<H1>Fiel</H1>

lijn

CHLOOR EN RISICO

lijn

FABEL

De productie, het transport en het gebruik van chloor veroorzaakt 52 slachtoffers per dag.

Greenpeace pamflet "Chloor is overal" - zomer 1994.

lijn

FEITEN EN CIJFERS

De "slachtoffers"

Greenpeace gebruikt een speciale "groentaal" betekenis van het woord "slachtoffer", door zelfs mensen mee te tellen die tijdelijk geëvacueerd werden voor een brand in een chloorfabriek die niets met chloor te maken had. Infeite gebruikt Greenpeace Nederland deze betekenis van het woord "slachtoffer", terwijl het originele werk van Greenpeace International het woord "affected", tijdelijk gehinderd, gebruikt, dat in dit geval meer op waarheid berust.
Volgens het rapport van Greenpeace International "Chlorine Kills" (Chloor doodt), zijn er in het totaal 227 mensen gedood door productie, transport, industriëel en publiek gebruik van chloor in de afgelopen honderd jaar over de hele wereld.
Greenpeace "vergeet" te vermelden dat er véél meer mensen zwaargewond en gedood werden door de productie, het transport en het gebruik van alternatieven voor chloor.
Het niet gebruiken van chloor kan bovendien desastreuze gevolgen hebben en veel meer slachtoffers maken dan het gebruik van chloor in eender welke toepassing (behalve militaire). Het weglaten van chloor in de desinfectie van drinkwater in Peru heeft van een beginnende cholera-epidemie een ramp gemaakt: twintigduizend mensen zijn reeds overleden en meer dan tweehonderdduizend kregen de ziekte.


EEN WETENSCHAPPELIJKE DEFINITIE VAN RISICO

De wetenschappelijke definitie van risico is:

    RISICO = KANS x GEVOLGEN

Laten we een voorbeeld geven:
Elke dag zijn er nogal wat botsingen tussen wagens, maar gelukkig zijn er slechts enkele gevallen waarbij mensen gedood worden. Wanneer twee treinen botsen kunnen er honderden doden tegelijk zijn. In de praktijk blijkt echter dat de trein nemen een lager risico heeft dan autorijden, omdat de kans op een botsing tussen twee treinen veel lager is dan voor twee auto's. Natuurlijk proberen de treinmaatschappijen, de autoconstructeurs en de overheid het risico van reizen te verminderen, door de kans op ongevallen te verlagen door technische ingrepen (verkeerslichten, snelheidscontrole, automatische remmen) en het verlichten van de gevolgen (airbag, veiligheidsgordels).

Hetzelfde geldt voor chloor en alternatieven. Wanneer chloor in grote hoeveelheden wordt getransporteerd, dan gebeurt dat per spoor, 's nachts, bij lage snelheid om het risico te verlagen. Het resultaat tot nu toe is zeer goed: niemand werd in de afgelopen vijftig jaar in Europa gedood door bulktransport van chloor. Natuurlijk betekent dat niet dat er géén risico is, maar het risico is vrij laag.

Voor de Benelux (België, Nederland en Luxemburg samen) hebben we de gegevens voor chloor, PVC en alternatieven, eveneens over de afgelopen vijftig jaar:
Niemand werd gedood door de productie, het transport of het gebruik van bulkhoeveelheden chloor. Twee mensen overleden aan kanker, veroorzaakt door het inademen van grote hoeveelheden VCM (vinylchloride monomeer) in PVC-bedrijven, vooraleer bekend werd dat VCM een kankerverwekkende stof is en de passende maatregelen werden genomen. Zes mensen overleden aan de gevolgen van een wegongeval met propyleen (grondstof voor PP - polypropyleen), zes in een wegongeval met butadieen (grondstof voor synthetische rubber) en eenentwintig overleden aan de gevolgen van explosies in ethyleen- en polyethyleenbedrijven. Welke plasticsproductie levert dan het laagste risico? Infeite worden alle plastics gemaakt in bedrijven waar zeer hoge standaarden inzake veiligheid gehanteerd worden en het risico is laag, wanneer je dat vergelijkt met vrijwel alle andere beroepen.

Kans op een dodelijk ongeval, aantal verwacht per 100 miljoen uren aanwezigheid:

BEROEPS:
Chemische industrie:      3.5
Landbouw:           10
Visserij:           35
Constructie:          67

EIGEN KEUZE:
Thuisongevallen:        3
Autoverkeer:          57
Skien:             71
Luchtvaart:          240

Bron: UK Accidental fatality statistics.

Alhoewel het erop lijkt dat het luchtverkeer een hogere kans op een dodelijk ongeval geeft dan het wegverkeer, is dat niet juist: Gedurende één uur vliegt een vliegtuig ongeveer 800 km, terwijl een wagen ongeveer 100 km aflegt in dezelfde tijd. Zo is het luchtverkeer dus infeite veiliger dan het wegverkeer over dezelfde afstand.


Het risico van een PVC-bedrijf

U mag denken dat we wel gek zijn om in een bedrijf te werken waar gekende kankerverwekkende stoffen als VCM en in mindere mate DCE, de bouwsteen en tussenstof voor de vervaardiging van PVC gebruikt worden. Infeite worden we niet extra betaald voor een risico op een vroegtijdige dood, omdat we minder risico lopen dan in een heleboel andere beroepen.
Vergelijking van de kans op overlijden in een mensenleven:

PVC-arbeiders (kanker):      0.003%
PVC-arbeiders (ongeval):     0.08% (*)
Metaalarbeiders (ongeval):    0.5%
Piloten (ongeval):        0.6%
Brandweerlui:           3%
Mijnwerkers (ongeval ):      8%
Mijnwerkers (silicose):     25%

Bron: Packaging and ecology.

(*) berekend uit bovenstaande statistieken.


EEN POPULAIRE DEFINITIE VAN RISICO

Er is een wereld van verschil tussen wat de wetenschap als risico definieert en wat de doorsnee mens als riskant aanvoelt.

Het populaire aanvoelen van risico is:

        (GEVREESD) GEVAAR
   RISICO = -------------------
         PROFIJT x KENNIS

Indien je de gevaren van luchttransport van eender welke goederen, het transport van benzine en LPG (vloeibaar petroleumgas) met het transport van chloor vergelijkt, dan zie je dat de gevolgen van een ernstig ongeval even hoog kunnen zijn, met enkele honderden doden. Alhoewel het risico van chloortransport per trein lager is dan van het wegtransport van benzine of LPG en ook lager dan van luchttransport, gezien de lagere ongevalskans, is het "gevoel" van de doorsnee mensen dat het transport van chloor véél gevaarlijker is dan de andere. Als een vliegtuig neerstort zullen de volgende dag maar weinigen niet aan een geplande vliegreis beginnen. Wanneer een vrachtwagen met benzine of LPG verongelukt en ontploft met honderden doden, zal niemand stoppen met tanken de volgende dagen. Maar wat zal er gebeuren als er op een kwade dag chloor uit een wagon lekt en een groot aantal mensen overlijdt? De meeste mensen zullen de sluiting van alle chloorbedrijven eisen...

lijn

DE ALTERNATIEVEN

Als we het Greenpeace International rapport "Chlorine Kills" mogen geloven, dan werden er alles samen 227 personen gedood door de productie, het transport en het gebruik van chloor. Dat cijfer is het totaal van de laatste honderd jaar over de hele wereld. Voor Greenpace een van de redenen om alle chloorproductie en gebruik te stoppen.
Vergelijk dat met de productie en het gebruik van petroleumproducten: bij slechts twee ongevallen werden reeds meer mensen gedood:
Een explosie op het Piper Alpha olieplatform in de Noordzee doodde meer dan 150 werknemers.
Een wegongeval in Los Alfaques in Spanje, gevolgd door een explosie van de tank gevuld met propyleen, grondstof voor polypropyleen (PP), doodde 216 mensen op een nabijgelegen camping.
Voor Greenpeace geen reden om een einde aan de olie-exploratie of een ban op chloorvrij plastics te eisen!


CONCLUSIE

Er is geen reden om het risico van gechloreerde chemicaliën anders te behandelen dan het risico van niet-gechloreerde. En er is geen enkele reden om chloor in het algemeen ervan te beschuldigen dat het meer risico geeft dan andere industriële activiteiten.

lijn

U bent op nivo één van de Chlorofielen bladen.

Ontworpen: 10 maart 1996.
Laatste aanpassing: 3 januari 1998.

Welkom pagina

Op:Naar de Chlorofielen Home Page

Links: Chloor in de wereld

Rechts: Chloor en dioxinen

Neer: Chloor en giftigheid

Voor eender welk commentaar op dit of andere paginas, speciaal op het gebied van risico analyse:

Verzenden naar: Chlorophiles@ping.be