FR

Brussels Chess Club

 

Beste schaakvrienden

 

Je neemt deel of gaat deelnemen aan een van onze toernooien in de vorm van lange of snelschaakpartijen.

 

Hieronder vind je enkele bekende en minder bekende principes met het doel alles in goede banen te leiden.

 

- Scheidsrechterlijke beslissingen worden genomen door de hoofdscheidsrechter, Philippe Jassem of, in zijn afwezigheid, door Sergio Zamparo of Arnaud d’Haeyere. Ze zijn alle drie C scheidsrechters en erkende FIDE scheidsrechter wat de hoofdscheidsrechter betreft. De beslissingen zijn onherroepelijk en worden genomen tijdens of vlak na een betwiste partij. Vanzelfsprekend wordt er een beroep gedaan op uw goede wil en sportiviteit.

 

 Het toernooi valt onder de FIDE regels (FIDE Laws of Chess) zoals vermeld in het Vademecum 2014 van de KNSB beschikbaar op het internet.

 

- Een comité bestaande uit de Voorzitter, Piet Van De Craen, de belangrijkste toernooidirecteur, Sergio Zamparo en de hoofdscheidsrechter, Philippe Jassem, is belast met het sanctioneringsbeleid. Dit kan gaan van een eenvoudige waarschuwing naar een definitieve uitsluiting. Het comité beslist welk gevolg dient te worden gegeven aan - vooral herhaald – wangedrag dat de gezelligheid en de sfeer in gevaar brengen en dit ongeacht de schaakregels die hierboven werden vermeld. Hierbij wordt gedacht aan geweld, beledigingen, grofheden allerhande, lawaai maken, voortdurend zitten te wiebelen, slordigheden allerhande, slechte geuren verspreiden, voortdurend protesteren, ongewenste lichamelijke uitlatingen, al dan niet verbaal en/of muzikaal, eten of voortdurend zitten te knabbelen…

 

- Het wordt aanbevolen heikele onderwerpen van politieke, religieuze, etnische of sexuele aard … te vermijden.

 

- Als een speler geen ELO ranking heeft, wordt vanaf nu rekening gehouden met elke andere ranking, FIDE of een andere afkomstig van een buitenlandse federatie of zelfs een oudere, niet meer geldige, ranking. Het is aan de speler om dit aan te tonen. Dit om te beletten dat dergelijke spelers de prijzen in de laagste categorie wegkapen.  In het toernooireglement van de Belgische schaakbond, stipuleert artikel 3g, onlangs gewijzigd, dat « wie over een FIDE ranking of een buitenlandse ranking of een oudere ranking beschikt, dit kenbaar moet maken. De club is verantwoordelijk om deze informatie mee te delen »

 

- Tijdens de toernooien met lange partijen worden de inschrijvingen afgesloten om 19u stipt; we raden je aan om ons persoonlijk te verwittigen  op de volgende nummers: 0476/39.37.95 (Pierre Kolp) of op 0496/21.46.73 (Sergio Zamparo). Dit geldt voor iedereen.

 

- Ook tijdens een toernooit met lange partijen herinneren we eraan dat voor wie een jaarabonnement heeft, zich automatisch kan inschrijven. Dit is uiteraard niet verplicht. Deze spelers moeten wel verwittigen als ze niet komen om een forfait te vermijden. Voor wie zich hieraan niet houdt, wordt de automatische inschrijving geschrapt voor het lopende toernooi. Bovendien dient hij zijn tegenspeler te vergoeden en betaalt hij bijgevolg 2€50 aan de club die uiteraard zijn tegenstander al heeft terugbetaald.

 

- Voor de lange partijen staan we toe, net zoals dit bij de Belgische schaakbond het geval is, dat een speler een uur te laat mag komen..

 

De partijen beginnen om 19u. De gepaarde speler die om 20u01 arriveert, verliest door forfait

 

- Voor blitzpartijen is de inschrijving nooit automatisch. De paringen gebeuren alleen met spelers die ter plaatse zijn. Als een speler te laat komt voor de eerste ronde(n), kan hij zich altijd later nog inschrijven voor de volgende ronde(n).

 

- Als het om finales bij KO-partijen gaat, is bijlage G en vooral artikel G.5 van het Spelreglement (en niet artikel G.4) van toepassing evenals artikel G.6 als de scheidsrechters (Philippe Jassem, Sergio Zamparo of Arnaud d’Hayere) niet aanwezig zijn. De klacht dient dan te worden overgemaakt aan Philippe Jassem.      

 

- Een speler die niet aangesloten is bij een Belgische club kan deelnemen aan één Open toernooi met officiële partijen. Echter aan niet meer dan een. Een speelronde telt als deelname.

( Ter verduidelijking : wie deelneemt aan, zij het slechts één ronde van een open toernooi, dient het lidmaatschapgeld te betalen aan onze of aan een andere club, wil hij kunnen deelnemen aan, zij het slechts één ronde, in een nieuw toernooi.)

 

- Een uitzondering op het bovenstaande is :  als het toernooi aanleiding geeft tot een FIDE klassering is de speler verplicht zich aan te sluiten alvorens de eerste ronde te mogen spelen. Zich aansluiten duurt overigens maar enkele minuten en kan gebeuren vlak voor de inschrijving van het toernooi.

 

- Het is verboden te roken in onze lokalen…: door niemand, nergens, nooit en onder geen enkel beding.

 

Er is een rokersruimte voorzien vlak voor de voordeur waar ook grote asbakken staan, waarin je bij voorkeur de sigaret dumpt in plaats van op het grasperk of het trottoir, wat tot overlast leidt.

 

Wie deze regel overtreedt, d.w.z. betrapt wordt op roken in onze lokalen, of in de toiletten, wordt definitief uigesloten. Deze maatregel gaat onmiddellijk in voor een toeschouwer en aan het einde van de partij voor een speler. De schuldige moet ook afstand doen van alle vooruit betaalde bedragen. 

 

- Wees beleefd, voorkomend, discreet en respectvol zowel m.b.t. het nobele schaakspel als m.b.t. tot uw tegenstander. Het is niet nodig of wenselijk uw verlies of zijn overwinning toe te schrijven aan geluk, toeval of geniaal spel.  Wees groot en edelmoedig zowel bij winst als bij verlies.

 

-Het is verboden te eten voor het schaakbord. Uiteraard wordt het aan de discretie van de scheidrechter overgelaten om tolerant te zijn tegenover het geluidloos nuttigen van snoepjes of hoestbonbons… We raden u aan om te eten aan de bar.

 

- Het is mogelijk dat je, om welke reden dan ook, van bord of tafel wil veranderen maar dan wel in samenspraak met je tegenstander. De schaakklok kan pas worden verplaatst mits akkoord van de scheidrechter maar de zwartspeler is vrij de klok links of rechts van het bord te plaatsen. 

 

- Vergeet niet je GSM uit te schakelen tijdens het spel en vooral om hem niet bij je te dragen !   We raden aan om hem uitgeschakeld naast het bord te leggen. Een speler mag onder eigen verantwoordelijkheid een mobiele telefoon of een ander uitgeschakeld communicatiemiddel meenemen in de speelzaal maar hij mag het onder geen beding bij zich dragen. Bijvoorbeeld : je legt hem naast het bord, stopt hem in de jas aan de kapstok of in een handtasje. Vanzelfsprekend mogen ze niet worden verplaatst of het lokaal verlaten tijdens de partij. Als wordt vastgesteld dat een speler tijdens de partij zulk toestel bij zich draagt, verliest hij de partij en wint zijn tegenstander. Als wordt vastgesteld dat het toestel in de speelzaal niet is uitgeschakeld dan wordt de speeltijd van deze speler met tien minuten verminderd. Hij verliest echter de partij als dat tweemaal gebeurt. Als op deze manier zijn tijd is verlopen dan verliest hij de partij en wordt het resultaat van zijn tegenstander door de scheidsrechter bepaald. Als een speler na het begin van de partij de speelzaal betreedt dan kan en moet hij zich in orde stellen voor hij zijn eerste zet doet.

 

- Het is tijdens een partij verboden om een andere schaakgerelateerde activiteit uit te voeren, zoals een andere partij spelen, analyseren, zich informeren of discussiëren..

 

- Zet de schaakklok van uw afwezige tegenstander in gang voor zover dat al niet is gebeurd door de scheidsrechter en dit om de partij niet onnodig te rekken.

 

- Noteer het resultaat van je partij op het daartoe voorziene blad. De winnaar of de witspeler, in geval van remise, kwijt zich normaal van deze taak.

 

- Zet de schaakstukken terug op de beginpositie – je kan het resultaat aangeven door de koning(en) in het midden van het bord te plaatsen. Dit is de gangbare praktijk.

 

- Breng uw lege glazen, kopjes en andere spullen terug naar de bar – leer jezelf deze goede gewoonte aan.

 

- Probeer in de mate van het mogelijke niet te luid te praten, noch in de speelzaal, noch in de analyseruimte of in de bar. Het is duidelijk dat zolang niet alle partijen zijn afgelopen, we absolute stilte nastreven.

 

-De club voert geen voorlopige paringen meer uit opdat spelers zouden beslissen om al dan niet te spelen. Men speelt of speelt niet. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor de gesloten toernooien waar de paringen sowieso lang van tevoren bekend zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Uw dienaren

Sergio Zamparo, 0496/21.46.73

Pierre Kolp, 0476/39.37.95

 

Toernooidirecteuren