO CHRISTINA vzw

 • FANFARES

1. K.F. DE BERTHOUTZONEN vzw - Hallaar

2. K.F. DE EENDRACHT vzw

3. K.F. DE VRIJE EENDRACHT vzw

4. K.F. DE VROLIJKE SCHUPPENBOEREN

5. K.F. MOED EN VOLHARDING

6. K.F. ONAFHANKELIJKHEID

7. K.F. RUST-ROEST-VERBROEDERING "VROUWENBOND"

8. K.F. SINT-CECILIA

9. K.F. SINT-JANSVRIENDEN

 • KOREN

1. KYRIE 2000

2. LAUDATE KOOR

3. SINT-GREGORIUSKOOR vzw - Heist-Centrum

4. SINT-LAMBERTUSKOOR - Heist-Centrum

NATUUR

1. ALTERNATUUR

2. DE KARDINAAL - Wiekevorst

3. DE KLEINVEEVRIENDEN - Heist-Goor

4. DE WIELEWAAL Afd. "NETEVALLEI"

5. IMKERSVERENIGING "SINT-AMBROSIUS"

ONTSPANNING

1. BALROOM EN LATIN DANSGROEP "KOLIBRIS"

2. DANSCLUB HAPPY FEET vzw

3. DANSCLUB T’UILTJE SCHRIEK

4. SENIOREN DANS- EN ANIMATIEGROEP - Pijpelheide

5. SPORTVERENIGING SOMASKIA

6. V.T.C. YOGA - Heist-op-den-Berg

SERVICECLUBS

1. INNER-WHEEL 33

2. LIONS CLUB "JUWEEL DER NETHEVALLEI"

3. ROTARY CLUB - Heist-op-den-Berg

SOCIO-CULTUREEL

1. ACTIVALL

2. ANTIRODDELAKTIE

3. B.G.J.G. - BOND VAN GROTE EN VAN JONGE GEZINNEN

- B.G.J.G. Booischot

- B.G.J.G. Heist-op-den-Berg/Hallaar

- B.G.J.G. Pijpelheide

4. BOERENFRONT

5. DAVIDSFONDS

- Davidsfonds Heist-op-den-Berg

- Davidsfonds Schriek

6. HUMANISTISCH VERBOND

7. K.A.V. - KRISTELIJKE ARBEIDERS VROUWENBEWEGING

- K.A.V. Heist-Centrum

- K.A.V. Heist-Goor

- K.A.V. Heist-Station

- K.A.V. Zonderschot

8. K.B.G. - KRISTELIJKE BEWEGING VAN GEPENSIONEERDEN

- K.B.G. Heist-Centrum

- K.B.G. Heist-Station

- K.B.G. Zonderschot

9. KONINKLIJKE NATIONALE STRIJDERSBOND VAN BELGIE

10. K.V.G. - KATHOLIEKE VERENIGING GEHANDICAPTEN

11. K.V.L.V. - KATHOLIEK VORMINGSWERK VAN LANDELIJKE VROUWEN

- K.V.L.V. Booischot

- K.V.L.V. Grootlo

- K.V.L.V. Hallaar

- K.V.L.V. Heist-Centrum

- K.V.L.V. Heist-Goor

- K.V.L.V. Itegem

- K.V.L.V. Schriek

- K.V.L.V. Wiekevorst

12. K.W.B. - KRISTELIJKE WERKNEMERSBEWEGING

- K.W.B. Booischot

- K.W.B. Hallaar

- K.W.B. Heist-Centrum

- K.W.B. Heist-Goor

- K.W.B. Heist-Statie

- K.W.B. Itegem

- K.W.B. Pijpelheide

- K.W.B. Wiekevorst

- K.W.B. Zonderschot

13. LANDELIJKE GILDE GEWEST

- Landelijke Gilde Heist-Centrum

- Landelijke Gilde Wiekevorst

14. OXFAM-WERELDWINKEL vzw - Heist-Goor

15. S.V.V. - SOCIALISTISCHE VOORUITZIENDE VROUWEN

16. VLAAMSE FEDERATIE SOCIALISTISCHE GEPENSIONEERDEN

17. VLAAMSE KRING RODENBACH - Heist-op-den-Berg

18. W.O.S.H. vzw

TONEEL

1. HEISTS KAMERTONEEL vzw

2. HEISTSE OPERETTE KRING vzw

3. MIJNHEER ZO&ZO

4. PAROCHIALE TONEELKRING "DE HONINGPOT"

5. TONEELKRING DE BERTHOUTZONEN - Hallaar

VORMING/ONDERWIJS

1. CENTRUM BASISEDUCATIE

2. C.S.C.-VORMINGSWERK

3. CURSUSCENTRUM HEIST

4. LEEFSCHOOL PLUISHOEK

Top.jpeg (2074 bytes)

Ten geleide

Heist is altijd een gemeente geweest met een ongewoon bloeiend verenigingsleven. Momenteel spreken wij van 220 socio-culturele verenigingen, een 100-tal sportverenigingen, ruim 30 jeugdverenigingen waarvan er respectievelijk 120 in de cultuurraad, 60 in de sportraad en een 25-tal in de jeugdraad zetelen.

De socio-culturele verenigingen willen wij via deze socio-culturele gids een klankbord geven, zichzelf laten voorstellen aan de andere verenigingen, aan het gemeentebestuur, aan alle geïnteresseerden. Deze gids zal te koop zijn en ter inzage liggen in cultureel centrum Zwaneberg en in de gemeentelijke bibliotheek in te zien.

De nieuwe inwoners zullen op de hoogte gesteld worden van het bestaan van de gids en kunnen deze komen raadplegen en eventueel hun keuze maken.

Zowat 135 verenigingen hebben spontaan gereageerd en teksten voor de gids ingezonden. Toch ontbreken nog verenigingen in dit overzicht. Maar dat is niet direct een probleem. Vermits de gids een losbladig werkstuk is kan die altijd aangevuld met nieuwe of verbeterde teksten. Het is aan de verenigingen die wijzigingen of aanvullingen te laten weten aan de cultuurraad.

Het is immers onze bedoeling deze gids verder uit te bouwen tot alle actieve socio-culturele verenigingen van de gemeente er zichzelf in terugvinden.

De gids leert ons hoe gevarieerd de waaier van de verenigingen in onze gemeente is.

Opvallend is ook dat de sterkste verenigingen niet altijd in het dichtbevolkte centrum actief zijn maar dikwijls in de landelijke deelgemeenten of gehuchten.

Elke deelgemeente telt zijn "sterke" verenigingen.

In het centrum heeft men dan weer de meer éénmalige verenigingen, uniek in hun genre, soms uniek in Vlaanderen.

Achter al die verenigingen staan mensen, bestuursleden, leden. Duizenden mensen. Dikwijls dezelfde mensen ook die in verschillende verenigingen terugkomen en actief zijn. De Heistenaar is duidelijk een verenigingsmens. Hij is, zoals alle Vlamingen met een baksteen in de maag geboren zijn, ook met een vereniging verbonden. Uitzonderingen bevestigen de regel.

Deze socio-culturele gids is een uitgave van de Heistse cultuurraad. Een van de vele kinderen van die cultuurraad die in 1990 ontstond. Wij konden deze gids tot stand brengen dankzij de steun van het gemeentebestuur, Iverlek en zijn regio-verantwoordelijke Pol Opdebeeck en met de hulp van het personeel van het cultureel centrum Zwaneberg en het personeel van de drukdienst.

Daarvoor allemaal onze dank.

Wij hopen dat deze gids U van nut kan zijn.

P. Anthonissen
voorzitter cultuurraad Heist-op-den-Berg

7 juni 1999

Top.jpeg (2074 bytes)

ACTIVALL

Ben jij ook alleenstaande ?
Vind jij het ook leuk om andere alleenstaanden te ontmoeten ?
Wil jij ook een stapje buiten je vier muren zetten ?
Heb jij ook zin in een gezellige babbel ?
Breng jij eventueel ook graag je kinderen mee ?
Dan hebben wij goed nieuws voor jou !

Activall richt zich tot alle alleenstaanden vanaf 25 jaar die een nieuwe vriendenkring willen uitbouwen, en die in staat zijn om op een aangename en prettige manier met andere alleenstaanden om te gaan. Zowel ongehuwden, uit de echtgescheidenen en feitelijk gescheidenen, als weduwen/weduwenaars, zijn van harte welkom.

Door haar pluralistische opvatting zijn respect en aanvaarding van elke levensbeschouwelijke, filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging gewaarborgd.

Onze niet-commerciële vriendenclub Activall wil voor jou, als alleenstaande, een gunstiger klimaat scheppen door een zo verscheiden mogelijk activiteiten-programma te organiseren, zowel op creatief, sportief, recreatief, educatief als socio-cultureel vlak, en zo de gelegenheid bieden om nieuwe contacten te leggen en de ontmoetingskring uit te breiden.

 

Activall kan enkel bestaan dankzij de volledige inzet van de gemotiveerde vrijwilligers. Ze worden bijgestaan door bestuursleden en vele medewerkers.

 

Activall is actief in de regio’s Groot-Mechelen, Heist-op-den-Berg, Hageland en Leuven. Kortelings worden er nog andere regio’s toegevoegd. Je bent trouwens overal welkom!

Hierbij een greep uit onze ruime waaier van activiteiten: wandelingen, dansfeesten, etentjes, bowling, danslessen, fietstochten, daguitstappen, gezellig samenzijn, minigolf, terrassen, bioscoop, bedrijfsbezoeken, voordrachten, reizen, toneel, bloemschikken, gezelschapsspelen, voetzoektochten, tuinfeestjes, concerten, petanque, doe-het-zelf-lessen, museabezoek, weekends, snooker, avondwandelingen, muurklimmen, kinderactiviteiten, en nog zoveel meer.

Je kan lid worden van Activall voor een bescheiden bedrag van 1.200 fr (= 100 fr per maand) ben je 12 volle maanden lid van onze vriendenclub.

Voordelen : Door je lidmaatschap ontvang je maandelijks het tijdschrift met circa 40 contact-intensieve activiteiten. Profiteer je op alle activiteiten van de ledenvoordeelprijs. Heb je een voorrang bij inschrijvingen. Ben je gratis verzekerd (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen). Geniet je van een hartelijke opvang, deskundigheid en eerlijkheid van een echte Vereniging Zonder Winstoogmerk.

Contactadres :

- Verantwoordelijke Activall, regio Heist-o/d-Berg
  
MEULEMANS Goele, Essestraat 12, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 17 95

Top.jpeg (2074 bytes)

 AKKEFIEDT vzw

"Akkefiet" betekent: 1. onaangename opdracht
                               2. kleine karwei

"Akkefiet": een woord dat meestal te pas en soms te onpas gebruikt werd en wordt door onze technieker. Eigenaardig toch, want het is Noordnederlands en komt in ons Vlaams taalgebruik zelden voor.

Daarom vinden wij de naam Akkefiedt zo goed in overeenstemming met het doel van onze vereniging: "weinig voorkomende of verdwenen theatervormen mogelijk maken en een zekere populariteit geven".

Vermits wij sterk zijn in het maken van fouten, werd de zo gehate en gevreesde dt-fout in onze roepnaam verwerkt. Het is dus Akkefiedt geworden met-dt, waarbij wij, waarde spellingsfanaten, u onze excuses, met een zekere grijns, aanbieden.

Onze activiteiten :

Soms gebeurt het dat wij te bekijken en te beluisteren zijn ergens in het Vlaamse land. Dan staat "het woord" centraal in vertel-, poëzie- of kleinkunstvorm.

Humor is een woord waar wij niet vies van zijn en zo gebeurt het af en toe dat Akkefiedt voor de animatie of ontspanning zorgt bij jaar- of andere vergaderingen van diverse verenigingen.

De thuishaven van Akkefiedt is Heist-op-den-Berg, waar wij trachten om de twee jaar een nieuwe eigen produktie in première te brengen.

Akkefiedt geeft ook ruime mogelijkheden aan andere verenigingen om gebruik te maken van zijn licht- en klankarsenaal.

Contactadressen :

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   LINTERMANS Leo, Halfstraat 52, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 47 41

- Secretaris
   JANSSENS Berre, Collegestraat 37, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 45 14

Top.jpeg (2074 bytes)

ALTERNATUUR

Alternatuur vzw werd in 1973 opgericht met als socio-cultureel doel, het bevorderen van de harmonie tussen mens en natuur in het dagelijks leven.

Er werd informatie verspreid over gezonde voeding, biologisch tuinieren, alternatieve technologie en aanverwante onderwerpen via het tijdschrift "Ding", in de praktijk via kooklessen, compostdemonstraties enz.

In de jaren '79, '80 en '81 werden drie natuurfestivals ingericht aan het kamphuis Boonmarkt, waar allerhande natuur- en milieubewegingen aanwezig waren. Tijdens de festivals werd ook aandacht besteed aan verschillende mondiale volksculturen en werden traditionele dansen gebracht zoals afrikaanse dans, arabische dans, flamenco enz.

Tijdens de jaren '80-'90 heeft Alternatuur talrijke activiteiten georganiseerd rond de eigen volkscultuur met vieringen en volksdansen met een bijzondere betekenis, zoals meiboomvieringen, zwaarddansen enz. Gelijkaardige activiteiten met betrekking tot diverse traditionele wereldculturen vonden plaats, meestal met de medewerking van gasten uit deze culturen, waaronder Indische danseressen, Indiaanse medicijnmensen uit Noord- en Zuid-Amerika, enz. Steeds werd het belang van de solidariteit tussen de verschillende volksculturen benadrukt.

Gezond bouwen en wonen

Sinds 1980 houdt de vzw zich ook bezig met het verstrekken van informatie rond gezond bouwen en wonen. Hiervoor wordt het tijdschrift "Kleur bekennen" uitgegeven. Uit deze activiteit is de coöperatieve vennootschap "Bio Home" ontstaan, met o.a. de kleinschalige en milieuvriendelijke produktie van natuurlijke houtveredelingsmiddelen.

Activiteiten

Naast de publicatie van het tijdschrift "Kleur bekennen" organiseert Alternatuur ook infodagen en praktijklessen rond de toepassing van verftechnieken met natuurverven. Regelmatig worden er door Jos Vanhamme over dit onderwerp voordrachten en lessen gegeven bij diverse verenigingen en in scholen.

Contactadressen :

- Voorzitster
  
YSKOUT Joanna, Korte Spekstraat 16, 2220 Hallaar, Tel/Fax. 015/24 49 27

- Secretaris
  
VANHAMME Jos, Korte Spekstraat 16, 2220 Hallaar, Tel/Fax. 015/24 49 27

Top.jpeg (2074 bytes)

ANONIEME ALCOHOLISTEN

Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

Het enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor het AA-lidmaatschap; wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen.

AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling; wenst zich niet te mengen in enig geschil; steunt of bestrijdt geen enkel doel.

Ons hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.

Vergaderingen : elke donderdag van 20.00 tot 22.00 uur

Contactadressen :

 • AA-GROEP "Nieuw Leven", Oude Godstraat 40, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 01 74
 • ALGEMEEN DIENSTBUREAU, Grote Steenweg 149, 2600 Antwerpen, Tel. 03/239 14 15

Top.jpeg (2074 bytes)

ANTIRODDELAKTIE

De antiroddelaktie startte in 1989 bij het begin van de wijkwerking in de Moretuswijk. Er gebeurde daar veel goeds maar het kwam nooit aan oppervlakte. Integendeel men sprak alleen over het negatieve en zo ontstonden te veel roddels.

In het begin werd slechts 1 folder per jaar uitgegeven en werd het initiatief alleen binnen Heist-op-den-Berg gepromoot.

Door verschillende akties in de pers, breidde het initiatief zich langzaam uit. In 1995 werd de antiroddelaktie een aparte vereniging. Men begon met de uitgave van de tweemaandelijkse bladwijzers met spreuken, tekeningen en aangepaste tekst.

Momenteel worden er spreekbeurten gegeven in gans Vlaanderen en Brussel. Er bestaat een belangrijke documentatie met artikels, wetteksten, spreuken, gedichten, krantenknipsels, toegezonden ervaringen enz. over de roddelproblematiek. Hiervan wordt gebruik gemaakt door scholen, OCMW’s, bedrijven, socio-culturele verenigingen en vooral particulieren.

Niemand maakt zich groter door anderen te kleineren.
Roddel is het wapen van de lafaard.
Roddelaars, paparazzi van het woord.
Met roddels verdien je geen prijzen, vraag het maar aan de drie wijzen.

Lidgeld : 250 fr. op bankrekening 800-2129426-53 t.v.v. Antiroddelaktie Heist-o/d-Berg.

 Contactadressen :

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
VANDERMEULEN Boudewijn, St. Jozefsweg 2, 2580 Putte, Tel. 015/51 18 49

- Secretaresse
  
PANKEN Marleen, Moretuslaan 49 Bus 5, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 50 23

Top.jpeg (2074 bytes)

GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

De bibliotheek bestaat uit een : Jeugd- en volwassenenafdeling, AVM-afdeling en polyvalente zaal. De bibliotheek beschikt over 85.000 boeken, 1.750 naslagwerken, 180 tijdschriften en 500 documentatiemappen. De AVM-afdeling, in de wandeling discotheek geheten, bevat audiovisuele materialen : meer dan 12.000 grammofoonplaten, compact-discs en geluidscassettes en ruim 1.500 videocassettes, CD-I of CD-ROM.

De polyvalente zaal wordt gebruikt voor diverse activiteiten, o.a. lezingen door schrijvers, vertel- en knutselnamiddagen voor kinderen, ...

Openingsuren :
Ma : 10.00 - 12.00 en van 16.00 - 20.00 uur, Di : 16.00 - 20.00 uur
Wo : 10.00 - 17.00 uur, Do : 16.00 - 20.00 uur, Vr : 15.00 - 20.00 uur en
Za : 10.00 - 16.00 uur

Daarnaast zijn er nog 6 uitleenposten, verspreid over de verschillende deelgemeenten
1) Booischot-Centrum, Kleine Steenweg 11 Bus 1, 2221 Booischot
    Openingsuren : Woensdag : 17.00 - 19.00 uur & Zaterdag : 10.00 - 12.00 uur

2) Booischot-Pijpelheide, Schrieksesteenweg 30, 2221 Booischot
    Openingsuren : Dinsdag : 18.00 - 20.00 & Zaterdag : 10.00 -12.00

3) Heist-Goor, Pastoor Mellaertsstraat 3, 2220 Heist-op-den-Berg
    Openingsuren : Maandag & Woensdag : 18.00 - 20.00 & Zaterdag : 10.00 - 12.00

4) Itegem, Hallaarstraat 15, 2222 Itegem
    Openingsuren : Maandag & Woensdag : 18.30 - 20.30 & Zaterdag : 14.00 - 16.00

5) Schriek, Leo Kempenaersstraat 21, 2223 Schriek
    Openingsuren : Woensdag : 18.00 -20.00 & Zaterdag : 10.00 - 12.00

6) Wiekevorst, Wiekevorst-Dorp 42, 2222 Wiekevorst
    Openingsuren : Dinsdag : 18.00 -20.00 & Zaterdag : 10.00-12.00

Lidgeld :

 • Gratis : voor kinderen tot 14 jaar en voor ouderen vanaf 60 jaar

 • 100 fr./jaar : van 15 tot en met 59 jaar

 • Wie lidgeld betaalt, wordt ingeschreven en ontvangt een bibliotheekkaart. Met deze kaart kan men in de 7 Heistse bibliotheken terecht.

Leengeld :

 • Men kan telkens gratis 5 boeken ontlenen voor een termijn van 3 weken.

 • Voor grammofoonplaten, cassettes (talencursussen), CD’s, CD-I en CD-ROM’s betaalt
  men 15 fr. per stuk. Men mag er telkens 5 meenemen voor een periode van 3 weken.

 • Tevens kan men in de AVM-afdeling nog 5 videocassettes ontlenen. Voor een film of
  muziekvideo betaalt men 100 fr. voor 3 weken en 100 fr. boete per begonnen week
  achterstand. Voor documentaire video's, CD-I of CD-ROM betaalt men 15 fr. voor
  3 weken en 15 fr. boete per begonnen week achterstand.

Contactadressen :
GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK, Berkenstraat 3, 2220 Heist-o/d-Berg,
Tel. 015/24 57 44, Fax 015/24 57 22

- Voorzitter
  
MARIEN Jef, Stationsstraat 47, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 15 53

- Secretaris & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VERSCUREN Ludo, Begoniastraat 13, 2222 Itegem, Tel. 015/24 46 28

- Plaatsvervangend afgevaardigde "Cultuurraad"
   VAN LOOCK Maurice, Herentalsesteenweg 9, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 24 35 

Top.jpeg (2074 bytes)

HET BOERENFRONT

Op 27 juni 1936 is de vereniging van de land- en tuinbouwers ontstaan, op het Laar te Heist-op-den-Berg. De actie van de opstandige boeren werd geleid door Wies Bogemans en Frans Bruyndonckx, de pioniers voor de boeren in de harde strijd om het bestaan in de crisisjaren voor de oorlog.

Louis Van Kerkhoven uit Heist-op-den-Berg werd als voorzitter verkozen en kon rekenen op vele trouwe medewerkers. Hij bleef de bezieler en idealist van het Boerenfront tot bij zijn overlijden in 1983. Hij heeft op 't Werft een straat naar hem genoemd. Germain Desmet is waarnemend voorzitter.

De vereniging heeft in Mechelen haar kern, met dienstbetoon. Het Boerenfront is aangesloten bij het Land- en tuinbouwfront.

Er worden door de plaatselijke afdelingen vervolmakingscursussen, uitstappen en vergaderingen ingericht naast allerlei bijeenkomsten en feesten.

Contactadressen :

- Plaatselijk Voorzitter
   GORTS Judo, Kapelledijk 23, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 07 56

- Secretaris
  
VAN DER BEKEN Antoine, Lostraat 95, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 74 40

Top.jpeg (2074 bytes)

BOND VAN GROTE EN VAN JONGE GEZINNEN

De Bond van Grote en van Jonge Gezinnen vzw is een organisatie die de Vlaamse gezinnen uit Vlaanderen en Brussel groepeert. De Bond wil, als Vlaanderens grootste gezinsbeweging, de solidariteit tussen de gezinnen bevorderen, de belangen van alle gezinnen behartigen, met bijzondere aandacht voor de grote gezinnen en ijveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat.

Volkomen zelfstandig verdedigt de gezinsbeweging zonder onderscheid de gezinnen uit alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke kringen. Elk gezin is welkom bij de Bond : de organisatie heeft immers aandacht voor de belangen van alle gezinnen ongeacht de gezinstoestand of gezinsfase.

De Bond bekijkt de politieke besluitvorming "vanuit het gezin gezien". Denk maar aan de acties rond thema's als : kinderbijslag, gezinsvriendelijke fiscale hervorming, afschaffing van de legerdienst, onderwijs ...

Een gezinsgerichte dienstverlening wordt ten volle waargemaakt met een hele waaier van diensten zoals : een sociaal-juridische dienst, huwelijks-, studie- en bouwleningen (Vlaams Woningfonds), gezinszegels, kinderoppas, ...

Daarenboven biedt de Bond een bloeiend verenigingsleven dat, afhankelijk van de plaatselijke interesse en mogelijkheden, ontmoetingskansen creëert voor volwassenen en kinderen, voor jonge gezinnen en grootouders.

De leden ontvangen een abonnement op het weekblad "De Bond"; een ledenblad met aandacht voor alles wat de gezinnen boeit : de opvoeding, onderwijs, cultuur en informatie over de activiteiten die de Bond in jouw omgeving aanbiedt.

Contactadres B.G.J.G. Gewest Mechelen :
Biest 8, 2800 Mechelen, Tel. 015/21 97 93

 

B.G.J.G. Booischot

De afdeling werd gesticht op 15 april 1934. De eerste algemene vergadering vond op 15 december 1936 plaats. Everard Meulenbergs en zijn echtgenote Clementine Van Woinsel (+) zorgden in de periode voor de organisatie van de uitreiking van lidkaarten, spoorkaarten enz. Momenteel houdt de afdeling zich nog bezig met de uitreiking van lidkaarten, spoorkaarten, gezinszegels, het inrichten van een eetdag e.a.

Contactadres B.G.J.G. Booischot :

- Voorzitter
   VAN DONINCK Frans, Kleine Steenweg 109, 2221 Booischot, Tel. 015/22 35 17

 

B.G.J.G. Heist-op-den-Berg/Hallaar

In het jaarboek 1925, handboek van den Propagandist, prijs 4 fr., lezen wij: "Bond der Talrijke Gezinnen van België afd. Heyst-op-den-Berg.

Kantonale afdeling Heyst-op-den-Berg : Voorzitter Arthur Vereecke – kunstsmid, Secretaris Edmond Verstappen – onderwijzer, Schatbewaarder Charel Van Roye – handelaar"

Bij de verkiezingen voor het werkjaar 1951-1952 staat genoteerd : "Erevoorzitter Z.E.H. Corluy – Pastoor Deken te Heist St. Lambertus van 1928-01-11 tot 1956-02-07 (V 1956-02), Voorzitter Arthur Vereecke (V 1958-03), Secretaris Jef Welters (V 1992-12), Schatbewaarder Mevrouw Vereecke-Van Tricht (V 1958-01). Leden : Dr. Van De Gaer (V 1968-01), Alfons Boogemans (V 1970-10), Frans Van Gorp (V 1991-04), Eremajoor Jos Brems (V 1977-01), Jules Claes (V 1976-11), Jan Thielemans, Jozef Staquet (V 1981-12), Frans Anthonis (V 1988-02), Florent De Rijck (V 1990-11), Frans D’Helft (V 1993-03)"

Voorzitters door de jaren heen : Arthur Vereecke, kunstsmid, Van De Gaer, dokter, Jean Jansen, notaris, Alfons Van Casteren, leraar.

De afdeling Heist-op-den-Berg/Hallaar maakt deel uit van de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen, de grootste gezinsbeweging van Vlaanderen met meer dan 300.000 aangesloten gezinnen. De Bond van Grote en van Jonge Gezinnen is een pluralistische en democratisch georganiseerde vereniging die zich wil inzetten voor alle gezinnen in Vlaanderen en in Brussel. De activiteiten van de afd. Heist-op-den-Berg/Hallaar, met meer dan 500 aangesloten gezinnen, splitsen zich toe op volgende punten:

 • activiteiten, o.a. babyzwemmen (1ste reeks in september), bloemschikken, bowling, elk jaar op het einde van april een grote sprookjeswandeling in het wandelbos Averegten met de vorige jaren telkens een 150-tal deelnemers, fabrieksbezoeken, enz.
 • dienstverlening: kinderoppas (015/24.19.80), gezinszegels (015/24.09.14), reductiekaarten (015/24.13.76), Go Pass / Mutli Pass / Golden Rail Pass en Pass 9 + met een korting van 100 Bef in de vorm van gezinszegels voor de leden (015/24.90.64), geboortepremie (vanaf het 3de kind aan te vragen voor de ouderdom van 6 maand bij de secretaris, tel. 015/24.90.64), inrichting van een tweedehandsbeurs (015/24.09.14), enz.

Alle aangesloten leden ontvangen wekelijks het bondsblad "de bond", de ouders van een pasgeboren kindje ontvangen het tijdschrift "Brieven aan jonge ouders" waar je de evolutie van je kindje vanaf de geboorte tot de peuterleeftijd op de voet kunt volgen, leden +55 ontvangen 4 maal per jaar het magazine "Aktief".

Contactadressen B.G.J.G. Heist-op-den-Berg/Hallaar :

- Voorzitter
   VAN CASTEREN Alfons, Nieuwe Laan 5, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 48 29

- Secretaris & Penningmeester
  
DE VEUSTER René, Kasteelstraat 94, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 90 64

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   ADAMS Alfons, Oude Kattestraat 9, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 65 84

- Kinderoppasdienst
  
ANTHONIS Wendy, Moretuslaan 19/3, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 19 80

- Gezinszegels
  
TIMMERMANS Irene, Drieshoevestraat 6, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 09 14

- Jonge gezinnenactie & vervanging bij kinderoppasdienst
  
FAM. ANTHONIS-VERHAEGEN, Streepweg 13, 2220 Hallaar, Tel. 015/25 00 96

 

B.G.J.G. Pijpelheide

Met elf bestuursleden en als het erop aankomt met tientallen gelegenheidshelpers, tracht de Bondsafdeling Pijpelheide een waaier van activiteiten aan te bieden.

Iedere leeftijdsgroep komt aan bod : een babysitdienst, watergewenning voor kleuters, kinderactiviteiten op woensdagnamiddag, kooklessen, kerstfeest en kindercarnaval, culturele uitstappen met jongeren, gezinsuitstappen met het accent op vorming en ontspanning, fietsen, wandelen en turnen, het jaarlijks ledenfeest en in samenwerking met het gemeentebestuur kon de bouw van een speelplein worden verwezenlijkt. Om al deze activiteiten financieel te kunnen ondersteunen wordt ieder jaar, op de laatste zondag van februari, een traditionele eetdag gehouden, beter bekend als "De Breughel".

Sedert het ontstaan van de Bond, afdeling Booischot en Pijpelheide, in 1928, vinden we de familie Van Den Bosch op de voorzitterstoel. Eerst Frits Van Den Bosch, bijgestaan door secretaris, mevrouw Meulenberghs. In juni 1960 werd de afdeling Pijpelheide zelfstandig met als huidige voorzitter Frans Van Den Bosch.

Contactadressen B.G.J.G. Pijpelheide :

- Voorzitter
  
VAN DEN BOSCH Frans, Goorweg 15, 2221 Booischot, Tel. 015/22 24 09

- Secretaresse & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
WOUTERS Erna, Goorweg 86, 2221 Booischot, Tel. 015/22 40 23

 

Contactadressen van overige B.G.J.G.-afdelingen :

B.G.J.G. Schriek/Grootlo

- Voorzitster
  
SLACHMUYLDERS Lieve, Tuindijk 66, 2223 Schriek, Tel. 015/23 47 85

- Secretaris
  
RUYMAECKERS Marleen, Tuindijk 68, 2223 Schriek, Tel. 015/73 01 41

B.G.J.G. Wiekevorst

- Voorzitster
  
BEIRINCKX F., Heerweg 46, 2222 Wiekevorst

- Secretaresse
   WOUTERS Suzanne, Eendenlaan 1, 2222 Wiekevorst

Top.jpeg (2074 bytes)

CENTRUM BASISEDUCATIE

1. Wat doet een Centrum Basiseducatie ?

Onze samenleving verandert voortdurend. Niet te verwonderen dus dat heel wat mensen in Vlaanderen problemen hebben met lezen, schrijven, rekenen of andere basisvaardigheden en tekort komen om zich staande te houden in onze ingewikkelde maatschappij.

Het is echter nooit te laat om deze basisvaardigheden aan te leren of op te frissen. Dat kan in het Centrum Basiseducatie. Het aanbod is veelzijdig en gevarieerd.

Deelnemen aan de cursussen kan enkel als je ouder bent dan 18 jaar en geen getuigschrift Lager Secundair Onderwijs bezit.


2. In Heist-op-den-Berg zijn er de volgende cursussen :

* Je Nederlands verbeteren :

Dit is een cursus voor al wie graag vlotter en zonder fouten wil leren lezen en schrijven. Je leert formulieren invullen, je post lezen, minder fouten schrijven, de krant lezen, brieven en teksten schrijven, een woordenboek gebruiken, ...

* Je Nederlands opfrissen :

In deze cursus leer je zowel nieuwe als oude spellingsregels toepassen : werkwoorden vervoegen, de tussenletter -n gebruiken, wanneer c of k schrijven, hoofdletters en leestekens op de juiste plaats zetten, ... Daarnaast leer je ook woorden benoemen (lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, ...) en delen van een zin herkennen (onderwerp, lijdend voorwerp, persoonsvorm, ...). Je kan deze cursus gebruiken om gewoon je kennis van het Nederlands op te frissen of om een andere taal te leren.

* Cursussen sociale kennis en vaardigheden :

Het moderne maatschappelijk leven veronderstelt kennis en vaardigheden op allerlei vlakken. In deze cursussen worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met uiteenlopende onderwerpen : gezond leven, het theoretische rijbewijs behalen, de werking van automaten en computers, de actualiteit volgen, het openbaar vervoer gebruiken, vrije tijd zinvol invullen, ...

* Infodagen :

Elk jaar organiseren wij voor alle geïnteresseerden twee infodagen over algemene maatschappelijke problemen of veranderingen. Op deze manier kan je kennismaken met het Centrum Basiseducatie.

3. Praktische informatie :
*
Educatief verlof en vrijstelling van stempelcontrole zijn mogelijk.
* De cursussen zijn gratis, je betaalt alleen de kopiekosten.
* We geven geen les tijdens de schoolvakanties.

4. Nog vragen ?
Bel of loop eens langs bij Renilt of Sandra van Centrum Basiseducatie.

 

Contactadressen :
CENTRUM BASISEDUCATIE, Oude Godstraat 8, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 07 83

- Voorzitter
   BERVOETS Geert, Gerechtstraat 7, 2800 Mechelen, Tel. 015/20 29 29

- Secretaresse
  
BEERTEN Denise, Broekmansstraat 129 C, 2221 Booischot, Tel. 015/22 44 59

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   STAQUET Renilde, Standaardstraat 7, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 42 99

Top.jpeg (2074 bytes)

CENTRUM VOOR LEVENS- EN GEZINSVRAGEN

Het Centrum voor Levens- en Gezinsvragen is een vestigingsplaats van "CAW het Welzijnshuis", een fusie van alle centra voor algemeen welzijnswerk in het arrondissement Mechelen.
U kan in het centrum terecht voor informatie en begeleiding, ongeacht geslacht, leeftijd, godsdienst, levensvisie of huidskleur...
Al de hulpverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Het team bestaat uit maatschappelijk werkers, psychologen, therapeuten, juristen en artsen.

Het centrum richt zich tot jongeren en volwassenen en biedt :

 • informatie en advies over rechten bij huwelijksmoeilijkheden, echtscheiding, erfrecht, huurgeschillen/huisvesting, sociale wetgeving, geboorteregeling, vrije tijd, zelfhulpgroepen...

 • begeleiding bij persoonlijke moeilijkheden, depressie, traumatische ervaringen, rouwverwerking, angsten, eenzaamheid...

 • begeleiding bij relatiemoeilijkheiden tussen partners, ouders/jongeren, relatievorming...

 • begeleiding bij echtscheiding, mishandeling/seksueel misbruik, seksualiteitsbeleving, (on)gewenste zwangerschap, verslaving, budgetbegeleiding...

Het eerste gesprek is gratis. Vanaf het tweede gesprek vragen wij 300 fr. per consultatie, maar deze bijdrage mag geen belemmering zijn om op ons een beroep te doen.
Ook geven wij vorming over relaties en seksualiteit en over drugs op scholen, werken we mee in de welzijnsraad.

Openingsuren :

Maandag en dinsdag : 9.00 - 12.00 en 13.00 - 21.00 uur
Donderdag en vrijdag : 9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur
Woensdag enkel op afspraak

Juridische consultaties : elke derde woensdag van de maand om 20.00 uur (liefst na afspraak)

Contactadres :
CENTRUM VOOR LEVENS- EN GEZINSVRAGEN, Oude Godstraat 40,
2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 46 80, Fax 015/24 97 91,
E-mail apc.heist@pandora.be

Top.jpeg (2074 bytes)

C.M.B.V.

Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen

De Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen stelt zich tot doel haar leden vanuit een christelijke inspiratie en in een vriendschappelijke sfeer vorming, ontspanning en ontplooiïngskansen te bieden.

De organisatie ontstond als vrouwelijke tak van het N.C.M.V. Op dat ogenblik werd de nood aangevoeld om voor de medewerkende echtgenoten van de zelfstandigen en de vrouwen in de vrije beroepen een eigen beweging in het leven te roepen. Er zou bijzondere aandacht gaan naar cultuur en levenskwaliteit.

Deken Verhaert stichtte in 1957 in Heist-op-den-Berg wat toen nog de "Christelijke Middenstands- en Burgersvrouwen" heette. Dit evolueerde tot Vrouwen uit de Middengroepen, met een eigen karakter naast de christelijke vrouwenbewegingen K.A.V. en K.V.L.V.

C.M.B.V. richt zich niet alleen tot zelfstandige vrouwen of medewerkende echtgenoten, maar ook tot huisvrouwen en in dienstverband werkende vrouwen die zich door afkomst of interesse met de Middengroepen verwant voelen.

C.M.B.V. is over heel Vlaanderen actief. Ook op gewestelijk, provinciaal en nationaal vlak worden interessante programma's aangeboden. Er is o.m. een gedifferentieerde werking voor zakenvrouwen, ouders van tieners en twens, alleenstaanden, jong-C.M.B.V.

Tenslotte ontvangen onze leden het zeer verzorgde maandblad "Vrouw".

Contactadressen :

- Voorzitster
  
LAMBRECHTS Liliane, Lostraat 35, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 48 19

- Secretaresse
   LAURYS Godelief, Bergstraat 101, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 12 51

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
VAN HOOF Mia, Bergstraat 65, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 12 31

Top.jpeg (2074 bytes)

C.R.M.

Club voor Rustenden uit de Middengroepen

C.R.M. is ontstaan uit het N.C.M.V. en C.M.B.V. een twaalftal jaren geleden. Het heeft Clubs in de meeste Vlaamse steden en grote gemeenten. Hierin worden opgenomen de rustenden uit de middengroepen zoals de titel het zegt : rustende middenstanders en rustende kaderleden.

In Heist-op-den-Berg had de stichting plaats in het voorjaar van 1982. We hebben in april 1992 ons tienjarig bestaan gevierd. Hierop mochten we ons honderdste lid in de bloemetjes zetten. De meest-nabije Clubs zijn Nijlen, Lier, Herentals, Bonheiden en Mechelen.

Het is in de eerste plaats een "vriendenkring". Regelmatig zijn er bijeenkomsten, kaartnamiddagen, voordrachten en uitstappen.

Zo hebben wij in 1992 7 uitstappen gedaan, 3 maal theatervoorstellingen bijgewoond, 2 voordrachten gehad, 23 namiddagen gekaart, een vakantie aan zee in groep, Pasen en Kerstmis gevierd met een eucharistieviering gevolgd van een etentje, een wandeling en zoektocht georganiseerd, zelfs 8 maal gebowld.

Twee bestuursleden zetelen in de Seniorenraad van de gemeente en één zetelt in de Cultuurraad.

Contactadressen :

- Voorzitster
   GEENS Anna, Mechelbaan 17, 2580 Beerzel, Tel. 015/24 11 95

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   DEPREY Georges, L. Carréstraat 89, 2220 Heist-o/d-Berg

Top.jpeg (2074 bytes)

C.S.C. - VORMINGSWERK

Zowat in de tweede helft van de 19de eeuw ontstonden er in de schoot van de socialistische beweging plaatselijke, los van elkaar werkende arbeidersverenigingen die ervan uitgingen dat materiële en culturele ontvoogding hand in hand dienden te gaan.
Vanaf 1911 werden deze groepen ondersteund en gecoördineerd door de toenmalige CAO, de Centrale voor Arbeidersopvoeding.
In 1974, toen er in de Vlaamse Gemeenschap decreten tot stand kwamen die subsidiëring van culturele organisaties mogelijk maakten, werd C.S.C.-Vormingswerk opgericht met als opdracht de verdere uitbouw van het plaatselijk socialistisch verenigingsleven na te streven.

C.S.C.-Vormingswerk staat graag schouder aan schouder met actiegroepen voor vrede en veiligheid, voor verbetering van het leefmilieu, tegen racisme en verrechtsing, voor een sociaal beleid, voor verkeersveiligheid en woonzekerheid.

In Heist-op-den-Berg zijn er drie actieve C.S.C.-afdelingen : Heist-Centrum, Itegem en Booischot.

Een greep uit de activiteiten van de laatste jaren bevestigt dat ook onze afdelingen zich actief engageren op de eerder gemelde terreinen : rockbenefiets ten voordele van een vakantieverblijf voor Noord-Ierse en Roemeense kinderen in onze regio, jaarlijkse stands op de jaarmarkten van Booischot en Itegem om geld in te zamelen ten voordele van "onze" kinderen in Noord-Ierland en Roemenië, de bierviltjesactie "nu ook als een ras in m'n glas ?" en de protestactie tegen de oprichting van een Vlaams Blokafdeling in Heist-op-den-Berg, een bezoek aan de tentoonstelling "Wit over Zwart", een petitie tegen en info-avonden over de Heistse verbrandingsoven.

Dé blikvanger was ongetwijfeld de kunsttentoonstelling "Multiverso" waarbij wij aan tien internationale avant-gardekunstenaars de kans boden hun werk te exposeren in een uniek kader : een leegstaande fabrieksruimte te Itegem.

Tentoonstelling : Anne Frank, Slag in de Ardennen.

Toneel : Gilbert en Gilberte, Gunther Neefs.

Contactadressen :

C.S.C. Vormingswerk Booischot

- Voorzitter
   CLAES Alfons, Kleine Steenweg 9G Bus 1, 2221 Booischot, Tel. 015/22 14 03

C.S.C. Vormingswerk Heist

- Voorzitter
  
VAN EESTER Inge, Werftsesteenweg 41A, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 51 80

- Secretaris
  
GEUKENS Dirk, Ierse Heide 8, 2221 Booischot, Tel. 015/22 41 21

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
VAN LOO Koen, Lavendelheide 29, 2221 Booischot

C.S.C. Vormingswerk Itegem

- Voorzitter
  
DAELEMANS Constant, Petuniastraat 11, 2222 Itegem, Tel. 015/24 18 64

- Secretaresse
  
DE CEUSTER Frieda, Paanhuisstraat 3, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 99 00

Top.jpeg (2074 bytes)

CULTUURRAAD

De eerste Heistse cultuurraad was actief in de periode 1969-1971. De "nieuwe" cultuurraad ontstond einde 1990. Bij besluit van 17/7/91 werd de raad erkend door het ministerie, nadat de raad al vooraf door de gemeente erkend was.

In 1992 kwam het nieuwe decreet, dat de organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid regelt, tot stand en werd de "nieuwe" cultuurraad, zoals door het decreet bepaald, erkend door de gemeenteraad op 24/11/92.

De cultuurraad telt een 120 verenigingen. Het is een komen en gaan van verenigingen.

De cultuurraad reikt sinds 1991 de cultuurprijs uit aan verenigingen en personen die zich cultureel verdienstelijk maken.

De eerste cultuurprijs werd toegekend aan het muzikaal echtpaar Leo Praet en Didi Verlinden in 1990. In 1991 won heemkring Die Swane de cultuurprijs, in 1992 de Heiste Operette Kring, in 1993 Pieter Nombluez, in 1994 de Smalfilmclub, in 1995 de basisschool van het Heilig Hartcollege, in 1996 Juul Anthonissen en in 1997 het Rode Kruis.

Sinds 1991 geeft de cultuurraad een cultuurkrant uit met aankondigingen en verslagen van socio-culturele manifestaties.

Sinds 1992 wordt, in samenwerking met het Davidsfonds, een opstelwedstrijd georganiseerd. Momenteel richt die wedstrijd zich tot leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs.

In 1993 ontstond deze socio-culturele gids waarin de socio-culturele verenigingen zichzelf konden voorstellen. Het losbladig werk is aanvulbaar.

In 1994 werd gestart met het kunstwerk van de maand in het Cultureel Centrum Zwaneberg en werd de eerste Schildersprijs van de cultuurraad toegekend. Daarna volgden een beeldhouwwedstrijd, een grafiekwedstrijd en een tekenwedstrijd voor jongeren. In 1998 wordt een fotowedstrijd opgezet.

In 1995, 1996, 1997 en 1998 werden tentoonstellingen georganiseerd in het kader van Vlaanderen 2002 en in 1997 werd deelgenomen aan de massale Heistse verbroedering in Saint-Hubert met tentoonstellingen en verenigingsoptredens.

Sinds 1997 heeft de cultuurraad zich samen met het Heists Kamertoneel achter de kar van de voordrachtwedstrijd om het Jef Van Rietjuweel gezet.

Mede dankzij de tussenkomst van de cultuurraad kreeg de nieuwe bibliotheek een onderkeldering voor het gemeentelijk en heemkundig archief.

Ook werd een reglement voorgelegd aan de gemeenteraad om de wildplakking tegen te gaan.

Voor de verenigingen werden gunstvoorwaarden bedongen voor het gebruik van lokalen en het drankgebruik in het cultureel centrum Zwaneberg, waar alle manifestaties en vergaderingen van de cultuurraad plaats vinden.

De cultuurraad geeft ook adviezen over culturele materies aan de gemeente.

De cultuurraad wordt financieel ondersteund door de gemeente en doet zelf een beroep op allerhande sponsors : de firma Kerkstoel voor de kultuurkrant, de ASLK, Claes-Center Doe Het Zelf, Bloemen De Groof en Verhaegen, bakkerij Bosmans-Van Bel voor de cultuurprijs, Iverlek voor de socio-culturele gids, de BBL voor de artistieke kunstprijzen, KBC, Vink en Construplast voor de fotowedstrijd terwijl de gemeente en het cultureel centrum allerlei activiteiten ondersteunen.

Contactadressen :

- Voorzitter "Cultuurraad"
   VERBEECK Luc, Binnenweg 17B bus2, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel.0495-70 08 37
    luc@tropical.be

- Ondervoorzitter
   HELSEN Marc, Grote Kerkweg 10, 2223 Schriek, Tel. 015/23 42 65

- Secretaresse
   CLAES Heleen, Velodroomstraat 11, 2220 Heist-o/d-Berg

Cultureel Centrum ZWANEBERG, Bergstraat, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/25 07 70

Top.jpeg (2074 bytes)

CURSUSCENTRUM HEIST

Op het Cursuscentrum kan je terecht voor een uitgebreid vormingsaanbod voor volwassenen : creatieve-, algemeen vormende-, sportieve cursussen.

Daarnaast kan je bij ons ook terecht :

- voor informatief-ontspannende activiteiten (uitstappen, fabrieksbezoeken, ...)
- voor het maken van nieuwe vrienden, om er eens gezellig uit te zijn, ...

* Een ruim en divers cursusaanbod

- Creatieve technieken : snit en naad, kantklossen, borduren, glasgraveren,
   breien, ...
- Algemeen vormende cursussen : Frans, Engels, Duits, Spaans, gebarentaal, ...
- Sport : zwemmen, badminton, ...
- Lichaamsverzorging : schoonheidszorgen, ...

* Informatief-ontspannende activiteiten :

Met het Cursuscentrum kan je ook regelmatig op stap. De uitstappen zijn afwisselend informatief of ontspannend en soms gaan we ook op de sportieve toer.

* Maken van nieuwe vrienden :

Je kan hier ook terecht voor het maken van nieuwe vrienden, om er eens gezellig uit te zijn, ... Heel veel van wat er binnen het Cursuscentrum gebeurt, kan je niet zomaar omschrijven. Toch is het héél belangrijk. We denken bijvoorbeeld aan de kansen die mensen hier krijgen om contacten te leggen, nieuwe vriendschappen op te bouwen, om terug meer zelfvertrouwen te krijgen, ...

* Andere activiteiten :

Het Cursuscentrum organiseert 4 maal per jaar een tweedehandsbeurs voor kinder- en zwangerschapskleding en voor speelgoed.

Omdat wij solidariteit tussen de mensen belangrijk vinden doen wij ook mee aan "sociale initiatieven". Zowel groots opgezette acties zoals "Levenslijn" en "Kom op tegen Kanker" als kleinere zelf opgezette acties kunnen rekenen op onze steun.

Dankzij de steun van vele vrijwilligers en dankzij de vrijgevigheid van onze cursisten kunnen wij er trots op zijn dat onze acties en activiteiten steeds een groot succes hebben.

Wie is welkom ? Iedereen die overdag vrije tijd heeft kan bij ons terecht. We staan voor iedereen open : werklozen, werkenden met vrije tijd, gepensioneerden, huismoeders, huisvaders, mensen die nood hebben aan sociale contacten, jongeren, ouderen, ...

Ook als je niet direct een cursus wil volgen kan je nog bij ons terecht. Misschien kan je zelf een cursus komen geven ? Bezit je een creatieve vaardigheid die je wil doorgeven aan anderen, of ben je goed in talen, ... ? Je hoeft niet noodzakelijk een onderwijsdiploma te bezitten, wel wordt er verwacht dat je de leerstof goed kan overbrengen op anderen.

Financieel : Voor de mensen die in Groot-Heist wonen zijn de cursussen gratis. Voor de mensen van buiten Heist-op-den-Berg wordt er een inschrijvingsgeld van 200 fr. per cursus gevraagd. Tijdens de pauzes wordt er koffie, frisdrank en cake verkocht aan democratische prijzen. De winst hierop wordt gebruikt voor de cursussen.

Dit initiatief is mogelijk dankzij de steun van het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg en dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

Contactadressen :
CURSUSCENTRUM Heist, Oude Godstraat 8, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 07 83
Openingsuren : op werkdagen van 9.00 - 12.00 & 13.30 - 16.30 uur

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   BEERTEN Denise, Broekmansstraat 129C, 2221 Booischot, Tel. 015/22 44 59

- Secretaresse
   BOSMANS Diane, Laarstraat 6, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 21 24

Top.jpeg (2074 bytes)

DANSCLUB HAPPY FEET vzw

Dansclub "Happy Feet" is een vereniging waar jong en minder jong zich thuis voelen, dansen en leren dansen.

Happy Feet organiseert danslessen voor jongeren vanaf 7 jaar tot ... jaar.

De activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats tijdens het weekend en op woensdag en dit in onze danszaal gelegen te Heist-op-den-Berg, Kerkhofstraat 4 (zaal achter taverne Bergbos aan de watertoren).

Happy Feet vzw is aangesloten bij Dansliga Sportfederatie vzw.

Jaarlijks worden er begin september open-deur dagen georganiseerd.

De cursussen beginnen half september.

Contactadressen :
DANSCLUB "HAPPY FEET" vzw, Kerkhofstraat 4, 2220 Heist-o/d-Berg

- Voorzitter
   WINKELMANS Raf, Herentalsesteenweg 57, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 88 90 - 24 78 41

- Bestuursleden
  
PEETERS Karel, Wezelpad 2, 2222 Itegem, Tel. 015/24 72 07
   DE MEYER Franky, Kraaiheide 11, 2221 Booischot, Tel. 015/22 40 36

Top.jpeg (2074 bytes)

DANSCLUB T’UILTJE SCHRIEK v.z.w.

Bij de eerste uitgave van de socio-culturele gids in 1993, was "Dansclub t’Uiltje" de jongste telg der erkende verenigingen.

Na twee prenatale jaren werd "Dansclub t’Uiltje" geboren in 1992 toen meerdere personen zochten naar het paargewijze bewegen op ritmische klanken van allerhande aangename muziek, zonder al te grote (les)dwang, hetgeen resulteert in een familiale sfeer. In 1995 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot vereniging zonder winstoogmerk.

Door les- en oefenavonden op woensdag en vrijdag in zaal ‘De Ware Eendracht’ te Schriek-centrum, worden een twintigtal stijl- en social-dansen uw sportiefste ontspanning voor vele jaren. Er zijn thans (1998) vier verschillende reeksen, van beginners tot verre gevorderden.

Lessenreeksen starten in september en januari en worden aangevuld met oefenavonden en tijdens het laatste weekend van oktober, bij de overgang van zomer- naar winteruur, het enig bal met een extra uur plezier.

Je kan ook lid worden of blijven zonder verplichting een lessenreeks te volgen, maar om mee te genieten van leerrijke oefenstonden, uitstapjes, feestjes…

Contactadressen:

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
HELSEN Marc, Grote Kerkweg 10, 2223 Schriek, Tel. 015/23 42 65

- Secretaris & Penningmeester
   HESEMANS Jacques, Rozenweg 13, 3140 Keerbergen, Tel. 015/23 52 55

Top.jpeg (2074 bytes)

DAVIDSFONDS

DAVIDSFONDS is een cultuurvereniging met vele tienduizenden gezinnen, creatief en vernieuwend en met een eigenzinnig cultureel aanbod.

DAVIDSFONDS is Vlaanderens oudste maar ook meest dynamische cultuurbeweging. Jaarlijks worden er meer dan 9.000 afdelingsactiviteiten georganiseerd in honderden dorpjes en steden in heel Vlaanderen.

DAVIDSFONDS staat voor een open Vlaamse identiteit en bevordert de christelijke spiritualiteit.

Het lidmaatschap van het Davidsfonds is erg voordelig. In feite betaalt u geen lidmaatschaps-bijdrage. U kiest twee boeken of CD’s uit het jaarlijkse Davidsfonds prospectus met een aanbod van tientallen boeken en CD’s. Voor minder dan 800 fr. zijn er al keuzemogelijkheden te over. En u krijgt op de bestelde boeken en CD’s een aanzienlijke korting. Als lid wordt u uitgenodigd voor de initiatieven van uw plaatselijke afdeling en geniet u kortingen op nationale Davidsfonds activiteiten. U ontvangt ook zesmaal per jaar gratis het cultuurmagazine Omtrent. Bovendien biedt de lidmaatschapskaart u talloze voordelen en kortingen bij andere culturele en vrijetijdsinstellingen.

Contactadres :

      DAVIDSFONDS NATIONAAL SECRETARIAAT,
      Quinten Metsysplein 12,
      3000 Leuven, Tel. 016/31 06 00, Fax 016/31 06 08,
      e-mail informatie@davidsfonds.be
     
Internet:  http://www.davidsfonds.be

 

DAVIDSFONDS Heist-op-den-Berg

Het Davidsfonds van Heist-op-den-Berg werd op 21 januari 1875 opgericht en is de oudste afdeling van het land. Wij zijn met bijna 100 leden.

Gekend zijn onze jaarlijkse opstelwedstrijd voor de jeugd en onze kortverhalenwedstijd in samenwerking met de Cultuurraad,  onze jaarlijkse toeristische zoektocht onder het groot verlof (gedurende twee volle maanden) en onze Quiz in het voorjaar.

IEDEREEN IS STEEDS WELKOM OP ONZE ACTIVITEITEN !

Je kan ons ook terugvinden op het INTERNET: http://users.pandora.be/vanpelt.guido
E-mailen kan op dfheistodberg@telenet.be

Contactadressen :

 • Voorzitter & Penningmeester van de "Cultuurraad"
  VAN PELT Guido, Kriekenstraat 10, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 11 17
 • Secretaris 
  ERGO Els, Molenstraat 96, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 0474/373211
 • Penningmeester
  LIVENS Toon, Hollestraat 27A, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 93 92
 • Ondervoorzitster
  BOOGMANS Chris, Lostraat 19, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 65 87

 

DAVIDSFONDS Schriek

Davidsfonds Schriek werd opgericht in 1929 onder impuls van de toenmalige onderpastoor. Voordien waren enkele leden aangesloten bij de DF-afdeling Heist-op-den-Berg. Toen dit bestuur aan de onderpastoor vroeg om in Schriek propaganda te maken voor het Davidsfonds in Heist, vatte deze het plan op om in Schriek een Davidsfonds-afdeling op te richten. Reeds 65 jaar leeft en werkt het Davidsfonds in Schriek, meestal met succes en soms ook eens een tegenslagje.

Als socio-culturele gezinsvereniging steunt onze werking op drie pijlers :

- christelijk geïnspireerd
- sociaal bewogen
- strijdend Vlaams

We staan echter buiten elke partijpolitiek.

Er wordt getracht de cultuur dichter bij onze mensen te brengen en de mensen dichter bij de cultuur. Dat gebeurt door het organiseren van allerlei activiteiten, die zowel vormend als ontspannend zijn.

Zo zijn er o.a. boekenbeurs, dia- en filmvoorstellingen, feestavond, gastronomisch weekend, voordracht, poppentheater voor de kinderen, bezoeken aan schouwburgen, gezinsreis, natuur- en stadswandelingen, winterwende-viering, lichtmisviering enz... Onze leden worden hierover regelmatig ingelicht via ons tweemaandelijks tijdschrift "Kultureel Kontakt". De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

De deelnameprijs wordt steeds zo laag mogelijk gehouden, zodat dit geen hinderpaal mag zijn om er aan deel te nemen.

Contactadressen :

- Voorzitter
   

- Secretaris
   VERMEYLEN Paul, Hoogstraat 14, 2223 Schriek, Tel. 015/23 45 69

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
VAN POUCKE Marianne, Tulpenstraat 12, 2223 Schriek, Tel. 015/23.57.05

 

Contactadressen DAVIDSFONDS Booischot :

- Voorzitter & Secretaris
   PEETERS , Oude Aarschotsebaan 27, 2221 Booischot, Tel. 015/22 25 53

- Afgevaardigde "Cultuurraad" 
   CLAES Aloïs, Hofdreef 2, 2221 Booischot, Tel. 015/22 42 83

Top.jpeg (2074 bytes)

vzw HET GEWETEN - Schriek

Vzw het Geweten bestaat sinds 1994 (erkend onder het nummer 11391/94: Belgisch Staatsblad 16/06/1994). Stelt zich als sociaal – cultureel doel : het tegemoetkomen aan vragen en noden van de kunstbeoefenaar en een breed publiek.

Belangrijk is, daarop aansluitend, het engagement om mee te werken aan en het op het getouw zetten van socio – culturele initiatieven en activiteiten.

Hoofdgegeven in het geheel is de kunstwand : met een steeds ruimer wordend deelnemersveld en een aangroei van de publieke belangstelling. Het evenement profileert zich als een sfeervolle ontmoetingsplaats voor de toeschouwer en voor de aanwezige kunstenaars.

Als resultaat verkreeg de ‘kunstwand’ de allure van een ‘rijk’ en open communicatieveld waarin de gesprekspartners op evenwaardig niveau in de ruimte van het kunstzinnige dialogeren.

Vzw "het Geweten", beoogt in haar opzet te streven naar een ruimere waardering bij een breed publiek voor allerlei ‘kunstuitingen’, en zo mogelijk in diverse, (h)echte samenwerkingsverbanden: (inter)cultureel, sociaal, pedagogisch,…

"Een confrontatie van tegenstellingen, van stijlen, materialen, kleur, vorm, woord, klank, de gevulde ruimte van een muur, van een kamer…

Teksttekens, woorden, zinnen, verwoordingen. Een sociaal – cultureel bedacht kunstevenement in Schriek, met draaglijke kwaliteit in de eigen leefwereld van een dorp.

Hoogtepunten van kunstuitingen zoeken zich te manifesteren op de Kunstwand, gedurende het laatste augustusweekend, … Het traject glijdt rustig tussen beelden, klanken en woorden.

Dit zomerweekend omsluit een levendige wereld van kunsten, met een geografisch sterk gespreid deelnemersveld.

Die dagen worden zich geen inspanningen getroost om de bezoekers het beste aan te bieden. Iedere mens, en zeker de armste en minst vermogenden, verdienen de beste kunstkwaliteiten te beproeven; beeldende kunst (tekenen, schilderen, grafiek, keramiek, beeldhouwen fotografie, …), woordkunst (kortverhaal, poëzie, kleinkunst, …), muziek-kunst (met concertavond), archeologische vondsten, bewegingskunsten (dans, acrobatie, …), kookkunst (?), film, video, computer, filosofie – voordracht – debat. Voor alle leeftijdscategorieën."

Leden ontvangen een driemaandelijks infoblad, en besturen desgewenst mee de vereniging. Medewerkers zijn steeds welkom.

Contactadressen :
Zetel : DE WAAG, Hoogstraat 23, 2223 Schriek, Tel. 015/23 58 38

- Voorzitter
  
VANDERSMISSEN Daniël, Hoogstraat 23, 2223 Schriek, Tel. 015/23 58 38

- Secretaresse
  
VAN WOENSEL Carla, Jespersweg 7, 2223 Schriek, Tel. 015/23 54 63

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
CAPPAERT Chantal, Dorpstraat 158, 2221 Booischot, Tel. 015/22 18 66

Top.jpeg (2074 bytes)

KONINKLIJKE HEEMKRING "DIE SWANE" vzw

Het embryo van de Heistse Heemkundige Kring "Die Swane" ontstond tijdens de oorlogsjaren via contacten tussen René Lambrechts en Jozef Weyns. In december '44 richten Heistse studenten onder leiding van praeses J. Weyns de "Swanecamer" op. De echte stichtingsvergadering van de gefusioneerde "Swanecamer" en de "Archeologisch-folkloristische Kring" grijpt plaats op 1 september 1945, de officieel erkende stichtingsdatum van de huidige kring. De naam "Die Swane" dateert echter van 14 februari 1948. Als eerste voorzitter fungeert Dr. G. Van Oorlé. Het eerste "Zwaantje" (jaarboek) verschijnt in 1949, gevolgd door negen anderen in de loop der jaren. Het eerste Heemkundig Museum wordt geopend op 23 september 1956, in 1970 dient het gesloten wegens verbouwingswerken om op 30 mei 1972 plechtig heropend te worden.

Op 25 juni 1966 volgt Dr. Jozef Weyns G. Van Oorlé op als voorzitter. Na het overlijden van J. Weyns op 15 juni 1974 wordt Marcel Van der Auwera op 15 februari 1975 als nieuwe voorzitter verkozen.

De werking is gebaseerd op twee peilers : heemstudie of multidisciplinaire studie van het heem in al zijn aspecten : entiteit, gehucht, dorp en streek en heemschut, d.i. bestendige zorg voor het bouwkundig en landschappelijk erfgoed, het instandhouden of aankweken van volkskunst, volksgebruiken, -feesten en -klederdrachten. Anders gezegd : de alzijdige studie, kennis van de eigen omgeving m.b.t. de vroegere en huidige gebruiken en overleveringen in eigen streek.

Als belangrijke gebeurtenissen in het kringleven noteren we de bouw van het kapelleke aan de Peredreef, de verwerving en de restauratie van de houten windmolen van Bruggeneinde en de actie voor het behoud van het Hof van Riemen. Daarnaast vermelden we de talrijke studies, publicaties, tentoonstellingen, voordrachten en uitstappen die de uitstraling van de heemkundige werking in de hand werken.

Beknopte jaarwerking

 • Iedere tweede zaterdag van de maand is er een kringvergadering - waarop ook niet kringleden van harte welkom zijn - met een heemkundige voordracht.

 • Het beheer van Heemmuseum Die Swane. Daarmee beantwoorden wij aan een specifieke opdracht van de heemkunde, namelijk het bewaren van gebruiksvoorwerpen e.a. van vroeger en nu met de bedoeling ze op een zinvolle manier terug hun verhaal te laten vertellen. Giften in dat verband blijven dan ook nog altijd welkom. Het museum wordt ook door de kringleden - met een beurtrol - opengehouden.

 • Het bedienen van de Kaasstrooimolen door kringleden - molenaars.

 • Het beheer van een documentatiecentrum.

Contactadressen :

- Voorzitter
   VAN DER AUWERA Marcel, Mechelbaan 156, 2580 Beerzel, Tel. 015/75 57 36

- Secretaris & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   PATTEET René, Liersesteenweg 121, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22.07.04

- Conservator
  
VAN LOO René, Lange Rechtestraat 24, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 19 82

Top.jpeg (2074 bytes)

HEEMKRING "WIEKEVORST- ONS DORP"

De Heemkring "Wiekevorst, Ons Dorp" dateert van 29 april 1984. In de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1986 verschenen de vzw statuten van onze Heemkring.

In de herfst van 1984 verscheen de eerste periodieke uitgave met enkele interessante data uit de geschiedenis van Wiekevorst.

De vereniging legt zich toe op het verzamelen, bewaren, bestuderen, bekendmaken en het doen waarderen van het heem, de oudheidkunde, geschiedenis en de volkskunde.

In deze optiek wijdt onze vereniging zich aan eigen heem, zijn geschiedenis, folklore, gebruiken, ontspanningsleven, ambachten ... zijn mensen.

Als activiteiten noteren wij o.m. de inventarisatie van alle bronnenmateriaal over de geschiedenis van Wiekevorst; de publicatie van een periodieke uitgave viermaal per jaar; het houden van voordrachten over plaatsnaamkunde, soldaten van Napoleon e.a.; diamontages en tentoonstellingen ter gelegenheid van de jaarmarkt in de maand december.

Intussen is het boek "Geschiedenis van 350 jaar Parochie St.-Jan Baptist Wiekevorst" in een mooi verzorgde uitgave van de pers gekomen en is te koop :

a) af te halen 900 fr. per exemplaar,

b) te verzenden 1000 fr. per exemplaar.

Te storten op rekeningnummer 068-2026448-48 van de vzw Heemkring "Wiekevorst, Ons Dorp", Kapellekensdreef 11, 2222 Wiekevorst met vermelding "Geschiedenis Wiekevorst" of af te geven aan één van de bestuursleden.

Contactadressen :

- Voorzitter
  
BRUYNSEELS Jozef, Valleistraat 2, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 09 05

- Secretaris
   DE PRETER Louis, Heerweg 51, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 07 30

- Afgevaardigde "Cultuurraad" & Redactiesecretaris
  
VERSWEYVELD Marc, St. Jozefstraat 5, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 07 97

Top.jpeg (2074 bytes)

HEISTSE FOTOKRING HEFO vzw

De Heistse fotokring - afgekort Hefo - werd opgericht op 24 september 1982 door dertien amateurfotografen die waren afgescheurd van een andere fotoclub.

De club vond haar vergaderlokaal achtereenvolgens bij Istrilène en in de Hnita-hoeve. Uiteindelijk werd een vaste huisvesting gevonden in het Chalet van de Moretuswijk.

Het ledenaantal is inmiddels opgelopen tot een twintigtal.

De doelstellingen van Hefo :

Hefo werd gesticht om een opvang te zijn voor alle geïnteresseerden in de fotografie. Zij streeft ernaar het fotografisch niveau van haar leden te verhogen, maar wil daarbij de ambitie van haar fotografen respecteren. Zowel "kiekjesmakers" als "creatievelingen" krijgen een eerlijke kans. De Heistse fotokring wenst bovendien haar leden de gelegenheid te geven naar buiten te treden door clubtentoonstellingen.

Elk even jaar organiseert Hefo op professionele wijze haar tweejaarlijks Foto- en diasalon. De laatste edities daarvan hadden plaats in de polyvalente zaal van Cultureel Centrum Zwaneberg. Daarnaast nemen de leden van de club deel aan allerlei wedstrijden en tentoonstellingen.

De werking van de club :

Om de twee weken vergaderen de Hefo'ers in het chalet van de Moretuswijk te Heist-op-den-Berg. Tijdens die vergaderingen worden de foto's en dia's van de leden kritisch bekeken en besproken. De ervaring heeft geleerd dat dit de meest efficiënte werkwijze is om betere fotografen te vormen. Naargelang de behoeften worden bovendien lesgevers aangetrokken en gastfotografen uitgenodigd. Sporadisch worden foto-uitstappen ingericht en studio-avonden waarbij de fotografen leren omgaan met flash-installaties. En uiteraard gebeurt dit alles in een gezellige sfeer met veel "ambiance".

Geïnteresseerden kunnen steeds vrijblijvend enkele vergaderingen komen bijwonen.

Contactadressen :

- Voorzitter
   BRIAT Roland, Pleinstraat 23, 2235 Hulshout, Tel. 014/22 49 59

- Secretaris
   DOMS Eric, Hoogstraat 129, 2580 Beerzel, Tel. 015/75 66 97

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VAN HOOF Jacques, Schoolstraat 43, 2222 Itegem, Tel. 015/24 83 92

- E-mail : Wthijs@bbl.be

Top.jpeg (2074 bytes)

HEISTSE OPERETTE KRING vzw

Opgericht in mei 1973, op een ogenblik dat de enkele resterende operettegezelschappen, waaraan de Zuiderkempen ééns zo rijk was, moesten vechten voor hun bestaan. Voor deze tijd schreef de schoolmeester nog wel eens zijn operette, kroop de koster in de regisseursrol, zong de beenhouwer zichzelf in de hoofdrol, kwam de vrouw van de burgemeester nog eens in de vrouwelijke hoofdrol, werden alle plaatselijke zangwonders in de grote en kleine figuratie gestopt en dirigeerde de chef van de fanfare het "gelegenheidssymfonie-orkest", waar gehuurde stadsmuzikanten naast de beste plaatselijke blazers en strijkers het beste van zichzelf gaven.

Het initiatief tot oprichting van een nieuw amateurs-gezelschap stelde zich tot doel één operette-produktie per jaar voor het voetlicht te brengen. Sindsdien is de Heistse Operette Kring een begrip geworden bij het operette-minnend Vlaanderen en staat dit enthousiaste gezelschap jaarlijks op het programma van talrijke culturele centra, waar zij steevast voor uitverkochte zalen optreden.

Een ruime waaier van gekende Weense operetten brachten zij reeds voor het voetlicht ... en met succes !

Als één van de populairste amateur-gezelschappen van de Benelux reizen zij door gans Vlaanderen en bereiken 35.000 toeschouwers per jaar. Héél Vlaanderen wordt aangedaan : Diksmuide, Maasmechelen, Leuven, Turnhout, Hasselt, Bornem, Sint-Truiden, ... In het adressenbestand van geïnteresseerden vinden wij niet minder dan 1.800 adressen over heel het land.

Ruim 100 medewerkers werken voor en achter de schermen mee aan de gigantische onderneming. Het is telkens weer een plezier om op de Vlaamse wegen 2 autobussen, 2 vrachtwagens, en tal van auto's met medewerkers van de Heistse Operette Kring naar hun bestemming te zien rijden.

Het doet deugd te kunnen vaststellen dat, met zoveel inzet en overtuiging, mensen belangloos medewerkend, tot zo een onvergetelijke en grootse opzet in staat zijn.

De Vlaamse Televisie nodigde de H.O.K. uit voor het programma "Mijn hart is vol muziek" welke op zondag 15 november 1992 op antenne ging en aandacht gaf aan het gezelschap in het programma: "Vlaanderen Vakantieland", terwijl BRT-Radio 2 een half uur H.O.K. in de kijker plaatste. De programma’s "Goud en Zilver uit de operettewereld", "Operetteparels", "Mezza Musica", "Muziek voor Miljoenen" stonden op het programma van diverse zalen. Als klap op de vuurpijl en ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan kwam de lieveling van het operettepubliek, Peter Minich, overgevlogen vanuit Wenen en bracht samen met Rosette Lenaers en Piet Van Sichem, laureaat van de Elizabethwedstrijd, een uniek concert te Heist-op-den-Berg en Hasselt. Het gezelschap behaalde de gemeentelijke cultuurprijs 1992.

De vele vormen van cultuurbeoefening zoals : solo en koorzang, ballet en dans, toneel, muziek, kostumering en decorbouw maken van onze producties totaalspektakels !

Contactadressen :

- Voorzitter
   SLAETS Bert, Hollestraat 70, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 42 14

- Medevoorzitster
   LENAERS Rosette, Wielewaalweg 4, 3140 Keerbergen

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   SLAETS Gunther, L. Carréstraat 123, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 37 84

Top.jpeg (2074 bytes)

HEISTS KAMERTONEEL vzw

Het H.K.T. werd op 26 januari 1966 opgericht uit de toneelklas van de Gemeentelijke Academie, als feitelijke vereniging onder de naam Hnita Kamertoneel, in het kader van de Zuidkempense kunst- en cultuurkring.

In 1969 werd de naam omgevormd tot Heists Kamertoneel en in 1972 werd het H.K.T. een vzw met de bedoeling :

"Titel II : Voorwerp

art. 4 : De vereniging heeft tot doel het aanwakkeren en het bevorderen van de cultuur in het algemeen en aldus cultuurmanifestaties van allerlei aard in te richten, waarbij het beoefenen van toneel de voorkeur geniet."

(Belgisch Staatsblad, 14 sept. '72)

In 1975 betrok het H.K.T. de huidige zaal aan de Kattestraat, waar het plaats biedt aan 96 personen. In 1976 was het H.K.T. laureaat van de Noordstarfondsprijs "Staf Verbruggen" en laureaat van de V.T.B. prijs "Hippoliet van Peene - Virginie Miry". In 1991, jaar van het zilveren jubileum, was het H.K.T. tweede laureaat van de cultuurprijs van de gemeente Heist-op-den-Berg.

Het Heists Kamertoneel bracht sindsdien meer dan 110 verschillende avondvullende toneelstukken (waaronder enkele creaties), een 10-tal jeugdstukken (waaronder ook enkele creaties) en gastvoorstellingen door andere (beroeps)gezelschappen op de planken.

Jaarlijks brengt het H.K.T. 5 verschillende producties, waarvoor telkens beroep wordt gedaan op beroepsregisseurs.

* 1ste productie : okt.-nov.
* 2de productie : dec.-jan.
* 3de productie : feb.-maart
* 4de productie : april-mei
* 5de productie : juni

Plaatsen reserveren kan op het nummers:  Tel. 015/24 12 49 - Fax. 015/25 19 69

Contactadressen :
HEISTS KAMERTONEEL, Kattestraat 1, 2220 Heist-o/d-Berg

- Voorzitter & Directeur
   VETTERS Willy, Bergstraat 105, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 76 45

- Secretaris
  
WOUTERS Willy, Biezenstraat 1, 2580 Beerzel, Tel. 015/75 26 82

- Ondervoorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   WELLENS Freddy, Rozenstraat 14, 2222 Itegem, Tel. 015/24 78 67

Top.jpeg (2074 bytes)

HEKAPO vzw

HEKAPO wat staat voor HEistse KAntonnale POstzegelkring, met embleem de Heistse toren en zwaan, werd gesticht op 29 januari 1975. Ze beoogt postzegelverzamelaars bij elkaar te brengen om de filatelie te beoefenen. De eerste ruildag vond plaats op 14 maart 1975. Aangesloten bij de K.L.B.P. (Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelverzamelaars) maakt ze als dusdanig deel uit van de F.I.P. (Fédération International de Philatélie).

Na jarenlang gratis over de Boudewijnzaal te hebben mogen beschikken zijn we thans in de parochiezaal van het H. Hart gehuisvest, echter tegen betaling, om onze maandelijkse ruildagen en onze haast jaarlijkse tentoonstelling te kunnen inrichten. Hierbij wordt aan de leden de mogelijkheid gegeven hun verzamelingen uit te breiden en hun collecties te tonen aan een breed publiek.

Contactadressen :

- Voorzitter
   DE CUYPER Roger, Pastoor Mellaertsstraat 47, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 70 92

- Secretaris & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   BRUYNSEELS Florent, Velodroomstraat 12, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 28 63

Top.jpeg (2074 bytes)

HNITA JAZZ CLUB

Jazz is ondefinieerbaar. Jazz Is.

Jazz is interpretatie, improvisatie, creatief en ritmisch gedragen. De enige kunstvorm die de Amerikaanse cultuur van de twintigste eeuw heeft voortgebracht. In jazz is de uitvoerder, in tegenstelling met de klassieke muziek, tevens de componist van het ogenblik. Jazz ontwikkelde zich tot een universele taal, die mondiaal gesproken en gewaardeerd wordt. Jazz spruit voort uit het volk, uit de ellende en het plezier, de profane wereld en de religie, steeds gedragen door diepmenselijke gevoelens en aldus emotioneel geladen. Zij past wonderwel bij de geest en de mentaliteit van onze twintigste eeuw. Jazz is mens zijn, de mens beleven en belijden.

De Hnita Jazz Club (indertijd de Heistse Jazz Club) ontstond in 1955 en werd à la George Shearing in "Bergola" ingeluid door het lokaal Ray King Kwintet. Bluesgigant Big Bill Broonzy bracht er authentieke zwarte magie. Van de Heistse berg werd afgedaald naar de intimiteit van de "Hnita zolder", waar Hank Mobley zijn sterke persoonlijkheid demonstreerde, Monty Alexander vaste voet zette op het continent en Charles Mingus op een broeierig hete zomeravond heerste. De zolder was te klein voor Toots. Clark Terry blonk uit als mens en muzikant. Van de "Zolder" naar het "Torengebouw" tot groot jolijt van het er onder gevestigde "police station". Keith Jarrett maakte er mee zijn Belgische clubdebuut. Hier kwam Dexter Gordon vaak te laat, zag en overwon. Bill Evans zorgde er meermaals voor een unieke intimistische sfeer. Art Pepper realiseerde er een onvoorstelbaar concert. Thad Jones - Mel Lewis deden er de big band liefhebbers rillen. Betty Carter zong goddelijke 'scat'. Art Blakey voerde driemaal opnieuw een frisse lading "Jazz Messengers" aan. Horace Silver reveleerde Tom Harrell. Sonny Stitt's hegemonie werd er bedreigd door Ferdinand Povel. Elvin Jones ontketende een eruptie van ritmen.

In 1983 werd de "Hnita-hoeve" geopend met de lyriek van het Chet Baker in een barstenvolle bar. J.J. Johnson gaf er een historisch concert met Ralph Moore aan zijn zij. Jackie McLean liet de emotionaliteit en instrumentaliteit triomferen. Maynard Ferguson blies er herhaaldelijk de pannen van het dak. Ray Brown liet de snaren en de toehoorders zinderen, en Art Porter veroorzaakte stomme verbazing.

Eind 1992 werd een jazz-kalender uitgegeven met foto's van de hand van Jean Alleyn. De afgebeelde jazz-muzikanten stonden allen op het Hnita-podium.

Bijna wekelijks worden jazz-concerten opgezet in de Hnitahoeve, Lostraat 106 te Heist.

Sinds maart 1999 geeft de voorzitter een éénmansjazztijdschrift uit : "Juul’s HALO".

Contactadressen :
HNITA JAZZ CLUB, "Hnitahoeve", Lostraat 106, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 36 40

- Voorzitter
   ANTHONISSEN , Oude Godstraat 29 A, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 19 53

- Ondervoorzitter
  
VAN WOENSEL Willy, Westerlosesteenweg 55, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 60 00

- Voorzitter en Afgevaardigde in de "Cultuurraad"
   

Top.jpeg (2074 bytes)

HUMANISTISCH VERBOND

Het Humanistisch Verbond vzw groepeert mensen die er een humanistisch-vrijzinnige levenshouding op nahouden. Zij beklemtoont zowel de individuele vrijheid van denken en handelen als de sociale verantwoordelijkheid van de mens. Het Humanistisch Verbond ijvert voor een pluralistische samenleving waar eerbied en ruimte is voor elke levenshouding.

Zij ijvert voor de erkenning van de humanistische levenshouding in alle levensbeschouwelijke en ethische aangelegenheden.

De lokale afdeling maakt tevens deel uit van het Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk vzw.

In Heist-op-den-Berg is het vrijzinnig verenigingsleven gegroeid vanuit de jongerenwerking en de cursus niet-confessionele zedenleer. Onder impuls van de heer Johan Verbist werd halverwege de jaren '60 een afdeling van de Humanistische Jongeren opgericht. Hieruit ontsproot in 1976 de lokale afdeling van het Humanistisch Verbond.

Het Humanistisch Verbond, afdeling Heist-op-den-Berg organiseert een reeks activiteiten, waaronder :

- het Feest van de Zevenjarigen (de eerstejaars zedenleer lager onderwijs)

- het Feest van de Twaalfjarigen

- eendaagse uitstappen bv. naar de Ardennen, naar Parijs, Amsterdam

- het bijwonen van een toneelvoorstelling

- het organiseren van voordrachten en debatten

Contactadres :

- Voorzitster & Secretaresse
  
NIJS Nicole, Sparrenweg 14, 3140 Keerbergen, Tel. 015/23 51 72

Top.jpeg (2074 bytes)

IMKERSVERENIGING "SINT-AMBROSIUS

De imkersvereniging Groot Heist, aangesloten bij de Koninklijke Vlaamse Imkersbond, is al een zeer oude vereniging die reeds vele hoogtes en laagtes kende, wat voor een eeuweling niet meer dan normaal is.

Thans zit imkeren, met andere woorden, honingbijen houden, wel in de lift. Iedereen heeft de mond vol over ‘Bio’ en biologisch of meer natuurlijker leven. Iets waar bijen een vooraanstaande plaats innemen. Bijen zijn immers de leveranciers van ondermeer honing, koninginnenbrij, stuifmeel, propolis en bijenwas.

Bovendien zijn bijen één van de best geschikte helpers voor een natuurlijke bestuiving van fruit en groenten. Menig beroepstuinder doet beroep op imkers om tijdens de bestuivingsperiode bijen in de onmiddellijke omgeving van hun te bestuiven planten te brengen. In de imkerstaal noemen we dat ‘Met de bijen reizen’ naar het fruit, de aardbeien, het koolzaad. Ook in eigen tuin leveren bijen mooi werk. Fuchia’s bijvoorbeeld dragen veel meer zaadbessen wanneer zij door bijen werden bezocht.

Steeds weerkerend op het programma van onze vereniging is de jaarlijkse plantendag, en dit op de eerste zondag van maart. Imkers plantenliefhebbers verzamelen jonge planten, stekken, zaden, jonge bomen en struiken en schenken deze gratis weg aan iedere belangstellende. In een aanpalende zaal wordt frisdrank, bier, koffie en pannekoeken aangeboden en heerst er een aangename sfeer bij een gesprek over de bloementjes en de bijtjes. In mei zijn de overlarfdagen. Ieder lid kan voor eigen behoefte gratis larfjes bekomen voor het opkweken van jonge zachtaardige koninginnen. Onze vereniging koopt regelmatig raszuivere F 1 koninginnen van de voornaamste Europese kwekers waar wij vriend aan huis zijn, onder andere bij Eugeen Neuhaus in Oostenrijk en Frans Ferebach in Duitsland. In juli maken we een 5 à 6 daagse buitenlandse reis met steeds 1 of 2 bezoeken bij plaatselijke imkers, steeds een belevenis. Naar aanleiding van deze bezoeken kregen wij in 1997 ons eerste tegenbezoek van imkers uit Wurzburg in Duitsland.

Verder worden er regelmatig lessenreeksen georganiseerd voor zowel beginners als voor gevorderden. Om het jaar af te sluiten is er in november het jaarlijks verenigingsfeest.

Contactadressen :

- Voorzitter
  
BRUYNSEELS Karel, Godinstraat 10, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 00 39

- Secretaresse
  
THYS Magda, Werftsesteenweg 37, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 51 95

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
VAN HOVE Guido, Liniebossen 7, 2221 Booischot, Tel. 015/22 50 28

Top.jpeg (2074 bytes)

INNER-WHEEL

Inner Wheel is één van de grootste vrouwenorganisaties ter wereld; de clubs zijn verspreid over de vijf continenten. Inner Wheel is een serviceclub.

Haar doelstellingen zijn meer dan ooit actueel :

 • het bevorderen van oprechte vriendschap;

 • het aanmoedigen van het persoonlijk dienstbestoon en de bereidheid tot helpen van de medemens;

 • het bevorderen van de internationale verstandhouding, verdraagzaamheid en vredelievendheid, door samenwerking over de hele wereld.

Jaarlijks organiseert Inner Wheel Heist 2 à 3 activiteiten om fondsen te verzamelen en deze dan uit te delen aan verschillende projecten. De club heeft van bij aanvang geopteerd om projecten te steunen uit eigen streek. De voorbije jaren werd 2.200.000 fr. verdeeld tussen o.m. MS-patiënten Groot-Heist, Instituut Maria Govaerts, Nethedal, Albe, Rode Kruis Heist, Kinderland Berlaar, opvanglokaal kinderen Moretuswijk, Ter Speelbergen, kolenbonnen (Centrum menselijk welzijn), KVG Heist-Putte, Jolikah, Alzheimer Liga e.a.

De club is gestart op 29 oktober 1984 met 16 leden; vandaag telt zij er 25. Zij vergaderen éénmaal per maand.

Het embleem van Inner Wheel met zijn draaiende tanddwielen symboliseert het recht, maar vooral de plicht tot vriendschap en persoonlijke dienstvaardigheid voor al de leden; elk lid dient zich 100% in te zetten voor de anderen. Om al de leden zeer actief te laten meewerken om deze doelstelligen te bereiken wordt jaarlijks een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter gekozen.

Contactadressen :

- Voorzitster
  
DE GEYTER Mieke, Schoolstraat 9, 2222 Itegem, Tel. 015/25 15 15

- Secretaresse
   PARIDAENS Viviane, Mechelbaan 8B, 2580 Beerzel, Tel. 015/24 46 58

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   DE WEERDT Annie, Tuindijk 48, 2223 Schriek, Tel. 015/23 35 68

Top.jpeg (2074 bytes)

JEUGDATELIER SCOEBIDOE

Alle kinderen van 3 tot 15 jaar zijn welkom, elke zondag, behalve in schoolvakanties, van 13.30 u. tot 16.30 u.

We werken in drie groepen : 3 tot 6 jaar, 7 tot 10 jaar en 10+. Elk kind komt zo aan zijn trekken ! Scoebidoe-leden (slechts 150 fr. per jaar!) krijgen korting op alle uitstappen én spetterende weekends !!! Daarnaast betaal je 30 fr. per week voor een hapje en een drankje. Niet-leden betalen 40 fr. De eerste werking die je ooit meemaakt, mag je zelfs gratis komen. Ook als je een vriend(innetje) meebrengt dat voor de eerste keer naar het jeugdatelier Scoebidoe komt, naast kinderdagverblijf ’t Riemenhofje op de gemeenschapsschool Campus Hof van Riemen. De kinderen kunnen er zich rustig uitleven, weg van alle verkeer.

Elk jaar staat zeker op het programma:

 • twee avontuurlijke weekendverblijven;

 • elke maand een creatieve kook- en smulnamiddag met op het einde van het jaar een feestelijke eetdag-afsluiter;

 • elke maand een leuke uitstap (naar Averbode, zwemmen, minigolfen, en nog vele andere plezante plaatsen).

 • elke zondag opnieuw creatieve activiteiten zoals T-shirts batikken, kaarsen maken, schrinkels en vele nieuwe technieken, onder begeleiding van monitors die een degelijke creatieve opleiding hebben genoten (er zijn zelfs instructeurs in het jeugdwerk bij). Ook sport en spel komt ruim aan bod op een gemoedelijke en vriendschappelijke manier.

En ook nog elk jaar:

 • de feestelijke start met opendeurdag in het begin van september;

 • de gourmet-avond voor alle Scoebidoe-vrienden op de zaterdagmiddag midden in maart.

Contactadressen :

- Voorzitter
   DE BUSSCHER Patrick, Vogelzang 43, 3140 Keerbergen, Tel. 015/51 58 86

- Hoofdmonitor
  
GYSEMANS Tom, Oude Liersebaan 131, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 48 73

Top.jpeg (2074 bytes)

GEMEENTELIJKE JEUGDDIENST

 

De Gemeentelijke Jeugddienst biedt volgende dienstverlening aan jongeren, verenigingen en volwassenen :

 • Ondersteuning jeugdraad : De Jeugdraad geeft advies aan het gemeentebestuur i.v.m. alles wat te maken heeft met jeugdzaken. Vanuit de jeugdraad worden zelf ook initiatieven naar jeugd opgezet.

 • Jongereninformatiepunt (JIP) : Jongeren kunnen hier met al hun informatievragen terecht over uiteenlopende onderwerpen en thema’s.

 • Speelpleinwerking : Onder leiding van monitoren worden tijdens de vakantie activiteiten georganiseerd voor kinderen van 3 tot 12 jaar en dit in samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang. De activiteiten worden vermeld in de gele kinderkrant "Lollie" die alle kinderen via de school krijgen.

 • Grabbelpaswerking : De Grabbelpaswerking geeft jongeren tussen 12 en 16 jaar de kans om deel te nemen aan tal van activiteiten tijdens de schoolvakanties. Deze activiteiten variëren van sport tot uitstappen, knutselen, initiaties, ...

 • Jongerenkrant : Voor de jongeren van 16 tot 19 jaar wordt een jongerenkrant gemaakt.

 • Preventiewerk : Verschillende preventie-initiatieven worden aangeboden naar scholen, verenigingen, ...

 • Andere activiteiten : Verhuring van kamphuis, organiseren van uitstappen, vorming voor jeugdbegeleiders, subsidieaanvragen verwerken, ...

Openingsuren : elke werkdag van 14.00 tot 16.30 u, woensdag van 14.00 tot 18.00 u en zaterdag van 10.00 tot 12.00 u.

Contactadressen :
JEUGDDIENST, Molenstraat 50, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 76 21

- Verantwoordelijke Jeugddienst
  
VAN NOTEN Dirk

- Verantwoordelijke Speelpleinwerking
  
GERLO Inge

- Verantwoordelijke Grabbelpas
  
KESTENS Tania

- Voorzitter "Jeugdraad"
  
GYSEMANS Tom, Oude Liersebaan 131, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 48 73

Top.jpeg (2074 bytes)

JEUGDCLUB JOKI

De Itegemse Jeugdclub Joki, bestaat ruim 25 jaar, en is met zijn 500 actieve leden, één van de grootste jeugdclubs uit de streek.

De Itegemse jeugdclub wordt als enige jeugdclub in Heist-op-den-Berg door de Vlaamse overheid erkend als jeugd-club met een volwaardige werking, op werkgebieden zoals ontmoeting, ontspanning, vorming, informatie, actie, enz...

In Itegem zijn wij, met een organisatie als de Ronde, met hobbyclubs als de dansclub, een begrip geworden.

De jeugdclub bestaat uit kleine losse verenigingen, die wij "hobbyclubs" noemen. Die "clubs" zijn niet meer dan groepjes geïnteresseerden die rond een gezamenlijk thema bijeenkomsten houden.

Een hele hoop hobbyclubs hebben ook een gezamenlijk, overkoepelend bestuur, de kern. De kern bestaat vooral uit jongeren.

De club is de centrale as in de jeugdclub. Het is meer dan een toog met krukken, en dient veel eerder voor sociale ontmoetingsplaats. Een vertrek-, rust- of eindpunt voor organisaties van uiteenlopende aard.

Tevens beschikken wij over een infolokaal waar iedereen terechtkan wanneer men, om gelijk welke reden, over een bepaald iets informatie wenst. Dat kan werkelijk van alles zijn, het gaat van christelijke moraal tot abortus, van communisme tot anarchie.

Het secretariaat is voor iedere buitenstaander de mogelijkheid tot communicatie met onze vereniging. Er is altijd een gekwalificeerd persoon aanwezig die u kan verder helpen.

Het secretariaat is op maandag (ganse dag), dinsdag en vrijdag (voormiddag) geopend.

Openingsuren club :

Wo 19.00 - 23.00
Vr 19.00 - 01.00
Za 19.00 - 00.00
Zo 19.00 - 23.00

Contactadressen :
JOKI vzw, Hallaarstraat 40, 2222 Itegem, Tel. 015/24 06 11

- Voorzitter
   VAN DE VEN Jurgen, Beukenlaan 22, 2222 Itegem, Tel. 015/24 49 78

- Secretaresse
   VAN LOY Iris, Pastoor Mellaertsstraat 65, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 00 31

Top.jpeg (2074 bytes)

JEUGD RODE KRUIS

Onder het motto "Je bent nooit te jong om te helpen" startte in 1978 het Rode Kruis van Heist-op-den-Berg met een dienst die het Rode Kruis-ideaal bij de jongeren zou verspreiden. Dit was meteen de geboorte van het Heistse Jeugd Rode Kruis.

Het Jeugd Rode Kruis is ondertussen verder uitgegroeid tot een jeugddienst die zich richt tot alle jongeren tussen 10 en 16 jaar ongeacht hun geloofsovertuiging of nationaliteit.

De werking van het Jeugd Rode Kruis ligt verspreid over 4 werkvelden :

- Eerste Hulp bij Ongevallen
- Sociale activiteiten
- Internationale verstandhouding
- Vredesopvoeding

In praktijk betekent dit dat het Jeugd Rode Kruis regelmatig EHBO-cursussen organiseert, namelijk :

- Het Helpertje voor jongeren van 10 tot 13 jaar
- Junior-Helper voor jongeren van 13 tot 16 jaar

Deze cursussen worden jaarlijks voor niet georganiseerde jongeren ingericht, maar kunnen ook verwerkt worden in het jaarprogramma van een jeugdvereniging of school.

De 4 JRK-werkvelden komen ook aan bod in de maandelijkse activiteiten waarin ook een plaats voorzien is voor sport, spel en ontspanning. Een blik op de activiteiten levert onder andere het volgende op :

- EHBO-oefening
- deelname aan milieuactie
- deelname aan schaatsdag voor gehandicapten
- fietstocht
- dropping

Naast de maandelijkse activiteiten wordt er ook ieder jaar een 6-daags kamp georganiseerd, waar sport, spel, spanning en ontspanning de tijd doen vergeten.

Contactadressen :

- Voorzitter Rode Kruis
  
LIEKENS Jos, Oude Liersebaan 34, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 77 88

- Verantwoordelijke JRK
  
HENDRICKX Jurgen, Vogelstraat 24, 2580 Putte, Tel. 015/75 26 51 of 095/22 12 53

Top.jpeg (2074 bytes)

JEUGDTHEATER MUZLIE

De vereniging werd opgericht in 1996. En heeft haar verenigingszetel op het volgende adres : Noordstraat 22, 2220 Heist-op-den-Berg.

Hoofddoel : organisatie van jeugdtheater en/of jeugdmusicals.

De grootste groep medewerkers bestaat uit jeugd van de eigen gemeente, alsook van de omliggende gemeenten, aangevuld met volwassen acteurs.

Daarnaast worden op geregelde tijdstippen nog tal van gevarieerde activiteiten georganiseerd zoals fietstochten, schaatsbeurten, zwempartijen, bijwonen van toneelavonden en gezellige samenkomsten voor de leden.

Contactadressen :

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
MONSIEUR Luc, Clemenceaustraat 113, 2860 St. Katelijne-Waver, Tel. 015/20 54 83

- Secretaris
  
SPELTENS Luc, Essestraat 16, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 96 76

- Penningmeester
  
PEIREMANS Alfons, Noordstraat 22, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 70 81

Top.jpeg (2074 bytes)

DE KARDINAAL - Wiekevorst

Onze vereniging werd opgericht in 1959 door een groepje vogelvangers uit Wiekevorst en Herenthout. De naam was aanvankelijk "De Wielewaal", maar op verzoek van een kloosterling uit Turnhout werd de naam veranderd in De Kardinaal, onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (K.B.O.F.).

Onze leden bestonden toen hoofdzakelijk uit vogelvangers en in mindere mate vogelkwekers.

Toen in 1972 de vogelvangst werd afgeschaft door toenmalig minister Leo Tindemans, zijn de doelstellingen van onze vereniging, en van gans de federatie grondig veranderd.

Onze vogelliefhebbers houden zich vooral bezig met :

1. Het kweken van vogels (alle soorten)
2. Hun gekweekte exemplaren tentoonstellen tijdens het winterseizoen
3. Het plaatsen van nestkasten in de daartoe ter beschikking gestelde domeinen.
    (Van deze activiteiten worden de nodige inventarissen en verslagen opgemaakt.)
4. Vogels waarnemen in de natuur.

Onze vereniging telt een 80-tal leden die maandelijks het tijdschrift "De Witte Spreeuwen" ontvangen. Het lidgeld voor 1999 en 2000 bedraagt 550 fr. (Een proefnummer van ons maandblad kan u steeds aanvragen bij één van onderstaande bestuursleden.)

Als jaarlijkse hoofdactiviteit is er onze vogeltentoonstelling die vanaf 1998 doorgaat de eerste zondag van december. Eveneens kunnen er dan de zondagvoormiddag vogels verkocht en geruild worden.

Bijkomende activiteiten zijn :

1. Teerfeest (2de zaterdag van februari)
2. Voordracht met dia’s en ander didactisch materiaal of filmvoorstelling
    (1ste vrijdag van maart)
3. Fietstocht (zondag na 15 augustus)
4. Film of diavoorstelling met spreker (De onderwerpen van deze voordrachten
    worden gekozen door onze leden) (2de vrijdag van december)

 Contactadressen :

- Voorzitter
   NIJS Louis, Wiekevorstse Goorweg 10, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 59 34

- Secretaris
   TRUYTS Alfons, Wittegracht 90, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 01 02

Top.jpeg (2074 bytes)

K.A.V. VERBOND

Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging

K.A.V. : Een vereniging voor eigentijdse vrouwen.

Vrouwen hebben een eigen kijk op de samenleving. Zij willen iets van hun leven maken. Het gezichtsveld van vrouwen verrijken en verbreden, dààr is het K.A.V. om te doen. K.A.V. is een vormingsbeweging, kristelijk geïnspireerd, van en voor vrouwen uit het werknemersmidden.

Daarom werkt K.A.V. aan volgende doelstellingen :

- Ruimte creëren voor vrouwen
- Vormingskansen geven aan vrouwen
- In actie komen met vrouwen
- Een stem geven aan vrouwen
- Diensten verlenen aan vrouwen
- Belangen verdedigen

Deze doelstellingen worden waargemaakt in de 7 plaatselijke K.A.V.-afdelingen in de fusiegemeente Heist-op-den-Berg door een netwerk van diverse activiteiten en acties op te zetten. De kernleden vormen de draaischijf van dit gebeuren, zij vangen behoeften en noden van K.A.V.-vrouwen op, bespreken deze en informeren hun K.A.V.-verbond hierover.

De afdelingen werken theoretisch en praktisch vormend, blikverruimend, kennissenkring vergrotend, emancipatiebevorderend, springlevend, maatschappijkritisch denkend, boeiend, verantwoordelijkheiddragend, kansenscheppend, creativiteitsbevorderend, kristelijk inspirerend, arbeidskeuze (thuis-buitenhuis) respecterend, conditieverbeterend, vrouwversterkend, persoonsontplooiend.

Contactadres K.A.V. Steunpunt : Begijnenstraat 18 Bus 4, 2800 Mechelen, Tel. 015/20 75 51
Verantwoordelijke regio Heist-op-den-Berg : ROEKENS Riet, Tel. 015/20 75 51

K.A.V. Heist-Centrum

Kent u K.A.V. ? In vele gemeenten leeft en werkt een KAV-afdeling, ook in de onze. Waar staat KAV voor? Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging.

KAV is een vormingsbeweging, kristelijk, sociaal, van en voor vrouwen uit het werknemersmilieu.

Onze afdeling vierde onlangs haar 80-jarig bestaan. Zolang reeds is ze begaan met vrouwen van alle leeftijden, gehuwden, alleenstaanden, thuiswerkenden, buitenhuiswerkende vrouwen, werkzoekenden, al of niet met een diploma, met of zonder kinderen. Al is onze KAV een dame van respectable leeftijd toch blijft ze dynamisch en eigentijds en heeft ze ook de vrouw van nu heel wat te bieden.

Onze vereniging biedt u per jaar een gevuld jaarprogramma:

 • Algemene vergaderingen met een spreekbeurt, ontspanning, een etentje met een gezellige babbel rond de tafel.

 • Belangstellingswerking met bijeenkomsten rond kinderen, gezondheid, emancipatie, nieuwe technologieën en zo meer.

 • De praktische school biedt ons kookdemonstraties, bloemschikken, kookcursussen, handwerk, naaien, e.d. in een prettige sfeer.

 • Reizen in binnen en buitenland met bezoek aan steden en bezienswaardigheden.

 • Jong KAV fris en eigentijds, richt zich tot vrouwen tot ongeveer 35 jaar.

 • Ons ledenblad "Vrouw en Wereld", een vormingsblad met vlotte aanpak en eigentijdse artikelen. Ook Jong KAV heeft hierin haar eigen plaats.

Verbondelijk biedt KAV u ook de eigen uitgaven. De Adviesdienst is een juridische dienst voor allerlei problemen o.a. rond studiebeurzen, huurkontrakten, loopbaanonderbreking, huwelijksrecht, ed. Familiehulp biedt u gezins, bejaarden en poetshulp in moeilijke situaties.

Voelt u iets voor onze activiteiten? Een KAV kernlid uit uw buurt komt graag voor een bezoekje bij u langs! Wilt u voortdurend wat bijleren? Sluit dan aan bij onze vrouwenbeweging !

U bent van harte welkom !

Contactadres K.A.V. Heist-Centrum :

- Coördinator & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   BAETEN Paula, Bergstraat 9, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 18 55

 

K.A.V. Heist-Goor

Te Heist-Goor bestond al vele jaren één vrouwenbeweging die zowel K.A.V. als K.V.L.V. leden omvatte. Daar de structuur en werking van deze verenigingen een verschillend karakter gingen vertonen werd er tot splitsing besloten.

Op 13 november 1990 startten enkele dynamische vrouwen met een vernieuwde K.A.V.-werking. Ze hadden als doel de vereniging een totaal nieuw imago te geven.

Vrouwen zijn bewuster geworden en kiezen voor bepaalde dingen zoals : kans op ontmoeting, deelnemen aan vormende activiteiten, gespreksavonden en praktische cursussen (koken, bloemschikken ...). K.A.V. Heist-Goor biedt ook aan inwijkelingen de kans om zich te integreren. De belangstellenden komen uit alle leeftijdsgroepen en onderwijsniveaus en omvatten zowel werkende vrouwen als huisvrouwen. K.A.V. Heist-Goor wil via haar werking duidelijk aan een maatschappelijke behoefte beantwoorden. De jaarlijkse topactiviteit is de kerstmarkt op de 1ste zondag van de advent.

Contactadressen K.A.V. Heist-Goor :

- Voorzitster
   VRANCX Maria, Zandvoortstraat 2, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 07 06

- Secretaresse
  
RENAP Rita, Eikestraat 16, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 24 61

 

K.A.V. Heist-Station

K.A.V. Heist-Station werd opgericht onder leiding van Pastoor De Wit.

Momenteel telt de vereniging 300 leden, die maandelijks bezocht worden door 29 kernleden waarvan 9 vrouwen het dagelijks bestuur vormen.

De jonge vrouwen nemen ruim deel aan de verschillende activiteiten, wat meteen bewijst dat K.A.V. Heist-Station een bloeiende, eigentijdse afdeling is die bruist van leven.

De interesse voor onze activiteiten, bewijst het groot en groeiend aantal deelnemers aan bv. algemene vergaderingen.

De activiteiten :

De veertiendaagse wederkerende activiteiten zoals fietsen en hobby. Wekelijks is er op maandagavond turnen in het Heilig Hart College.

Enkele onderwerpen uit ons aanbod : bezoek Voedingssalon, Kerstmarkt Aken. Gastsprekers zijn er voor belangstellingswerking waarbij de hoofdtoon ligt in een vormende gespreksavond.

Zoals je kan merken houden we rekening met jong en oud, daarom spreekt KAV de mensen en vooral de vrouwen zo erg aan. Op onze parochie is dit een eigentijdse, vlotte vrouwenbeweging die actuele problemen niet uit de weg gaat en oog heeft voor alle lagen van de bevolking.

Contactadressen K.A.V. Heist-Station :

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   NEVEN Mims, Werftsesteenweg 44, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 60 22

- Medevoorzitster
  
VERSCHUEREN Martine, Mechelsesteenweg 47, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 86 44

- Secretaresse
  
VAN EGDOM Katelijne, L. Van Kerckhovenstraat 47, 2220 Heist-o/d-Berg

 

K.A.V. Zonderschot

K.A.V. Zonderschot is gestart zo'n 38 jaar geleden. Ondertussen zijn er 300 leden, er is ook een werking voor jonge vrouwen (J.K.A.V.). Met 35 kernleden trachten zij de werking optimaal te verzorgen, en brengen een gevarieerd aanbod van sport tot algemene vorming.

Enkele activiteiten : lessenreeks : "Gasten ontvangen", J.K.A.V. club : gelaats- en voetverzorging, fietstocht met bezoek aan serre met hydrocultuur, reis naar kristalfabriek en geleid bezoek aan abdij, demonstratie : gerechten uit de microgolfoven, lentevergadering met als thema : "wie ziet het, wie doet het", fietstocht langs de Demer van Betekom naar Werchter, J.K.A.V. en kinderen naar de kinderboerderij met paashaas, gespreksavond "kleuren geven kleur aan je leven", fietstocht naar Ramsel, bezoek aan de Strokapel, fietstocht naar het sportcentrum te Herentals, J.K.A.V. sport : muurklimmen enz., een eetdag ter gelegenheid van vaderkesdag.

Contactadressen K.A.V. Zonderschot :

- Voorzitster
   VAES Jeannine, Drie Maagdekensstraat 7, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 05 18

- Medevoorzitster
   VONCKX Linda, Zonderschotsesteenweg 51, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 06 19

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   BERGEN Rita, Zonderschotsesteenweg 88, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 03 50

 

Contactadressen van overige K.A.V.-afdelingen :

K.A.V. Booischot

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   GIELEN Maria, Kloosterveldstraat 13, 2221 Booischot, Tel. 015/22 46 24

- Medevoorzitster
  
NIJS Christiane, Kleine Steenweg 45, 2221 Booischot, Tel. 015/22 22 13

 

K.A.V. Hallaar

- Coördinator
  
VERBEECK Christiane, O.L. Vrouwstraat 14, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 86 97

 

K.A.V. Itegem

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   WOUTERS Elza, Vogelzangstraat 20, 2222 Itegem, Tel. 015/24 80 85

- Secretaresse
  
PEETERS Maria, Berlaarbaan 26, 2222 Itegem, Tel. 015/24 96 51

Top.jpeg (2074 bytes)

K.B.G. GEWEST

Kristelijke Beweging van Gepensioneerden

 

De Kristelijke beweging van Gepensioneerden (K.B.G.) is een eigentijdse vormingsbeweging die zich als voornaamste doel stelt het welzijn van gepensioneerden te bevorderen, en dit zowel op sociaal als op materieel gebied.

K.B.G. is een beweging van, voor en door gepensioneerden, d.w.z. dat de werking bijna uitsluitend wordt gedragen door vrijwilligers.

In haar werking richt K.B.G. zich tot alle gepensioneerden: jonggepensioneerden, hoogbejaarden, 50-jarigen, 100-jarigen, rusthuisbewoners, sportieve gepensioneerden, mensen die van een minimum – pensioen leven, … en biedt hierbij een ruim gamma van activiteiten aan.

K.B.G.-Gewest Heist bestaat uit 15 plaatselijke afdelingen waar de kar wordt getrokken door niet minder dan 220 bestuursleden die zich dag in dag uit inspannen voor meer dan 4.000 leden. Nieuw voor het gewest Heist is haar pas opgerichte "Seniorenacademie" met een voordrachtenreeks over interessante en actuele onderwerpen zoals de Islam, echtscheiding, alternatieve geneeskunde, het weer en Europa.

 

K.B.G. Heist-Centrum

K.B.G. Heist-Centrum werd gesticht op 23 maart 1958 onder impuls van verbond Mechelen. Stichters waren proost E.H. Doms, voorzitter Frans Welters, secretaris Gaston Lommez, schatbewaarder Medard Ceuppens en ondervoorzitter J.B. De Roover. Dit dagelijks bestuur aangevuld door een 10-tal wijkverantwoordelijken hadden een 40 à 50 leden te bezoeken, ook van Hallaar en Heist-Statie.

Beginactiviteiten waren kaartspel, feestjes, halve- en daguitstappen. Deze uitstappen waren bezoekjes aan allerlei fabrieken en gewoonlijk als eindpunt een baancafe. Gevolg een zeer late thuiskomst.

In het begin van de jaren '80 werden er verbondelijk statuten opgesteld. Alzo kreeg de beweging een gans andere structuur.

Ida Meulenberghs en Jeanne Roziers waren de voortrekkers van het kaartspel en de hobbyclub. In 1979 ontstond de volksdansgroep die wekelijks bijeenkomt met een 40-tal dansers. Daarnaast is er een zanggroep die oorspronkelijk enkel de begrafenis van de eigen leden verzorgd. Onder de benaming St. Lambertuskoor verzorgen zij alle begrafenissen, treden op in de rustoorden enz.

In 1991 kwam de fietsclub tot stand. Zij fietsen vanaf april tot oktober. Vanaf 1992 is laatste aanwinst de wandelgroep. Deze twee laatste groepen staan onder leiding van August Verhaegen. Voeg nu daarbij de zomerse uitstappen, de feestjes en vergaderingen.

K.B.G. Heist-Centrum telt 425 leden.

Contactadressen K.B.G. Heist-Centrum :

- Voorzitter
   VAN CAMP Wies, Kerkplein 10, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 60 20

- Secretaris & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   MEEUS Louis, Keverstraat 6, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 54 04

 

K.B.G. Heist-Station

Onze afdeling is één van de actieve afdelingen van het Verbond Mechelen.
Voor 1998 en 1999 werken wij mee aan het nieuwe jaarthema "Tijd voor kwaliteit".
Belangenbehartiging voor ouderen zal centraal staan in onze werking, en dit zal gebeuren aan de hand van 8 keuze-projecten, waarvoor er een enquete bij de leden is gehouden.
Hoofdaccenten zijn vooral rond gezondheid, wonen, rusthuiswerking, thuiszorg.
In de winterperiode zijn er maandelijks ledenfeesten.
In de zomerperiode maandelijks een reis, vooral begeleide reizen met gidsen.
Sportenactiviteiten, wandelen, fietsen, gym, fietsvakantie.
Op cultureelvlak bieden wij onze leden kansen door conferenties, toneelvoorstellingen, film.
K.B.G. Heist Station is een aanrader voor alle 60+.

Contactadressen K.B.G. Heist-Station :

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VERCAMMEN Maria, Mechelsesteenweg 14, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 45 21

- Secretaris
  
DE CAT Alfons, Schaliehoevestraat 2, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 43 82

 

K.B.G. Zonderschot

K.B.G. Zonderschot werd in 1960 gesticht op impuls van E. H. Schroos.
Zoals in alle omliggende parochies probeert ook K.B.G. Zonderschot werk te maken van ontmoeting, ontspanning, vorming en belangenverdediging van gepensioneerden.
Meermaals per jaar richt K.B.G. een grote feestsamenkomst in, met een etentje, informatie en ontspanning. Verder worden regelmatig kleinere activiteiten ingericht, en ook uitstappen.
Daarnaast is er ook een hobbykring actief (verantwoordelijke Gusta Claes) en een dynamische turngroep (verantwoordelijke Jos Claes).
Vanuit K.B.G. Zonderschot wordt ook actief meegewerkt aan de Rusthuiswerking, in het bijzonder naar het rusthuis H. Familie toe (verantwoordelijke Roza Bosmans).
K.B.G. Zonderschot telt op 1 januari '98 158 leden en 13 bestuursleden.

Contactadressen K.B.G. Zonderschot :

- Voorzitter
   LAUREYS Louis, Perzikstraat 21A, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 08 47

- Secretaresse
   SCHOOVAERTS Gusta, Perzikstraat 21, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 07 18

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
CEULEMANS Gaston, Zonderschotsestwg. 113, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 03 66

 

Contactadressen van overige K.B.G.-afdelingen :

K.B.G. Booischot/Pijpelheide

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
VAN DEN BOSCH Frans, Goorweg 15, 2221 Booischot, Tel. 015/22 24 09

- Secretaris
  
LION John, Kleine Steenweg 193, 2221 Booischot, Tel. 015/22 43 43

 

K.B.G. Grootlo

- Voorzitter
  
VERHAEGEN Alfons, Langstraat 34, 2223 Schriek, Tel. 015/23 45 17

 

K.B.G. Hallaar

- Voorzitster
  
MEULDERS Maria, Spekstraat 21, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 45 18

- Secretaris
  
VERDEYEN Frans, Korte Spekstraat 9, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 19 83

 

K.B.G. Heist-Goor

- Voorzitter
  
LEFEBRE Jos, Liersesteenweg 135, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 20 84

 

K.B.G. Itegem

- Voorzitster
  
WIJNS Julia, Begoniastraat 15, 2222 Itegem, Tel. 015/24 17 34

 

K.B.G. Schriek

- Voorzitter
   VAN PUYMBROECK August, Tuindijk 9, 2223 Schriek, Tel. 015/23 43 65

- Secretaris
  
KEUPPENS Frans, Tuindijk 58, 2223 Schriek, Tel. 015/23 41 47

 

K.B.G. Wiekevorst

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   BOSMANS Ferre, Paradijzen 12, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 09 25

- Secretaris
   VAN DE PEER Emiel, Paradijzen 9, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 09 23

Top.jpeg (2074 bytes)

KERSTSTALKOMITEE - Itegem

Het Itegems Kerstalkomitee is een vereniging die wil bijdragen om het kerstgebeuren in Itegem meer kleur en glans te geven en een beetje kerstsfeer over het dorp wil strooien.
De vereniging hoopt dit doel te bereiken door het bouwen van een kerststal en door animatie rond deze stal te brengen.

Elk jaar wordt op het Sint-Guibertusplein te Itegem een kerststal geplaatst. Deze kerststal is opgetrokken in oude bouwmaterialen en voorzien van een dak in stro en pannen. Rond de stal prijkt een bijenkorvenhal, een waterput, een houtvuurtje en een schapenstal.
De initiatiefnemer en bouwers van de kerststal zijn Leo Nestor, René Bellekens, Corneel Brosens en Staf Van Dijck. Sinds een paar jaar is Denis Heylen ook nauw bij de kerststal betrokken. Bij het opbouwen van de stal op het kerkplein kunnen wij op enkele helpende handen rekenen waaronder die van Cis Cornelis die voor de verlichting zorgt.
De kerststal wordt door de publieke opinie als één van de mooiste van de Antwerpse Kempen aanzien.

Rond de kerststal werd vanaf 1990 het "Itegems Kerstspel" opgevoerd met meer dan 50 acteurs voor het voetlicht en een twintigtal personen achter de schermen. Het was een initiatief van Leo Nestor die zelf de tekst schreef en voor de regie tekende.
Aan dit massaspel, dat ondersteund werd met klank- en lichteffecten, werkten leden van verschillende Itegemse verenigingen mee.

In 1996 werd voor het laatst het kerstspel gespeeld. Er waren toen 14 opvoeringen.

Vanaf 1997 hebben wij als alternatief voor het kerstspel zangkoren uitgenodigd.

In 1997 trad het Woshkoor uit Heist-op-den-Berg onder grote publieke belangstelling op. Het koor bracht Derdewereldliederen over vrede, hoop, liefde en tegen de armoede. Onderwerpen die tijdens de kerstperiode een diepere dimensie krijgen.

In 1998 hadden wij het zangkoor "De Zingende Heikneuters" uit Berlaar-Heikant uitgenodigd. Deze zangvereniging vergastte een bijna volle parochiekerk op een stijlvolle manier met traditionele kerstliederen.

De eerstvolgende jaren zullen wij nog zangkoren of muziekverenigingen vragen om kerstanimatie in ons dorp te brengen. Later hopen wij het kerstspel nog eens op te voeren.

Contactadressen :

- Voorzitter
   NESTOR Leo, Krombeekweg 18, 2222 Itegem, Tel. 015/24 49 64

- Schatbewaarder
   BERGHMANS Leon, Krombeekweg 29A, 2222 Itegem

Top.jpeg (2074 bytes)

K.F. DE BERTHOUTZONEN vzw Hallaar

De eerste notities die spreken van de oprichting van een fanfare in Hallaar dateren van 1898, maar de officiële stichting had plaats in februari 1899. Enkele muzikanten van de fanfare Moed en Volharding uit Heist-op-den-Berg begonnen toen, mede onder impuls van de toenmalige pastoor Bongaerts, met repetities en uitvoeringen. De eerste bestuursleden waren Louis Vervoort, Jan-Lambert Van den Broeck en Jan Broeck.

Momenteel telt de fanfare ongeveer 60 spelende leden waarvan er 15 in opleiding zijn. De belangrijkste activiteiten bestaan uit jaarlijkse winterconcerten, provinciale en nationale wedstrijden, meiavondspelen en het opluisteren van feestelijkheden in het dorp. Onze fanfare bestaat voor 80% uit muzikanten onder de 30 jaar. De opleiding en begeleiding van jonge muzikanten is (vooral) de laatste jaren dan ook een belangrijk deel geweest van onze werking.

Contactadressen K.F. De Berthoutzonen :

- Voorzitter
  
DE RAET Marc, Schransstraat 1D, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 29 60

- Secretaris
  
VERTOMMEN Louis, Hollestraat 32, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 90 11

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   WOUTERS Wim, Oude Liersebaan 58A, 2220 Hallaar, Tel. 015/25 01 27

Top.jpeg (2074 bytes)

TONEELKRING DE BERTHOUTZONEN - Hallaar

In het begin van de 20ste eeuw (vermoedelijk 1902) is toneel in Hallaar begonnen onder de vleugels van de fanfare "De Berthoutzonen". De bedoeling was geld bijeen te krijgen voor nieuwe instrumenten. Buiten enkele beschreven blaadjes is het eerste officiële document een strooibriefje van 7 januari 1906 waarop een ‘Groot Avondfeest’ wordt aangekondigd met ‘toespraken, kluchtliederen en optreden van de fanfare’.

De eerste opvoeringen hadden plaats in een schoolgebouwtje dat toen schuin tegenover het vredegerecht stond. Nadien verhuisde men naar een café met zaaltje naast de huidige Smederijstraat. Vanaf 1933 werd gespeeld in zaal ‘Het Rozenhof’. Sedert de afbraak van deze stemmige theaterzaal wordt elk jaar in de parochiezaal van Hallaar een podium gebouwd.

Oorspronkelijk speelde men drama’s en kluchten, maar na de tweede wereldoorlog is men overgeschakeld op operette, waarmee bijzonder veel succes geoogst werd. Door de stijgende kosten hiervoor zijn de Berthoutzonen opnieuw overgeschakeld naar blijspelen en af en toe een thriller.

Seder 1974 is de toneelkirng een zelfstandige socio-culturele vereniging met een eigen bestuur, maar nog steeds met dezelfde doelstelling : het steunen van de fanfare De Berthoutzonen, vooral bij aankoop van instumenten.

Contactadressen Toneelkring De Berthoutzonen :

- Voorzitter
   VAN LOO Emiel, Hollestraat 12, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 99 76

- Secretaresse
   MEURIS Renilde, Palmbosstraat 21, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 80 40

- Pers en publiciteit
  
WOUTERS Maurits, L. Carréstraat 16E, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 90 45

Top.jpeg (2074 bytes)

K.F. DE EENDRACHT vzw

In 1842 werd te Itegem onder impuls van enkele notabelen een fanfare opgericht, onder de naam "Fanfarengenootschap De Eendracht". Zij behoort tot de oudste muziekmaatschappijen van het land. De technische leiding van deze vereniging was tot einde 1925 in handen van onderwijzers. Zo werd Jan Stuyck als eerste dirigent in 1851 opgevolgd door Stephaan Bellon. Deze werd in 1885 vervangen door Meester Adolf De Bruyn. De schoolstrijd in 1878 lag aan de basis van de scheuring in de fanfare en het vertrek van Bellon. Oude affiches leren ons dat toneel- of voordrachtkunst zich samen ontwikkelden met zang en instrumentale muziek.

Terwijl tot aan Wereldoorlog I de activiteiten van de maatschappij zich beperkten tot het opluisteren van openbare plechtigheden en het inrichten van toon- en toneelkundige avonden, werd sedert 1919 deelgenomen aan muziektornooien of -wedstrijden. Bezield met een sterke competitiegeest kwam De Eendracht tot ontplooiing en bereikte in 1936 de hoogste afdeling onder dirigent Alfons Van Loo. Na een gedwongen rust wegens oorlogsomstandigheden werd in 1945 opnieuw van start gegaan onder de drijvende kracht van voorzitter Karel Govaerts. In 1970, na een loopbaan van 37 jaar, liet Van Loo een indrukwekkend palmares achter : drieëntwintig medailles, achtendertig diploma's en zestien trofeeën. Ze zijn de blijvende getuigen van meerdere nationale en internationale titels. In 1971 kwam de dirigeerstok in handen van Denis Van den Putte. Het palmares werd onder zijn leiding aangevuld met twaalf medailles, zestien diploma's en achttien trofeeën. Hij schreef een Europese titel, drie eerste prijzen op het WMC te Kerkrade en zes Gouden Medailles Antwerpen op zijn actief.

Het voorzitterschap van Mevr. Govaerts-Verlinden leidde in 1971 tot het ontstaan van de vrouwenbond in de schoot van de fanfare, terwijl onder haar opvolger, Joris Onzea, in 1981 de jeugdfanfare startte onder leiding van Alfons Govarts. In 1979 kreeg de toneelafdeling een nieuw impuls en zet sinds 1980 met groot succes diverse genres op de planken.

De opdracht die De Eendracht zich stelt is : de muziek- en toneelkunst dichter bij het volk brengen en de sfeer en de gelegenheid scheppen om de kunst te beoefenen op mensenmaat.

Vaste activiteiten zijn carnavalviering, paasconcert, processie, mosselfeest, braderij, St. Cecilia, solistenconcert, kerstfeest, toneel, cultuurconcert.

Contactadressen :

- Voorzitter
   ONZEA Joris, Schoolstraat 39, 2222 Itegem, Tel. 015/24 46 61

- Secretaresse & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   TORFS Anja, Leopoldlei 79 Bus 3, 2220 Hallaar, Tel. 015/25 01 19

- Penningmeester
   VERBRUGGEN Willy, St. Guibertusplein 16, 2222 Itegem

Top.jpeg (2074 bytes)

K.F. DE VRIJE EENDRACHT vzw

De Koninklijke Fanfare De Vrije Eendracht uit Itegem is in 1878 ontstaan ten gevolge van de toen heersende schoolstrijd. Toenmalig notaris H.L. Leemans was voorzitter. Onze toenmalige schatbewaarder-secretaris was Felix De Cnaep. Waar de Koninklijke Fanfare De Vrije Eendracht indertijd trots kon op zijn, was het feit dat de bezetting van de fanfare bestond uit eigen muzikanten. Na 120 jaar kan nog steeds hetzelfde gezegd worden : de Koninklijke Fanfare De Vrije Eendracht bestaat nog altijd uit eigen en vrije muzikanten, een zaak om de dag van heden trots op te zijn.

Het doel dat de Koninklijke Fanfare De Vrije Eendracht voor ogen heeft is :

 • het in stand houden van onze fanfare d.m.v. eigen muzikanten

 • het aantrekken van nieuwe (jonge én minder jonge) muzikanten

 • zonder al te veel pretentie muziek brengen die zowel bij onze muzikanten als bij onze luisteraars
  in de smaak valt.

Een andere zaak, maar zeker niet van mindere orde, is onze eigen toneelkring. In 1990 bracht deze (in opvolging van onze, in de vroegere jaren, bekende operettekring) haar eerste toneelwerk. In de jaren daarop, tot heden, brengen zij nog steeds elk jaar een nieuw stuk ten tonele. De bezieler achter dit alles is onze huidige voorzitter, Roger Vets. Hij is dan ook verantwoordelijk voor het terug opstarten van enig toneelwerk in onze fanfare. Zij dragen dan ook met trots de naam "Toneelkring De Vrije Eendracht".

Wie we ook niet mogen vergeten is de vrouwenbond van onze fanfare. Zij richten per jaar een aantal activiteiten in. Ook zijn er sinds 1997 in onze fanfare een aantal vrouwelijke leden van start gegaan met een cursus bloemschikken die vanaf het begin een groot succes kende en die in de toekomst nog veel belangstelling zal mogen genieten.

Zo zie je maar, bij de Koninklijke Fanfare De Vrije Eendracht te Itegem is voor ieder, jong en oud, wat te beleven. En dat we niet op onze lauweren rusten bewijst een greep uit het jaarprogramma: muzikantenparade, tentoonstelling bloemschikken, concerten, verbroederingen en festivals, teerfeesten, toneelavonden, het jaarlijks concert, de jaarlijkse reizen naar binnen- en buitenland

Contactadressen :
Zaal LUX, Kerkstraat 8, 2222 Itegem, Tel. 015/24 67 91

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VETS Roger, Isschotweg 39, 2222 Itegem, Tel. 015/24 84 57

- Secretaris & Maatschappelijke Zetel
   SCHELLENS Dirk, Hooiweg 14C, 2222 Itegem, Tel. 015/25 01 52

Top.jpeg (2074 bytes)

K.F. DE VROLIJKE SCHUPPENBOEREN

In 1878 kwam de vereniging "De Vrolijke Schuppenboeren" tot stand. Maar dan als kaart- en zangvereniging. In 1890 behaalden zij een eerste prijs op een zangwedstrijd. Als beloning kregen zij toen van hun lokaalhoudster een vlag geschonken.

In 1950 werden "De Vrolijke Schuppenboeren" een muziekmaatschappij. In 1951 ontstond in de schoot van de maatschappij de toneelkring "Waar een Wil is, is en Weg".

In 1966 werd de vereniging "De Vrolijke Schuppenvrouwtjes" opgericht en in 1970 werd de dansgroep boven de doopvont gehouden, met het doel oude teerfeestdansen te doen herleven. In 1978 hebben De Vrolijke Schuppenboeren hun eeuwfeest gevierd en van 1992 mogen zij zich "Koninklijke" noemen.

De Koninklijke Muziekmaatschappij De Vrolijke Schuppenboeren is momenteel één van de gekendste en meest gevraagde verenigingen uit de streek, die waar het mogelijk is altijd ten dienste staat voor het goede doel. Een vereniging waar alle inwoners van ons klein Zonderschot terecht fier over mogen zijn.

Hun activiteiten omvatten o.a. verbroederingen met fanfares, muziekconcerten, het inrichten van Heide-Lo kermis einde juli, het opluisteren van de 11 novemberherdenking van de oudstrijders te Pijpelheide, einde november 4 dagen toneel en teerfeest.

Contactadressen :

- Voorzitter
   DE CEUSTER Alfons, Lostraat 188, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 18 60

- Secretaris
   VERRETH Jan, Itegemsesteenweg 104, 2270 Herenthout, Tel. 014/51 21 07

Top.jpeg (2074 bytes)

K.F. MOED EN VOLHARDING

De K.F. Moed en Volharding werd gesticht te Heist-op-den-Berg in 1884, onder de leuze "Voor godsdienst, taal en vaderland" als onderafdeling van het Davidsfonds. In 1937 kreeg ze het predikaat "Koninklijke". Na W.O. II volgde een periode van grote bloei o.l.v. de onvolprezen dirigent Alfons Van Loo en de stuwende bezieling van voorzitter Van Roosbroeck. Al voor de tweede wereldoorlog werden mooie uitslagen behaald, maar het was pas erna dat de mooiste resultaten werden bekomen. Een hoogtepunt werd bereikt in 1953 toen Moed en Volharding in Italië de wedstrijd van de C.I.S.P.M., onder auspiciën van Unesco, won voor een uitgelezen schare fanfares en harmonieën uit gans Europa.

Sedert 1970 gingen de prestaties, o.l.v. F. Verbeeck, weer crescendo en een nieuw hoogtepunt werd bereikt met het behalen van de nationale titel in '74, '75 en '76 in de Superieure Afdeling.

Moed en Volharding bouwde in 1979-1980 een eigen zaal dichtbij het station. Onder J.-P. Leveugle werd Moed en Volharding op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade (NL), in hoogste afdeling en met het hoogste totaal ooit door een Belgische fanfare behaald, vice-wereldkampioen.

Momenteel is er een intense jeugdwerking en telt de fanfare ongeveer 60 muzikanten, 20 leerlingen en 280 ereleden. De vrouwenbond heeft 225 leden. Het korps is gerangschikt in ere-afdeling, won ongeveer 67 eerste prijzen, nam 4 platen op en deed 10 opnames voor de BRT.

Doel :

Artikel 2 van de statuten zegt : "De vereniging heeft tot doel het onderwijzen, het beoefenen, het verfijnen van de muziekkunst; het inrichten van en medewerken aan concerten, tornooien, wedstrijden, vermakelijkheden en in het algemeen aan al de manifestaties die het peil van de volksopleiding en -opvoeding verhogen."

Programma en activiteiten :

Jaarlijkse activiteiten zijn : Lenteconcerten, mei-avond spelen, organiseren van restaurant-dagen, Ceciliafeest, zaalverhuur en nog andere occasionele feesten. Bekend is de Internationale Concertwedstrijd die in oktober van de pare jaren steeds heel wat gerenommeerde korpsen uit binnen- en buitenland aantrekt.

Contactadressen :

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VAN ROOSBROECK Paul, Boudewijnlaan 13, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 83 35

- Secretaris
  
SELS Walter, Noordstraat 3, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 78 04

Top.jpeg (2074 bytes)

K.F. ONAFHANKELIJKHEID

Volgens getuigenissen zou in de tweede helft van de 19de eeuw een zangvereniging ontstaan zijn. Hieruit zou een groepje vaste muzikanten gegroeid zijn die in 1871 "het fanfaregenootschap van Wiekevorst" gesticht hebben, met als benaming : "de fanfare Onafhankelijkheid". Er werd een reglement opgesteld dat door stichtend voorzitter Constant Verelst ondertekend werd. De eerste dirigent was C. Bruynseels, en er werd wekelijks gerepeteerd bij de leden herbergiers. Tijdens de oorlogsjaren lag het muziekleven te Wiekevorst stil. In 1945 werd onder impuls van toenmalig voorzitter Aloïs Verstappen weer leven geblazen in de fanfare Onafhankelijkheid en men begon terug met muziek. Er ontstond een toneelgezelschap dat in de 50-er jaren met "cabaret" begon. Men is bij de Onafhankelijkheid niet blijven stil zitten en werd ondertussen Koninklijk benoemd en wordt nu bij de top van het fanfaregebeuren genoemd in de ere-afdeling met als huidig dirigent Herman Helsen.

Een leven bij de K.F. Onafhankelijkheid is gevuld met muziek tijdens de wekelijkse repetities, uitstappen, gelegenheidsoptredens, verbroederingen met bevriende korpsen, wedstrijden en concerten.

Het muzikale hoogtepunt ligt in het weekend na pasen, wanneer de K.F. Onafhankelijkheid het publiek jaarlijks haar nieuwe muziekprogramma aanbiedt in de parochiezaal, waar men alle muziekgenres brengt voor muziekkenner en leek, voor jong en oud, modern en klassiek. De tweejaarlijkse kerstconcerten illustreren duidelijk dat deze maatschappij zich tot iedereen wil richten door, samen met de plaatselijke zangkoren, het kerstfeest te vieren in de parochiekerk. Ook tijdens verbroederingsconcerten bij bevriende korpsen kan de fanfare haar kwaliteiten in de schijnwerper plaatsen.

Daarbij wil men ook de niet-muzikant in de fanfare betrekken door activiteiten in te richten waarbij deze aan hun trekken komen. Tijdens de jaarlijkse muzikale reis worden muzikanten en leden op een aangename manier verrast. Op het tweedaagse teerfeest, op verloren maandag en de dinsdag nadien, is de hechte band tussen de aanwezigen voelbaar, dat de motivatie voor het komende werkjaar alweer verzekerd is. Zoiets is voor een niet-lid overigens nauwelijks te begrijpen, maar het is wel tekenend voor de K.F. Onafhankelijkheid : goede muziek maken zonder daarbij aan plezier in te boeten, streven naar vooruitgang, zonder daarbij de traditie achter zich te verbranden ...

Contactadressen :

- Voorzitter
   VAN HOUDT Constant, Itegemseweg 98, 2222 Wiekevorst, Tel. 015/26 59 08

- Secretaris & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VERWIMP Jos, Herenthoutseweg 13, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 03 59

Top.jpeg (2074 bytes)

K.F. RUST-ROEST-VERBROEDERING

VROUWENBOND

 

 

De vrouwenbond is gesticht in mei 1983 en bestaat nu dus 16 jaar. Tweemaal per jaar organiseren zij een gezellig etentje waar een honderdtal vrouwen aan deelnemen.

Het lidgeld bedraagt 100 fr. per jaar.

De vrouwenbond stelt zich tot doel de fanfare te helpen bij alle manifestaties, en financieel een steuntje te geven bij de aankoop van nieuwe instrumenten.

Contactadres Vrouwenbond :
- MORIS Céline, Heibergstraat 74, 2222 Itegem, Tel. 015/24 49 22

Contactadressen K.F. Rust-Roest-Verbroedering

- Voorzitter
  
VERSCHUEREN Karel, Herenthoutseweg 71, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 20 10

- Ondervoorzitter
  
VERELST Jos, Kattestraat 54, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 14 76

- Secretaris
  
VAN DEN BROECK Willy, Molenstraat 141, 2220 Hallaar, Tel. 015/25 03 37

Top.jpeg (2074 bytes)

K.F. SINT-CECILIA

De vereniging werd gesticht in 1864. De eerste dirigent was Frans Verschueren terwijl de heer Felix Bax zorgde voor de instrumenten. In 1939 bestond de fanfare 75 jaar en verkreeg ze de titel "Koninklijk".

Onder leiding van beroepsmusici als Jules Etienne, Jef Mees, Karel De Schrijver, Raymond Moreels, Hubert Van Vaeck en Paul Verheyen groeide de fanfare na 1925 geleidelijk uit. Ze behaalde in allerlei internationale wedstrijden eerste en ereprijzen. Door geringere belangstelling van de jeugd zakte het peil na 1980. Sedert 1990 echter, onder impuls van de jonge, talentrijke en energieke dirigent Ronny Roofthooft werd die dalende trend omgebogen.

Na meer dan een decennium van onderbreking nam de fanfare in 1992 weer deel aan wedstrijden. Enige van de recent behaalde uitslagen kan u hieronder terugvinden :

1993 : eerste prijs in derde afdeling van Fedekam Heist-op-den-Berg
1993 : Provinciaal kampioen Fedekam in derde afdeling te Merksem
1995 : Provinciaal kampioen Fedekam in tweede afdeling
1996 : Provinciaal kampioen Fedekam in eerste afdeling

Doelstelling van de vereniging :

- zorgen voor culturele en muzikale vorming
- zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jong en oud
- opluisteren van plaatselijke feestelijkheden

Een kort overzicht van de jaarlijkse activiteiten :

- wekelijkse repetitie op zondag
- jaarlijks concert te Booischot (januari/februari)
- deelname aan verbroederingsfeesten bij bevriende korpsen
- inrichting eigen verbroederingsfeest (juli)
- opluisteren 11 novemberviering en lokale feestelijkheden
- kerkconcerten
- deelname aan muziekwedstrijden en -tornooien
- familie uitstap

Contactadressen :

- Voorzitter
  
DEMOLDER Karel, Ter Laken 34, 2221 Booischot

- Ondervoorzitter/Jeugdverantwoordelijke
  
DIERCKX Ludo, Heuvelstraat 13, 2220 Heist-o/d-Berg

- Secretaris & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VAN EYKEN Willy, Hulshoutsesteenweg 8 A, 2222 Itegem, Tel. 015/25 00 70

Top.jpeg (2074 bytes)

K.F. SINT-JANSVRIENDEN

Wiekevorst op het einde van de 19de eeuw. Een landelijke gemeente met circa 1300 inwoners. De bevolking bestond bijna uitsluitend uit landbouwers. Deze kwamen tijdens de lange winteravonden gezellig samen om liederen te zingen. Daarbij werden zij begeleid door een paar instrumenten. Zo ontstond de fanfaremaatschappij "De Haankappers". Door de algemene mobilisatie in 1939 en het dreigend oorlogsgevaar werden de samenkomsten bijna onmogelijk. Na de oorlog werden de activiteiten terug hervat, ditmaal onder de naam "St.-Jansvrienden", naar de patroonheilige van de parochie. Van toen af werd een grote opgang gemaakt, waarvan de lange lijst behaalde uitslagen vermelden ons te ver zou leiden. Het feit dat wij reeds 5 maal kampioen van België zijn in de hoogste afdeling van het Muziekverbond van België is toch wel een vermelding waard.

Menen - 1987, Bornem - 1990, Peer - 1992, Eeklo - 1994, Wemmel - 1996.

Bij de jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijs is ons reeds drie maal een eervolle vermelding toegekend - in 1991, 1995 en 1997 - als waardering voor onze prestaties.

In de schoot van de fanfare is in de jaren '30 een toneelgroep ontstaan, die ook nu nog jaarlijks toneel brengt. In 1955 werd echter overgeschakeld naar operettes. In 1983 werd terug gestart met toneel, nadat een zware brand alle decors had vernield.

De toneelopvoeringen gaan door in zaal St. Jan, telkens het eerste en tweede weekend van december.

De gekende muziekconcerten gaan eveneens door in zaal St. Jan, het derde weekend van maart en de daarop opvolgende vrijdag.

Het ganse jaar is gevuld met allerhande activiteiten : kwisavond (2de vrijdag van september), teerfeest, carnavalfeest, muziekconcerten, verbroederingen, concerten voor cultuur, koffieconcert, CuMuCo namiddag, open repetitie, vijf-daagse St-Jansfeesten, toneel, kerstfeest, oudjaarviering.

Onze doelstelling is: een culturele en muzikale vorming geven.
Onze jeugd en volwassen een zinvolle vrijetijdsbesteding te bezorgen.
In onze parochie allerhande feestelijkheden opluisteren.

De wekelijkse repetitie o.l.v. Luc Vertommen gaat door op zondagvoormiddag eveneens in zaal St. Jan.

De vereniging heeft ook een kwisploeg die ongeveer 3x per week hun kennis testen en dit op verplaatsing.

Heeft u belangstelling voor onze fanfare of suggesties kan u steeds terecht bij :

Contactadressen :

- Voorzitter
   MOLS Denis, Itegemseweg 100, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 59 10

- Secretaris
   MILIS Guido, Itegemseweg 105, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 58 88

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   MOLS Gaby, Itegemseweg 63, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 06 34

Top.jpeg (2074 bytes)

KIND EN PREVENTIE - Heist-op-den-Berg

Kind en Preventie is een samenwerkingsverband tussen KAV, KVLV, CMBV en CM en levert inspanningen om consultatiebureaus voor het jonge gezin, erkend door ‘Kind en Gezin’ te organiseren in Vlaanderen en Brussel.

Als ouder wens je toch het allerbeste voor je baby ?

Je bent met je kindje van 0 tot 3 jaar van harte welkom op het Consultatiebureau voor het jonge kind. Je wordt ontvangen door een vrijwillige medewerkster. Zij weegt en meet je kindje en informeert je over het verdere verloop van je consult.

Een deskundig team volgt je kind op.

Eerst is er een gesprek met de regioverpleegkundige. Ze gaat in op je vragen en problemen en bespreekt een aantal thema’s inzake verzorging, voeding, veiligheid en opvoeding. De arts doet een geneeskundig onderzoek en volgt de psychomotorische ontwikkeling van je kind op. De arts geeft de vaccinaties en voert een aantal tests uit (gehoor, gezicht, enz). Alle kinderen worden verwacht ! De dienstverlening is gratis.

De consulten hebben plaats na afspraak :

1ste, 3de en 4de maandag van 09.30 - 12.30 uur

elke dinsdag van 17.30 - 20.30 uur

elke woensdag van 13.30 - 16.30 uur

elke donderdag van 17.30 - 20.30 uur

1ste, 3de en 5de donderdag van 13.30 - 16.30 uur

De raadplegingen vinden plaats in het consultatie-bureau, Fr. Coeckelbergsstr. 4, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 32 00.

Contactadressen :

- Voorzitster
  
Mevr. JANSEN, Bergstraat 124, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 18 86

- Secretaresse
  
BELLEKENS Jeannine, Noordstraat 39, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 77 12

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
DE CAT Godelieve, Bergstraat 101, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 12 51

Top.jpeg (2074 bytes)

DE KLEINVEEVRIENDEN - Heist-Goor

Mogen wij ons even voorstellen, wij zijn de Kleinveevrienden van Heist-Goor. Onze club is gesticht in 1974, in samenwerking met de vogelvereniging de "Zebravink", om na een paar jaar op eigen benen te staan. Zo zijn we stilaan uitgegroeid tot een bloeiende vereniging. Momenteel beschikken we over een ledenaantal van ongeveer 100.

Onze voornaamste doelstelling is het in stand houden van zoveel mogelijk rassen, zowel pels- als pluimvee. Vroeger was er in feite geen huis, of men kweekte er zijn eigen kippen of konijnen voor een lekker eitje of smakelijk stukje vlees, maar dat beeld is met de jaren stilaan verdwenen. In deze tijd, nu de mensen terugkeren naar de natuur, is er weer een opleving gekomen voor onze hobby. Zo is het goed voor het behoud van de vele rassen dat er meer en meer gekweekt wordt voor tentoonstellingen, want dat is onze grote betrachting, zoveel mogelijk variatie brengen in onze shows, met fokzuivere dieren.

Onze club richt regelmatig manifestaties in, zo onder meer onze jaarlijkse grote tentoonstelling, welke plaatsheeft de eerste zondag van november, op die show komen er tussen de 1200 tot 2000 dieren. Zo hebben we ook onze mannelijke show, hier worden alleen dieren van het mannelijk geslacht toegelaten. Dan hebben we onze jongdierendag in augustus, hier worden in tegenwoordigheid van de kweker, door erkende keurders hun dieren besproken.

Contactadressen :

- Voorzitter
   VERHAEGEN Willy, Langstraat 40, 2223 Schriek, Tel. 015/23 36 63

- Secretaris
   ZEGERS Leon, 's Gravenhagestraat 3, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 18 05

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
VAN LOO Marcel, Bollostraat 1B, 2220 Heist-op-den-Berg, Tel. 015/22 00 20

Top.jpeg (2074 bytes)

BALROOM EN LATIN DANSGROEP "KOLIBRIS"

De eerste zaadjes van de dansgroep zijn eigenlijk ontkiemd zo’n 20 jaar geleden met als resultaat een volksdansgroep. Dat is zo gebleven tot begin jaren ’90.

Omdat er op dat ogenblik behoefte en vraag kwam naar iets anders hebben de huidige bestuursleden Bertha Verstraeten en Jos en echtgenote Jeanne Vervoort (penningmeester-secretaris-feestleiders) samen met het echtpaar R. Borremans G. Van Mechelen (dansleraars), de hoofden bij elkaar gestoken en onder impuls van al de leden is toen de Balroom en Latin dansgroep de Kolibris ontstaan, dit met een positief gevolg dat resulteert in een 100-tal dansers. De Kolibris richten zich op iedereen van de regio Heist-op-den-Berg en ook daarbuiten die wenst te leren stijl- en sociaal dansen. Dit in een plezante, aangename en toffe sfeer, doorlopend gans het jaar.

Beginners : woensdag van 18.00 tot 19.00 uur
Gevorderden : woensdag van 19.00 tot 21.00 uur
Ver gevorderden : donderdag van 13.00 tot 16.00 uur

Ook vliegen deze vogeltjes regelmatig uit voor bijvoorbeeld verbroederingen, feestjes en als goed werk in een bejaardentehuis. De thuishaven voor al dit hoofd en voetwerk is zaal Withof te Zonderschot, waar iedereen welkom is.

Contactadressen :

- Voorzitster
  
VERSTRAETEN Bertha, Mechelbaan 26, 2221 Booischot, Tel. 015/22 20 27

- Secretaris
  
VERVOORT-VLEUGELS, Bertelsbroekstraat 1, 2235 Hulshout, Tel. 015/22 42 40

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
BORREMANS René, Kleine Lammeneelstraat, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 26 49
   VAN MECHELEN Germaine, Kleine Lammeneelstraat, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 26 49

Top.jpeg (2074 bytes)

KONINKLIJKE NATIONALE STRIJDERSBOND VAN BELGIE

De Koninklijke Nationale Strijdersbond (N.S.B.) groepeert de oud-strijders van de oorlog 1940-1945 en werd opgericht te Brussel door oud-strijders in mei 1919 en omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk op 3 september 1921.

Te Heist-op-den-Berg werd een afdeling opgericht voor de gemeenten Heist-op-den-Berg, Hallaar en Itegem in 1919.

Deze vereniging heeft tot doel :

 • buiten alle politieke, taal- en godsdienstige strekkingen, de strijders en gelijkgestelden van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945, van de land-, zee- en luchtmacht, de leden der erkende verzetsgroeperingen, de inlichtings- en actiegroepen, de gemilitariseerde burgers, alsook hun ascendenten, weduwen en wezen, evenals diegenen die, uit reden van diensten bewezen op buitenlandse oorlogstonelen, van Belgische wettelijke schikkingen genieten, in een vereniging zonder winstoogmerk te verenigen;

 • de nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers in ere te houden;

 • de belangen van zijn leden in 't bijzonder en van België in het algemeen te behartigen;

 • het herstel na te streven van alle lichamelijke, stoffelijke en zedelijke schade die ze rechtstreeks ten gevolge van de oorlog hebben geleden;

 • in alle instellingen of werken die betrekking hebben op de oorlogsgetroffenen of hun rechthebbenden, de vertegenwoordiging van de N.S.B. voort te zetten;

 • de aangesloten leden, die behoeftig zijn, in de mate van het mogelijke bij te staan.

De nationale zetel van deze vereniging is gevestigd te Brussel, Kogelstraat 27, 1000 Brussel. Verder is er nog een provinciale groepering en een gewestelijke groepering, wat voor dit laatste de groepering Zuiderkempen betreft.

Voor de afdeling Heist-op-den-Berg is het bestuur als volgt samengesteld : Voorzitter, één of twee ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester, drie commissarissen en één vaandrig.

Er zijn in de gemeente oud-strijders die niet zijn aangesloten bij N.S.B. Ook zij kunnen raad en bijstand krijgen bij de bond.

Contactadressen :

N.S.B. Booischot/Pijpelheide

- Voorzitter
   BATTEL Emiel, Schoutestraat 13, 2221 Booischot, Tel. 015/22 45 72

- Secretaris & Penningmeester
   WECKHUYZEN Alfons, Begijndijkse Voetweg 8, 2221 Booischot, Tel. 015/22 29 66

N.S.B. Heist-Hallaar-Itegem

- Voorzitter
   VAN DEN BRUEL Louis, Langveldstraat 56, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 44 94

- Secretaris
   VAN ROMPAEY Jozef, O.L. Vrouwstraat 13, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 02 64

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   MAES Edgard, Bergstraat 134 Bus 2, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 19 48

Top.jpeg (2074 bytes)

KRONKEL

Patiëntenvereniging voor Crohn en Colitis Ulcerosa vzw

Wij zijn Kronkel v.z.w., een zelfhulpgroep voor Crohn en Colitis Ulcerosa patiënten. De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa zijn chronische darmziekten welke niet alleen de patiënt maar de hele familie belasten. Voor kennissen en vrienden is het vaak een onbegrijpelijke ziekte, want buikpijn en diarree heeft iedereen wel eens. Omdat patiënten vaak met veel vragen zitten hebben wij, allen zelf patiënt, "Kronkel" opgericht.

Ons doel ?

 • Hulp en steun bieden aan personen die getroffen zijn door de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa.

 • Zoveel mogelijke informatie over en rond de ziekten verzamelen en aan u doorgeven, en zo de zieken uit hun isolement halen. Hierin worden wij gesteund door verschillende huisartsen en specialisten.

 • Het organiseren van bijeenkomsten waar medici en/of andere gastsprekers worden uitgenodigd.

 • Wij organiseren praatavonden, waar patiënten, familie en vrienden kunnen praten over alle aspecten van de ziekte. Zoals voeding, medicatie, onderzoeken, werk, school, enz...

Onze service :

 • Wilt u over uw ziekte praten, of ligt u in het ziekenhuis, dan komen wij graag bij u langs. Maar alleen op uw verzoek. Bel ons even !

 • U kan naar onze bijeenkomsten komen, waarvan steeds een verslag gemaakt wordt. Dit is gratis te verkrijgen.

 • U in contact brengen met medepatiënten, om eens samen te praten, zodat u weet dat u er niet alleen voorstaat.

 • Wij geven regelmatig een informatieblad "Kronkel" uit. Hierin houden wij u op de hoogte van onze activiteiten. U kan hieraan meewerken door uw vragen aan dokters of andere patiënten door te sturen. Uw verhaal, anekdote, gedicht is ook altijd welkom.

 • Wij proberen zoveel mogelijk patiëntgericht te werken, mensen die ons daarbij willen helpen kunnen zich altijd melden.

Let op !

Wij zijn geen medici en kunnen of willen geen medisch advies geven en geen medicatie aanprijzen of aanraden; want iedere patiënt is anders en enkel uw behandelend geneesheer is vertrouwd met uw ziekte, dus is hij de aangewezen persoon om u te behandelen.

Wel willen wij tijd maken om met jullie te praten en ervaringen uit te wisselen.

Aansluiten bij onze vereniging is geheel gratis.

Contactadressen :

- Voorzitster
  
MEIJER Dineke

- Secretaris
  
BOGAERTS René, Hollestraat 21, 2220 Heist-op-den-Berg, Tel. 015/24 96 88

Top.jpeg (2074 bytes)

ZUIDKEMPENSE KUNST- EN CULTUURKRING HNITA

Hnita, de Zuidkempense kunst- en kultuurkring, werd na een groepstentoonstelling van het V.V.V. in het Torengebouw in 1959 opgericht op initiatief van Gaston Van den Broeck, Lode Mols, Vic Van de Leest en Juul Anthonissen. Heemkundige René Lambrechts bedacht de naam "Hnita" op dat ogenblik de oudstgekende benaming voor "Nete".

Volgende stap was een eerste - in kwaliteit geweldig verschillende - groepstentoonstelling van Hnita, geopend door Paul Rock, toenmalig adjunct-kabinetschef van de eerste minister van de Vlaamse cultuur, Renaat van Elslande.

Aan deze tentoonstelling namen o.m. ook deel : wijlen Frans Verbist, Willy Van Woensel, André Maris, Mil Anthonis, Fil Van Bel, Jos Dierickx en de piepjonge Edwig Goyvaerts.

Gedurende enkele jaren nam in het kelderke van het museum Pieter Nombluez, toenmalig directeur van de tekenacademie, de artistieke leiding waar. Uniek en origineel waren de geregelde vergaderingen, waarop de leden hun werken ter bespreking meebrachten. Dit opbouwend systeem gaf vleugels aan de kring die o.a. in "de Nova" te Mechelen exposeerde.

Hier was minister Frans Van Mechelen de inleider.

Stilaan begonnen de leden individuele tentoonstellingen te organiseren, wat de artistieke élan van de kring nog verruimde. Dezelfde trilogie van verder te werk gaan werd aangehouden : vergaderingen met werkbespreking, groepstentoonstelling en individuele tentoonstellingen. Sinds de opening van cultureel centrum Zwaneberg hebben deze groepstentoonstellingen daar plaats.

De kunstkring kende zijn hoogtepunt eind der zestigerjaren op de Hnitazolder langs de Oude Godstraat met een 10-tal afdelingen: een literaire-, een kleinkunst-, een foto-, een kamertoneel-, een jazz-, een jeugd-, een plastische-, een kleurfilm-, een concertafdeling, een luistergroep en een afdeling wetenschappelijke vulgarisatie.

Het kamertoneel ging een zelfstandige leven leiden als Heists kamertoneel.

De fotokring ook, maar dan als Lyndacker 3100, later opgesplitst in Hefo en Lyndacker.

Aan de jaarlijkse Hnita groepstentoonstelling in cultureel centrum Zwaneberg namen in 1999 deel : Eef Anthonissen (Heist), Kamiel Heremans (Mechelen), Tom Liekens (Heist), Mil Michiels (Berlaar), Marie-Louise Sleeckx (Heist) en Tinneke Swerts (Hallaar).

Hnitaleden vormden de basis van de kunsttentoonstelling rond Vlaanderen 2002 in cc Zwaneberg en rond de kunsttentoonstelling van achttien Heistse kunstenaars in Saint-Hubert samen met leraars van de Heistse academie voor beeldende en toegepaste kunsten en leden van andere kunstkringen, met de fotokringen Amfograf en Hefo, met de heemkringen van Heist en Wiekevorst en heemkundigen van alle Heistse deelgemeenten.

Regelmatige Hnita-exosanten zijn : Eef Anthonissen, Greta De Cuyper, Ria Goelen, Kamiel Heremans, Willy Laevaert, Tom Liekens, Mil Michiels, Willy Roothooft, Marie-Louise Sleeckx, Tinneke Swerts, Bart Van Dijck, Willy Van Woensel, Amelia Willems, Bruno Cools, Katrin Goris, Rik Wegge en Chris Verelst.

Verschillende Hnita-leden wonnen de jongste jaren prijzen. Wij vernoemen Eef Anthonissen, Greta De Cuyper, Tom Liekens, Tinneke Swerts en Bart Van Dijck.

Contactadressen :

- Voorzitter
   

- Secretaris Plastische Afdeling
  

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   WEGGE Rik, Zandvoortstraat 15, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 98 34

Top.jpeg (2074 bytes)

K.V.G. Katholieke Vereniging Gehandicapten

K.V.G. is met haar 33.000 leden en 18 jongeren-kernen, sinds jaren de grootste gehandicaptenorganisatie, niet alleen in Vlaanderen zelfs in België.
Leeftijd ?… Interesse ?… Ons aanbod is er voor iedereen.

K.V.G. Nationaal werkt op verschillende terreinen :

 • Dienstbetoon : iedereen die dit nodig heeft kan voor informatie, ondersteuning, rechtsbijstand, … bij de verschillende diensten terecht.
  Het Gehandicapten-Service-Bureau, de Werkbank, de jongerendienst, Gezin en Handicap, het vakantieburo, de Vormingsinstelling voor Begeleiding van Gehandicapten, … zijn momenteel de belangrijkste diensten van K.V.G.

 • Belangenverdediging : K.V.G. is de vakbond voor mensen met een handicap. K.V.G. verdedigt in de eerste plaats de belangen van de gehandicapten, niet die van instellingen, diensten of centra.

 • Vormingswerk : K.V.G. biedt een ruim aanbod van vormings- en studiemomenten voor mensen met een handicap, ouders van gehandicapte kinderen, professionelen, … voor mentaal gehandicapten wordt een aangepast vormingspakket uitgewerkt.

Jaarlijks organiseert K.V.G. tientallen vakanties voor diverse doelgroepen.

 

K.V.G. Heist-Putte

Wij organiseren feestactiviteiten zoals, een Paasfeest, een St. Niklaasfeest. Ieder jaar is er ook een daguitstap gepland, waar er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met toegankelijkheid. Verder zijn er nog diareportages, vlaaikesloten en culturele activiteiten, zoals theater, film, tentoonstellingen en naargelang het aanbod andere.
Gehandicapten, familieleden, ouders van gehandicapte kinderen, die vragen hebben op sociaal vlak of inlichtingen willen over hulpmiddelen en andere zaken, kortom alles wat gehandicapten aanbelangt, zullen wij zoveel mogelijk proberen te helpen met eerstelijns-informatie en adressen.

Contactadressen :

- Voorzitter & Secretaris
  
OLIESLAGERS Jan, Kegelstraat 16, 2580 Beerzel, Tel. 015/24 85 48

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
CEUSTERS Griet, Plasstraatje 31, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 02 85

Top.jpeg (2074 bytes)

K.V.L.V. GEWEST

Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen

Op 5 juli 1911 werd te Leuven, in de schoot van de Belgische Boerenbond, een afdeling voor vrouwen gesticht, met name "Belgischen Boerinnenbond". In het begin van de jaren '70 werd de naam Boerinnenbond betekenisvol gewijzigd in Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen, afgekort : K.V.L.V. Het aantal boerenvrouwen was toen sterk verminderd en steeds meer andere vrouwen uit het landelijk milieu werden lid van de vereniging.

Doelstelling :

Een plaatselijke afdeling van K.V.L.V. :

 1. is een christelijk geïnspireerde vereniging van Landelijke Vrouwen in het algemeen en van Agravrouwen (vrouwen uit de agrarische sector, ondermeer land- en tuinbouw en speciale teelten) in het bijzonder;

 2. beoogt sociaal-cultureel vormingswerk voor haar leden, evenals beroepsvorming voor de aangesloten Agravrouwen;

 3. valt wat haar werkgebied betreft in principe samen met een parochie;

 4. is aangesloten bij de nationale vzw Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen, wiens statuten zij aanvaardt.

Gewestelijk worden er vormingsdagen en -avonden georganiseerd voor de bestuursleden, Agraleden, weduwen en alleenstaanden, en ouders met zorgenkinderen. Ook voor ontspanning wordt gezorgd.

Contactadressen K.V.L.V. Gewest :

- Voorzitster
   VERBEECK Irma, Langstraat 40, 2223 Grootlo-Schriek, Tel. 015/23 36 63

- Secretaresse
   CUMPS Maria, Ter Laken 6, 2221 Booischot, Tel. 015/22 02 92

 

K.V.L.V. Booischot

Op zondag 3 mei 1914 werd in Booischot de organisatie voor de landelijke vrouw opgericht onder de naam : "Boerinnenbond". Haar doelstelling : godsdienstige, huishoudelijke en bedrijfsgerichte vorming. Het toenmalig maandblad kreeg de naam : "De Boerin".

In 1948 werd de naam van het maandblad gewijzigd en werd : "Bij de Haard".

Oorspronkelijk was de Booischotse bevolking agrarisch. Sindsdien is dit, niet alleen in Booischot, sterk gewijzigd. Tengevolge daarvan heeft de organisatie zich ontplooid tot een vereniging die zich richt tot elke landelijke vrouw welk beroep zij ook uitoefent en heeft het maandblad sinds september 1987 de naam "Eigen Aard" gekregen.

De vereniging telt momenteel 200 leden waarvan 17 bestuursleden. Eigentijds en doelbewust werkt men sinds de zeventiger jaren onder de huidige naam : "K.V.L.V.". Dit staat voor Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen. Het K.V.L.V. is een christelijk geïnspireerde beweging. Elk werkjaar heeft een jaarthema. Het programma omvat : godsdienstige vorming, agra/beroepsvorming, persoonsvorming, relatievorming, maatschappelijke vorming, juridische vorming, creativiteiten en jaarevenementen. Daarbij komt nog de leeftijdswerking voor de jongeren, met vier enthousiaste jonge dames voorop. Samen fietsen, creatief bezig zijn en aan vorming doen, geeft een waaier van mogelijkheden.

Contactadressen K.V.L.V. Booischot :

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VAN DONINCK Agnes, Kleine Steenweg 29, 2221 Booischot, Tel. 015/22 26 13

- Secretaresse
   CUMPS Maria, Ter Laken 6, 2221 Booischot, Tel. 015/22 02 92

 

K.V.L.V. Grootlo

Wij zijn de K.V.L.V. afdeling Grootlo. In 1928 werd deze vereniging gesticht door Frans Vermeerbergen, onze eerste pastoor. De benaming destijds was "de boerinnenbond".

De vergaderingen hadden in het begin plaats in de plaatselijke scholen. Toen in 1937 de nieuwe kerk in gebruik werd genomen, werd de oude kapel gebruikt als parochiezaal en de activiteiten verhuisden naar daar. Er werden regelmatig lessen gegeven in koken, naaien, kinderverzorging, enz... In al die jaren is er nog niet zoveel veranderd, want nu worden er nog regelmatig lessenreeksen gegeven.

Zo staat de :

- K voor katholiek : godsdienstige vorming
- V voor vormingswerk : koken, verzorging, opvoeding
- L voor landelijk : wij zijn vrouwen vanuit een landelijke omgeving
- V voor vrouwen : het is een uitgesproken vrouwelijke vereniging

Momenteel telt K.V.L.V. Grootlo 160 leden.

Activiteiten dit jaar waren : de misviering (zondag beter beleven), voetverzorging, paasfeest en in juni de jaarlijkse zomeruitstap.

Contactadressen K.V.L.V. Grootlo :

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   MICHIELS Maria, Van Arckellaan 52, 3120 Tremelo, Tel. 015/23 51 13

- Secretaresse
   VAN DIJCK Juliette, Zandstraat 24, 2223 Schriek, Tel. 015/23 32 17

 

K.V.L.V. Hallaar

In februari 1927 werd de Boerinnenbond door E.H. pastoor Constant Van Riel gesticht.

De eerste bestuursploeg bestond uit : Mevr. Janssens-Van De Venne als voorzitster, Mevr. Maria Storms-Heylen als schrijfster en de wijkverantwoordelijken : Mevr. Spits Leonie, Mevr. Meulders Maria, Mevr. Bogemans Maria en Mevr. Van Den Meutter Josephina.

Leidsters van de B.J.B. waren : Mevr. Storms Maria, Juffr. A. Faes, Juffr. J. Lambrechts, Juffr. L. Lens en Mevr. Van Loock-Lambrechts.

Hoogtepunten waren in 1938 de vlaggewijding van de B.J.B., in 1950 de inhuldiging van veldkapel, in 1952 de jubelviering 25 jaar Boerinnenbond, in 1977 goud voor de gilde, in 1978 het afscheid van schrijfster I. Ceulemans na 37 jaar trouwe dienst, in 1987 diamant voor Hallaars K.V.L.V., in 1990 de viering van het 100ste lid en in 1992 jubelviering 65 jaar K.V.L.V. met wijding van een originele Hallaarse K.V.L.V.-vlag (van de cursus "schilderen op zijde naar een ontwerp van Staf De Weerdt).

K.V.L.V. Hallaar richt zich als vereniging tot de landelijke vrouwen van Hallaar met de bedoeling die vrouwen te vormen en bij te scholen, naar de persoon in zijn totaliteit, het gezin, de buurt en de samenleving. Die vorming kan gebeuren ter plaatse, in de eigen parochie, in een vertrouwde omgeving.

K.V.L.V. telt nu ongeveer 130 leden.

Contactadressen K.V.L.V. Hallaar :

- Voorzitster
   WIJNS Dora, Hollestraat 15C, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 40 84

- Secretaresse
  
OST Kristina, Boonmarkt 14, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 45 88

 

K.V.L.V. Heist-Centrum

De plaatselijke afdeling Heist-op-den-Berg werd gesticht in 1928. Haar werkgebied omvat de parochies Heist-Centrum, Station en Zonderschot.

Het aantal leden bedraagt 250.

Het jaarprogramma voorziet : drie ledenvergaderingen, één samenkomst voor de jongeren, één voor de middengroep en één voor de plus-zestigers, een les uit de reeks Gezondheid, een cursus uit de reeks "Koken en Voeding", bestaande uit 4 lessen, een cursus Bloemenschikken, bestaande uit 4 lessen en een les uit de reeks Andere Vaardigheden.

Via een reeks fietstochten tijdens de zomermaanden, één of twee ééndagsreizen en een driedaagse zomerreis, wordt aan de leden de gelegenheid geboden zich verbonden te voelen met de natuur, en de bezienswaardigheden in eigen streek en in het buitenland te ontdekken. Kinderanimatie wordt georganiseerd in samenwerking met de Landelijke Gilde.

Contactadressen K.V.L.V. Heist-Centrum :

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   WOUTERS Angeline, Herentalsesteenweg 14, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 65 03

- Secretaresse
   BELLEKENS Jeannine, Noordstraat 39, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 77 12

 

K.V.L.V. Heist-Goor

K.V.L.V. Goor werd gesticht in 1912. Die tijd was onze bevolking voor 90% agrarisch. Het was een levendige en actieve afdeling met veel leden. Door de industriële revolutie werd het agrarisch karakter stilaan verdrongen. De oude gilde paste zich aan en richt zich momenteel tot alle moderne en vooruitstrevende landelijke vrouwen in de breedste zin van het woord.

K.V.L.V. richt zich tot alle landelijke vrouwen. Elke vrouw, ongeacht haar uiterlijk, afkomst, rijkdom, beroep, hoort thuis in onze groep. Hierdoor breken we vooroordelen af en blijven we proberen een gemeenschap te vormen.

Doordat K.V.L.V. mensen verenigt zijn we een levenschool waar we dagdagelijkse vrede beoefenen.

K.V.L.V. wil bijdragen tot de vorming van blije, gelukkige landelijke vrouwen door :

 • hun typisch vrouwelijke levenssituatie te verbeteren aangepast aan de moderne levens- en tijdsomstandigheden

 • vreugdevolle ontspanning en ontmoeting in een aangename sfeer

 • practische vorming aan te bieden met : ledenvergaderingen op vastgestelde tijdstippen, godsdienstige vorming, persoonsvorming, relatievorming, maatschappelijke vorming, opvoeding, gezondheid, lichaamsbeleving, lichaamsverzorging, juridische vorming, bloemenschikken, creatieve handwerken, koken en voeding, naad- en naaiwerk, wonen, cultuur, sport en spel, films reizen en fietsuitstappen.

Contactadressen K.V.L.V. Heist-Goor :

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   DE WEERDT Elza, Lange Molenstraat 15, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 08 27

- Secretaresse
BRUYNINCKX Bertha, Mechelaars 19, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 46 00

 

K.V.L.V. Itegem

In 1946 werd te Itegem een afdeling voor vrouwen gesticht onder de naam "Boerinnenbond" door proost M. Geysen.

Enkele bestuursleden werkten hard aan de nood die toen bestond bij de landelijke vrouwen. Ze richtten 4 vergaderingen per jaar in en in de cursussen werd veel aandacht besteed aan het gezin en huishouding. De afdeling is meegegroeid met de veranderingen van de samenleving.

De naam "Boerinnenbond" werd veranderd in "K.V.L.V." om meer vrouwen in een landelijk dorp te bereiken. De beroepswerking van land- en tuinbouwersvrouwen krijgt een eigen "agra"-werking.

Momenteel wordt ieder jaar een afgevaardigde aangeduid door de trekking van een Lourdesbedevaart.

Thema's waarrond gewerkt wordt zijn :

- godsdienstige vorming : Zondag een dag als (g)een ander",
- persoonsvorming : Vrij-willig-werken,
- gezondheid : Moe zijn is gezond
- maatschappelijke vorming : Milieu
- relatievorming : Als het huis van je kinderen kraakt
- kook en voeding
- allerlei handwerken
- ontspanning : reizen, fietstochten

Contactadressen K.V.L.V. Itegem :

- Voorzitster
   BUDTS Maria, Mispelaarweg 1, 2222 Itegem, Tel. 015/24 01 69

- Secretaresse
   VAN BROECK Joske, Leliestraat 11, 2222 Itegem, Tel. 015/24 48 96

 

K.V.L.V. Schriek

K.V.L.V. Schriek is een groepering van een 190-tal Schriekse vrouwen. Een uitgebreid jaarprogramma staat er borg voor dat iedereen er zijn gading kan vinden.

Wat staat er zoal allemaal op dat programma ?

 • Eén maal per maand, op maandagavond om 19.30 uur, wordt er een bijeenkomst voor alle leden georganiseerd. Daar wordt een bepaald thema aangesneden. De samenstelling van het programma verschilt van jaar tot jaar. De thema's die regelmatig aan bod komen situeren zich rond godsdienstige vorming, persoonsvorming, relatievorming, maatschappelijke vorming, opvoeding, gezondheid en consumentenvorming ...

 • Per jaar worden een 4 à 5-tal kooklessen georganiseerd.

 • Een cursus van één of andere creatieve handwerkactiviteit staat jaarlijks op het programma.

 • In de zomermaanden wordt er wekelijks gezwommen in het zwembad van Heist-Goor.

 • Een reis naar een bezienswaardigheid in ons landje wordt ook nooit vergeten.

Iedereen is welkom bij K.V.L.V. Schriek.

Contactadressen K.V.L.V. Schriek :

- Voorzitster
   VERRETH Agnes, Hoogstraat 14, 2223 Schriek, Tel. 015/23 45 69

- Secretaris
   BROUWERS Gerlinde, Jespersweg 4, 2223 Schriek, Tel. 015/23 41 19

 

K.V.L.V. Wiekevorst

De plaatselijke afdeling K.V.L.V. Wiekevorst werd gesticht op 2 februari 1916 als "Boerinnenbond" en telde 75 leden. Momenteel telt de afdeling 330 leden.

Op 3 februari 1991 werd het 75-jarig bestaan gevierd. Het was een groots feest, met vele genodigden, waaronder de burgemeester mevr. Verbist-Vandewijngaerden en de Nationale Voorzitster van K.V.L.V. Leuven, Nieke Rutten, het gewestbestuur samen met een groot aantal leden.

Het jaarprogramma ziet er als volgt uit : 4 algemene ledenvergaderingen met voordracht, jonge gezinnen-actie met St. Niklaas op bezoek, kinderkarnaval, kerstfeestje, poppenkast en kinderreis. Allerhande practische lessen, specifieke werking voor + 55, Agra-beroepsvorming, kaasavond, barbecue en handwerknamiddagen. Reizen en fietstochten tijdens de vakantie, en andere culturele activiteiten.

Contactadressen K.V.L.V. Wiekevorst :

- Voorzitster
   HEYLEN Maria, Wiekevorst-Dorp 47, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 04 12

- Secretaresse & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VAN DEN BERGH Frieda, Kleine Weg 21, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 09 48

 

Contactadressen van overige K.V.L.V.-afdelingen :

K.V.L.V. Pijpelheide

- Voorzitster
  
FREDERICKX Josephine, Vinkenlaan 9, 2221 Booischot, Tel. 015/22 25 14

- Secretaresse & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
JANSSENS Christiane, Hermelijn 15, 2221 Booischot, Tel. 015/22 29 79

Top.jpeg (2074 bytes)

K.W.B. VERBOND

Kristelijke Werknemersbeweging

K.W.B. staat voor Kristelijke Werknemersbeweging. Het is een sociaal-culturele vereniging, die op verschillende domeinen actief is en zich voornamelijk richt tot volwassen mannen.

Algemeen gesproken krijgen de leden de kans om zich te ontplooien en te vormen. De K.W.B. sleutelt ook aan een meer rechtvaardige samenleving. Het eigene van de K.W.B. is dat er gedacht en gehandeld wordt vanuit de belangen en de belangstelling van de werknemers.

De plaatselijke afdeling is het begin en het einde van de K.W.B. en zit mooi democratisch in mekaar, immers iedereen mag mee beslissen over programma en standpunten. Programma's van afdelingen kunnen nogal sterk van mekaar verschillen omdat de belangen en de belangstelling van de werknemers eveneens kan verschillen naargelang de parochie of gemeente waarin ze wonen. Het programma van zo'n afdeling staat voor veelheid en originaliteit. Het gaat dan niet alleen over kaartavonden en feesten maar ook over die moeilijke dingen als "hoorzittingen" waar plaatselijke politici ondervraagd worden over hun beleid, over informatieavonden voor ouders met kinderen die moeilijk leren enz. Hier wordt de kern van de K.W.B.-doelstelling verwezenlijkt : mensen kansen geven zich te vormen en de samenleving om te vormen tot een rechtvaardige en mensvriendelijke gemeenschap.

De inspiratie van K.W.B. is van breed kristelijke huize, de blijde boodschap van een bevrijdend kristendom.

De K.W.B. telt 130.000 leden, 18.000 bestuursleden, 1000 plaatselijke afdelingen. In elk Vlaams arrondissement is er een permanent secretariaat waar men overdag terecht kan.

Contactadressen K.W.B.-Verbond Antwerpen :

- Voorzitter
   DEPRINS Marcel, Molenheide 55, 1981 Hofstade, Tel. 015/61 05 01

- Secretaris
   VAN REUSEL Danny, Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout, Tel. 014/40 33 02

 

K.W.B. Booischot

Een greep uit ons jaarprogramma. We organiseren een 11-tal kaartavonden, een 5-tal wandelingen waarvan een paar afgesloten worden met een etentje. Zeker niet vergeten, de talrijke info-avonden. Dit jaar bv. stond er een reeks bestaande uit 3 avonden over "Erven en sterven" op het programma. Ook onze bedevaart naar Scherpenheuvel is weer geprogrammeerd. Natuurlijk ontbreken zaken als teerfeest en reizen niet.

De kinderen vergeten we zeker niet. Denk maar aan St. Niklaasbezoek en aan Kinderfeest. Ons motto is immers "K.W.B. zowel voor jong als oud".

Onze jaarlijkse jogging is voor ons echter iets aparts. Hiervoor zetten we ons allen voor 100% in.

Contactadressen K.W.B. Booischot :

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VAN WEERT Roger, Hoge Weg 8, 2221 Booischot, Tel. 015/22 37 03

- Secretaris
   VAN DONINCK Frans, Kleine Steenweg 109, 2221 Booischot, Tel. 015/22 35 17

 

K.W.B. Hallaar

Wijlen pastoor Van Riel en enkele inwoners van Hallaar staken in 1938 de hoofden bij elkaar met de bedoeling om een katholieke werkliedenbond op te richten. Men bereikte een akkoord om enkele keren per jaar samen te komen, doch van een echte werking en bestuur was voorlopig nog geen sprake. In feite betekende dit de aanloop tot de vorming van een K.W.B. in onze parochie. De voornaamste doelstelling van het voorlopig bestuur bestond erin de kristelijke waarden van de inwoners van de parochie te behartigen en de sociale contacten tussen de Hallaarse bevolking te verbeteren. In 1943 werd een voltallig bestuur gekozen; er werd maandelijks vergaderd en een programma goedgekeurd.

In de loop van het bestaan van de afdeling werd het aanbod aan activiteiten stelselmatig uitgebreid en momenteel organiseren we tal van activiteiten die zowat alle leeftijdscategorieën aanbelangen.

Het huidig programma is grotendeels gebaseerd op het vlak van sfeerschepping, ontspanning, sport en spel, maar ook sociale en culturele vormingsactiviteiten komen aan bod. Heel wat activiteiten worden georganiseerd in gezinsverband. Wandelen, fietsen (mountainbiken), vissen en vrij zwemmen staan ieder jaar op ons programma, evenals een gezinsreis en verschillende daguitstappen.

Voor de kinderen is er het straattekenen, de kinderreis en uiteraard is de loopkoers van Hallaar, een stratenloop voor de jeugd gedurende acht dagen, het hoogtepunt van ons programma. Sinds 1997 wordt ook gedurende twee dagen een in-line-skatewedstrijd georganiseerd. De kinderen van onze leden worden ieder jaar tevens aangenaam verrast door een bezoek van de Sint en zijn trouwe knecht.

Gedurende 10 avonden kunnen de kaartliefhebbers meedoen aan het kaartcriterium, waarbij prachtige prijzen te winnen zijn. Sinds enkele jaren brengen we tevens een bezoek aan enkele bekende kerstmarkten (Trier, Keulen, Valkenburg, enz...) met telkens honderd of meer deelnemers.

Ook algemene vormingsactiviteiten komen aan bod zoals het bijwonen van toneelvoorstellingen, fabrieksbezoeken, begeleidingsavonden voor het behalen van een rijbewijs.

In de loop van de maand december stellen we telkens onze zelfgemaakte kerststal op in het centrum van Hallaar en helpen we de kerststal plaatsen in de kerk. Verder hebben we nog onze jaarljkse feestelijke ledenbijeenkomst, de paasviering en verlenen we bijstand voor de rondgang van de processie tijdens de jaarmarkt.

Provinciaal hangen wij af van het K.W.B.-verbond Antwerpen. Het maandblad "Raak" en het programma met de activiteiten worden persoonlijk door de wijkmeesters aan de leden overhandigd. De bekendmaking van onze activiteiten geschiedt ook via publicatie in enkele streekkranten. Wij tellen momenteel 280 leden en onze ploeg is samengesteld uit 26 bestuursleden, waarvan de gemiddelde leeftijd 44 jaar bedraagt.

Contactadressen K.W.B. Hallaar :

- Voorzitter
   VERBEECK Marcel, Averegtenlaan 50, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 69 28

- Secretaris
   HELSEN Eddie, Broekstraat 17, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 03 37

 

K.W.B. Heist-Centrum

De K.W.B.-afdeling Heist-Centrum bestaat in haar huidige vorm sinds 1977 en telt een zestigtal actieve leden.

Bij het kiezen van onze activiteiten streven we naar een ruim aanbod voor iedereen.

Een topper is de jaarlijkse boekenbeurs in november. Verder zijn er infoavonden over praktische of actuele onderwerpen (bv. fietsherstellingen, het Gerecht in België, ...), toneelbezoek, stadsbezoeken en wandelingen in eigen streek, fietstochten, een kegelavond, enz.

De K.W.B.-leden vormen een hechte vriendenkring waarin iedereen zich thuisvoelt, en waar zij met het hele gezin in een ontspannen sfeer kunnen genieten van zinvolle activiteiten.

Nieuwe leden verwelkomen wij met open armen. Kom gerust een kijkje nemen.

Contactadressen K.W.B. Heist-Centrum :

- Voorzitter
   DOM René, Westerlosesteenweg 20, 2220 Heist-op-den-Berg, Tel. 015/24 73 75

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
DE CNAEP Chris, Gastveld 48, 2220 Heist-op-den-Berg, Tel. 015/24 36 26

 

K.W.B. Heist-Goor

De K.W.B. van Heist-Goor werd opgericht in maart 1948, als socio-culturele vereniging, die arbeiders en bedienden uit de parochie wil samenbrengen voor allerhande activiteiten. Momenteel telt K.W.B. Goor ongeveer 110 leden. Op 17 april 1998 werd 50 jaar K.W.B. Goor gevierd met een feestmaaltijd.

De activiteiten zijn te verdelen in een 3-tal groepen :

- Sfeerscheppende of ontspannende activiteiten zoals kaartavonden, teerfeest, wandelen, fietsen, gezinsreis ...

- Vormingsactiviteiten zoals informatie- en gespreksavonden, kooklessen ...

- Bepaalde acties zoals gazon verluchten, schoorsteenvegen ...

Alle leden kunnen uiteraard voorstellen doen i.v.m. activiteiten. Het lidmaatschap bedraagt 600 fr. per jaar, daaarvoor ontvangt men van één van de bestuursleden het maandblad en wordt men op de hoogte gehouden van de activiteiten.

Contactadressen K.W.B. Heist-Goor :

- Voorzitter
   DE BONTE Guido, Lange Molenstraat 34, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 08 48

- Secretaris
  VERLINDEN Vital, Maria Coolstraat 8, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 01 05

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   GIJSBRECHTS Emiel, Mechelaars 15, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 86 72

 

K.W.B. Heist-Statie

K.W.B. Heist-Station :

 • is kristelijk geïnspireerd, sociaal geëngageerd en milieu geïnteresseerd.

 • staat reeds meer dan 50 jaar ten dienste van de parochie en het algemeen welzijn.

 • is een groep "vrienden onder mekaar" met vormende en ontspannende vrijetijdsactiviteiten in
  gezinsverband.

 • een vereniging die met haar tijd meegaat en een waaier aan mogelijkheden te bieden heeft :

  • Sport voor iedereen : wandelen, fietsen, volley-bal, ...

  • Wintercriterium kaartspel.

  • Reizen : gezelligheid in ééndags- en tweedaagse reizen

  • Cultuur : informatieavonden over actuele en praktische onderwerpen, toneel.

  • Gezellige feesten : mosselsouper, breugelavond, barbecue-avond, brunch.

  • Maandelijks persoonlijk contact Bestuur/wijkverantwoordelijken met leden bij
   bezorgen maandblad "Raak" en plaatselijk "K.W.B.-Info-bladje"

Contactadressen K.W.B. Heist-Statie :

- Voorzitters
  
BELLEKENS Marc, Hogebrugstraat 14, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 87 88
   BUTS Leo, Mechelsesteenweg 177, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 24 05 81

- Secretaris
   BROECKX Johnny, Werftsesteenweg 116, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 69 52

- Afgevaardigde "Cultuurraad"

K.W.B. Itegem

Naast de klassiekers als wandelen en kaartspelen heeft de afdeling nog een uitgebreid gamma aan activiteiten. Een bezoek aan de volkssterrenwacht, een historische wandeling of een reeks danslessen, een weekendje speleologie of rotsbeklimmen, een kampeerweekend, de jaarlijkse ééndagsreis, Valentijnsweekend, een gezinsvakantie of dichter bij huis : wandelen, fietsen, de wekelijkse jogging, onze jaarlijkse stratenloop, groepssport, volleybalclub, zowel voor dames als heren.

Natuurlijk zijn ook wij begaan met de natuur : biologisch tuinieren, snoeilessen en papier vergaren, bomen sparen : wij doen mee ! Onze woonomgeving staat ook centraal. Als drukkingsgroep nemen wij ook standpunten in i.v.m. verkeersveiligheid, gevaarlijke bedrijven in onze buurt of verkavelingsspeculatie. Voor we het vergeten : bij ons is het gezin het belangrijkst : we trachten de werking zo uit te bouwen, dat onze vrouwen en kinderen mee betrokken zijn in het K.W.B. gebeuren. Komt de Sint volgende keer ook bij U thuis ?

Contactadressen K.W.B. Itegem :

- Voorzitter
   VAN DEN BROECK Jules, Leliestraat 10, 2222 Itegem, Tel. 015/24 82 91

- Secretaris & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VAN DER AUWERMEULEN Rudi, Leliestraat 9, 2222 Itegem, Tel. 015/24 85 87

 

K.W.B. Pijpelheide

Wegens het afbranden van de parochiezaal te Pijpelheide staan er voorlopig niet zo veel activiteiten op het programma. Er is nog wel een 2-jaarlijkse reis naar Lourdes en een ziekendag in de schoolrefter i.s.m. K.V.L.V. en Ziekenzorg Pijpelheide.

Contactadressen K.W.B. Pijpelheide :

- Voorzitter
   VAN DEN BROECK Gaston, Goorweg 37, 2221 Booischot, Tel. 015/22 20 18

- Secretaris
   SALAETS Gerard, Negenbunders 9, 2221 Booischot

 

K.W.B. Wiekevorst

K.W.B. Wiekevorst heeft ook een eigen specifiek programma.
Op sportief gebied is er bij de K.W.B. ruimte voor volleybal, zowel op recreatief als competitief gebied.
Er wordt aandacht geschonken aan ontspanning met het gezin en dit via groepsreizen en ontspanningsdagen: fietsen, wandelen, enz.
De jaarlijkse gezinsdag op 15 augustus en de marktdag op de 2de zondag in december zijn in dit opzicht hoogtepunten.

Op cultureel vlak is de toneelgroep "Vreugd en Deugd" actief. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan werd in 1993 een bewerking van "Paradijsvogels" gespeeld, een massavoorstelling met meer dan 45 medewerkers. In 1998 werd er, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, "De legende van Dorsel" gespeeld. Dit is een legende geschreven door de regisseur Gommaar Van den Bergh en wordt gespeeld met 25 acteurs.

De christelijke geaardheid valt te onderstrepen en het opkomen voor vrede, gerechtigheid, heelheid van de schepping en gelijke verdeling van goederen, werk, .…..

In het liturgisch jaar organiseert deze afdeling in dit verband aangepaste bijeenkomsten. Milieubewustzijnde wordt 4 maal per jaar, samen met andere organisaties, oud papier opgehaald.

Bepaalde mistoestanden in onze deelgemeente worden bij de verantwoordelijke instanties aangeklaagd als de K.W.B. van menig is dat het beter kan.

Contactadressen K.W.B. Wiekevorst :

- Voorzitter
   WUYTS Jef, Morkhovenseweg 32A, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 11 24

- Secretaris
   VERWIMP Jos, Herenthoutseweg 13, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 03 59, Fax 014/26 28 91

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   GEERTS Constant, Kapelledijk 40, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 07 59

 

K.W.B. Zonderschot

In oktober 1956 kende de Katholieke-Arbeiders-Beweging haar ontstaan in Zonderschot. Zij werd er opgericht door enkele kameraden, samen met toenmalig pastoor E.H. Schroos, die graag samen kwamen om te kaarten, een babbeltje te doen en gezellig een pintje te drinken. Het eerste grote evenement was dan ook een ‘kaartavond’ op 17 november 1956. Zo groeide er op Zonderschot een K.W.B.-gemeenschap, waar een eigen programma en uiteenlopende activiteiten, er voor zorgen dat er op dat kleine Heistse gehucht, toch heel wat te beleven valt.

Een greep uit het bomvolle jaarprogramma van vandaag de dag geeft ons hiervan nog steeds de bevestiging. De "K" uit onze benaming zorgt voor een aantal bezinnende activiteiten, zoals de bedevaarten naar Lourdes en Scherpenheuvel, een kerstfeest, biechtviering en paasfeest. Voor ontspanning wordt er o.a. gezorgd met reizen, gezinsweekend, kaartspel, fabrieksbezoek, wielerwedstrijd, culturele avond, gespreksavond en ook de culinaire feesten oogsten grote bijval. Ook voor de heraanleg van de dorpskern werd de K.W.B. geadviseerd. Met onze ‘volley-ball’, ‘wijngilde’ en ‘wandelgroep’ zijn we tevens tot ver buiten onze parochie en gemeente bekend.

Driemaandelijks verschijnt ook het "raakske", een veel gelezen Zonderschots K.W.B.-blad met plaatselijk nieuws.

Einde 1997 telde K.W.B. Zonderschot 225 leden.

Contactadressen K.W.B. Zonderschot :

- Voorzitter
   CLAES Herman, Maalderstraat 2, 2221 Booischot, Tel. 015/22 44 84

- Medevoorzitter
  
VAN EGDOM André, Zonderschotsesteenweg 40, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 70 75

- Secretaris
   VAN DEN BROECK François, Zonderschotsestwg. 54, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 03 36

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VERVLOET Paul, Perzikstraat 11, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 06 63

 

Contactadressen van overige K.W.B.-afdelingen :

K.W.B. Grootlo

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
VAN DEN BOSCH Georges, Van Arckellaan 52, 3120 Tremelo, Tel. 015/23 51 13

- Ondervoorzitter
   SERNEELS Florimond, Lozenhoekstraat 41, 3140 Keerbergen

- Secretaris
   VERELST Frans, Kapelstraat 38, 3140 Keerbergen, Tel. 015/23 39 83

 

K.W.B. Heist-Centrum

- Voorzitter
   DOM René, Westerlosesteenweg 20, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 73 75

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
DE CNAEP Chris, Gastveld 48, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 36 26

 

K.W.B. Schriek

- Voorzitter
   VAN CRAEN Jules, Kazernestraat 16, 2223 Schriek, Tel. 015/23 43 85

Top.jpeg (2074 bytes)

KYRIE 2000

KYRIE 2000 is een gemengd zangkoor, geleid door Emiel Vanderstappen. De groep telt 30 zangers en brengt zowel profane als kerkelijke liederen.

Doelstellingen :
Ongekunsteld - in deugddoende samenzang met elkaar - uitdrukking geven aan wat een liederencomponist beroerde (beroert), hopend dat een eventuele luisteraar iets van die bekommernis mag proeven.

Activiteiten :

 • Het inoefenen van de liederen op de wekelijkse repetitieavond in het Cultureel Centrum en op de 4-maandelijkse repetitiedag in Beerzel.

 • Het verzorgen van kerst -en paasviering in de Sint-Guibertuskerk te Itegem en huwelijks- en jubeleummissen op aanvraag.

 • Het organiseren van één -of tweejaarlijks concert met koorwerken van zowel hedendaagse als vroegere componisten.

 • Het bijwonen van andere concerten, gebracht door bevriende koren.

Contactadressen :

- Voorzitter
   BLOMMEN Jos, Goorweg 103, 2221 Booischot, Tel. 015/22 25 94

- Secretaresse
  
POEDTS Ghislaine, Joseph D’Hondtstraat 9, 1930 Nossegem, Tel. 02/757 12 67

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   LINTERMANS Lutgarde, Donatusstraat 22, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 74 15

Top.jpeg (2074 bytes)

STICHTING LABRIS

Labris was een literair tijdschrift dat in erg beperkte – elitaire – kringen circuleerde. Maar het was wel een tijdschrift dat door de literaire insiders van de jaren ’60-’70 werd uitgepluisd en voor een aantal jonge auteurs een "goede leerschool" was.

De eigenzinnige taalexperimenten van Labris streefden een ambitieus programma na. Labris stelde zich één doel : de autonomie van het gedicht. Daarnaast profileerde het zich bij de oprichting als het "Literaris Tijdschrift der Zestigers", zoals de ondertitel luidde.

De aanleiding tot de oprichting van Labris was een reading op Forum 62. Hier werd een gemis gevoeld aan een typisch zestiger-medium.

Labris was er voorstander van de experimentele rangen gesloten te houden. Er rees nogal wat protest tegen Labris’ hermetisme en hun radicaal verzet tegen alles wat naar broodschrijverij en arrivisme zweemde.

Labris heeft navolging gevonden in alvast twee andere tijdschriften : Koko, opgericht in 1975 en ter ziele gegaan in 1979, en Tempus Fugit, dat opgericht werd in 1984 en nog altijd verschijnt.

Waarom het Labris-archief in de Heistse bibliotheek ?

Omdat :

 • Pierre Anthonissen, van Heist, redakteur en redaktiesecretaris van Labris was. Hij behoorde ook tot de opvolgers Koko en Tempus Fugit.
 • Wilfried Wynants, van Booischot, redakteur was en meewerkt aan Koko en Tempus Fugit. Hij is nu gedelegeerd bestuurder van de stichting Labris. Hij is ook lid van de raad van bestuur van de Heistse bibliotheek.
 • Ivo Vroom (1935-1987) mede-oprichter en jarenlang "de" redaktiesecretaris van Labris was. Hij was enkele jaren dienstdoende postmeester in Heist en later postmeester in Putte. Hij woonde in Putte. Hij sloot zijn carrière af als conservator van het postmuseum. Hij overleed op 14/12/87.
 • Mede-oprichter Hugo Neefs (1937) jarenlang in het nabije Beerzel woonde en nu in Lier. Hij is momenteel lid van de selektiecommissie van het cultureel centrum Zwaneberg. Hij is voorzitter van de stichting Labris.

De stichting Labris verzamelt heel het Labrisarchief. Ook de bibliotheek van wijlen Leon Van Essche, plus zijn plastisch werk, wordt verzameld.

Heel het omvangrijk oeuvre van Van Essche wordt momenteel geïnventariseerd op computer. Het is niet uitgesloten dat ook andere privé-verzamelingen daar ooit bijkomen.

Hilde Decrem schreef in 1987 een verhandeling over "het literair tijdschrift Labris 1962-1973 – een verkenning van het Labrislabyrint".

In Labris publiceerde een internationaal gezelschap van "interessante" auteurs maar ook Belgen die achteraf "naam" maakten zoals Marcel Van Maele (mede-oprichter), Lucienne Stassaert (winnaar Prijs Provincie Antwerpen), Leon Nolens (winnaar Staatsprijs voor Poëzie) en Marcel Broothaers (internationaal plastisch kunstenaar).

In 1998 werd het verzameld dichtwerk van Ivo Vroom uitgegeven.

Contactadressen :

- Voorzitter
   NEEFS Hugo, Baron Opsomerlaan 34, 2500 Lier, Tel. 03/480 21 95

- Afgevaardigd bestuurder
  
WIJNANTS Wilfried, Dorpsstraat 27, 2221 Booischot, Tel. 015/22 28 14

STICHTINGSARCHIEF, Berkenstraat 8, 2220 Heist-o/d-Berg

Top.jpeg (2074 bytes)

LANDELIJKE GILDE GEWEST

De Landelijke Gilden groeperen in Vlaanderen 75.000 plattelandsbewoners en hun gezin in meer dan duizend plaatselijke afdelingen.
75.000 leden, 10.000 bestuursleden en 1.000 plaatselijke afdelingen : samen één krachtige sociale beweging die zich inzet voor de uitbouw van dorp en platteland.

Landelijke Gilden bieden ontmoetings- en ontplooiingskansen aan alle dorpsbewoners. De activiteitenwerking brengt mensen samen rond ontspanning, reizen, culturele activiteiten, doe-activiteiten voor het hele gezin, hobby's, opinievorming, levensverdieping. Door te verenigen en groep te vormen dragen Landelijke Gilden bij tot een dorp waar het goed is om leven.

Landelijke Gilde staat voor :

- Zorg voor het dorp
- Respect voor platteland en landbouw
- Gezinsgericht
- Christelijk

De Landelijke Gilden behartigen de belangen van dorp, platteland, landbouw en gezin. Daarom willen bestuursleden aanwezig zijn in inspraak-, advies- en besluitvormingsorganen. Soms als kandidaat voor een politiek mandaat.

Door lidmaatschap kan men deelnemen aan alle activiteiten van de Landelijke Gilde van uw dorp.
Maandelijks ontvangt elk lid "Levend Land" : een geïllustreerd magazine met cultuurtoeristische reportages, dossiers over mens en samenleving, verslaggeving van gildeactiviteiten, doe-het-zelf-tips, een uitgebreide rubriek voor de tuinliefhebber, enz.

Landelijke Gilde is de stem van dorp en platteland.

Contactadressen Landelijke Gilde Gewest :

- Voorzitter
   VAN PRAET Marc, Kerkhoflaan 18, 2830 Willebroek, Tel. 03/886 99 10

- Secretaris
   BEULLENS Willy, Hertstraat 23, 2590 Berlaar

 

Landelijke Gilde Heist-Centrum

De Landelijke Gilde van Heist-op-den-Berg is ontstaan in 1917. Haar 75-jarig jubileum werd in 1992 passend gevierd met de aanleg van een groots bloementapijt, op het grasveld naast het cultureel centrum. Het was een bloementapijt van 25m op 25m, met bijna 100.000 begonia's.

Het ledenaantal bedraagt 202. Hiervan is nog maar een klein percentage land- of tuinbouwer.

De Landelijke Gilde van Heist-op-den-Berg heeft een rijk aanbod aan activiteiten. Een greep uit die activiteiten :

- jaarlijks teerfeest
- culturele avond, met optreden van kleinkunstenaar of woordkunstenaar
- openingsvergadering met voorstelling jaarthema
- vergaderingen voor geïnteresseerde leden : met snoeiles, les over kamerplanten,
  kookles voor mannen, bezoeken   o.a. brouwerij van Hoegaarden;
   volkssterrenwacht MIRA, kerncentrale van Doel, Keukenhof, firma Kerkstoel
- lente- en herfstwandelingen
- mountain-bike in de Ardennen
- kaartcriterium (10 avonden) in wintermaanden
- kegelkampioenschap (3 avonden)
- dinsdagavond-fietstochten van mei tot juli
- kerstfeest en paasfeest voor de kinderen
- gezinsweekend in het najaar (Ardennen)

Contactadressen Landelijke Gilde Heist-op-den-Berg :

- Voorzitter
   STRAETMANS Eduard, Oude Gendarmeriestraat 67, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 86 13

- Secretaris & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VAN DEN BERGH Wim, Bergstraat 47, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 19 32

 

Landelijke Gilde Wiekevorst

Landelijke Gilde Wiekevorst werd opgericht op 20 juli 1919. Het ledenaantal bedroeg bij oprichting 128. De leden kwamen maandelijks samen. Het jaarlijks teerfeest ging door op de feestdag van St.-Isidoor.

Vele jaren heeft het bestuur zich ingezet om haar leden degelijke voorlichting te geven door het organiseren van voordrachten en bezoeken aan modellandbouwbedrijven. De actieve landbouw verminderde en de accenten werden verlegd. De Landelijke Gilde werd opgericht, steunend op de vier grote peilers : het gezin, de kerk, de land- en tuinbouw en het platteland.

Een greep uit de activiteiten :
paasviering, hoevefeesten met o.a. grote jogging en fietszoektocht, gildereizen, startvergaderingen, grote eetdag, dorpskwis, avonddropping, bowling en theaterbezoek.

Contactadressen Landelijke Gilde Wiekevorst :

- Voorzitter
   BRUYNSEELS Jos, Godinstraat 12, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 00 33

- Secretaris
  
LAEREMANS Paul, Vildersweg 15, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 07 32

 

Contactadressen van de overige afdelingen van de Landelijke Gilde :

Landelijke Gilde Booischot

- Voorzitter
   BAETEN Jos, Oude Aarschotsebaan 69, 2221 Booischot, Tel. 015/22 47 96

- Secretaris
   BRUYNSEELS Kamiel, Ter Laken 6, 2221 Booischot, Tel. 015/22 02 92

Landelijke Gilde Heist-Goor

- Voorzitter
   SPITS Laurent, Plasstraatje 9A, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 02 62

- Secretaris
   JANSSENS Luc, Moorsemsestraat 120, 3128 Baal

Landelijke Gilde Itegem

- Voorzitter
  
VAN DESSEL Marcel, Hertstraat 2, 2222 Itegem, Tel. 015/24 48 36

- Secretaris
  
VAN DEN BROECK Dirk, Mispelaarweg 1/A, 2222 Itegem

Landelijke Gilde Schriek

- Voorzitter
  
VERMEYLEN Jos, Bredestraat 38, 2223 Schriek, Tel. 015/23 32 96

- Secretaris
  
WILLEMS Roger, Pachterslei 8, 2223 Schriek

Top.jpeg (2074 bytes)

LAUDATE KOOR

Eind 1971 werd onder impuls van Marcel Liekens, de idee geopperd om Kerstmis en de hoogdagen terug muzikaal op te luisteren. Door Staf Jennes en pastoor De Wit werd aan Theo Dirckx zaliger gevraagd of hij de leiding van het nieuwe koor op zich wou nemen. Zijn dochter Godelieve zou voor de begeleiding zorgen. Na een eerste vergadering op 9 november begon men te repeteren voor de eerste uitvoering die met Kerstmis '71 zou plaatsvinden. Zes weken werd ijverig geoefend in een klaslokaal van het H. Hartcollege, met begeleiding van een trapharmonium, om op kerstavond enkele gekende één- en tweestemmige kerstliederen ten gehore te brengen. Dit was de start van een nieuw koor, dat niet meer te stuiten was.

In 1974 werd op aandringen van het koor terug een nachtmis opgedragen met Kerstmis. Deze nachtmis is ondertussen uitgegroeid tot een groot succes.

In het najaar van '77 werd door de kerkfabriek een orgel aangekocht dat voldoende klankmogelijkheden bood voor onze kerk. Het oude orgel op het doksaal werd afgebroken. De ontstane ruimte werd met een houten wand van de kerk gescheiden en ingericht als repetitieruimte voor het koor.

Tijdens de eerste 15 jaren van zijn bestaan had het koor geen officiële naam. Men noemde het Parochiaal zangkoor, H. Hartkoor, St. Ceciliakoor, enz. Daarom besloot het bestuur om het voor eens en voor altijd Laudate te noemen.

Theo Dirkx gaf na de kerstuitvoering van '78 de dirigeerstok over aan Staf De Haes. Staf, die ondertussen diaken is geworden in Putte-Grasheide, dirigeerde het koor tot in 1986. Vanaf dan leidt koorlid Ilse Van Dessel onze zangers.
De begeleiding wordt na al die jaren nog steeds verzorgd door Godelieve Dirkx.

Momenteel telt het koor zo'n 35 leden, met een leeftijd schommelend tussen 11 en 62 jaar. Jong en oud gezellig samen !

Laudate treedt meestal op in parochiekerk van Heist-Station. Alle kerkelijke feestdagen worden muzikaal opgeluisterd. Ook jubilea en huwelijken staan regelmatig op het programma (ook buiten onze eigen parochie). Daar dit veel tijd en energie vraagt, kan er slechts sporadisch worden deelgenomen aan één of andere koorontmoeting of een andere profane activiteit.

Laudate is inmiddels uitgegroeid tot een koor dat er zeker mag zijn. De leden zijn allemaal amateurs en weinigen onder hen zijn "notenlezers". Maar dirigent, orgeliste en zangers komen samen tot een resultaat dat door iedereen mag worden gehoord.

Contactadressen :

- Voorzitster
   BUTS Myriam, Halfstraat 27, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/25 00 19

- Secretaresse
   BELLEKENS Els, Isschotweg 151, 2222 Itegem, Tel. 015/24 22 67

- Dirigente
   VAN DESSEL Ilse, Louis Van Kerckhovenstr. 15, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 08 82

Top.jpeg (2074 bytes)

LEEFSCHOOL PLUISHOEK

Wat is een leefschool ?
De leermethode ‘leren door ervaren’ wordt hier toegepast. Alvorens te kunnen leren moet voor uw kind (en voor elk kind) aan enkele belangrijke voorwaarden voldaan zijn, namelijk :

- de behoefte aan geborgenheid en
- de behoefte om zichzelf te kunnen zijn binnen een groep.

Om aan deze behoeften zo snel mogelijk tegemoet te komen, vindt u in de Leefschool :

 1. Een huiselijke omgeving die aansluit bij de leefwereld van het kind.

 2. Gemotiveerde begeleiders (leerkrachten met een bijkomende opleiding) met respect voor de eigenheid van elk kind.

 3. Een open school waar alle betrokkenen (kinderen, begeleiders, ouders, grootouders,...) democratisch met elkaar omgaan. Deze school biedt meer ouderparticipatie, de ouders zijn veel meer betrokken bij de school.

 4. Kinderen behoren tot een leefgroep (3 leeftijden samen zoals alle kleuters, kinderen van 6 tot 9 jaar, enz.). Door deze groepen leren kinderen van elkaar, ze leren ook omgaan met kinderen van andere ontwikkelingsniveau’s, ze leren elkaar te respecteren.

Tot slot willen we nog graag even de onderwijsmethode zelf toelichten. Projectonderwijs is leren vanuit zichzelf, is mede de onderwerpen van de komende leerperiode bepalen, is mede verantwoordelijk te zijn en in te staan voor de volbrenging van het eigen deel.

De belangrijkste principes en ideeën zijn :

 • Een harmonische vorming voor uw kind. In leefschool "Pluishoek" wordt ook de gevoelsmatige, de sociale, de lichamelijke, de creatieve en motorische ontwikkeling van uw kind gevolgd en krijgen deze punten de nodige aandacht.

 • Ervaringsleren voor uw kind. Uw kinderen en de onze leren door te doen, door mee te maken. Ze beleven met hun zintuigen, hun verstand, maar ook hun gevoel, alleen of in groep. Ervaringen worden verwerkt tot kennis, inzichten, vaardigheden (het kunne) en houdingen (het zijn).

Kom mee "ervaren" wat er op een leefschool gebeurt en alles zal veel duidelijker worden want leefscholen zijn open leefgemeenschappen waar u altijd welkom bent.

Contactadressen :
LEEFSCHOOL PLUISHOEK, Pluishoekstraat 1, 2220 Heist-Goor, Tel. 015/22 06 06

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
VETTERS Herwig, Nieuwendijk 34, 2222 Itegem, Tel. 015/24 06 03

Top.jpeg (2074 bytes)

LIONS CLUB "JUWEEL DER NETEVALLEI

Lions Club International werd gesticht in 1917 in Chicago door Melvin Jones.
Over de ganse wereld verspreid tellen wij nu reeds meer dan 1.400.000 leden. Van bij de stichting werd de nadruk gelegd op maatschappelijke dienstbaarheid, en nog steeds is het motto "We Serve".
Het Lionisme is een levensstijl en tevens een ethiek, deze van de onbaatzuchtige betrokkenheid in de samenleving. De enthousiaste inbreng van elk lid, samen met de oprechte vriendschap liggen aan de basis van de verwezenlijking der doelstellingen van elke club en van het Lionisme in het Algemeen.

Onze club is gesticht als Lioness club op 24 oktober 1983 door Thérèse Caluwaert uit Heist-op-den-Berg en op 8 juni 1992 onder het voorzitterschap van Chris Kerkstoel werden wij de eerste Nederlandstalige Dames Lions Club in België.
Wij tellen momenteel 22 leden allen uit de regio Heist en Westerlo.

Jaarlijks organiseren wij een toneelavond in het Cultureel Centrum van Heist, alsook een kaas- en wijnavond te Houtvenne. De opbrengst van deze activiteiten gaat integraal naar diverse sociale werken uit onze regio. Lions Clubs mogen zich ook cultureel engageren.

Contactadressen :

- Voorzitster
   VAN KNIPPENBERG Danny, Westerlosesteenweg 52B, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 91 80

- Secretaresse
   VAN DE HEYNING Brigitte, Neetweg 2, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 96 86

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
ROSVELDS Tina, Isschotweg 72, 2222 Itegem, Tel. 015/24 29 32

Top.jpeg (2074 bytes)

FOTOKRING LYNDACKER

De club werd in 1967 opgericht als Hnita-fotoclub op de Hnitazolder onder leiding van Paul Van Calster. Ze was één van de talrijke kunst- en cultuurafdelingen die bij Hnita waren ondergebracht. Na 5 jaar, namelijk op 17 oktober 1972, is de fotoclub zelfstandig geworden onder de naam Lyndacker.

De fotokring heeft tot doel het fotograferen als hobby te bevorderen en heeft zijn vergaderingen op vrijdag om de twee weken in het huidige clublokaal : taverne " De Oude Zwaan" gelegen in de Bergstraat te Heist-op-den-Berg.

Tijdens de vergaderingen worden vooral de werken van de leden besproken en fotografische technieken en compositie aangeleerd.

Speciale aandacht gaat naar de realisatie van audiovisuele producties met het nieuwe multimedia stuurprogramma Wings, waarbij tot 32 projectoren gelijktijdig kunnen bediend worden. De daarbij behorende muziekstukken worden met digitale systemen samengesteld, en via harddiskrecording op cassette gezet.

Nieuw = Digitale fotografie : Het werken met computer, scanner, filmrecorder en beeldsystemen voor het bewerken van foto’s en dia’s worden besproken en aangeleerd.

De fotokring geeft aan zijn leden de mogelijkheid om studiofotografie met een electronische flashinstallatie te beoefenen.

Jaarlijks organiseert de fotokring een foto- en diasalon waarbij zowel een beginnend fotograaf als een gevorderd amateur, hun werken aan het publiek kunnen tonen.

Contactadressen :

- Voorzitter
  
VAN CALSTER Paul, Oude Godstraat 27, 2220 Heist-op-den-Berg, Tel. 015/24 75 14

- Ondervoorzitter
  
SPITS Hugo, Bogaardenstraat 8, 2220 Heist-op-den-Berg, Tel. 015/24 15 32

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   ADRIAENSSEN Jef, Kasteelstraat 63, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 46 75

- Penningmeester
  
BRUYNDONCKX Gustaaf, Kasteelstraat 46, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 46 99

Top.jpeg (2074 bytes)

MIJNHEER ZO&ZO

In september 1990 brachten enkele leerlingen van de Heistse academie een voordrachtcyclus, gebaseerd op gedichten van Paul van Ostayen : "Bezette Stad".
Dit programma had zoveel succes, dat zij besloten om verder samen te werken on de naam Mijnheer Zo&Zo.

De eerste producties van deze jonge toneelgroep werden allen geregisseerd door Lucienne De Nutte, lerares toneel en voordracht. Vanaf 1994 werd de band met de academie losser en sinds 1995 is de vereniging een vzw.

Van bij de start wilde groep een ‘ander amateurtoneel’ brengen, waarbij de artistieke waarde van het product zou primeren boven de populariteit. Zij kozen resoluut voor een eigenzinnige weg, wat niet belette dat zij een groeiende en trouwe aanhang in de streek kregen. Regelmatig mochten zij op de belangstelling van beroepsmensen rekenen en werden zij door scholen uitgenodigd om voorstellingen te geven.

De acteurs en actrices van deze groep zijn bijna allen producten van de toneelklas van de Heistse academie. Sommigen vonden zelfs hun weg naar het semi-professionele circuit.

Een overzicht van nu al 9 jaar Mijnheer Zo&Zo :

- Bezette Stad, regie : Lucienne De Nutte, 1990 (Paul van Ostayen)
- Wrok, regie : Lucienne De Nutte, 1991 (John Osborne)
- Antigone, regie : Lucienne De Nutte, 1992 (Sophocles)
- Hamlet, regie : Lucienne De Nutte, 1993 (Shakespeare)
- Serenade, regie : Mich van Caeneghem, 1994 (Hugo Claus)
- Primary Colors, regie : Lucienne De Nutte, 1994 (naar Tennessee Williams)
- Alledaagse Vertellingen, door Greetje Vercouteren, gastproductie, 1994 (Roald Dahl)
- Open Huwelijk, regie : Dirk Gijsemans, 1995 (Dario Fo)
- Blankenberge, regie : Margo Brabants, 1995 (Tom Lanoye)
- Midzomernachtsdroom, regie : Lucienne De Nutte, 1995 (Shakespeare)
- Mezcal, regie : Mich van Caeneghem, 1996 (Jan Ottenhof)
- Twee, regie : Mich van Caeneghem, 1998 (Jim Cartwright)

Volgende producties staan nu al in de steigers :

- Zoo Story, regie : Lief Weuts, najaar 1999 (Edward Albee)
- De Koning van Wiekevorst, regie : Mich Van Caeneghem, voorjaar 2000 (naar Sam Shepard)

Wie interesse heeft voor deze, ietwat gestoorde, toneelgroep, vindt hieronder de contactadressen.

Contactadressen :

- Voorzitter
  
WELTERS Kristof, Schaliehoevestraat 90, 2220 Heist-op-den-Berg, Tel. 015/23 41 18

- Secretaresse
   DE RYCK Petra, Werftsesteenweg 62, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 40 12

- Penningmeester
  
VAN CAENEGHEM Mich, Soelstraat 36, 3130 Betekom, Tel. 016/57 11 09

Top.jpeg (2074 bytes)

MILLENNIUM

FILM EN VIDEOCLUB HEIST

Film, eigenlijk een aaneenschakeling van fotobeelden. Door deze beelden vlug achter elkaar te laten volgen verkrijgt men een bewegend beeld. Op deze manier kunnen we beelden uit het leven gegrepen bewaren voor het nageslacht maar kunnen we uiteraard ook zelf leven geven aan een film.

Hiermee zijn Fons en Tim Verschaeren al jaren bezig, denken we maar even terug aan 1997 toen de reis van Heist-op-den-Berg naar Saint-Hubert doorging die door deze twee filmfanaten van A tot Z werd vastgelegd. Momenteel zijn ze nog met vele andere dingen bezig zoals ook het maken van Heistse reportages die in het Heists archief bewaard worden. Maar zij zijn ook druk doende met het maken van speelfilms en dergelijke om mee te kunnen dingen in nationale en internationale wedstrijden en festivals. Op zulke festivals zijn zij in het verleden reeds meerdere malen in de prijzen gevallen. Maar nu willen zij hetgeen zij door de jaren heen geleerd hebben doorgeven aan andere filmliefhebbers of amateurs die zich bezighouden met het filmwezen. Daarom hebben zij in Heist-op-den-Berg een club opgericht met de naam "MILLENNIUM".

Via deze club kan men zelfs indien men niets van filmen kent leren filmen (vanaf nul te beginnen). Hiermee wordt het volledig afwerken van een film bedoeld. Van het maken van de verschillende shots tot de montage en de afwerking door te sonoriseren.

De clubavonden, die om de twee weken op een vrijdag doorgaan worden steeds opgesplitst in 3 delen.

 • Ten eerste zijn er de besprekingen van het clubwezen zoals de agenda, planningen, reportages die gefilmd moeten worden of afgewerkt, welke wedstrijden er zijn en dat soort zaken.
 • Ten tweede is er een technisch gedeelte voorzien waarin het gebruik van toestellen om te filmen of te monteren of sonoriseren uitgelegd worden of wat hiervan op de markt bestaat en hoe deze werken. Geregeld worden er dan ook demo-sessies gehouden waarbij dan allerlei vragen kunnen gesteld worden. Zoals : Hoe monteren ? Hoe overvloeiers of effecten maken ? Hoe met de computer monteren en nabewerken ? En nog veel meer.
 • Ten derde heeft men het filmisch gedeelte. Dit gaat meer over het filmen zelf, hoe uw shots in beeld brengen op een boeiende manier en voor welk genre van film.

Er wordt uitgelegd welke soorten van film er bestaan, wat filmtaal is, filmexpressie is, beste camerastandpunt is, wat een blikpunt is, wat beeldcompositie betekent en op welke manier men moet monteren d.w.z. de verschillende shots op een bepaalde manier bijeen brengen, enz…

Dit geeft een beeld van wat we op zo’n vergadering allemaal doen.

Meestal is het zo dat mensen veel mensen (vooral reizen) en dit trots aan vrienden en familie willen laten zien maar na 10 minuten valt men reeds in slaap of wordt men zeeziek. Dit kan je vermijden door een montage te maken waardoor je je film korter maakt en aangenamer om naar te kijken. De lessen zijn volkomen gratis, enkel moet je lidgeld betalen voor een geheel jaar. De eerste keer dat je komt is volkomen vrijblijvend. Uiteindelijk zal je dan ook kunnen reportages maken en speelfilms of documentaires en kan je ook meedingen in nationale en internationale filmwedstrijden. Er zal ook bijgestaan worden in het materiaal dat U wil aankopen, wat het best is voor U, hoeveel geld U er wil tegenaan gooien en welke kwaliteit U wenst. Ook kan je zelf zeggen wat je graag gefilmd zou zien (trouwer, 100-jarige, familiefeest, uitstap, …).

Als club zijn we ook bezig met het filmen en monteren van Heistse activiteiten. Aangezien het moeilijk is met twee om allerlei activiteiten in Heist te filmen willen we de groep die nu reeds bestaat nog uitbreiden.

Ook jongeren die zich met het filmwezen bezighouden (met muziek, videoclips, speelfilms) zijn op onze clubavonden van harte uitgenodigd want het zijn zij die de toekomst brengen. En het is zeker interessant want de lessen zijn een heel goede voorbereiding voor de filmschool, velen zetten hun eerste stappen in een filmclub.

Verder doen we als vereniging een paar keer per jaar een daguitstap, een maandthema moet gefilmd worden (bv. opdracht is filmpje maken over lente), een barbecue wordt georganiseerd, kortom zaken die een normale vereniging doet. Voor meer informatie over de club en wanneer clubavonden doorgaan kan U steeds terecht bij Tim Verschaeren.

Contactadressen :
CLUBADRES : MillenniuM, Schrieksesteenweg 194, 2221 Booischot, Fax 015/23 67 00

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
VERSCHAEREN Tim, Langveldstraat 46, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 09 16

- Secretaris & Penningmeester
   VERSCHAEREN Alfons, Langveldstraat 46, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 09 16

Top.jpeg (2074 bytes)

N.C.M.V.

Nationaal Christelijk MiddenstandsVerbond

Al jaren vertegenwoordigt het N.C.M.V. de zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen tot op de hoogste beleidsniveau's, ook op Europees vlak. Onze grote slagkracht putten wij in hoge mate uit onze meer dan 70.000 leden, verdeeld over de dertig regionale N.C.M.V.-secretariaten van het Vlaamse land, en méér dan 400 plaatselijke afdelingen, waaronder deze van Heist-op-den-Berg.

Onze vereniging is op nationaal, provinciaal, arrondissementeel en gemeentelijk vlak een erkende gesprekspartner. Daarnaast geven wij gratis individuele dienst- en adviesverlening op gebied van toepassing van sociale of fiscale wetgeving, de handelspraktijken, subsidieregelingen, tussenkomsten op het handelsregister en inzake de vestigingswetten. Bovendien ontvangt elk lid een brede waaier aan nuttige informatie via ons tweewekelijks magazine "Zelfstandig Ondernemen".

Terzelfdertijd maakt elk lid deel uit van de plaatselijke afdeling. De afdeling Heist-op-den-Berg biedt op plaatselijk niveau een hele scala van mogelijkheden aan waarop de méér dan 120 leden een beroep kunnen doen :

 • advies en informatie over kleine en grotere lokale problemen, zoals 'ruimte voor handel en wandel', handelsreglementeringen, enz.

 • info-avonden worden georganiseerd rond onderwerpen waar men als zelfstandig ondernemer mee geconfronteerd wordt.

 • de plaatselijke organisatie van de in Vlaanderen traditioneel geworden "Dag van de Klant".

Contactadressen :

- Voorzitter
  

- Secretaris
   CANNAERTS Leo, Lostraat 35, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 48 19

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
LEDEGEN Tony, Molenstraat 96, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 12 75

Top.jpeg (2074 bytes)

O.C.M.W. - Heist-op-den-Berg

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

O.C.M.W. staat voor "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn". Het is een openbare dienst voor heel de bevolking van de gemeente. Het O.C.M.W. wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden van deze Raad worden voor 6 jaar door de gemeenteraad verkozen.

De taak van het O.C.M.W. bestaat erin om te zorgen voor maatschappelijke dienstverlening. Deze dienstverlening moet er toe leiden dat iedere persoon in de gemeente een menswaardig leven kan leiden. Als je naar het O.C.M.W. gaat zal je meestal worden ontvangen door een maatschappelijk werker van de Sociale Dienst. Deze zal samen met jou zoeken naar een oplossing van het gestelde probleem. Hij kan daartoe een afspraak maken bij je thuis of op zijn bureau. Het is niet de maatschappelijk werker, maar wel de Raad of het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst die beslist over de vorm van hulpverlening.

Welke hulpverlening kan je verwachten ?

- aanvragen bestaansminimum
- aanvragen tewerkstelling
- aanvragen financiële hulp
- voorschotten op onderhoudsgelden voor kinderen
- informatie, raadgevingen, sociale wetgeving
- psychosociale begeleiding
- budgetbegeleiding
- huisvesting
- voogdij over kinderen
- rechtshulp in samenwerking met de balie van Mechelen

Over welke diensten beschikt het O.C.M.W. ?

- bejaardenhulp
- personenalarm
- schoonmaak
- warme maaltijden
- opvanggezinnen (onthaalmoeders)
- sociaal verhuurkantoor (SVK)
- voor- en naschoolse kinderopvang

Over welke instellingen beschikt het O.C.M.W. ?

- rustoord Berkenhof
- rustoord St. Elisabeth
- 19 bejaardenwoningen (serviceflats) rondom het rustoord Berkenhof
- 17 appartementen voor bejaarden 'ten Schriecke' in Schriek
- 4 flats voor mindervaliden

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn :

- Voorzitter : Maria Bosmans.
- Raadsleden :

Noëlla Van Der Steen, Maria Vercammen, Luc Dom, Louis Willemse, Stephan Volckaerts, Pascal Van Eyken, Marcel Lembrechts, Brigitte Van de Heyning, Joakim Van Oorlé en Dirk Van Hees.

- Secretaris : Theo Van den Putte.

U kan steeds elke werkdag, tussen 8.00 - 16.00 uur, terecht op de sociale dienst van het O.C.M.W.

Contactadres :
O.C.M.W., Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg, Tel. 015/24 93 50, Fax 015/25 15 36

Top.jpeg (2074 bytes)

OXFAM-WERELDWINKEL - Heist-Goor

In 1982 werd de wereldwinkel van Heist-Goor opgericht als wijkwereldwinkel van Heist-op-den-Berg. De wereldwinkel van Heist-Goor is sinds eind '88 erkend als Oxfam-Wereldwinkel. Op 28 augustus 1992 werd de vzw opgericht.

De vereniging stelt zich tot doel een ontmoetingsplaats te zijn waar mensen permanent en pluralistisch samenwerken om bij te dragen tot bewustwording van de Derde Wereldproblematiek en tot fundamentele oplossingen ervoor.
De voornaamste invalshoek is die van eerlijke handel als middel om gemeenschappen in de Derde Wereld te steunen in hun duurzame ontwikkeling en om maatschappijvernieuwend te werken.
Daartoe worden onder meer produkten verkocht, informatie- en actiemateriaal verspreid en wordt gewerkt aan vorming, bewustmaking en actie.

Activiteiten :

 • verkoop van produkten afkomstig uit Derde Wereldlanden, maar ook van het Solidariteitsfonds, Greenpeace, Unicef (...), en dit in een eigen winkelruimte.
  (Openingsuren : dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur)

 • vorming voor de eigen medewerkers én voor een ruimere groep geïnteresseerden via vormingsavonden rond de Derde Wereldproblematiek.

 • verstrekken van informatie over Derde Wereldtemata, o.a. via de verspreiding van folders en brochures.

 • acties : medewerking aan nationale acties van Oxfam-Wereldwinkels en ondersteuning van acties van andere organisaties.

Contactadressen :
OXFAM-WERELDWINKEL Heist-Goor, Burgerheidestraat 4, 2220 Heist-o/d-Berg,
Tel. 015/24 97 51

- Voorzitster
   MEURRENS Adinda, Kloosterstraat 11, 2235 Hulshout, Tel. 015/22 55 76

- Secretaresse
   IMBRECHTS Hilde, Dorpsstraat 144, 2221 Booischot, Tel. 015/22 56 16

Top.jpeg (2074 bytes)

PAROCHIALE TONEELKRING "DE HONINGPOT"

De parochiale toneelkring "De Honingpot" zag het levenslicht in 1994. Aan zijn wieg stonden een aantal mensen van de parochie Heist-Statie die besmet waren door een toneelvirus en hun ei nergens anders kwijt konden. Onder leiding van Toine Batens werd er een eerste productie gepland : "De mirakelmakers". Als thuishaven werd er gekozen voor de parochiezaal.

Nu, na enkele vruchtbare jaren, groeit de toneelkring nog steeds. Ze heeft de bedoeling om minstens éénmaal per jaar een volwaardig stuk op te voeren om op deze manier theater dichter bij de mensen te brengen.

Naast het spelen van toneel trachten we ook de avonden van andere verenigingen op te luisteren met een gevarieerd programma van sketches.

Contactadressen :

- Voorzitter
  
HELSEN Marc, Oude Liersebaan 137A, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 76 34

- Secretaris
  
DE BAKKER René, Kerkbossenstraat 48, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 00 42

- P.R. & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VAN GOMPEL Stef, L. Van Kerckhovenstraat 7, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/25 16 83 Heist-o/d-Berg,

Top.jpeg (2074 bytes)

QUICHOTE vzw

In september ’87, tien jaar geleden dus, zag Quichote het levenslicht. De boreling, die aanvankelijk een eigen repetitieruimte zocht (er werd wel eens een theaterstuk geschreven en opgevoerd), besliste al snel dat de omgebouwde ruimte (van wind- en stoommolen en schrijnwerkerij tot zaaltje en café) voor veel meer kon en moest dienen : kunst kon en moest hier in verschillende vormen gecreëerd, beleefd en beoefend worden.

Velen dachten dat Quichote geen lang leven zou beschoren zijn, sommigen waagden zelfs wiegendood, maar een aantal noeste vrijwilligers (trouw aan Cervantes en dus graag vechtend tegen windmolens en bierkaaien) dacht er anders over en schotelden de eerste jaren een zeer gedifferentieerd programma voor : theater, poëzie, film, muziek, allerlei try-outs, koffieconcerten, tentoonstellingen, grotere optredens in cultureel centrum Zwaneberg met Jan De Wilde, Bram Vermeulen, Raymond van het Groenewoud, enz...

John Renbourn, Kevin Coyne, Kadril, Dirk Van Esbroeck & Juan Masondo, Wannes Van De Velde, Hans De Booy, Kommil Foo, Roland, ... en vele anderen hebben zich in Quichote thuisgevoeld.

Maar dit alles was te veel hooi op de vork en de ondertussen stevig uit de kluiten gewassen puber ging zich nog uitsluitend toespitsen op 3 kunstvormen : theater, poëzie en folkmuziek.

Tot er dan een sabbatsjaar volgde met dan ook de dood van de driemaandelijks verschenen tijdschrift ‘Quichote-tijdingen’, maar niet de dood van Quichote.

Quichote werd volwassen en koos er voor om een ‘wereldmuziekhuis’ te worden omdat dit muziekgenre veel te weinig kansen kreeg. Vele mensen hebben er ondertussen al kunnen genieten van Toumani Diabaté, Boubacar ‘Kar Kar' Traoré, Huun Huur Tu, Jacinta, Zahava Seewald, Kalman Balogh, Tarika, Salala, Njava, Abdelli, ... en vele anderen.

En Quichote is nog lang niet uitgezongen, gaat zeker niet met vervroegd pensioen...

Contactadressen :
QUICHOTE vzw, Lostraat 52, 2220 Heist-o/d-Berg

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   SEYMUS Dirk, Lostraat 34, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel./Fax 015/25 02 69,
   E-mail : dirk@kbl.nfe.be

Top.jpeg (2074 bytes)

RADIO CHRISTINA vzw

Radio Christina voorstellen in Heist-op-den-Berg hoeft nog nauwelijks, deze sociaal multi-culturele vereniging begon z'n gelauwerde activiteiten in de zomer van 1980.

Door de jaren verdween de amateuristische aanpak en werd plaats gemaakt voor het professionalisme zonder het familiale innemende karakter naar de achtergrond te verwijzen.

Vanop het topje van Heist-op-den-Berg zendt Radio Christina dagelijks 24 uur op 106.1 FM z'n live programma's uit. Inhoudelijk bieden deze ontspanning en een kijkje op de sociale maatschappelijke multi-culturele samenleving in de Zuiderkempen. Om dit beoogde doel te bereiken heeft Radio Christina drie professionele medewerkers en een administratieve verantwoordelijke aangetrokken. Samen met meer dan veertig andere medewerkers blijft Radio Christina ijveren om z'n rol in de Zuiderkempen, op een graag gehoorde wijze, te blijven vervullen.

Voor de commerciële ondersteuning doet Radio Christina beroep op "De Bie reklameregie", die aan de Leopoldlei nr. 7 D/1 in Heist-op-den-Berg is gehuisvest.
De studio's zijn gelegen vlakbij de watertoren.

Contactadressen :
RADIO CHRISTINA vzw, Kerkhofstraat 2, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 40 95

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   DE BIE Jean-Paul, Bergstraat 20, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/25 03 50

- Secretaris
   DOCX Herman, Heintjesstraat 6, 2223 Schriek, Tel. 015/23 60 89

Top.jpeg (2074 bytes)

RODE KRUIS - Heist-op-den-Berg

Wereldwijd kent men de humanitaire acties van het internationale Rode Kruis. Het Rode Kruis, een helpende hand in rampsituaties, hongersnood, conflicten, ... . Een laatste strohalm voor krijgsgevangenen. Het Rode Kruis is echter meer. In de meeste landen vormt het Rode Kruis een belangrijke schakel in de verzorgingssector. Denken we maar eens aan het inzamelen en verdelen van bloed in België.

Wat doet nu de Rode Kruisafdeling Heist-op-den-Berg en waarvoor kan je bij ons terecht ?

 1. De Rodekruishulpdienst :
  Verleent jaarlijkse medewerking aan een 100-tal sport- en andere manifestaties door ter plaatse een EHBO-post in te richten. Verder staat de RKHD dag en nacht paraat om hulp te bieden aan de bevolking bij rampsituaties (bv. instorting zaal te Lint). De vrijwilligers van de Hulpdienst worden regelmatig bijgeschoold via oefeningen en opleidingen.

 2. De dienst bloedinzamelingen :
  In samenwerking met het RK bloedtransfusiecentrum te Antwerpen organiseert onze afdeling jaarlijks 32 bloedinzamelingen, verspreid over alle deelgemeenten van Heist-op-den-Berg. Daarnaast worden er wekelijks ritten naar de plasmacentra te Antwerpen en Mechelen georganiseerd.

 3. De dienst Leergangen :
  Geeft jaarlijks minstens 1 volledige cursus Helper. Daarnaast worden er op aanvraag van verenigingen en scholen jaarlijks een 20-tal spreekbeurten over gezondheidsthema's of korte EHBO lessenreeksen gegeven. Deze cursussen aanvragen of volgen is steeds gratis.

 4. Het Jeugd Rode Kruis :
  Maandelijks worden er activiteiten rond EHBO, vredesopvoeding, internationale verstandhouding, ... georganiseerd voor jongeren van 10 tot 16 jaar. Daarnaast worden er EHBO-cursussen gegeven voor jongeren (Helpertje : 10-12 jarigen; Junior Helper :13-15 jarigen). Het volgen van deze cursussen is eveneens gratis.

 5. Sociale Hulpverlening
  Als je sanitair materiaal (krukken, rolwagen, ...) nodig hebt en je kan niet terecht bij het ziekenfonds (avond, weekend, ...) dan kan je een beroep doen op onze uitleendienst. Daarnaast verleent de dienst Sociale Hulpverlening jaarlijks haar medewerking aan verschillende ziekendagen, begeleiden ze zieken bij uitstappen en brengen ze een bezoek aan bejaarden en hulpbehoevenden.

Om dit alles te realiseren beschikt de Rodekruisafdeling Heist-op-den-Berg over een 70-tal vrijwilligers.

In 1997 kreeg het Rode Kruis Heist de cultuurprijs als eerste Rode Kruis afdeling van het land.

Contactadressen :

- Voorzitter
   LIEKENS Jos, Oude Liersebaan 34, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 77 88

- Ondervoorzitter
  
VERVOORT Louis, Peremansheidestraat 37 B, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 09 75

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   LIEKENS Louis, Oude Liersebaan 36, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 83 09

Top.jpeg (2074 bytes)

ROTARY CLUB - Heist-op-den-Berg

Rotary International werd opgericht in 1905 in Chicago; het telt thans over de hele vrije wereld, meer dan 1 miljoen leden. In 1983 kwam de afdeling Heist-op-den-Berg tot stand, die dezelfde doelstellingen huldigt als de grote Rotary-familie :

- het bevorderen van de vriendschap onder haar leden om hen zo de gelegenheid te geven het algemeen welzijn te dienen;
- in het zaken- en beroepsleven de principes van eerlijkheid en onkreukbaarheid te eerbiedigen;
- de dienstvaardigheid steeds voor ogen te houden in het persoonlijk, maatschappelijk en zakenleven;
- streven naar internationale verstandhouding, verdraagzaamheid en vredelievendheid.

De belangrijkste realisatie van Rotary Heist is de oprichting van Nethedal in Schriek, dagverblijf voor mentaal gehandicapte meerderjarigen. Verder heeft de club herhaaldelijk steun verleend aan o.m. Kinderland Berlaar, Rode Kruis Heist, I.M.G. Heist, de Link Hulshout e.a.

Naast alle mogelijke internationale contacten met andere clubs en leden, heeft de club vaste contacten met Rotary Sliedrecht (Nederland) en Rotary Rheda-Wiedenbrück (Duitsland). Studiebeurzen, uitwisseling van jeugd e.d. kaderen daarin; meestal zijn die voordelen voorbehouden aan kinderen van niet-leden van Rotary.

Al deze opdrachten worden gefinancierd door de bijdragen van de eigen leden. Activiteiten zoals "Zorgenmens" bieden de club daartoe verdere mogelijkheden.

Alle hulpbehoevenden, alle geïnteresseerden voor de mogelijkheden van Rotary International worden graag uitgenodigd een beroep op hen te doen.

Contactadressen :

- Voorzitter
  
GORRIS Jos, Hollestraat 38B, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 23 77

- Secretaris
   HEREMANS Guido, Liersesteenweg 202, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 45 94

Top.jpeg (2074 bytes)

SENIOREN DANS- EN ANIMATIEGROEP Pijpelheide

De Senioren Dans- en Animatiegroep wordt geleid door John Lion en echtgenote Francine, lesgevers in salon- en groepsdansen.

Voor enkele jaren werd de cursus salondansen, gegeven te Pijpelheide, stelselmatig omgevormd in dansen voor senioren. Deze dansen omvatten salon- en groepsdansen speciaal aangepast aan senioren. Alle gepensioneerden op brug- of ouderdomspensioen kunnen toetreden.

De groep werd erkend door de Cultuurraad van Heist-op-den-Berg en is aangesloten bij Seniorensport KBG Brussel.

De groep oefent elke maandagavond tussen 19.00 en 22.00 uur in principe in de parochiezaal van Pijpelheide, maar sinds deze zaal geteisterd werd door brand, gaan de oefenavonden voorlopig door in de parochiezaal "Ter Molen" te Heist-Goor eveneens op maandag tussen 19.00 en 22.00 uur.

Geregeld doen groeperingen voor gepensioneerden en rusthuizen beroep op deze groep voor het brengen van animatie met dans, en sinds een paar jaren, met komische sketches.

Contactadressen :

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
LION John, Kleine Steenweg 193, 2221 Booischot, Tel. 015/22 43 43

- Secretaresse
  
VAN DESSEL Francine, Kleine Steenweg 193, 2221 Booischot, Tel. 015/22 43 43

Top.jpeg (2074 bytes)

SINT-GREGORIUSKOOR - Heist-Centrum

Einde 1918 werd in de St. Lambertusparochie Heist-Centrum een mannenkoor opgericht. Het kreeg de naam : St. Gregoriuskoor, met als doel de kerkelijke diensten op te luisteren.
In 1931 kwam er uitbreiding met een knapenkoor dat aan het bestaande koor werd toegevoegd. Er kwamen ook activiteiten bij van niet-religieuze aard.
Tijdens de oorlogsjaren werden reeds concerten gegeven met uitsluitend profane koorwerken.
In de 50er en 60er jaren sloot het koor zich aan bij verscheidene Nationale Zangfederaties, waaronder het A.N.Z.
Het nam regelmatig deel aan provinciale zangtornooien, het gaf vele concerten. Het kaapte de 1ste prijs weg op een tornooi van kerkkoren uit het Aartsbisdom Mechelen.
In 1977 werd de zangvereniging omgevormd tot een gemengd (M/V) koor. Er volgden meerstemmige missen, Vlaamse avonden, elk jaar een groot - vooral Weens - concert. Internationale befaamde zangers werden aangetrokken zoals Ivan Rebroff, Rudolf Schock, het Golden Gate kwartet, Marco Bakker, Tamara Lund enz.
In 1991 werd een concert met Koen Crucke gegeven en in 1992 een kerstconcert met Jo Vally.

Doelstellingen

- opluisteren van kerkelijke diensten
- concerten brengen van profane, artistiek-verantwoorde koorwerken
- zorgen voor ontspanning onder de vorm van uitstappen, teerfeesten enz.

Activiteiten

- de zondagse hoogmis van 9.30 uur in de St. Lambertuskerk wordt opgeluisterd met Gregoriaanse gezangen
- de kerkelijke hoogdagen, jubileummissen, huwelijksvieringen worden verzorgd met meerstemmige missen en
   koorwerken en de uitvaartmissen met Gregoriaanse gezangen
- elk jaar wordt een concert gebracht met meerstemmige profane koorwerken
- fiets- of wandeltochten worden om de 14 dagen ingericht

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom !

Contactadressen :

- Voorzitter
   VERLINDEN Marcel, Oudestraat 1, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 15 89

- Secretaris
  
BRUYNSEELS Roger, Bergstraat 147, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 19 75

- Dirigent & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
DE PRETER Leo, Mechelsesteenweg 147, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 18 81

Top.jpeg (2074 bytes)

SINT-LAMBERTUSKOOR - Heist-Centrum

Het St. Lambertuskoor is een typisch parochiaal kerkkoor. Het werd gesticht in 1980 door E.H. Verhaert (van 1980 tot 1986 onderpastoor Heist-St. Lambertus), deze had de volle medewerking van Marcel Verlinden, die van bij het ontstaan tot op heden de verantwoordelijke is voor de zang.

Doelstellingen :

- kerkelijke diensten en vieringen opluisteren met volkszang
- religieuze en profane liederen instuderen met het oog op uitvoering tijdens bepaalde vieringen en activiteiten
- zorgen voor ontspanning en culturele verrijking

Activiteiten

- elke zaterdagavondmis van 18.30 uur in de St. Lambertuskerk wordt opgeluisterd door het koor
- het koor verzorgt al de uitvaartmissen in de parochie met gezangen in de volkstaal, enkel op aanvraag jubileummissen,
  huwelijksmissen, kerstvieringen (ook buiten de parochie), enz.
- profane nederlandstalige liederen worden ingestudeerd om gezongen te worden tijdens feestgelegenheden of bij een
  ontspanningsactiviteit
- uitstappen worden regelmatig georganiseerd

Contactadressen :

- Voorzitster
   VERVLOET Maria, Noordstraat 42, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 44 92

- Koorleider
  
VERLINDEN Marcel, Oudestraat 1, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 15 89

Top.jpeg (2074 bytes)

SMALFILMKLUB

Reeds in de jaren ’50 had Heist-op-den-Berg zijn smalfilmklub. Toen was het nog echt smalfilm. Het filmformaat was op dat ogenblik voor de amateur immers 8 mm film.

Was de klub opgericht in 1950, in 1954 ontstond het idee om jaarlijks een overzicht te geven van de voornaamste gebeurtenissen van het voorbije jaar.

Door h aar jarenlange bestaan heeft de filmklub een heus archief verzameld van plaatselijke gebeurtenissen. Een archief dat velen ons benijden.

Heden ten dage, worden nog steeds deze reportages gemaakt. En net zoals in het verleden bestaat nog altijd de jaarlijkse projectie. Na jaren in het gekende Torengebouw plaats gehad te hebben, worden deze projecties nu in het CC Zwaneberg getoond.

Af en toe worden er zelfs gastprojecties georganiseerd. Dat kan gaan van het projecteren van eigen films tot het uitnodigen van andere klubs. Zelfs tot het gaan projecteren voor andere verenigingen. In deze sfeer, wordt wars van elke invloed, van gedachten gewisseld, en wordt onbevangen raad gegeven.

Na de verschillende filmformaten voor de amateur gekend te hebben, deed in de beginjaren ’90 de video haar intrede. Desondanks zijn er nog steeds enkele leden, die de film als dusdanig nog steeds niet hebben afgezworen.

Op haar wekelijkse bijeenkomsten, wordt er in familiale sfeer gewerkt aan deze reportages, worden de eigen films getoond en bestaat er ook de mogelijkheid om de eigen videoproducties te voorzien van titels en klank.

De samenkomsten zijn wekelijks, op vrijdagavond vanaf 20.30 uur.

Voor meer informatie kan u vrijblijvend contact opnemen op één van de onderstaande adressen.

Contactadressen :

- Ere-Voorzitter
   VERHAEGEN Louis, Fr. Coeckelbergsstraat 8, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 72 17

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
NEVEN Peter, Langerechtestraat 4, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 82 50

- Ondervoorzitter
  
LEEMANS Herman, Waterwinningstraat 52, 2280 Grobbendonk, Tel. 014/51 23 10

- Secretaris
  
VAN KERCKHOVEN Frans, Herentalsesteenweg 40, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 40 78

Top.jpeg (2074 bytes)

DE SPELING

De Speling is een behandelingstehuis voor adolescenten met autistisch gedrag en aanverwante ontwikkelingsstoornissen (erkend als MPI sinds 1982).

De Speling biedt plaats aan 10 autistische jongeren tussen 12 en 21 jaar. In de beginjaren van De Speling waren de meeste opgenomen jongeren naast autistisch, ook matig mentaal gehandicapt. Rekening houdend met de evoluties binnen de grotere instellingen voor mentaal gehandicapten in Vlaanderen (het ontstaan van specifieke autigroepen), gingen we geleidelijk andere accenten leggen. Momenteel richten we ons tot autistische jongeren met betere mentale mogelijkheden (licht mentale handicap tot normaal begaafd), die nood hebben aan een zeer doorgedreven individuele aanpak, los van de klassieke schoolstructuur.

We kiezen voor een aparte opvang en behandeling van jongeren met een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Hiertoe creëren we een heel "specifiek klimaat" en een "gepaste aanpak" die duidelijk tegemoet komt aan de basisproblematiek van het autisme met de nadruk op een individuele begeleiding.

Erg belangrijk in dit verband is dat er daarvoor een zeer gespecialiseerd en terzake ervaren team van medewerkers instaat.

In De Speling bestaat de klassieke splitsing tussen "de leefgroep" en "de school" niet. Het gaat veeleer om een "leef-leergemeenschap". De hele dag door wordt, in diverse situaties en op een zeer gestructureerde wijze geleerd en geoefend, met een uitgesproken accent op directe toepassing en bruikbaarheid in de dagelijkse situatie.

De hele behandeling situeert zich tegen de achtergrond van "normalisatie- en integratiegedachte" : deze jongeren leiden een zo normaal mogelijk leven, en worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het gewone maatschappelijke leven.

Contactadressen :

- Directrice & Voorzitster
   VAN MASSENHOVE M., Schrieksesteenweg 73, 2221 Booischot, Tel. 015/22 39 17

- Secretaris
  
DE CLEYN Marc, Tapelaarstraat 33, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 08 65

Top.jpeg (2074 bytes)

SPORTVERENIGING SOMASKIA

Op eigen initiatief stichtten wij - bij KBG Heist-Centrum - in 1991 een fietsclub, in 1992 een wandelclub en in 1994 een gymclub.

In januari 1997 startten wij onder de naam "Somaskia" een nieuwe feitelijke sportvereniging, met momenteel volgende disciplines : fietsen, gym en wandelen.

"Somaskia", uit het Grieks, betekent ‘beweging en training van het lichaam’.

Wij zijn een groepering van eigentijdse sporters, zowel mannen als vrouwen, bestaande uit de midlife -generatie, de jong-gepensioneerden en senioren.

Er zijn geen geldelijke bijdragen voor lidmaatschap.

Ons gamma van wekelijkse activiteiten :

 • 's maandags : fietsen (in de winter : wandelen)
  met in de loop van het jaar meerdere dagtrips, etentjes en bezoeken her en der,
  koffietafel voor afsluiten van het seizoen.

 • ’s woendags : gym

De gymmers treden op in rusthuizen voor ziekenzorg, bij culturele manifestaties, bij verbroedering met andere verenigingen en voor al diegenen die op ons beroep doen.

In de loop van het jaar :

 • reizen

 • busuitstappen met bezoeken aan natuurgebieden, bezienswaardigheden, musea, tentoonstellingen en bedrijven.

 • bijwonen van toneelvoorstellingen, musicals, shows

Doelstelling : Door regelmatig en volgehouden oefening en beweging komen tot een gezonde geest in een gezond lichaam.

Contactadressen :

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
VERHAEGEN Gust, Bergstraat 166 Bus 1, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 60 91

- Secretaris
  
BRIERS Doenja, Bergstraat 166, 2220 Heist-o/d-Berg

Top.jpeg (2074 bytes)

S.V.V.

Socialistische Vooruitziende Vrouwen

S.V.V. staat voor Socialistische Vooruitziende Vrouwen.

In 1997 hebben we nationaal ons 75-jarig bestaan gevierd.

S.V.V. heeft in het verleden vooral aandacht besteed aan de gezondheidszorg en dan voornamelijk aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de vrouw.
Ook vandaag besteden we nog veel aandacht aan deze gezondheidszorg, immers wat is er belangrijker dan een gezonde geest in een gezond lichaam.

Met onze activiteiten proberen we vrouwen van verschillende leeftijden op een aangename en prettige manier iets bij te brengen.

Een kleine greep uit onze activiteitenkalender bewijst dat we hier in slagen.

Wat gezondheid betreft kennen we :

 • de baby-club 3-daagse

 • het verwenweekend voor vrouwen in de Ceder te Deinze

 • gespreksavonden over bijvoorbeeld eetstoornissen

 • demonstratielessen over gezonde voeding

Om het creatieve in de vrouw te stimuleren geven we :

 • handwerkbijeenkomsten, elke dinsdagnamiddag (niet onder het verlof) en met als hoogtepunt onze jaarlijkse hobby- en handwerktentoonstelling

 • elke maand een les bloemschikken

 • een cursus zuilen maken, eerste kinderschoentjes verbronzen, cementeren, enz.

Om het sociale contact te bevorderen en gewoon voor het plezier maken we ieder jaar :

 • een uitstap naar een hotelschool van het Gemeenschapsonderwijs met een gastronomisch etentje

 • een 2-daagse uitstap kerstshoppen in Londen, Parijs of ...

 • een multiculturele avonduitstap (bv. Proeven van de Griekse cultuur)

 • een gezinsuitstap (bv. Archeon in Alphen aan de Rijn)

 • een avonduitstap met een bezoek aan een theater

Een drukgevulde agenda zoals je kan merken met activiteiten waaraan iedere vrouw, ongeacht strekking of geloof mag en kan deelnemen. De kostprijs wordt ook steeds zo laag mogelijk gehouden .

Contactadressen :

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad
  
DAEMS Greta, Perzikstraat 15, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel./Fax 015/22 07 79

- Secretaresse
  
EYLAND Anita, Goorstraat 15, 2235 Hulshout, Tel. 016/69 75 47

- Penningmeester
  
NEVEN Cecile, Kloosterveldstraat 6, 2221 Booischot, Tel. 015/22 51 53

Top.jpeg (2074 bytes)

TEN KERSELAERE

Het geriatisch centrum Ten Kerselaere bestaat uit een ziekenhuisdienst, een dagbehandeling gericht op revalidatie en verlengde verpleging, 100 plaatsen bejaardentehuis voor zwaar zorgbehoeftige bejaarden, een woningkompleks voor zorgbehoeftigen met hun partner, een dagverzorging die bejaarden een fijne dag aanbiedt op die momenten dat zij niet thuis kunnen zijn, een kortverblijf tijdens weekenden of tijdens langere verlofperiodes.

De culturele activiteiten van het centrum richten zich dan ook in hoofdzaak naar de zorgbehoeftige bejaarden. De activiteiten moeten ertoe leiden dat de integratie tussen de plaatselijke leefgemeenschap en de rustbewoners bevorderd wordt.

De dienst animatie zorgt voor een ruime waaier van activiteiten zowel aan bewoners die in onze instelling verblijven als aan de grote groep zorgbehoeftigen die tijdens de dag in onze instelling verblijven.

Naast de uitbouw van sociale contacten zijn er ook : de hobby-club, dans- en rolstoeldans, muziek beluisteren, optredens van diverse groepen, film en toneel, zang en dans.

De grote centrale middenruimte van de instelling wordt ter beschikking gesteld van schilders en beeldende kunstenaars voor tentoonstellingen. De vrije toegankelijkheid stimuleert de sociale contactname om op deze wijze te komen tot een mini-gemeenschap waar het goed is te vertoeven en vrienden te ontvangen.

Basisactiviteiten :

- Handvaardigheidstechnieken : poppen maken, papieren bloemen, knippen ...
- Textiele werkvormen : breien, haken ...
- Gezelschapsspelen : lotto, spelletjes met geestesconcentratie ...
- Schilderen en tekenen : collages maken, wenskaarten ...
- Bewegings-sport spelactiviteiten : wandelen, groepsturnen, bewegingsspelen ...
- Muziekactiviteiten : muziek beluisteren, dansen ...
- Grote ontspanningsactiviteiten : bijzondere feestdagen, ontspanningsactiviteiten met toneel, cabaret, dans, film, dia, video ...
   spelactiviteiten met lotto, sjoelen ... en gelegenheidsfeesten in de week van de bejaarden, carnaval, kersenfeest,
   kadoverkoop ...
- Mediagebruik en actualiteit bespreken : het nieuws van de dag bespreken, lezen en luisteren, televisie kijken ...
- Externe activiteiten : uitstapjes, winkel- en marktbezoek, vakantie buitenshuis ...
- Arbeidsactiviteiten : koken in beperkte groepjes ...
- ADL activiteiten : ADL training, zelfverzorging, eigen sfeer in kamer creëren ...
- Educatieve activiteiten : geheugengroep, afaziegroep ...

Alle culturele verenigingen worden hiermede uitgenodigd om één of meerdere van hun activiteiten of optredens te laten doorgaan in Ten Kerselaere.

Contactadres :
TEN KERSELAERE, Boonmarkt 29, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 62 33

- Dagelijks verantwoordelijke
  
VAN TENDELOO Paul, p.a. Boonmarkt 29, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 62 33

- Hoofd Activiteitendienst & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VAN MOL Maria, p.a. Boonmarkt 29, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 62 33

Top.jpeg (2074 bytes)

VAKANTIEGENOEGENS - Heist-op-den-Berg

Op 20 januari 1938 werd er een nationale dienst Vakantiegenoegens - Loisirs et Vacances vzw opgericht. Door statuutswijzigingen werden Vakantiegenoegens en Loisirs et Vacances op 4 juni '72 twee zelfstandige vzw's. Vakantiegenoegens is dus nationaal gestructureerd en in elk arrondissement van het Vlaams landsgedeelte is er een regio-secretariaat. Er wordt een periodiek tijdschrift verspreid dat maandelijks verschijnt nl. Kreo.

Vakantiegenoegens Heist-op-den-Berg werd in april '86 opgericht. De werkgroep bestaat uit 9 bestuursleden. In totaal zijn er in Heist-op-den-Berg ongeveer 300 families lid van Vakantiegenoegens.

Het voorwerp van de vereniging is het bestuderen, het behartigen en bevorderen van de belangen van de werknemersgroep en van de leden van de christelijke arbeidersbeweging in het bijzonder en dit in betrekking tot de recreatieve vrijetijdsbeleving, de vakantie en het sociaal toerisme. Dit voorwerp wordt benaderd vanuit de fundamentele doelstellingen van het Algemeen Christelijk Werkersverbond. Dit voorwerp wordt in de ruimste zin opgevat. Men kan stellen dat Vakantiegenoegens zich tot iedereen richt, jong en oud, alleenstaanden en gezinnen door het organiseren van diverse activiteiten : kamperen, wandelen, fietsen, dia- en filmvoorstellingen in verband met vrije tijdsbeleving, geven van voordrachten, bijbrengen van technische vaardigheden (rijden met caravan), stads-, museum- en bedrijfsbezoeken, mensen natuurbewust maken en milieuproblemen aankaarten.

Gezonde vrijetijdsbesteding voor iedereen en de mensen daarbij helpen en het doorgeven van informatie i.v.m. de vrijetijdsbeleving e.a.

Activiteiten zijn o.a. natuurwandelingen, deelname aan de nationale actiedag van VG, avondwandelingen, bezoeken, museum- en monumentenbezoek, deelname aan de Gordel, gezinswandel- en ontspanningsweekends en kampeerinitiatieven.

Contactadressen :

- Voorzitter
   HEYLEN Walter, 's Gravenhagestraat 30, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 55 05

- Secretaris & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   PEIREMANS Alfons, Noordstraat 22, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 70 81

Top.jpeg (2074 bytes)

VLAAMSE FEDERATIE

SOCIALISTISCHE GEPENSIONEERDEN

Activiteiten :

- Spel- en kaartnamiddagen.
- Halve en hele dag uitstappen.
- Gezellig samenzijn en feesten.
- Wandelen.

In samenwerking met de Academie

- Halve dag - ééndags en meerdaagse culturele reizen.
- Bezoeken aan museums, tentoonstellingen, opera en operette, klassieke muziekuitvoeringen en toneel.
- Stadswandelingen en allerlei sportactiviteiten.

Contactadressen :

V.F.S.G. Booischot/Itegem :

- Voorzitter
  
ROZIERS Hugo, Stationsstraat 35 Bus 3, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 85 17

- Secretaris
  
CLAES Alfons, Kleine Steenweg 9G/B1, 2221 Booischot, Tel. 015/22 14 03

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
VAN NUFFELEN Roger, Herentalsesteenweg 54, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 73 47

V.F.S.G. Heist-o/d-Berg :

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
LEVEUGLE Lydia, Boudewijnlaan 41C Bus 1, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 48 86

- Secretaris
  
VAN PARIJS Jef, Cuperuslei 1, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 19 25

Top.jpeg (2074 bytes)

VLAAMSE KRING RODENBACH - Heist-op-den-Berg

Doelstellingen :

Culturele activiteiten publiek toegankelijk organiseren met het doel het volk in contact te brengen met zijn kunstenaars, geschiedenis en maatschappelijke samenlevingsproblemen; speciaal in Vlaanderen maar ook daarbuiten. Een jaarlijks aantal weerkerende ééndaagse studiereizen typeren de vereniging. De bestemmingen : Frans-Vlaanderen, het Land van Kleef, de Zuidelijke taalgrens en het Parlement worden bezocht met eigen autocar en o.l.v. historicus Walter Luyten.

Onze Kring doet een oproep om de Heistse gemeentelijke Guldensporenherdenking - jaarlijks op 11 juli 's avonds - mee te maken. Afwisselend gaat dit een jaar door in eigen gemeente, dan weer een jaar gaat men per bus naar Brussel. Eveneens nodigen wij uit mee te gaan per bus naar de jaarlijkse IJzerbedevaart in Diksmuide en het Vlaams-nationaal Zangfeest in het Antwerpse Sportpaleis. Tenslotte vragen wij permanent aandacht voor het wapen, de vlag en het volkslied van Vlaanderen. We roepen iedereen op met de Vlaamse feestdag ruim te vlaggen. Wie nog geen vlag van Vlaanderen (Vlaamse beweging) heeft, kan er zich bij ons een aanschaffen, aan 1000 fr. (stokvlag, polyester 150/150 cm) ofwel aan 1200 fr. (raamvlag, katoen 150/150cm). Ook de driekleurvlag van Vlaanderen (rood geklauwd en getongd, officieel goedgekeurd in het Staatsblad 6 december 1990) is bij ons verkrijgbaar.

Contactadressen :

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   VAN DIJCK Roger, Herentalsesteenweg 114, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 80 86

- Ondervoorzitter
  
VAN ESBROECK Mark, Kroonstraat 15, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 65 98

Top.jpeg (2074 bytes)

VLAAMS WAGNER GENOOTSCHAP vzw

Cultuurhistorische en musicologische vereniging

Waarom lid worden van het Vlaams Wagner Genootschap ?

1. Abonnement op leidmotief

 • Leidmotief is een driemaandelijks tijdschrift voor een eigentijdse beleving van Richard Wagner. Een uitgave van het Vlaams Wagenergenootschap. Verschijnt in januari, april, juli en oktober.

 • Een abonnement kan ingaan met elk nummer en wordt automatisch verlengd. Het kan worden opgezegd tot uiterlijk één maand voor de vervaldatum. Een jaarabonnement kost 800 fr., een steunabonnement kost 2.500 fr.

 • Losse nummers aan 200 fr. zijn te bestellen bij het secretariaat van het Vlaams Wagnergenootschap, Tel. 015/22 50 74.

2. Nieuwsbrief met ledenservice

 • Boeken, CD’s en opera-video’s aan voordeelprijzen

 • Kortingen op concerten

 • Uitnodigingen voor orkest- en operarepetities

 • Activiteitenkalender van onze en geassocieerde verenigingen

3. Deelname aan activiteiten

 • Lezingen en conferenties

 • Video-voorstellingen

 • Museumbezoeken

 • Kunstreizen, uitstappen naar operavoorstellingen

4. Prijzen lidmaatschap

 • Gewoon lidmaatschap : 1.800 fr.

 • Jongeren tot 26 jaar : 1.000 fr.

 • Steunend lidmaatschap : 5.000 fr.

Nieuwe leden ontvangen een CD als verwelkomingsgeschenk.
Steunende leden ontvangen bovendien een multiple en een vermelding in ons tijdschrift.

Contactadressen :
SECRETARIAAT, Booischotseweg 76, 2235 Hulshout, Tel. & Fax 015/22 50 74

- Voorzitter & Maatschappelijke Zetel
  
LEMMENS Dirk, Berkenstraat 51, 2220 Heist-op-den-Berg, Tel. 015/22 50 74

- Ondervoorzitter
  
VAN DE WAUW Chris

- Secretaris & Redactie "Nieuwsbrief en Ledenservice"
  
HERMANS Jos, Patrijzenlaan 36, 3020 Kessel-Lo, Tel. 016/35 51 10, Fax 016/35 51 11
   E-mail : jos.hermans@ping.be

- Penningmeester
  
VANDENBROECK Pierre

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
SANDERS Dirk, Mechelsesteenweg 31, 2220 Heist-op-den-Berg, Tel. 015/24 34 10

INTERNET WEBSITE : http://www.ping.be/leidmotief

Top.jpeg (2074 bytes)

VTB-VAB - Heist-op-den-Berg

VTB-VAB Heist-op-den-Berg is een socio-culturele vereniging, opgericht april 1997.

De werking bestaat uit :

- Lidmaatschap VTB-VAB
- Informatie Europech
- Informatie betreffende reizen in binnen- en buitenland
- Informatie aangaande het totale VTB-VAB aanbod
- VTB-VAB activiteiten in de gemeente (pikt ook in op nationaal georganiseerde manifestaties)

Contactadressen :

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
GOOSSENS Guido, Heintjesstraat 14, 2223 Schriek, Tel. 015/23 05 15

- Secretaresse
  
STERCKX Marèse Heintjesstraat 14, 2223 Schriek, Tel. 015/23 05 15

Top.jpeg (2074 bytes)

V.T.C. YOGA - Heist-op-den-Berg

De vrijetijdsclub-yoga-Heist is gesticht op 2 maart 1978. We vierden recent ons 20-jarig bestaan met enkele bijzondere bijeenkomsten, gelegenheden om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten dan in de gewone wekelijkse yogales. Zo trad een speciale dansgroep voor ons op, met Zuid-Indische tempeldans. We organiseerden eveneens een uitstap naar de Hollandse Biesbossen.

Twintig jaar geleden is het allemaal begonnen met een lessenreeks als kennismaking met deze zeer oude Indische wetenschap over het lichaam, over de ademhaling en de ontspanningstechnieken voor lichaam en geest. Deze reeks werd ingericht door 'BLOSO'. Daar deze reeks een schitterend succes kende werd er besloten om verder te gaan en een eigen vereniging op te richten die de naam kreeg "V.T.C. YOGA HEIST". De eerste lessen gingen door in de bovenzaal van het Torengebouw. Nu beoefenen wij de yoga in het nieuwe sportlokaal van de oude gemeenteschool in de Leopoldlei te Hallaar.

Onze vereniging telt ongeveer 90 leden die heel regelmatig de wekelijkse les bijwonen.

De yogalesgever behaalde zijn diploma na een opleiding van 4 jaar bij de yoga-academie van Aalst. Als bijscholing heeft hij reeds verschillende lessenreeksen gevolgd bij de meester van het verre India, tevens zijn uitverkoren vakantiebestemming. Hij is aangesloten bij de "Yogafederatie van de Nederlandstaligen in België". Onze vereniging heeft geen enkel winstoogmerk en na het vereffenen van de onkosten wordt het overblijvende geld geschonken aan een liefdadig doel. Sedert 1989 sponsort de V.T.C. YOGA HEIST de opvoeding van twee meisjes in India. Zij verblijven in het 'Sint Anne's Convent' in de deelstaat Orissa.

Yoga wordt reeds duizenden jaren beoefend in India, met als doel het lichaam optimaal gezond en sterk te houden en om de jeugdigheid van het lichaam en het denken tot op hoge ouderdom te bewaren. De meest beoefende yoga in het westen is de 'Hatha Yoga', Hatha heeft dezelfde betekenis als het meer gekende Chinese 'Yin en Yang'. De twee tegengestelde levenspolen die in het lichaam tot een evenwichtspunt gebracht worden, zodat een volmaakte staat van harmonie ontstaat. Het lichaam gaat beter functioneren, de geest wordt rustiger en het algemeen immuunsysteem verbetert.

Praktische gegevens in verband met de lessen.

Een lesjaar bestaat uit twee reeksen : de eerste reeks loopt van september tot eind december, en de tweede reeks loopt vanaf begin januari tot half juni.

Per reeks bedraagt de deelnameprijs 1.000 fr. De eerste les is volledig gratis als kennismaking. Gedurende het jaar volgen we de gewone schoolvakanties. De lessen worden op woensdag gegeven. Er is een namiddagles van 14.30 tot 16.00 uur en twee avondlessen, voor beginners van 18.30 tot 19.30 uur en voor gevorderden van 19.45 tot 21.00 uur.

Iedereen die wat aan zijn of haar gezondheid, aan zijn of haar fysieke en mentale conditie wil werken, is welkom; jong of oud, man of vrouw, soepel of niet meer zo soepel, we oefenen tezamen als één grote familie.

Contactadressen :

- Voorzitster & Vervangend Lesgeefster
  
DECROOS Greet, Goorlei 18B, 2220 Heist-op-den-Berg, Tel. 015/22 11 33

- Penningmeester & Secretaris
   VRIELINCK André, Boudewijnlaan 48, 2220 Heist-op-den-Berg, Tel. 015/24 13 73

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
JACOBS Nancy, Heistse Hoekstraat 13, 2220 Heist-op-den-Berg, Tel. 0495/53 72 68

- Lesgever
   DE GREEF René, Streep 7, 2520 Broechem, Tel. 03/485 60 90

Top.jpeg (2074 bytes)

V.V.V. vzw - Heist-op-den-Berg

De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer werd opgericht in maart 1938 onder impuls van de handelaar Leon Heylen.

In 1984 kreeg de V.V.V. een eerste vaste stek op het gemeentehuis, waar een bureautje werd bijgeplaatst op de toenmalige socio-culturele dienst. Op 2 september 1991 kreeg de V.V.V. de beschikking over een eigen lokaaltje in de vroegere Boterhal aan de Bergop 4. Op 1 september 1993 kreeg de V.V.V. de erkenning van "lokaal info-kantoor" door Toerisme Vlaanderen.

Eind 1994 kwam het toerisme in onze regio in een stroomversnelling terecht. Door intensieve promotie op boekenbeurzen, jaarmarkten, enz., over de werking van de V.V.V. en de mogelijkheden die er geboden worden, vonden vele bezoekers de weg naar het infokantoor.

De produktontwikkeling rond dagtrips lokte heel wat bezoekers naar Heist-op-den-Berg. Dankzij de inzet van ons gemeentebestuur kregen we de beschikking over een nieuw kantoor dat met eigen V.V.V.-inzet voorzien werd van alle moderne accommodatie, en in gebruik werd genomen op 21 december 1996. Toerisme Vlaanderen reageerde hierop met een erkenning van "Regionaal Info-kantoor", en stelde een computer en het "I.S.T.-systeem" ter beschikking.

Wat kunnen wij u bieden ?

 • organisatie van dagtrips voor groepen, ...

 • alle toeristische informatie van de eigen regio, de Kempen, provincie Antwerpen, Vlaanderen en Wallonië, gaande van wandel- tot fiets- tot autoroutes, ...

 • verstrekken en verspreiden van sportieve, culturele, ... informatie

 • verspreiding van allerlei toeristische en educatieve informatie

 • door deelname aan verschillende beurzen, radio- en T.V.-uitzendingen enz., kunnen we ook uw vereniging vertegenwoordigen.

 • organisatie van allerlei evenementen, waaronder Open Monumentendag, Kempendag, ...

Belangrijke oproep : heeft u als vereniging (zowel sport- als culturele vereniging) of individuele organisator een evenement op stapel staan waar iedereen welkom is, geef dit dan tijdig door aan de V.V.V. die eveneens mee zal zorgen voor de promotie (I.S.T.). Zo kunnen wij ook een overzichtelijke evenementenkalender samenstellen voor de regio.

Openingsuren : alle werkdagen van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
Tijdens het toeristisch seizoen (2 laatste weekends juni, juli, augustus en de eerste 2 weekends van september) ook op zaterdag en zondag met dezelfde openingsuren.

Contactadressen :
INFOKANTOOR V.V.V., Bergop 2, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/25 15 82, Fax 015/24 31 98

- Toerisme Coördinator
  
DE NIJS Wiske, Bergop 2, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/25 15 82

- Voorzitter
   BUTS Leo, Hulshoutsesteenweg 7, 2222 Itegem, Tel. 015/24 24 49

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   WELTERS Paul, Herentalsesteenweg 42, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 03 93

Top.jpeg (2074 bytes)

WENDUNGEN vzw

De koudepunten van uw dood
trekken over mijn huid
in hete hongersnood naar oppervlakte,
om zich uit het niet te redden in de lijn,
waarmee uw wezen was beweging om zijn as.

G. Achterberg

Par les soirs bleus d'été,
j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue...

A. Rimbaud

Dies ist ein lied
Für dich allein :
Von kindischem wähnen
Von frommen tränen ...
Durch morgengärten klingt es
Ein leichtbeschwingtes.
Nur dir allein
Möcht es ein lied
Das rühre sein. ...

S. George

Not marble,
nor the gilded monuments
Of princes,
shall outlive this powerful ryhm;
But you shall shine more bright
in these contents
Than unswept stone,
besmear'd with sluttish time.

W. Shakespeare

Wendungen vzw : een begrip in de wereld van de Kunsten
Wendungen vzw : voor hen,
Wendungen vzw : op de eerste rijen.
Wendungen vzw : sinds 1986.

Contactadressen :

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   LEMMENS Dirk, Berkenstraat 51, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 50 74

- Secretaris
  
GABRIELS Dirk, Honsemsestraat 37B, 3370 Vertrijk-Boutersem

Top.jpeg (2074 bytes)

DE WIELEWAAL Afd. "NETEVALLEI

De Wielewaal vzw, opgericht in 1933, is een Vlaamse natuurvereniging met een 50-tal afdelingen. In 1978 startte de plaatselijke afdeling Netevallei haar werking in de fusiegemeenten Heist-op-den-Berg en Hulshout.

De doelstellingen van onze vereniging zijn natuureducatie, natuurstudie en natuurbehoud.

Het luik natuureducatie of natuurbeleving komt uitgebreid aan bod via talrijke geleide wandelingen met natuurgidsen, maandelijkse diavoordrachten in ons eigen lokaal, uitstappen naar interessante natuurgebieden periodieke cursussen "natuurgids" en "natuur in zicht".

Het tweemaandelijkse tijdschrift "Nete" van de plaatselijke afdeling is zowat de spreekbuis van het natuurbehoud in de gemeente. Naast algemene artikels over planten en dieren in onze streek, komen ook de plaatselijke acties en activiteiten rond natuur en milieu uitgebreid aan bod.

Onze vereniging tracht eveneens de waardevolle natuurgebieden in onze gemeente te beschermen door het afsluiten van beheersovereenkomsten met eigenaars of door aankoop. Om deze reden werd het reservatenfonds Netevallei in 1982 opgericht. Met dit fonds werden reeds 30 hectare hooilanden, broekbossen en ruigten aangekocht in de vallei van de Grote Nete. Beheerswerken in de reservaten, houtkanten aanplanten, knotwilgenacties, nestkasten maken en ophangen : vormen een greep uit het gevarieerde activiteitenprogramma.

In de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur trachten onze vertegenwoordigers door constructief overleg te ijveren voor een groene en leefbare gemeente.

Contactadressen :

- Voorzitter
   SEGAERT Chris, Maria Coolstraat 10, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 01 06

- Secretaris
   VALVEKENS Frans, Binnengoor 10, 2235 Westmeerbeek, Tel. 016/68 05 06

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   CLAES Aloïs, Hofdreef 2, 2221 Booischot, Tel. 015/22 42 83

Top.jpeg (2074 bytes)

HET WIT-GELE KRUIS

Het Wit-Gele Kruis is een vereniging met het juridisch statuut van een vzw die zich reeds meer dan 50 jaar inzet bij de verpleging van zieken, bejaarden en gehandicapten in de thuissituatie. Tijdens deze periode evolueerde het Wit-Gele Kruis van een liefdadigheidsinstelling zonder veel middelen van bestaan naar een professionele organisatie waar automatisatie, 24 uur-permanentie, ziekenoppas, incontinentie-materiaal, personenalarm, enz. hun intrede hebben gedaan.

Heden ten dage spant het Wit-Gele Kruis zich vooral in om een steeds groter wordende groep zwaar zorgbehoevende patiënten, mits de nodige materiële aanpassingen en coördinatie van zorgverlening, in het thuismilieu te blijven verzorgen.

Het Wit-Gele Kruis is het best gekend via de plaatselijke afdeling van waaruit de verschillende verpleegkundigen bezoeken afleggen bij de patiënten thuis.

Op basis van een medisch voorschrift, verstrekt door de huisarts, worden verschillende verpleegkundige zorgen zoals inspuitingen, wondverzorgingen, toiletten, enz. toegediend door de verpleegkundige.

Tevens kan de verpleegkundige de patiënt en zijn familie met raad en daad bijstaan wanneer er vragen zijn over materialen, hulpmiddelen, andere hulpverlening enz. Wanneer zij zelf geen antwoord kan formuleren op deze vragen, zal zij de patiënt doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties in de onmiddellijke nabijheid.

Aanvragen voor zorgverlening kunnen ten allen tijde telefonisch gebeuren of tijdens de bureeluren op de afdeling zelf.

Contactadres :

- Hoofdverpleegkundige
   MARIEN M.T., p/a Fr. Coeckelbergsstraat 2, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 44 25

Top.jpeg (2074 bytes)

W.O.S.H. vzw

In '70 ontstond de WOSH : Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking Heist-op-den-Berg. Eerste aksenten in de werking waren Broederlijk Delen en 11.11.11. Toen begin '71 Oxfam-Wereldwinkels in Vlaanderen startte, nam ook WOSH het wereldwinkelmodel in zijn werking op. Zo werd en is de WOSH-wereldwinkel één van de oudste wereldwinkels in Vlaanderen. Het WOSHhuis in de Stationsstraat was ook voldoende ruim voor de uitbouw van een groot documentatiecentrum.

In de loop der jaren groeide de werking. BTK-projecten en gewetensbezwaarden maakten tijdelijk tewerkstelling mogelijk. Nieuwe werkterreinen werden aangepakt : milieu, gezondheidszorg, het gemeentebeleid ... WOSH ging staan voor Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking en Samenlevingsopbouw Heist-op-den-Berg. De aandacht voor de Derde Wereld bleef echter centraal in de werking via info, actie en de wereldwinkel.

Na 10 jaar werken groeide de vraag naar een andere manier om de Derde Wereld bij een grotere groep mensen te brengen. Het WOSH-koor werd geboren. We schrijven februari ’80. Klein en éénstemmig bij de start groeide het koor uit tot een heuse vierstemmige zang- en muziekgroep, met vele enthousiaste zangers en zangeressen en een gevarieerde muzikale ondersteuning. Het Woshkoor werd één van de meest gewaardeerde Derde Wereldkoren in Vlaanderen.

Momenteel rust de WOSH-werking nog steeds op 3 vaste peilers :

 • de ruimere Derde Wereldwerking : actieve medewerking aan de jaarlijkse 11.11.11.-actie en de werking van de Derde Wereldraad, organiseren van info-activiteiten, (mede-)stimulator van allerlei acties i.v.m. Derde Wereld, vrede, verdraagzaamheid, ...

 • de Wereldwinkelwerking: een ruime ploeg (jonge) vrijwilligers houdt de wereldwinkel open. Wie rechtvaardige prijzen wil betalen voor Derde Wereldproducten kan terecht in de wereldwinkel in de Frans Coeckelbergsstraat, 11 :

  • elke maandag van 9.30 tot 11.30 uur

  • elke woensdag van 14.00 tot 17.00 uur (dan is ook het documentatiecentrum open !)

  • elke vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur

  • elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

  Wereldwinkeliers zijn ook steeds bereid de wereldwinkel(producten) te komen voorstellen op bijeenkomsten van organisaties.

 • het WOSH-koor zingt (Derde)Wereldliederen; telt zo’n 80 zangers, zangeressen en muzikanten; heeft reeds 2 LP's/CD's op zijn naam en heel veel optredens over heel Vlaanderen. Repetities gaan door in Cultureel Centrum Zwaneberg, elke eerste derde en eventueel vijfde zondag van de maand, telkens van 19.30 tot 22.00 uur.

Wie wil meewerken in één van de groepen van WOSH is steeds welkom !

Contactadressen :
W.O.S.H., Fr. Coeckelbergsstraat 11, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 75 95

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   DIERCKX May, Bergstraat 34, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 11 21

- Secretaris
  
Derdewereldconsulent, p.a. Fr. Coeckelbergsstraat 11, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 75 95

Top.jpeg (2074 bytes)

ZIEKENZORG GEWEST EN VERBOND

In alle deelgemeenten van Heist-op-den-Berg is een plaatselijke ziekenzorgkern actief. Op de volgende bladzijden beschrijft iedere kern zijn eigen werking. Maar deze kernen zijn ook gebundeld in een gewestelijke werking.

Ziekenzorg CM Gewest Heist biedt aan de kernen een aantal extra's aan, zoals de jaarlijkse gewestelijke ontmoetingsdag in de sporthal van Hulshout, en het nieuwjaarsconcert in het cultureel centrum.

Met regelmaat wordt ook een ZieZo-manifestatie georganiseerd: een open activiteit waarbij een ruim publiek een dagje in de wereld van chronisch zieken kan vertoeven. Dit via een ruime keuze voordrachten en infostands met randanimatie. Volgende ZieZo vindt plaats op zaterdag 20 juni '98.

Ziekenzorg heeft op gewestelijk vlak ook een Studiegroep Chronisch Zieken. Deze groep werkt rond belangenverdediging. Thema's die reeds aan bod kwamen: toegankelijkheid van straten, opstarten minder mobielen centrales (contactpersoon voor Heist Paula Baeten tel. 015 / 24.39.64), een busje voor rolstoelers, een cursus voor familieleden die een zieke verzorgen, speelpleinwerking voor gehandicapte kinderen.

De ziekenzorg-gewesten zijn op arrondissementeel vlak nog eens gebundeld in Ziekenzorg CM Verbond Mechelen. Op dit niveau worden de kernen ondersteund door vorming en begeleiding. Bijkomend wordt er voor heel het arrondissement nog een aanbod gerealiseerd van vakanties voor zieken, Lourdesbedevaarten, thuisoppas om verzorgende familieleden te ontlasten (contactpersoon in Heist is Martine Meys tel. 015/24 06 14), en weerbaarheidscursussen voor zieken.

Contactadressen Ziekenzorg Gewest :

- Gewestvoorzitter
   DE BOCK Guido, Zonderschotsesteenweg 87, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 03 53

- Secretaris
   WILLEMSE Louis, p.a. CM, Fr. Coeckelbergsstraat 6, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 47 23

ZIEKENZORG Booischot

Eind jaren '60 begin jaren '70, kwamen zoals in andere parochies mensen bijeen die samen met E.H. Pastoor besloten zich in te zetten voor de zieken en dan speciaal voor de langdurige zieken van de parochie. Zij konden rekenen op steun en medewerking van de plaatselijke ziekenkas CM Heist. Zo groeide de kern van Booischot langzaam en kreeg meer vorm en inhoud met de jaren, met jaarlijks weerkerende activiteiten en programma.

Activiteiten : Paasviering, Zieken- en Ontmoetingsdag, gezamenlijk bezoeken wij de jaarmarkt, deelname "Open deur" in CC te Heist, informatienamiddag, bedeling St. Niklaasgeschenk, Kerstviering.

Samenkomsten voor de kernleden : vorming en informatie om de 2 maand en indien nodig deelname aan het Bal van de Burgemeester, druivenverkoop in het najaar.

Contactadressen Ziekenzorg Booischot :

- Voorzitter & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
VAN HOVE Guido, Liniebossen 7, 2221 Booischot, Tel. 015/22 50 28

- Secretaresse
   VAN HERCK Maria, Heistseweg 12, 2221 Booischot

ZIEKENZORG Hallaar

Onze afdeling werd gesticht op 13 mei 1976 door Leopold "Pol" Goossens. Deze werd actief hierin bijgestaan door zijn zus, Julie en zijn echtgenote Margriet Vertommen. Ongeveer 10 jaar werkte Pol als een degelijk voorzitter de kern uit. In 1986 nam mevrouw Wally Lenchant-Van Lommel het voorzitterschap over. De huidige voorzitter is Marcel Van den Bruel en hij wordt bijgestaan door secretaresse Cecile Storms.

Momenteel telt de afdeling een 17-tal bestuursleden voor een 190 zieken. Dankzij het Bal van de Burgemeester kan de vereniging zijn leden een klein geschenkje geven met verjaardagen, Kerstmis, Nieuwjaar en Pasen. Ook de zieken in de klinieken blijven nauw bij de werking betrokken en worden regelmatig bezocht. Tijdens het jaar organiseert de afdeling regelmatig enkele activiteiten voor haar leden o.a. een jaarlijkse samenkomst met de gepensioneerden, verbroederingsnamiddag met een andere kern uit de streek, bedevaart naar Scherpenheuvel. Er zijn de verbondsuitstappen en gewestbijeenkomsten. Sinds een paar jaar is er ook elke maand een ontspanningsnamiddag onder leiding van mevrouw Maria Leers-Jacobs.

Contactadressen Ziekenzorg Hallaar :

- Voorzitter
  
VAN DEN BRUEL Marcel, Schransstraat 34, 2220 Hallaar, Tel. 015/24 66 16

- Secretaresse
   STORMS Cecile, Leopoldlei 78, 2220 Hallaar

ZIEKENZORG Heist-Centrum - Sint Lambertus

Op de parochieraadsvergadering van 16 december 1968 werd met Ziekenzorg Sint-Lambertus te Heist-Centrum gestart. Met 27 parochianen, religieuzen en leken, bezoeken we maandelijks zeker éénmaal, ongeveer 100 zieke en eenzame leden. Een 30-tal leden, sociaal niet geïsoleerd, wel bejaard, maken er eveneens deel van uit, meer uit sympathie dan uit noodzaak. Onze leden betalen geen lidgeld en iedereen is welkom wat hun politieke of filosofische overtuiging ook is.

We verspreiden het ledenblad "Onder Ons" dat uitgegeven wordt door Ziekenzorg-C.M.-Nationaal.

We maken deel uit van Ziekenzorg C.M. als socio-culturele vereniging, zij steunen ons in velerlei opzichten.

Buiten het relatiebezoek aan onze leden is er maandelijks ook een ontmoetingskans zoals b.v. een uitstap met een liftbus, een praat- of vormingsnamiddag, een bezinning, een eucharistieviering, een feestje enz. ...

Graag helpen wij onze pastoor met het aan huis brengen van de Heilige Communie.

Financieel worden we gesteund door weldoeners, door het Bal van de Burgemeester en door Ziekenzorg-C.M.-Nationaal als socio-culturele verenigingen..

Contactadressen Ziekenzorg Heist-Centrum :

- Voorzitter
  
MEULENBERGS Jef, Acaciastraat 11, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 47 20

- Ondervoorzitster
  
Zuster EVERS, Kloosterstraat 1, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 12 04

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   GOOSSENS Louis, Theo De Biestraat 10 Bus 2, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 70 46

ZIEKENZORG Heist-Goor

In het jaar 1970, onder impuls van onderpastoor A. Burgers wordt een "Parochiale Werkgroep Zieken- en Bejaardenzorg" opgericht op 't Goor. De eerste opdracht is de heropleving van het plaatselijk verenigingsleven, waar zieken dienen bezocht en als volwaardig opgenomen in de samenleving.

In 1979 wordt Ziekenzorg-Nationaal een vzw. Het gezamenlijk plannen van aanpak ontstond met de twee vijfjarenplannen. Wat er aan dynamiek op nationaal vlak gebeurt, spiegelt zich eveneens in ons plaatselijk ziekenzorgwerk. Onder leiding van Mevr. Monique Vandeput, voorzitster van bij de start tot in 1987, werd onmiddellijk van start gegaan met een ganse reeks activiteiten : de jaarlijkse uitstap, het paasfeest, de verzending van de verjaardagskaarten, het promoten van de CM-vakanties, de ziekendag in Hulshout, de bedevaarten, Soep-van-Ziekenzorg ...

In 1970 begonnen met een kleine kern, is ziekenzorg Heist-Goor thans uitgegroeid tot een gestructureerde parochiale beweging met 23 actieve ziekenbezoeksters die tesamen meer dan 100 langdurige Goorse zieken regelmatig een bezoekje brengen. Want dit bezoek, het regelmatig contact met de zieke medemens is en blijft de rode draad die altijd zal blijven lopen doorheen onze ziekenzorgwerking.

Contactadressen Ziekenzorg Heist-Goor :

- Voorzitster
   PATTEET Godelieve, Heist-Goorstraat 31, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 63 95

- Secretaris
  
PATTEET Daniëlle, Goorlei 21A, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 37 69

ZIEKENZORG Heist-Station - Heilig-Hart

Deze kern tracht de zieke medeparochianen wat vreugde en vriendschap te brengen door een bezoek bij hen thuis, of door hen samen te brengen voor de parochiale ontmoetingsnamiddagen (met eucharistieviering, een vormend gedeelte of een ontspanning, wat lekkers op tafel) of door met hen eens op uitstap te gaan, al dan niet gepaard gaande met een bezoek aan een bedevaartsoord. De jarige zieken ontvangen een verjaardagswenskaart en de langdurige zieken worden regelmatig bedacht met een attentie.

Contactadressen Ziekenzorg Heist-Station :

- Voorzitter
   LINTERMANS Louis, Kleistraat 23, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 45 32

- Secretaresse
   DE WEVER Irène, Werftsesteenweg 8, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 74 33

ZIEKENZORG Itegem

De Itegemse afdeling werd opgericht in 1976 met ongeveer 20 ziekenbezoekers.
Een bezigheidsclub bestaat reeds sinds 1984.

Contactadressen Ziekenzorg Itegem :

- Voorzitster
   SPRENGERS Denise, Isschotweg 74, 2222 Itegem, Tel. 015/24 12 62

- Secretaresse
   DE CEUSTER Lea, Berlaarbaan 36, 2222 Itegem, Tel. 015/24 09 92

- Contactpersoon "Bezigheidsclub"
   BLOCKHUYS Hilda, Vogelzangstraat 17, 2222 Itegem, Tel. 015/24 42 56

ZIEKENZORG Schriek

Vroeger was Ziekenzorg een vereniging die in alle stilte werkte in de parochie. Toen Ziekenzorg nationaal werd, is men naar buiten getreden, en is men vanuit de Verbonden richtlijnen en vorming gaan geven. Wij hangen af van het Verbond Mechelen dat nog eens onderverdeeld is in gewesten waarvan wij tot het gewest Heist-op-den-Berg behoren dat 11 kernen telt. De kern van Schriek bestaat uit 16 actieve kernleden en ongeveer 155 zieken. Onder deze zieken moet men een onderscheid maken tussen : thuisgebonden en actieve zieken. De kern bestaat uit een voorzitter, secretaris, schatbewaarder, contactpersoon thuiszorg, huisbezoek, K. verantwoordelijke voor de Z.Z.-vakanties, Lourdes-bedevaarten, tombola en "Onder Ons", het blaadje voor de zieken.

Het voornaamste in Ziekenzorg is het huisbezoek, zeker voor onze thuisgebonden zieken. Dank zij de steun die we van het Bal van de Burgemeester mogen ontvangen, kunnen wij onze zieken blij maken ... voor diegenen die nog mee kunnen is een feestje en een uitstap steeds welkom. Zieke en gezonde mensen steeds samen op weg, samen trotseren wij alle stormen, vrijwilligers zijn altijd op weg en niet meer weg te denken in deze maatschappij !

Contactadressen Ziekenzorg Schriek :

- Voorzitster
  
BEYENS Jeanne, Hoogstraat 30, 2223 Schriek, Tel. 015/23 31 34

- Secretaresse
  
SCHROOS Yvonne, Gommerijnstraat 52, 2223 Schriek, Tel. 015/23 30 41

ZIEKENZORG Wiekevorst

Ziekenzorg Wiekevorst is gestart op 24 oktober 1973, en telt nu 24 kernleden. Ziekenzorg wil contact houden met alle thuisverblijvende langdurig zieken en/of gehandicapten op onze parochie. Wil hen kansen bieden, door een aangepast aanbod voor hen aan te bieden. Dit gaat van activiteiten in de eigen parochie of samen met het verbond tot persoonlijk bezoek van de zieken thuis of in het ziekenhuis.

Ziekenzorg Wiekevorst organiseert jaarlijks twee samenkomsten in de parochiezaal, een pannenkoekendag en één uitstap met liftbus in september, en tweejaarlijks een Kerststallentocht. De vrijwilligers komen regelmatig samen om werkafspraken te maken of vorming te volgen.

Contactadressen Ziekenzorg Wiekevorst :

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad"
  
WUYTS Denise, Itegemseweg 84, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 59 07

- Secretaresse
   VAN DEN BULCK Ilse, Herenthoutseweg 3, 2222 Wiekevorst, Tel. 014/26 04 27

ZIEKENZORG Zonderschot

Ziekenzorg Zonderschot is het kleine nakomertje in het grote huishouden van wijlen pastoor Schroos, dat in 1970 boven de doopvont werd gehouden en sindsdien uitgegroeide tot een stevige kern met 130 leden, waarvan een dertigtal ziekenbezoekers.

Ziek zijn, zich eenzaam voelen (en om je eenzaam te voelen hoef je echt niet alleen te zijn), behoefte hebben aan gezelschap, woorden die zo weinig betekenen als we er zelf niet mee te maken hebben !

Het is goed dat er mensen zijn die zich 'stilletjes' met hun medemensen bezighouden. Zonderschot heeft ook zo een groep mannen en vrouwen die proberen tegemoet te komen aan de noden van langdurige zieken en van hen die behoefte hebben aan wat gezelligheid.

Ook dit jaar organiseert de afdeling praatnamiddagen (gewoon eens lekker kletsen), enkele uitstappen met de autobus of met eigen vervoer en voordrachten i.v.m. ziek-zijn.

Contactadressen Ziekenzorg Zonderschot :

- Voorzitter
   DE VADDER Frans, Tiendestraat 8, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/24 63 43

- Secretaris
  
DE BOCK Guido, Zonderschotsesteenweg 87, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 03 53

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   SCHROYENS Clementine, Plasstraatje 10, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 02 63

 

Contactadressen van overige Ziekenzorg-afdelingen :

Ziekenzorg Grootlo

- Voorzitster
  
HEREMANS Mieke, Van Maelelaan 37, 3120 Tremelo, Tel. 015/23 54 31

- Ondervoorzitster
  
LENAERTS Ria, Van Maelelaan 23, 3120 Tremelo, Tel. 015/23 56 65

Ziekenzorg Pijpelheide

- Voorzitster & Afgevaardigde "Cultuurraad"
   FREDERICKX Josephine, Vinkenlaan 9, 2221 Booischot, Tel. 015/22 25 14

- Secretaresse
   GOYSENS Annie, Het Moer 10, 2221 Booischot, Tel. 015/22 28 91

Top.jpeg (2074 bytes)

ZONDERSCHOTS WIJNKORFJE vzw

Het Zonderschots Wijnkorfje is een vereniging voor de amateur fruitwijnmaker.

Op het einde van de jaren zeventig werden op diverse plaatsen in het Vlaamse land wijngilden opgericht. Op Zonderschot zijn dan ook al enkele wijnmakers actief, zoals Paul Ponsaerts, Alfons Van Rompaey, Alfons Van Roosbroeck. Onder impuls van Alfons Van Rompaey werd in samenwerking met de K.W.B. een lessenreeks wijnmaken gegeven waarop 37 geïnteresseerden ingeschreven. Na deze lessenreeks werd besloten op Zonderschot ook een wijngilde te stichten. Een eerste ledenvergadering werd gehouden op 27 november 1981. Er werden 35 leden ingeschreven en een eerste bestuur verkozen.

Door het geven van cursussen werd de leden de kans gegeven om op creatieve en ambachtelijke wijze fruitwijnen te maken. Wij betrachten een nieuwe liefde voor de natuur door fruitverspilling tegen te gaan. Wij streven naar een hechte vriendschap tussen mensen met eenzelfde hobby.

Onze leuze is dan ook "nos iungit amicitia et vinum praebet gaudia". Ons bindt de vriendschap en de wijn schenkt ons vreugde. Wij beperken ons niet tot oenologen maar verdiepen ons tevens in het bierbrouwen, bereiden van wijnazijn, fruitsappen, kaas, yoghurt ...

Activiteitenoverzicht : Wandeling- en jaarvergadering met kaas en wijn, landenavonden met zijn wijnen, aangevuld met dia's en een typisch gerecht, lesavonden, dagreizen, begeleiden van nieuwe leden bij hun hobby, groepsvakanties, eetdagen, interprovinciale wijnkeurdag met feestmaal, bijeenkomst reisgenoten, kerstavond met glühwijn.

Contactadressen :

- Voorzitter
   BRUYNDONX Kamiel, Plasstraatje 23, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 02 76

- Secretaris
   PONSAERTS Paul, Zonderschotsestwg. 107, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 03 63

- Afgevaardigde "Cultuurraad"
   LAEREMANS Marcel, Zonderschotsestwg. 101, 2220 Heist-o/d-Berg, Tel. 015/22 03 59

Top.jpeg (2074 bytes)