Welkom op de website van Budo Taichindo De Haan

 

BELANGRIJK! Om deze site te kunnen bekijken dient uw browser up-to-date te zijn
en minimaal over de Flash 6 plugin beschikken.

Oudere systemen kunnen hier eerst de recenste Flash plugin downloaden.

ENTER WEBSITE

 
 

Sportclub BUDO “TAICHINDO” DE HAAN is een krijgskunstschool (Martial Arts) waar jongeren (vanaf 6 jaar) en volwassenen zich kunnen bekwamen in de Oosterse Krijgskunsten.

Wij willen een antwoord bieden op de stress en de agressie in de huidige maatschappij door het bijbrengen van weerbaarheid en verdediginstechnieken. Door discipline en intensieve training wordt gestreefd naar een gezonde geest in een gezond lichaam. Er wordt niet aan competitie gedaan in de club; de nadruk ligt op karaktervorming en fysieke inspanning zonder wedijver!

“Elk vermeden gevecht, is een gewonnen gevecht!”

Sifu VANMASSENHOVE LUC Tel: 050/61.18.68
of Dirk: 059/23.55.53

“DOJO TAICHINDO” (oefenzaal)
gelegen Stationstraat 27 te 8420 De Haan
(ingang langs poort)


BUDO TAICHINDO
Vereniging zonder Winstoogmerk
nr 14766/2000
p/a Nieuwe Steenweg 171 – 8420 De Haan
info : 050/611868 of 059/235553
Centea 853-8620784-38

“TAICHINDO-BUDO”
(mix van Kung-Fu - Tau-Box - Bo-Kendo - Self-Defense)

Taichindo “Baise”
= kinderen (vanaf 6 jaar tot ± 10 jaar) Taichindo “Huangse”
= jeugd (vanaf ± 10 jaar tot ± 14 jaar) Taichindo “Luse”
= juniors (vanaf ± 14 jaar tot en met 18 jaar)
Taichindo “Juhuangse”
= volwassenen (vanaf 19 jaar tot …)

Sifu VANMASSENHOVE LUC
Sifu NOTTEBAERE JAN
Beiden leerling van
Sensei DU PRE MARC “THE JAHUAR”

Hulplesgevers
Sempai TIEBACKX PATRICK
Sempai BATAILLE MIKAEL

ZATERDAG : 09.00 uur tot 10.30 uur : Taichindo “Baise” Lesgever : Sifu LUC
10.30 uur tot 12.00 uur : Taichindo “Huangse” Lesgever : Sifu LUC

DINSDAG : 20.00 uur tot 21.30 uur : Taichindo “Juhuangse” Lesgever : Sifu LUC


VRIJDAG : 19.00 uur tot 20.30 uur : Taichindo “Luse” Lesgever : Sempai MIKAEL

geen training tijdens kerst-paas-zomerverlof
(alle andere schoolvakanties gaan de lessen gewoon door)

u kunt op ieder moment instappen en een training meebeleven indien u het wenst

LIDGELD
(sportjaar van 01/09/2005 tot 31/08/2006) :

tot 18 jaar : € 50,00
(vanaf 1/1/06 = € 40,00 / vanaf 1/4/06 = € 25,00)

vanaf 19 jaar : € 60,00
(vanaf 1/1/06 = € 50,00 / vanaf 1/4/06 = € 30,00)

derde lid zelfde gezin = € 10,00 korting /
vierde lid zelfde gezin = € 15,00 korting

inbegrepen: werkingsgeld + verzekering

Volledig gratis te downloaden, de Budo Taichindo De Haan Screensaver!
Een oosters decor,... de nacht die valt, de zon die opkomt...
Dubbelklik op het gedownloade bestand en het installeert zichzelf op de juiste plaats.
Instellingen kunt u later wijzigen onder configuratiescherm > beeldscherm>
schermbeveiliging.

Bestandsgrootte: 1,11 MB.
Verlopig alleen beschikbaar voor
MS Windows gebruikers.

Vervolmaak jezelf door het aanleren
van onze club-kata! Om het jullie gemakkelijk te maken is de volledige Kata gefilmpt en hier online geplaatst.
Bestudeer alle bewegingen aan-dachtig en verander uzelf in een echte 'Kung-Fu Master' ! ;)

Bestandsgrootte: 4,5 MB.
Formaat: Avi-Dvix
Duur: 2,33 min

Mensen die niet over de juiste video-player beschikken, kunnen er hiernaast eentje downloaden.

Indien u er niet in slaagt om het videobestandje van onze kata af te spelen beschikt uw computer wellicht niet over de juiste video-player.
Via onderstaande links kunt u er eentje volledig gratis downloaden

Macintosh gebruikers klikken hier.

Wat is Budo ? Het woord moet eigenlijk in twee woorden worden opgedeeld, n.l. in 'Bu" en "Do". Bu betekent zoveel als Krijg en Do is de Weg die de krijger bewandelt of zoveel als zijn pad. In het algemeen kan men Budo vertalen als de verzamelnaam voor alle Japanse Krijgs- of Gevechtskunsten en -Sporten! Iemand die aan Budo doet beoefent dus meerdere Japanse krijgs- of vechtsporten of -kunsten!

Het disciplineren van het menselijk karakter door toepassing van de principes van de Budodiscipline in kwestie.

Eenheid van lichaam en geest creeren.
Cultivatie van een robuuste geest. Verbetering
van de technische vaardigheid. Beleefdheid
en eergevoel ontwikkelen en behouden.
Een nooit ophoudende ontwikkeling van
de persoon. Oprechte interesse in en
respect voor de medemens ontwikkelen en
behouden. Een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de cultuur en de vrede.

Kung fu is een krijgskunst uitgevonden door Bodhidharma, een boedhistische monnik, 1500 jaar geleden en was eerst bedoeld om de lichamelijk conditie van de monniken te onderhouden, na uren lang beweegloze meditatie. Later werd die kunst door de monniken gebruikt als zelfverdediging.
Onze westerse manier van Kung fu doen steunt nog altijd op zelfverdediging, weerbaar kunnen zijn en durven zijn. Door middel van verschillende trap- en handtechnieken, kata's en sparren wordt aangeleerd hoe je je zelf weerbaar kan opstellen in onze huidige maatschappij.
Maar het is geenzins de bedoeling agressie aan te moedigen, in tegendeel, het stimuleert het lichaam om op een positieve manier om te gaan met agressie, geweld. Door het kanaliseren van de kracht en agressie wordt er op die manier een positieve noot gegeven aan het uiten van je gevoelens.
Stijl en conditie vormen de grondbeginselen van ons steeds weerkerend motto:
“EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM!”

De term Tai Box is afgeleid van Thais Box en Tau Box, het is een samengestelde vorm van beide disciplines, waarbij de nadruk ligt op zelfverdediging en weerbaar zijn. Er worden verschillende trap en stoottechnieken aangeleerd en er wordt getraind op de uithouding. Toch blijft de kernspreuk "EEN VERMEDEN GEVECHT IS EEN GEWONNEN GEVECHT" hier zeker van toepassing. Er wordt dus gewerkt naar geest en lichaam, waarbij de harmonie tussen beiden centraal staat. Toch is het fysiek een heel stuk zwaarder dan Tai Chi. De term TAI betekent volgens de I-Tjing (het boek der veranderingen) vrede, of is het 11° hexagram, waarbij bovenaan K'ozn, het ontvangende, de aarde staat en onderaan Tj'ien, het scheppende, de hemel. Het teken houdt verband met de krachten in de natuur wanneer ze zich voorbereid op een nieuwe lente.

De samentrekking van Tai en Box houdt dus in dat men zich leert verdedigen met de natuurlijke krachten die men in zich heeft, gecombineerd met de technieken van de Thaise Box.

Tai Box draagt op die manier bij aan
"EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM"