PERMANENTE VEERDIENST LILLO - DOEL ?Jaar

Totaal aantal gebruikers

Aantal vaardagen

Gemiddeld/vaardag

 

1995

48536

Van Paaszaterdag tot laatste zondag van september van 10 tot 19 uur
- tijdens de weekends en op feestdagen
- op overbruggingsdagen voor of na een feestdag
- elke maandag in mei

1996

61472

Idem

1997

50356

Idem

1998

59374

Idem

1999

56823

Idem

2000

56634

Idem

2001

54377

Idem

2002

46612

66

706

Idem

2003

58302

61

956

Idem

2004

42669

57

749

Idem

2005

57391

66

870

Idem

2006

45859

62

740

Idem

2007

50760

62

819

Idem

2008

47047

66

713

Idem

2009

59067

61

968

Idem

2010

35347

61

579

Idem

2011

41604

58

717

Idem

2012

42269

63

671

Idem

2013

45760

65

704

Idem

2014

37759

59

640

- Oorspronkelijk alleen gepland op zaterdag- en zondagnamiddag maar daarna toch beslist om periode en vaardagen te behouden, behalve de overbruggingsdagen voor of na een feestdag.
- Uurregeling werd gewijzigd, namelijk van 12u30 tot 18u uitzondering werd gemaakt voor dagen met belangrijke festiviteiten  (13/07, 10/08 en 17/08) dan werd gevaren van 10u tot 19u.

2015

26760

29

923

- Van Pasen tot laatste zondag van augustus (september niet meer)
- Zondag en feestdagen (niet meer op zaterdag en geen maandagen meer in mei)
- Uurregeling: van 12u30 tot 18u

2016

De veerdienst werd afgeschaft!

 


05/08/2004 Fietsersbond Antwerpen Noord (FAN), de Voetgangersbeweging en de Vrienden van de Vlaamse Veren kaartten de tekortkomingen aan van de veerdienst Lillo-Doel. (GVA)

 

23/12/2004 De Antwerpse schepen Ludo Van Campenhout wil de veerdienst Doel-Lillo het ganse jaar open.  Hij vindt dit nodig om naast toeristen ook mensen over te zetten die met hun fiets, brommer of te voet naar hun werk op de rechteroever willen. Met de komst van het Deurganckdok en duizenden nieuwe arbeidsplaatsen, zou dit veer heel wat files kunnen vermijden. Van Campenhout wil de veerdienst in de week afstemmen op de shifts van de bedrijven, en gaat de regering hierover polsen. (HLN)

 

28/01/2005 Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder (VLD) stelt permanente veerdienst Lillo-Fort Liefkenshoek-Doel voor, om het toerisme en de leefbaarheid van de twee dorpen te bevorderen. Ook kunnen volgens haar werknemers van bedrijven op Linker- en Rechteroever van de boot gebruik maken om naar hun werk te gaan.

 

08/02/2005 Minister Kris Peeters onderzoekt permanente veerdienst op vraag van Jos De Meyer (CD&V), Schepen Ludo Van Campenhout en Annick De Ridder (VLD). (HLN)


03/06/2005 VLAAMS PARLEMENT - vragen en antwoorden - nr 15 - Vraag nr 192 van 23 december 2004 van dhr. Jos De Meyer

De veerdienst Lillo - Doel is vanuit toeristisch oogpunt ongetwijfeld waardevol.  Ook werknemers kunnen ervan gebruik maken om met de fiets of de brommer naar het werk te rijden. Gebruik van het veer kan files en omwegen vermijden. Ook in Antwerpse kringen gaan er stemmen op om het veer het hele jaar open te houden, en de veerdienst af te stemmen op de shifts van de bedrijven.
1 Graag kreeg ik van de minister een overzicht van het aantal gebruikers van de veerdienst Lillo - Doel de voorbije tien jaar, gespecifieerd per maand, met een onderscheid tussen weekends en feestdagen enerzijds en werkdagen anderzijds.
2 Is de haalbaarheid van een permanente veerdienst al onderzocht? Zo neen, bestaan er plannen in die richting? Binnen welke tijdsspanne?

Antwoord

Het Vlaams gewest investeert sinds geruime tijd in de uitbating van de veerdienst Lillo en Doel en dit in de periode van Pasen tot september. Er zijn trouwens al initiatieven genomen om in deze uitbating in 2005 ook te voorzien. Gelet op het frequent gebruik van de veerdienst meen ik inderdaad te mogen stellen dat deze "toeristische veerdienst" zoals ze nu omschreven is een meerwaarde betekent voor de polderdorpen zowel wat toerisme, horeca als leefbaarheid betreft. De interesse om het veer het gehele jaar open te houden, is mij bekend.  In mijn antwoord aan de collega mevrouw Annick De Ridder meldde (zie schriftelijke vraag nr 167 van 10 december 2004 van de Vlaamse volksvertegenwoordiger (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr 13 van 27 mei 2005), ik mijn voornemen om mijn administratie een gedetailleerde kosten/baten analyse te laten uitvoeren.

Concreet wat de vragen betreft:

1 Hierna vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger de statistieken voor de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004, gespecifieerd per maand.  Dit zijn de cijfers die onmiddellijk beschikbaar zijn.  De cijfers van de voorgaande jaren vergen bijkomend opzoekwerk en konden niet bezorgd worden op korte termijn.  De cijfers van de vier laatste jaren zijn echter, naar mijn mening, voldoende representatief om een beeld te vormen van het gebruik van het veer. Er werd gen onderscheid gemaakt tussen weekends en feestdagen enerzijds en weekdagen anderzijds omdat de veerdienst alleen ingezet wordt op zaterdag, zondag en feestdagen van Pasen tot september, alsook op de brugdagen tussen de weekends en feestdagen in die periode en de maandagen in mei (voor de schoolreizen). Zoals blijkt uit de cijfers lag het aantal passagiers in 2004 behoorlijk lager (58.302 in 2003 tegenover 42.669 in 2004). De reden is volgens mijn administratie vooral te wijten aan het weer (in 2003was de zomer uitzonderlijk goed, terwijl in 2004 er verschillende weekends waren met slecht weer). De hoge cijfers in mei zijn toe te schrijven aan "schooluitstappen". Voor de rest wordt het veer vooral gebruikt in het kader van het toerisme.

2 De kosten en baten van de veerdienst in het vooruitzicht van een permanente dienstregeling zijn op dit moment niet in cijfers uit te drukken.  De maatschappelijke effecten van een permanent veer ter hoogte van Lillo - Doel zijn wellicht niet gering zowel wat de "kosten" als de "baten" betreft.  Mijn administratie zal mij een overzicht van de kosten en baten voorleggen.  Ik verwacht het resultaat in de loop van dit jaar.

 

03/10/2005 De veerboot tussen Lillo en Doel bracht de afgelopen zomer meer dan 56.000 passagiers over de Schelde. De gemeente Beveren is van plan om de aanlegsteiger nabij Fort Liefkenshoek te herstellen, zodat er een bijkomende attractie en aanlegplaats komt.(HNB)

 

18/11/2005 Vlaams volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts (VB) stelde onlangs schriftelijke vragen over het herinvoeren van een permanente veerdienst Lillo-Doel en over het uitbreiden ervan tot het oorspronkelijke driehoeksveer Lillo-Liefkenshoek-DoelEen veerdienst tussen Lillo en Doel zou een duurzaam vervoersalternatief betekenen voor mensen die dagelijks tussen het Waasland en de Antwerpse haven pendelen. ,,Zeker met de ingebruikname van het Deurganckdok, dat nieuwe arbeidsplaatsen in de Waaslandhaven zal scheppen, zullen er ongetwijfeld veel van die werknemers met de fiets naar het werk willen'', stelde Huybrechts. ,,Ook de horeca in Lillo en Doel is vragende partij voor een vaste veerdienst.'' Minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) liet weten dat opdracht werd gegeven aan de dienst Waterwegen van de Vlaamse Gemeenschap om een onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een nieuwe permanente veerdienst. Daarvoor werd een openbare gunningsprocedure uitgeschreven in het raam van de wetgeving op de overheidsopdrachten. ,,Van zodra deze opdracht kan worden toegewezen zal onverwijld de uitvoering van de kosten- batenanalyse gestart worden'', zegt de minister. Peeters bevestigt dat de veerdienst Lillo-Doel op het eerste gezicht een duurzaam alternatief kan zijn voor het traditionele woon-werkverkeer van de Polderdorpen naar de industrie rond het Deurganckdok. Het traject kan op zeer korte tijd worden overbrugd met de veerdienst Doel-Lillo, waar het anders met de wagen zowat 14,6 km bedraagt'', merkt Peeters nog op. (HNB)

 

28/04/2007 De veerdienst Lillo-Doel werd de voorbije drie weekends overrompeld. Het prachtige weer is daar uiteraard niet vreemd aan. Intussen raakte bekend dat de overzet vanaf volgend jaar ook tijdens weekdagen gaat varen. Kapitein Leo Pauwels van 'De Schelde' heeft hierover nog niets op papier gezien.Het bericht kwam van Antwerps parlementslid Annick De Ridder (Open VLD) die een vraag had gesteld over de veerdienst aan Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters (CD&V). Peeters liet weten dat een studie uitwees dat de veerboot ook tijdens de weekdagen van het toeristische seizoen zou kunnen varen. Vorig jaar maakten zo'n 40.000 mensen gebruik van de dienst, die onderhouden wordt door 'De Schelde', die een capaciteit heeft van 300 passagiers. Om de overzet nog interessanter te maken, ook voor werknemers die met fiets of bromfiets naar hun job op Linker- of Rechteroever gaan, zou de boot een driehoek kunnen maken van Lillo over Liefkenshoek naar Doel en omgekeerd. Wel is in Doel een nieuwe steiger nodig. Die zou volgens ramingen ongeveer 1.240.000 euro kosten. Ter herinnering: de vlottende steiger met loopbrug die zo'n twaalf jaar geleden in Lillo werd aangelegd, kostte 50 miljoen. Dat komt overeen met het nu geraamde bedrag. (HV)

 

25/01/2008 De veerdienst Lillo-Doel groeit. Vorig jaar werden meer dan 50.000 passagiers geteld. In vorige jaren waren er dat soms maar iets meer dan 40.000. Het Antwerpse parlementslid Annick De Ridder (Open VLD) dringt er bij minister president Kris Peeters (CD&V) op aan het veer uit te breiden. Zij meent dat de boot ook tijdens de weekdagen en mogelijk het hele jaar door kan varen. Nu is er alleen een dienst tijdens de weekends, in het toeristische seizoen van Pasen tot eind september. Op eerdere vragen van De Ridder zei Peeters dat een studie aangaf dat een driehoeksveerdienst Lillo- Doel-Liefkenshoek aan te bevelen was(HNB).

In Hamme, Moerzeke, Rupelmonde en Doel komen nieuwe aanlegsteigers voor de veerdiensten aan de Schelde. Waterwegen en Zeekanaal trekt daarvoor acht miljoen euro uit in vijf jaar, kondigt volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) uit Sint-Niklaas aan. Eerst aan de beurt komt de steiger voor het driehoeksveer Doel- Lillo-Liefkenshoek. Daartoe is volgend jaar in één miljoen euro voorzien. (J. Van de Velde)

 

15/03/2008 Plannen voor uitbreiding veerdienst Lillo-Doel - Minister Hilde Crevits (CD&V) vindt de uitbreiding van de veerdienst Lillo-Doel 'aan te bevelen'. Dat antwoordde ze op vragen van volksvertegenwoordiger Annick De Ridder (Open VLD). De dienst Doel-Lillo-Liefkenshoek zou een eerder recreatieve functie hebben. Voorlopig blijkt slechts voldoende draagvlak voor een veerpont dat vaart van paaszondag tot het einde van september, tijdens de weekends en feestdagen, telkens van 10 tot 19 uur. De eventuele uitbreiding van het traject is ook afhankelijk van het tracé van de Sigmadijk ter hoogte van de site Liefkenshoek. De technische studie daarover start dit voorjaar en zal zowat een jaar in beslag nemen. (HNB)

 

01/04/2014 Uren veerdienst Lillo-Doel zwaar ingekrompen
Er wordt zwaar besnoeid in de vertrekuren van de toeristische veerdienst Lillo-Doel. Het veer vaart alleen nog op zaterdag- en zondagnamiddag. Alle maandagen in mei, brug en feestdagen in de week ligt het veer stil. Lillo vreest een toeristische kater. De nieuwe uren van de veerdienst, een initiatief van het Vlaams Gewest, afdeling VLOOT Antwerpen, werden pas vandaag officieel via de website www.welkombijvloot.be bekend gemaakt.(GVA)

 

15/11/2014 Het Bevers schepencollege vraagt aan Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts om ook in 2015 opnieuw een veerdienst tussen Doel en Lillo in te richten gedurende het toeristisch seizoen. Uit de cijfers van dit jaar blijkt dat de veerdienst nog steeds een toeristische trekpleister is maar er is wel een forse daling van het aantal bezoekers. Er maakten dit jaar 37.759 personen gebruik van de overzetdienst. Dat is een daling met 17,5% ten opzichte van 2013. Dit kan volgens het college verklaard worden door de daling van het aantal vaardagen (- 6 dagen) en een inperking van het aantal vaaruren per varende dag (-1,5 uur/vaardag). Bovendien was het rotslecht weer op één van de klassieke topdagen, met name de dag van de Scheldewijding in Doel. Alleen al die dag werden 700 gebruikers minder genoteerd dan in 2013.

 

18/12/2015 Hoewel de dienstregeling van de veerdienst tussen Doel en Lillo afgebouwd werd, blijft het veer enorm populair. In totaal waren er 26.760 gebruikers. Gemiddeld zijn dat er 923 per dag dat er gevaren werd, het hoogste aantal van de afgelopen vijf jaar. Dit jaar werd de veerdienst afgebouwd zodat het veer nog slechts 29 dagen gebruikt kon worden. In 2014 waren dat nog 59 dagen. In 2013 pendelde het veer zelfs nog 65 dagen over de Schelde. Hierdoor daalde het totaal aantal gebruikers van 37.759 naar 26.760. Dit jaar werd er alleen op zon- en feestdagen gevaren van Pasen tot en met de laatste zondag van augustus. Per dag maakten dus wel meer mensen de oversteek, namelijk 923 tegenover 640 het jaar voordien. Volgens gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (N-VA) zou het dan ook jammer zijn als de veerdienst omwille van besparingen zou sneuvelen. Volgens minister Ben Weyts is de toekomst onzeker door het drukker wordende scheepvaartverkeer. Stevenheydens betwijfelt dit argument en heeft daarom cijfers opgevraagd van het scheepvaartverkeer op zaterdag en zondag bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening. Een antwoord heeft hij nog niet gekregen. (HLN)

 

25/01/2016 Het college neemt kennis van de beslissing van Waterwegen & Zeekanalen om de financiering van de aanleg van de steiger aan Fort Liefkenshoek voor veer- en sleepdiensten op zich te nemen en van het feit dat de veerdienst pas vanaf het vaarseizoen 2018 opnieuw in werking zal treden. Over het feit dat het in tussentijd niet aan te bevelen zou zijn om bij bepaalde evenementen toch een Schelde kruisende veerdienst in te leggen dient nog overleg gepleegd te worden met Waterwegen & Zeekanalen

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]