Bericht aan de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant
  1. Weekend van 13 & 14 augustus
Naar aanleiding van het nationaal afgelasten van alle wedvluchten behalve de snelheid voor het weekend van 13 en 14 augustus kunnen we u bevestigen dat voor dit weekend enkel de voorziene vluchten van kleine en grote snelheid behouden blijven.
  1. Provinciale kampioenschappen 2022


Om de 393 liefhebbers van onze provincie die getroffen werden door de vogelgriep  een eerlijke kans te geven in de kampioenschappen en asduiven heeft het voltallig comité van onze PE besloten om alle criteria van alle kampioenschappen en asduiven te verlengen tot en met het weekend van 10 en 11 september

Met vriendelijke groeten.
KBDB Vlaams-Brabant
Namens het comité PE Vlaams-Brabant
i.o. de provinciale secretaris
Eric Dubois

Halve Fond

Weekend 13 augustus géén inkorving HF.


Wij korven donderdagavond 18 augustus Lorris in van 18.30 tot 19.30 uur, ook met het nieuwe PAS systeem van Bricon.
Graag wil het bestuur op voorhand weten wie er komt inkorven, dit kan door te telefoneren naar Roger.

’.

Inkorving Snelheid

Op vrijdag 12 augustus inkorving Momignies en Soissons vanaf 18:30 tot 20:00 uur. ook met het nieuwe PAS systeem van Bricon.
Het systeem van de betalingen blijft behouden zoals vorig jaar het geval was.
Ofwel betaalt u cash een voorschot bij de inkorving ofwel kan u een bedrag storten op onze rekening :
KBC -BE91-7330-4970-7476.
Alleszins moet u in beide gevallen dit inschrijven in ons boek zodat wij per week een overzicht hebben.

Vergeet uw duiven niet te muteren alvorens u ze laat deelnemen aan een wedstrijd !!!! De KBDB doet vanaf nu controles via de inkorfbestanden.
Vermijd dus boetes !!!

Stadsprijskamp 2022

Soissons 25 juni Oude ( Conard Jean-Pierre ) en Jaarse ( Reynaerts Jozef )

Soissons 06 augustus Jonge ( Reynaerts Christophe )


Aan de verenigingen van Sector 2 &3

Ingevolge de schrapping vanwege de Franse federatie van de losplaats Brières werd deze vervangen door Sermaises.
Op 6/8 blijft Orléans en op 16/7 is er de provinciale Orléans.
KBDB Vlaams-Brabant Eric Dubois

Vluchtkalender 2022

Kalender

Seizoen 2022

Snelheid

Hoofdvlucht :
Verenigd Snelheidsspel Oost-Brabant (V.S.O.B.)
SECTOR 3 VDS (Vanderstukken)

Dubbeling :
V.S.O.B. + Samenspel Diest - Schaffen

Halve fond

Hoofdvlucht:
Petit-Club
6-Verbond (Sector 3)  

Dubbelingen :
OBRAFO HAFO
OBRAFO HAFO - OOST

Snelheid portduiven toegelaten.

Paramyxovirose

Om al in regel te zijn mag u de inentingslijsten via digitale weg doorsturen naar : unielanden@gmail.com.

Beslissingen van de nationale algemene vergadering van 26/02/2021, het reglement PARAMYXOVIROSE (in fine van het NSR) is aangepast. Voornaamste wijziging bestaat er in dat ALLE duiven (dus ook de kweekduiven), die zich op het hok bevinden, VERPLICHTEND dienen ingeënt te worden. U zult begrijpen dat uiteraard voorrang dient verleend te worden aan de duiven die deelnemen aan de wedvluchten en dewelke minimum 21 dagen, voorafgaand aan de wedvlucht, dienen ingeënt te zijn. In een tweede fase kunnen dan de kweekduiven worden ingeënt maar de deadline is alsdan minder dringend.

KBDB: Mutatie

Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB zijn ingeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB.
Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber.
De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving.

Wij vragen aan de duivenliefhebbers om in geval van mutaties steeds het formulier dat hiervoor bestemd is volledig in te vullen alvorens de eigendomsbewijzen aan te bieden.
Link naar het document : 
word Klik hier voor het Mutatie-Formulier

Verdere informatie

De betreffende originele eigendomsbewijzen dienen verplichtend bij de aanvragen te worden gevoegd.
De documenten worden via de post overgemaakt aan de Centralisatie van de Vlaamse Afdelingen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle.
Het totaal bedrag van de mutaties dient verhoogd met de portkosten voor het terugsturen van de eigendomsbewijzen.
Bedragen lager dan 5 € worden onmiddellijk gestort op rekening BE79 4338 2420 0133.
Bedragen hoger dan 5 € dienen te worden betaald na ontvangst van de KBDB factuur en met vermelding van de gestructureerde mededeling. 

 

Handleiding digitale poelbrief kan u hier opvragen HANDLEIDING

 

Opzoeken Belgische duiven 2019 Nieuw

Opzoeken Nederlandse duiven 2019

 

 

Referentiekaart deelgemeenten Vlaams-Brabant

Snelheidsberekening (Klik hier)

Met deze tool kan u de snelheid en afstand berekenen van u duiven !!!

Beste duivenliefhebber,

Zoals u weet, is er sinds mei een nieuwe wetgeving in werking getreden voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Onze maatschappij gebruikt jullie gegevens alleen maar voor eigen gebruik en zal deze niet voor andere doeleinden gebruiken of doorspelen aan derden.

Het bestuur Unie Landen

Teletekst Aanmelden KBDB Online Verdwaald

Welkom

Klik op een van de knoppen in het linker gedeelte om verder te gaan.

Ligging

 

nieuw-bewegende-animatie-0012

good hits